Oportunități de mobilitate CIVIS în cadrul unor noi Blended Intensive Programmes (BIPs) dedicate studenților în științe socio-umane

CIVIS a lansat o nouă serie de cursuri hibride intensive (Blended Intensive Programmes – BIPs) în cadrul programului de mobilitate Erasmus+.

Studenții în științe socio-umane de la toate nivelurile de studii și din toate zonele tematice circumscrise domeniilor au astfel oportunitatea de a se înscrie la o serie de BIPs, toate având termenul-limită de înscriere 30 noiembrie 2022:

Înscrierile pentru această nouă serie de programe se desfășoară până la 30 noiembrie 2022, iar aplicațiile se pot depune pe platforma de mobilități CIVIS, accesibilă prin intermediul catalogului programelor, aici.

Cursurile combină predarea online cu o scurtă perioadă de mobilitate fizică, în cadrul căreia studenții vor fi sprijiniți pentru o deplasare de până la cinci zile la o altă universitate membră CIVIS. Ca atare, formatul inovativ, care combină sesiunile online cu întâlnirile față în față, deschide fereastra unor noi oportunități de studiu internațional pentru studenții CIVIS.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina dedicată de pe site-ul CIVIS, aici, iar catalogul programelor poate fi accesat aici.

Fiecare BIP este dezvoltat, organizat și predat de cadre didactice de la trei sau mai multe universități membre CIVIS. Abordarea utilizată în cadrul programelor este una interdisciplinară. Dedicate conceptului de excelență academică, aceste programe traversează adesea granițele subiectelor, ciclurilor și domeniilor tradiționale, ceea ce va garanta participanților o viziune nouă asupra temelor lor de studiu.

CIVIS este o Alianță Universitară Europeană care reunește 11 universități membre: Aix-Marseille Université (Franța), Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena (Grecia), Universitatea din București (România), Université Libre de Bruxelles (Belgia), Universidad Autónoma de Madrid (Spania), Sapienza Università di Roma (Italia), Universitatea Stockholm (Suedia), Eberhard Karls Universität Tübingen (Germania), Universitatea din Glasgow (Marea Britanie), Universitatea Paris Lodron din Salzburg (Austria) și Universitatea din Lausanne (Elveția). Selectat de Comisia Europeană drept unul dintre primele 17 universități-pilot europene, CIVIS reunește aproximativ o jumătate de milion de studenți și peste 70 000 de membri ai personalului, inclusiv 37 400 de cadre universitare și cercetători.

Lansarea selecției de mobilități de studiu Erasmus 2022-2023 (sem. 1)

Comisia de selecție:

 • Conf. dr. Dorina Pătrunsu
 • Lect. dr. Oana Șerban
 • Asist. dr. Andrei Mărășoiu
 • Lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS)
 • Drd. Lilian Ciachir (Responsabil ERASMUS)

Deadline transmitere dosar: 18.04.2022, ora 12:00,  folosind următorul link https://forms.gle/6MfDoRw87LLwdaoL8

Interviul online: 18.04.2022

Nr. crt. NUME STUDENT PRENUME STUDENT Anul de studiu in prezent (2021-2022) SECȚIA / SPECIALIZAREA (denumirea completă a programului) UNIV. GAZDĂ SEM. STAGIULUI CALITATEA
(titular / rezervă/ „zero grant”)**
1 Toma  Ruxandra I Master – Istoria și Circulația Ideilor Filosofice Université de Poitiers I TITULAR
2 Lungu Roberta-Alina I Master UNESCO – Intercultural Management TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND I TITULAR
3 Manolache Adrian  I Master – Studii de Dezvoltare și Etica Relațiior Internaționale Universitat de Barcelona I TITULAR
4  Manole Elena-Beatrice I Master UNESCO – Intercultural Management UNIVERSITAET HAMBURG I TITULAR
5 Oros Radu Mihai I LICENȚĂ Universitat de Barcelona I TITULAR
6 Codrescu Georgiana Florentina II LICENȚĂ Universitat de Barcelona I TITULAR

În urma organizării primei runde a selecției pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (sem. 1) s-a ocupat 5 din totalul de 9 locuri alocate Facultății de Filosofie.

A II-a rundă a selecției are loc în Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, în perioada 19-22.04.2022.

Selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ este realizată la nivel de facultate.

Pentru a II rundă a selecției sunt scoase la concurs 4 locuri în rețeaua Erasmus+.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate. Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/ .

Criterii de eligibilitate și de selecție:

 • Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2,
 • Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 3 (numai în cazul studenților înmatriculați la un program de studii cu durată de 4 ani);
 • Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1;
 • Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezentarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;
 • prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul în care să țină cont de oferta de cursuri din universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a Facultății de Filosofie, Universitatea din București;
 • prezentarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;
 • Scrisoare de recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție. Scrisoarea va fi trimisă de către profesor direct lui Laurențiu Gheorghe (laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro) și lui Lilian Ciachir (lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro )

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până luni, 22.04.2022, ora 12:00,  folosind următorul link https://forms.gle/6MfDoRw87LLwdaoL8

 • Scrisoare de intenție;
 • certificat/atestat de competență lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină;
 • adeverință cu situația școlară;
 • plan al programului de studiu;
 • Curriculum Vitae și lista cu date personale.
 • Scrisoarea de recomandare se trimite de către profesor direct pe adresa de email a lui Laurentiu Gheorghe (laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro) și a lui Lilian Ciachir (lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro ) până luni, 22.04.2022, ora 12:00.

După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

 • Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină
 • Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)
 • Nota 3 (30%): Test de cunoștințe de specialitate și evaluarea dosarului
 • Nota 4 (40%): Interviu

După selecția din facultate, 26 mai 2022 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ al UB pentru titularii de burse/rezerve.

 Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea să se înscrie la runda de selecție pentru mobilități Erasmus+ derulate în semestrul al doilea 2022-2023 (care se va organiza în luna octombrie 2022).
 • Candidații declarați admiși la selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS 2022-2023 (sem. 1) se pot înscrie la această rundă selecție derulată în facultate. În cazul în care sunt admiși și la selecția din facultate, vor trebui să opteze pentru efectuarea mobilității Erasmus+ numai într-o singură universitate gazdă (pe durata semestrului întâi 2022-2023).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul primul semestru al anului academic 2022-2023.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 deluni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național de către ANPCDEFP pentru a.a. 2022-2023 (sem. 1), este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda,

Portugalia, Spania, Suedia

520 €/lună

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia,

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

470 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Selecția pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (sem. 1) are loc în Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, în perioada 01-19.04.2022.

Selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ este realizată la nivel de facultate.

Pentru anul academic 2021-2022, Facultatea de Filosofie are alocate 9 locuri (8 locuri Filosofie; 1 loc Catedra UNESCO) în rețeaua Erasmus+.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate. Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate, alocate fiecărei facultăți, se află la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/ .

Criterii de eligibilitate și de selecție:

 • Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2,
 • Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 3 (numai în cazul studenților înmatriculați la un program de studii cu durată de 4 ani);
 • Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1;
 • Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezentarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să transpară interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;
 • prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul în care să țină cont de oferta de cursuri din universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a Facultății de Filosofie, Universitatea din București;
 • prezentarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;
 • Scrisoare de recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție. Scrisoarea va fi trimisă de către profesor direct lui Laurențiu Gheorghe (laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro) și lui Lilian Ciachir (lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro )

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până luni, 18.04.2022, ora 12:00,  folosind următorul link https://forms.gle/6MfDoRw87LLwdaoL8

 • Scrisoare de intenție;
 • certificat/atestat de competență lingvistică/ document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină;
 • adeverință cu situația școlară;
 • plan al programului de studiu;
 • Curriculum Vitae și lista cu date personale.
 • Scrisoarea de recomandare se trimite de către profesor direct pe adresa de email a lui Laurentiu Gheorghe (laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro) și a lui Lilian Ciachir (lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro ) până luni, 18.04.2022, ora 12:00.

Marți, 19 aprilie 2022, va avea loc interviul online în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant.

După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:

 • Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină
 • Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)
 • Nota 3 (30%): Test de cunoștințe de specialitate și evaluarea dosarului
 • Nota 4 (40%): Interviu

După selecția din facultate, 26 mai 2022 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ al UB pentru titularii de burse/rezerve.

 Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea să se înscrie la runda de selecție pentru mobilități Erasmus+ derulate în semestrul al doilea 2022-2023 (care se va organiza în luna octombrie 2022).
 • Candidații declarați admiși la selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS 2022-2023 (sem. 1) se pot înscrie la această rundă selecție derulată în facultate. În cazul în care sunt admiși și la selecția din facultate, vor trebui să opteze pentru efectuarea mobilității Erasmus+ numai într-o singură universitate gazdă (pe durata semestrului întâi 2022-2023).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul primul semestru al anului academic 2022-2023.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 deluni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național de către ANPCDEFP pentru a.a. 2022-2023 (sem. 1), este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda,

Portugalia, Spania, Suedia

520 €/lună

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia,

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

470 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

ANDREI ROȘCA, MASTERAND ICIF: EXPERIENȚA UNEI MOBILITĂȚI ERASMUS LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Conf. dr. Dumitru DODUL, Directorul Departamentului de Filosofie și Antropologie (USM, Chișinău), împreună cu Andrei ROȘCA, student în anul II la programulde Master Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

Studenții internaționali aleg Universitatea de Stat din Moldova pentru studiile în cadrul mobilităților academice. Printre ei se numără și Andrei Roșca, masterand de la Universitatea din București, România, care s-a aflat în mobilitate academică la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM, prin „Erasmus+ Program”. Or, șansa perioadei petrecute la Chişinău provine din colaborarea pe care Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti o are cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, prin programul de studii de masterat „Istoria și Circulația Ideilor Filosofice”. Despre experiențele frumoase trăite la noi în țară, precum și despre stagiul de la USM ne povestește cu melancolie.

Andrei Roșca: „În această tensiune, tensiunea proiectului meu, semestrul petrecut la Universitatea de Stat din Moldova a fost materializarea unui gând personal, care, îmbinând aspectele profesionale și personale, mi-a oferit șansa de a experimenta ceea ce simt recurent și la București – calmul din mijlocul furtunii. Impulsionat de curiozitate, am aplicat la înscrierea din vara anului 2020 și pentru opțiunea dublei specializări, ce implica un semestru petrecut la Universitatea de Stat din Moldova. În acest cadru, în septembrie 2021, am venit la Chișinău pentru parcurgerea semestrul al III-lea. Izbit încă de la început, din pricina noutății, de felul în care se desfășurau cursurile la USM, acomodarea, nu foarte lungă, mi-a oferit prilejul de-a sesiza și îndeplini diverse cerințe academice și administrative. Astfel, cu lecturi în parcuri, anticamere și coridoare de instituții publice, axat, aproape pragmatic, pe studiu, perioada petrecută la Chișinău mi-a oferit un spectru de experiențe, circumscris dedicării pentru cercetare.

Ca atare, în cele cinci luni în care m-am aflat în Republica Moldova, prin adâncirea în studiu, am avut șansa de a sesiza o parte din cultura orașului, de a avea întâlniri plăcute cu diverse persoane (inclusiv în experiența de la cămin). De la profesori și până la funcționari publici, de la colegii de facultate și până la cei de cămin, fiece întâlnire a adus cu sine o fundamentală experiență culturală.

În privința cadrelor didactice, cursurile de la USM au fost mediul propice de diseminare a unor noi perspective de abordare și de cercetare. Chestionările filosofice, fundamentale ca atare, au fost, în acest context, conjugate cu abordările diferite propuse de fiecare profesor în parte – personale, dar și obiective, ce mi-au prilejuit nu doar furnizarea de informații, ci și o manieră de gândire, de abordare, de cercetare, de chestionare. Iar aceasta, finalmente, este miza filosofiei: de a trezi în celălalt nevoia întrebării, de a-l face pe celălalt să simtă caracterul vital al întrebării de adâncime. De fapt, într-un spectru de problematizare larg și divers, pe fondul dialogului, esențial mai ales într-o astfel de comunicare, am căutat și – cel mai important – am fost invitat să o fac, mai ales prin participări – nu doar pasive – la conferințe; am fost plasat, deopotrivă, în liminalitatea și centralitatea diferitelor dileme existențiale. Fundamental, în acest spectru, este faptul că astfel de întrebări nu rămân închise sau risipite în săli de cursuri, notițe, cărți, semnalul de recreație. Astfel de întrebări m-au urmat și le-am abordat în Valea Morilor, pe strada Al. Pușkin, pe bl. Ștefan cel Mare și Sfânt, la „Migrații”, lângă V. Micle și M. Eminescu, lângă L. Tolstoi, la colțuri de străzi, în camera de cămin (și până acolo).

Nefiindu-mi o povară solitudinea – resimțind-o adesea chiar ca pe o necesitate spirituală – și pentru că, încă o dată, studiul nu se încheia în curtea facultății, perioada de recreere era perioada de reflectat asupra problemelor ridicate în cadrul cursurilor. Perioada de răgaz. Perioadă în care mi-am apropriat gânduri și lecturi ce, fundamental, mi-au istovit și vindecat sufletul – nectar și cucută deopotrivă. Problematizări sociale, ce, cultural, dau seama de problematizarea existențială pe care omul (cu precădere contemporan) caută să o rezolve. De la resorturile chestionărilor sociale și până la miza existențială pe care o are simbolul, de la presiunea ontologică și până la indiferența față de aceasta, în derivă și întru-mi propriile repere, debusolat și axat, concentrat, am profitat de fiece secundă pentru a-mi obloji sufletul. În Chișinău. Ca și în București, de altfel. M-am destăinuit orașului, iar răspunsul său, în vacarmul cotidian, a fost liniștea neconcludentă a apusului pe care o contemplam pe banca de lângă cămin. Liniștea ce se așternea peste o zi ambiguă, în care activitatea orașului și scopurile mele se îmbinau într-o manieră non-calitativă. Doar pragmatică.

Dimensiunea academică, pentru care nu-mi pot exprima îndeajuns recunoștiința, este înscrisă în dimensiunea existențială – Proiectul meu. Iar o astfel de experiență, experiența unei mobilități, este cea care prilejuiește asemenea gânduri, dezvoltându-mă academic și cizelându-mă spiritual. Cu gânduri melancolice, Chișinău nu va mai fi doar o destinație turistică. Va fi locul unei părți importante din proiectul meu”.

Sursă: https://usm.md/?p=8409

Selecție stagiu de mobilitate de predare Erasmus+ pe durata semestrului 2 anul academic 2021-2022 (până la 31.05.2022)

ERASMUS+ Europa

Facultatea de Filosofie lansează procesul de selecție pentru 2 mobilități Erasmus+ și o mobilitate pentru Catedra UNESCO pentru anul academic 2021-2022 semestrul 2 pentru un cadrele didactice , mobilitățile se pot derula începând cu 21 martie 2022 până pe 31 mai 2022 (31 mai trebuie sa fie ultima zi de mobilitate, respectiv data revenirii in Romania). 

Documentele necesare selecției sunt :

 1. Copie Carte de Identitate
 2. CV Europass într-o limbă străină
 3. Plan de predare / formare profesională provizoriu pentru stagiul de mobilitate

Documentele vor fi depuse la Secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 3 martie 2022.

Comisia de selecție se va întruni pe data de 4 martie 2022 iar rezultatele  provizorii vor fi anunțate în aceeași zi. Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de  8 martie 2022. Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 9 martie 2022. 

Lista destinațiilor valabile este afișată mai jos.

ACORD VALABIL DIN reinnoit pana in Tara COD ERASMUS INSTITUTIA PARTENERA Nr. Prof. (TA) COD DOMENIU PREDARE DOMENIU PREVAZUT IN ACORD Precizari domeniu nivel
limba
ORASUL DE DESTINATIE SUMA EURO NR. KM* FACULTATEA UB
2021 2023 BE B  LOUVAIN01 Universite Catholique de Louvain 1 0223 Philosophy   FR/EN-B2 LOUVAIN LA NEUVE 275 1747.17 FILOSOFIE
2021 2023 BG BG SOFIA06 Sofia University „Saint Kliment Ohridski” 2 0223 Philosophy   EN-B1 SOFIA 180 294.81 FILOSOFIE
2021 2023 BG BG VELIKO01 University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St. Methodius” 2 0223 Philosophy   BG/EN-B2 VELIKO TURNOVO 180 107.89 FILOSOFIE
2021 2023 CZ CZ HRADEC01 University of Hradec Králové 1 0223 Philosophy and ethics   EN-B2 HRADEC KRÁLOVÉ 275 1004.34 FILOSOFIE
2021 2023 CZ CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho V Olomouci 2 0223 Philosophy   EN/CZ-B2 OLOMOUC 275 882.06 FILOSOFIE
2021 2023 DE D BIELEFE01 UNIVERSITAET BIELEFELD 1 0223 Philosophy   Germană B2 Bielefeld 275 1545.72 FILOSOFIE
2021 2023 DE D  FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg 1 0223 Humanities   EN-B2 FREIBURG 275 1454.90 FILOSOFIE
2021 2023 DE D  TUBINGE01 Eberhard Karls Universitat Tubingen 1 0223 Philosophy and ethics     Tubingen 275 1379.29 FILOSOFIE
2021 2023 ES E  BARCELO01 Universitat de Barcelona 1 0223 Philosophy   SP-B2/EN-B2 BARCELONA 275 1971.31 FILOSOFIE
2021 2023 ES E  MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 2 0223 Philosophy and ethics   SP-B2 MADRID 360 2472.12 FILOSOFIE
2021 2023 ES E  MALAGA01 Universidad de Málaga 1 0223 Philosophy   SP-B2/EN-B2 MÁLAGA 360 2698.69 FILOSOFIE
2021 2023 ES E  SALAMAN02 Universidad de Salamanca 1 0223 Philosophy   SP-B2 SALAMANCA 360 2607.11 FILOSOFIE
2021 2023 ES E  SANTIAG01 Universidade de Santiago de Compostela 1 0223 Philosophy and ethics   SP-B1/EN-B2 SANTIAGO DE COMPOSTELA 360 2772.17 FILOSOFIE
2021 2023 ES E VALENCI01 Universitat de València 1 0223 Philosophy   To be Agreed VALENCIA 360 2246.96 CHIMIE
2021 2023 FI SF HELSINK01 University of Helsinki 2 223 Philosophy    EN-B2 HELSINKI 275 1751.65 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  DIJON01 Université de Bourgogne 2 0232 Philosophy   FR-C1 DIJON 275 1657.94 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  GRENOBL51 (Ex. F  GRENOBL02) Université Grenoble Alpes 1 0232 Philosophy   FR-B2 GRENOBLE 275 1605.89 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  LYON03 Université Jean Moulin Lyon 3 4 0223 Philosophy   To Be Agreed LYON 275 1669.73 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  LYON103 Ecole normale supérieure de Lyon 1 0223 Philosophy   To Be Agreed LYON 275 1669.73 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  NANCY43 Université de Lorraine 2 061 Cognitive science OPEN MIND FR-B2 NANCY 275 1589.03 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  PARIS012 Université Paris Est Creteil (Val-de-Marne) 1 0223 Philosophy   FR-B2/EN-B2 CRETEIL 275 1862.33 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  POITIER01 Université de Poitiers 1 0223 Philosophy   FR-B2/EN-B2 POITIERS 360 2012.88 FILOSOFIE
2021 2023 FR F  ROUEN01 Université de Rouen 2 0223 Philosophy   FR-B2 MONT-SAINT-AIGNAN 275 1968.51 FILOSOFIE
2021 2023 GR G  PATRA01 University of Patras 1 0223 Philosophy and ethics humanities EN-B2 PATRAS 275 777.79 FILOSOFIE
2021 2023 GR G  THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki 1 0223 Humanities ( board programmes)   engleza B2 THESSALONIKI 180 494.23 FILOSOFIE
2021 2023 IT I  PADOVA01 Universita degli Studi di Padova 1 0223 Philosophy and ethics     PADOVA 275 1131.63 FILOSOFIE
2021 2023 IT I  PALERMO01 Universita degli Studi di Palermo 1 0223 Philosophy and ethics   IT – B1 PALERMO 275 1274.22 FILOSOFIE
2021 2023 IT I  URBINO01 Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo” 1 226 Philosophy and ethics   IT-B1 URBINO 275 1076.86 FILOSOFIE
2021 2023 IT I  BOLOGNA01 Universita degli Studi di Bologna 2 223 Philosophy and ethics   EN-B2 BOLOGNA 275 1115.86 FILOSOFIE
2021 2023 IT I  MILANO15 UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 2 223 Philosophy    IT-B2 MILANO 275 1302.89 FILOSOFIE
2021 2023 IT I  PARMA01 Universita degli Studi di Parma 2 0223 Philosophy   IT-B2 PARMA 275 1247.23 FILOSOFIE
2021 2023 MK MK SKOPJE01 Ss. Cyril and Methodius Univesity of Skopje 2 0223 Philosophy   MK-B2/EN-B2 SKOPJE 180 464.68 FILOSOFIE
2021 2023 MK MK TETOVO01 University of Tetova 2 0223 Philosophy   AL/EN-B2 TETOVO 180 495,5 FILOSOFIE
2021 2023 N N  BERGEN01 Universitetet i Bergen 1 0223 Philosophy   EN- B2 BERGEN 360 2246.22 FILOSOFIE
2021 2023 NL NL NIJMEGE01 Radboud University 1 0223 Philosophy and Ethics   EN-C1 Nijmegen 360 1703.8 FILOSOFIE
2021 2023 PL PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagiellonski (Institute of Philosophy) 2 0223 Philosophy and ethics   PL/EN-B2 KRAKOW 275 779.56 FILOSOFIE
2021 2023 PL PL LUBLIN01 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 1 031 Cognitive science OPEN MIND EN-B2 LUBLIN 275 800.23 FILOSOFIE
2021 2023 PL PL LUBLIN01 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 1 0223 Philosophy   EN-B2 LUBLIN 275 800.23 FILOSOFIE
2021 2023 PL PL TORUN01 Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu 1 0223 Philosophy and ethics   PL/EN-B2 TORUŃ 275 1100.45 FILOSOFIE
2021 2023 PT P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra 1 0223 Philosophy   PT/EN-B2 COIMBRA 360 2854.78 FILOSOFIE
2021 2023 SE S UPPSALA01 University of Uppsala 2 0223 Philosophy   EN UPPSALA 275 1806.85 FILOSOFIE
2021 2023 TR TR ANKARA01 Ankara University 1 0223 Philosophy and ethics   To Be Agreed ANKARA 275 748.79 FILOSOFIE
2021 2023 TR TR ISPARTA01 Suleyman Demirel University 2 0223 Philosophy and ethics   EN-B2 ISPARTA 275 829.38 FILOSOFIE
2021 2023 TR TR ISTANBU18 Maltepe University 1 0223 Philosophy and ethics   EN-B2 MALTEPE 180 461.77 FILOSOFIE
2021 2023 TR TR MUGLA01 Mugla Universitesi 1 0223 Philosophy and ethics   EN-B2 KOTEKLI 275 828.54 FILOSOFIE

Catedra UNESCO

ACORD VALABIL DIN reinnoit pana in Tara COD ERASMUS INSTITUTIA PARTENERA Nr. Prof. (TA) COD DOMENIU PREDARE DOMENIU PREVAZUT IN ACORD Precizari domeniu nivel
limba
ORASUL DE DESTINATIE SUMA EURO NR. KM* FACULTATEA UB
2021 2023 DE D  DORTMUN01 Technische Universitat Dortmund 1 022 Humanities ( except Languages)   DE-B2 DORTMUND 275 1588.64 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 DE D  HAMBURG01 Universitat Hamburg 1 0314 Sociology and cultural studies sociologie   HAMBURG 275 1546.48 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 DE D  HAMM01 Ham Lippstadt University of Applied Sciences 1 041 Business and Administration     HAMM 275 1537.47 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 DE D  REGENSB01 Universitat Regensburg 1 041 Business   EN -C1 REGENSBURG 275 1180.51 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 DE D  SIEGEN01 Universitat Siegen 1 041 Business and Management Sciences   EN-B2 SIEGEN 275 1599.97 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 FR F  CORTE01 Université de Corse – Pascal Paoli 1 022 Humanities   FR-B1/EN-B1 CORTE 275 1387.63 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 FR F  DIJON01 Université de Bourgogne 2 0314 Sociology and cultural studies
(inter-cultural and inter-religious exchanges)
  EN -C1 DIJON 275 1657.94 FILOSOFIE-UNESCO
2021 2023 FR F  DIJON11 Burgundy School of Business 1 041 Business and management sciences   EN/FR-B2 DIJON 275 1657.94 FILOSOFIE-UNESCO

Lansarea Selecției Centralizate pentru mobilități de studii Erasmus + CIVIS pentru semestrul întâi al anului academic 2022-2023

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 31.01.2022, s-a aprobat lansarea selecției pentru un număr de 200 de mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS+ pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS pentru primul semestru al anului academic 2022-2023.

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim finalul primului semestru al anului academic 2022-2023 (grant 520 euro/lună).

Precizăm că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus. Mobilitățile de studii Erasmus oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene în universitatea parteneră, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea integrală a rezultatelor obținute.

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:

 • Aix-Marseille Université,
 • Sapienza Universita di Roma,
 • National Kapodistrian University of Athens,
 • Eberhard Karls Universitaet Tuebingen ,
 • Université Libre de Bruxelles,
 • Universidad Autónoma de Madrid,
 • Stockholm

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București:

 • Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2 și anul 3 (numai în cazul studenților înmatriculați la un program de studii cu durată de 4 ani);
 • Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1;
 • Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;
 • să aibă rezultate academice remarcabile,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS

(într-o limbă străină de circulație internațională),

 • să prezinte un Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
 • să prezinte cel puțin o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu).

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS, cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile AICI).
De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele universităților partenere CIVIS, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele facultăți/domenii/niveluri de studii.
Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 04.03.2022 (ora 13:00 CEST), completând aplicația AICI.
Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional
 • Raluca Amza, responsabil Erasmus+.

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus+ CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Conf. Mugur Zlotea, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2021-2022,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.
Rezultele selecției se vor afișa după data de 14 martie 2022.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma formalitățile de pregătire și derulare a mobilității pentru semestrul întâi al anului academic 2022-2023.
Selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru semestrul al doilea al anului academic 2022- 2023 (runda a doua) va fi lansata ulterior finalizării prezentei selecții (perioadă estimativă aprilie-mai 2022). La runda a doua se vor putea înscrie și studenții aflați în prezent în an terminal și care urmează să fie admiși la un program de studii superior după admiterea 2022 (studenți din anul 3 și 4 în vederea admiterii la master, masteranzi din anul 2 în vederea admiterii la doctorat).
Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.
Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.

Lansarea Selecției Centralizate pentru mobilități de studii Erasmus + CIVIS pentru anul academic 2021-2022

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 22.02.2021, s-a aprobat lansarea selecției pentru un număr de 350 de mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUSpentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS.

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata anului academic 2021-2022 (grant 520 euro/lună).

Precizăm că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

Mobilitățile de studii Erasmus oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene în universitatea parteneră, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea integrală a rezultatelor obținute.

Mobilitățile de studii Erasmus + CIVIS se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:

 • Aix-Marseille Université,
 • Sapienza Universita di Roma,
 • National Kapodistrian University of Athens,
 • Eberhard Karls Universitaet Tuebingen (maxim 32 locuri + criterii specifice pe domenii de studii),
 • Université Libre de Bruxelles (maxim 46 locuri + criterii specifice pe domenii de studii),
 • Universidad Autónoma de Madrid (maxim 23 locuri + criterii specifice pe domenii de studii).
 • StockholmUniversity (maxim 61 locuri + criterii specifice pe domenii de studii) – mobilități posibile numai în semestrul al doilea al anului academic 2021-2022.

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi), la selecție și pe durata mobilității Erasmus;
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență, la momentul începerii mobilității;
 • să aibă rezultate academice remarcabile,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
 • să prezinte cel puțin o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu).

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele anexate), cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile AICI).

De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele pentru Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Université Libre de Bruxelles, Stockholm University și Universidad Autónoma de Madrid, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 19.03.2021 (ora 13:00 CEST), completând aplicația AICI 

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus  + CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Raluca Amza, responsabil Erasmus+.

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus + CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2020-2021,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 29 martie 2021.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile AICI și AICI.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro

 

Sursa: https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/