Locuri cu bursă și la buget pentru românii de pretutindeni

Facultatea de Filosofie scoate la concurs 20 de locuri cu bursă și la buget pentru românii de pretutindeni*:

  • Licență: 16 locuri (9 cu bursă și 7 la buget)
  • Master: 3 locuri (1 cu bursă și 2 la buget)
  • Doctorat: 1 loc la buget
Calendar admitere licențăPrecizări metodologie

* „Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”

MASTER cu dublă diplomă

Începând cu anul universitar 2019-2020 programul Istoria și circulația ideilor filosofice este parte a acordului de master cu dublă diplomă împreună cu programul Filosofii contemporane organizat de Departamentul de Filosofie și Antropologie, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

Acordul a fost semnat de Domnul Rector Prof. univ. dr. hab. Mircea Dumitru și de Domnul Rector Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu de la Universitatea de Stat din Moldova, cu ocazia vizitei desfășurate de o delegație a Universității din București la Chișinău în perioada 18-20 iunie 2019.

Scopul acestui acord este de a pregăti specialiști la nivel internațional în domeniul filosofiei prin schimbul de experiență și de practică atât la nivel de studenți, cât și la nivel de cadre didactice. Studenții înmatriculați la aceste programe de studii vor primi, după susținerea lucrării de disertație/tezei de master, două diplome: din partea Universității din București și a Universității de Stat din Moldova. Masteranzii vor studia trei semestre în universitatea gazdă și un semestru în universitatea parteneră.

În fiecare an un număr de maxim 7 studenți de la fiecare universitate vor lua parte la acest program. Înmatricularea se va realiza în baza concursului de admitere susținut de candidați în ambele universități.

Acest program de studii reprezintă o oportunitate unică pentru studenții noștri de a cunoaște alte metode de predare-învățare, de a-și lărgi accesul la sursele informaționale din universitatea parteneră și de a obține o diplomă europeană de prestigiu.

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE SEPTEMBRIE 2019

Licență anii I&II, Master anul ILicență anul III, Master anul II
prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 12 septembrie 2019 ora 10,00
prof.dr. Viorel Vizureanu 5 septembrie 2019 ora 9,00
prof.dr. Laurenţiu Staicu 11 septembrie 2019 ora 10,00
 

prof.dr. Savu Totu

20 septembrie 2019 ora 9,00
prof.dr. Constantin Stoenescu 10 septembrie 2019 ora 10,00
prof.dr. Ion Bănşoiu 10 septembrie 2019 ora 10,00
prof.dr. Mihaela Pop 11 septembrie 2019 ora 12,00
prof.dr. Mircea Dumitru 3 septembrie 2019 (ora 14,00)

(anii II – III licență și master an I – II)

prof.dr. Viorel Cernica 9 septembrie 2019 ora 11,00
conf.dr. Emanuel Socaciu 5 septembrie 2019 ora 10,00
conf.dr. Gabriel Vacariu 4 septembrie 2019 ora 11,00
conf.dr. Radu Dudău 4 septembrie 2019 ora 10,00
conf.dr. Bogdan Mincă 19 septembrie 2019 ora 10,30
conf.dr. Cristian Iftode 10 septembrie 2019 ora 10,00
conf.dr. Dana Jalobeanu  
conf.dr. Gheorghe Ştefanov 4 septembrie 2019 ora 10,00
conf.dr. Sorin Costreie 4 septembrie 2019 ora 12,00
conf.dr. Dorina Pătrunsu 5 septembrie 2019 ora 9,00
lect.dr. Marin Bălan 16 septembrie 2019 ora 12,00
lect.dr. Cristina Pop 17 septembrie 2019 ora 10,00
lect.dr. Cătălin Cioabă 4 septembrie 2019 ora 14,00
Lect.dr. Constantin Vică 4 septembrie 2019 ora 10,00
lect.dr. Mirela Adascăliței 17 septembrie 2019 ora 10,00 –  Facultatea de Litere
Lect.dr. Ana Karlstedt LUNI, 16 septembrie, ora 8:00, sala 2 – incepatori

LUNI 16 septembrie, ora 10:00, sala 2 – avansati

lect.dr. Emilian Mihailov 20 septembrie 2019 ora 10,00
lect.dr. Laurențiu Gheorghe 4 septembrie 2019 ora 10,00
Prof.dr. Elena Druică 3 septembrie 2019 ora 10,00
conf.dr. Sebastian Grama 12 septembrie 2019 (ora 14,00)
1.       lect.dr. Mirela Adascăliței 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
2.       lect.dr. Marin Bălan 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
3.       prof.dr. Ion Bănşoiu 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
4.       prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
5.       prof.dr. Viorel Cernica 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
6.       lect.dr. Cătălin Cioabă 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
7.       conf.dr. Sorin Costreie 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
8.       lect.dr. Ileana Dascălu 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
9.       conf.dr. Radu Dudău 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
10.  prof.dr. Mircea Dumitru 3 septembrie 2019 (ora 14,00) (anii II – III licență și master an I – II)
11.  lect.dr. Laurențiu Gheorghe 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
12.  conf.dr. Sebastian Grama 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
13.  conf.dr. Cristian Iftode 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
14.  prof.dr. Adrian Paul Iliescu 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
15.  conf.dr. Dana Jalobeanu 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
16.  lect.dr. Emilian Mihailov 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
17.  conf.dr. Bogdan Mincă 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
18.  prof.dr. Vasile Morar 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
19.  prof.dr. Valentin Mureşan 3 septembrie 2019 (ora 16,00)
20.  conf.dr. Dorina Pătrunsu 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
21.  lect.dr. Cristina Pop 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
22.  prof.dr. Mihaela Pop 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
23.  conf.dr. Emanuel Socaciu 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
24.  prof.dr. Laurenţiu Staicu 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
25.  prof.dr. Constantin Stoenescu 2 septembrie 2019 (ora 10,00)
26.  conf.dr. Gheorghe Ştefanov 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
27.  prof.dr. Savu Totu 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
28.  conf.dr. Gabriel Vacariu 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
29.  Lect.dr. Constantin Vică 3 septembrie 2019 (ora 10,00)
30.  prof.dr. Viorel Vizureanu 3 septembrie 2019 (ora 10,00)

Seminar cercetare DFT: „Understanding: conscious experience and epistemic norms”

Miercuri, 12 iunie, în cadrul Seminarului de cercetare al Departamentului de Filosofie Teoretică, Andrei Mărășoiu, de la University of Virginia, va susţine prezentarea intitulată „Understanding: conscious experience and epistemic norms”. Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Titu Maiorescu, începând cu ora 18.

Câteva cuvinte despre tema prezentării, transmise de invitatul nostru: „We only understand, say, the position on a chessboard, if that position is intelligible, or makes sense to us. And, often enough, there is something it is like to grasp the patterns on the board. The question I tackle is how the epistemic and phenomenal aspects of understanding are related to each other. In order to address this question, we need preliminary accounts in the epistemology and phenomenology of understanding. However, lest conscious experiences met the epistemic norms of understanding merely by coincidence, we would seem to also need to answer the question of why epistemic and phenomenal aspects of understanding are related the way they are. I will argue that we seem to lack the evidence needed to adequately support the claim that there is a metaphysically necessary relation between what it is like to experience understanding, on the one hand, and meeting the epistemic norms of understanding, on the other hand.”

Posturi vacante – cercetare: Asistent de cercetare (100% normă) & CȘ III (50% normă)

Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti – Secţia Ştiinţe Umaniste (ICUB–SSU)

în cadrul proiectului

Proiect PNIII-P4-ID-PCE 2016-0228

 

scoate la concurs

 

1 post de Asistent de cercetare (AC) cu normă de 100%1 post de Cercetător științific gradul III (CȘ III) cu normă de 50%

IRH-ICUB is announcing a 5 months research-assistant position within the project „The emergence of mathematical physics in the context of experimental philosophy” (Principal Investigator: Dana Jalobeanu; https://irhunibuc.wordpress.com/the-emergence-of-mathematical-physics-in-the-context-of-experimental-philosophy/ ). The successful candidate will join us for the remaining months of the project, helping with the organization of the closing conference and other scientific events. She/he will take part in our weekly seminars and meetings. We are looking for a master student in philosophy, history or related fields with an interest in history of science and plans to continue her/his career with a PhD in the field of early modern studies. Knowledge of the history of philosophy/history of science of the seventeenth century is required, as well as knowledge of English and Latin.

The successful candidate will join the team of the project on August 1, 2019. Deadline for applications June, 21, 2019. There will be an interview, organized in July 1, 2019.

The application file should have two components:

  • a CV and a letter of motivation by email to jalobeanu@gmail.com (by June 21, 2019)
  • a standard application file (containing copies of the diplomas) to be sent to the University of Bucharest, Mihail Kogalniceanu str. 34-36. For details on how to put together the application file: office@g.unibuc.ro; or tel: 0040-21-307-73-00

IRH-ICUB is announcing a 5 months research position associated with the project „The emergence of mathematical physics in the context of experimental philosophy” (Principal Investigator: Dana Jalobeanu; https://irhunibuc.wordpress.com/the-emergence-of-mathematical-physics-in-the-context-of-experimental-philosophy/ ). The successful candidate should have a PhD in fields relevant for the project and significant publication record. Knowledge of English required, Latin and French considered an advantage. The  successful candidate is expected to publish on topics relevant for the project.

The successful candidate will join the team of the project on August 1, 2019. Deadline for applications June 21, 2019. There will be an interview, organized in July 1, 2019.

The application file should have two components:

  • a CV and a letter of motivation by email to jalobeanu@gmail.com (by June 21, 2019.)
  • a standard application file (containing copies of the diplomas) to be sent to the University of Bucharest, Mihail Kogalniceanu str. 34-36. For details on how to put together the application file: office@g.unibuc.ro; or tel: 0040-21-307-73-00