Lansarea selecției de mobilități de studiu Erasmus 2024-2025

Deadline transmitere dosar: 21.05.2024 28.05.2024, ora 12:00, folosind următorul link https://forms.gle/eTHwbTYZJ7ndymsh9 

Lansare selecții pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2024 – 2025 în cadrul universităților partenere ale UB (în afara Alianței CIVIS)

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 15.04.2024, s-a aprobat lansarea selecțiilor pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2024-2025, selecții organizate la nivelul fiecărei facultăți pentru un număr total de 286 de mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere ale UB (în afara CIVIS).

Lista destinațiilor disponibile (universități partenere) și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI
https://drive.google.com/drive/folders/1yieGSVp5CARUye8PiSNg11CiE57von0i?usp=drive_link) 

Criterii generale de selecție Erasmus+ (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezintarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezintarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezintarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă. În această situație, candidații declarați astfel tittulari vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2024-2025.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2024-2025 (condiționant de admiterea la master/doctorat în acelați domeniu de studii pentru care a fost selectat pentru mobilitate).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2024-2025.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2024-2025 este:

Țara de destinație Nivelul national fixat al grantului (€/lună)*
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Franța, Grecia, Germania, Finlanda,Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 674
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord,Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 606

*luna este calculată la 30 de zile

 

Pentru participanţii cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu Erasmus+, la granturile din tabelul de mai sus se adaugă 250 Euro/lună.

Număr de locuri alocate facultăților UB pentru mobilități de studii Erasmus 2024-2025 (în afara CIVIS)

Facultatea UB Nr. locuri finanțate / nr. studenți bursieri Erasmus+ 2023-2024 (mobilități non-CIVIS)
Catedra UNESCO 5
Filosofie 7
Nr. total bursieri Erasmus+ 2024-2025 12

 

Lansarea selecției de mobilități de studiu Erasmus 2023-2024

Comisia de selecție:

 • Conf. dr. Dorina Pătrunsu
 • Lect. dr. Oana Șerban
 • Prof. dr. Laurențiu Staicu
 • Lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS)
 • Drd. Lilian Ciachir (Responsabil ERASMUS)

RUNDA A 2-a

Deadline transmitere dosar: 05.05.2023, ora 12:00, folosind următorul link https://forms.gle/zg6QFfszjqEMbSXL8 

Interviu: 08.05.2023

RUNDA 1-a

Deadline transmitere dosar: 21.04.2023, ora 12:00, folosind următorul link https://forms.gle/zg6QFfszjqEMbSXL8 

Interviu: 24.04.2023, ora 9.00

Lansare selecții pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2023 – 2024

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 20.03.2023, s-a aprobat lansarea selecțiilor pentru mobilități de studii Erasmus+ pentru anul academic 2023-2024, după cum urmează:

 1. Selecție centralizată pentru 250 de mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere în cadrul Alianței CIVIS,
 2. Selecții la nivelul fiecărei facultăți pentru un număr total de 400 de mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere ale UB (în afara CIVIS).

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara Alianței CIVIS) pentru anul academic 2023 – 2024 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada martie – aprilie 2023, în funcție de datele stabilite de aceasta, pentru un număr total de 400 de mobilități.  

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultatea dv.  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI (https://drive.google.com/drive/folders/1QVd8r3O31qb8Rjxy2wawjEriZcZDKl9n?usp=share_link).

Criterii generale de selecție Erasmus+ (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezintarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezintarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezintarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024 este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 600 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 540 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Număr de locuri alocate facultăților UB pentru mobilități de studii Erasmus 2023-2024 (în afara CIVIS)

Facultatea UB Nr. locuri finanțate / nr. studenți bursieri Erasmus+ 2023-2024 (mobilități non-CIVIS)
Filosofie – UNESCO 1
Filosofie 15
Nr. total bursieri Erasmus+ 2023-2024 16

Selecția centralizată pentru mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere CIVIS are loc la nivelul Direcției Relații Internaționale (Biroul Erasmus+), pentru un număr 250 de mobilități ERASMUS+ CIVIS, prin transmiterea documentelor on-line în formularul disponibil AICI (https://forms.gle/fPND78nD5eC7o5URA) până la data de 26 aprilie 2023, ora 13:00 (ora României).

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru pe durata anului academic 2023-2024 (grant 600 euro/lună).

Precizăm că finanțarea Erasmus+ se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă.

Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS se pot efectua în cadrul a 9 universități partenere în cadrul Alianței CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:

 • Aix-Marseille Université,
 • Sapienza Universita di Roma,
 • National Kapodistrian University of Athens,
 • Eberhard Karls Universitaet Tuebingen,
 • Université Libre de Bruxelles,
 • Universidad Autónoma de Madrid,
 • Paris Lodron Universitat Salzburg,
 • Stockholm University,
 • University of Glasgow.

Termenul limită pentru aplicațiile pentru mobilități Erasmus+ CIVIS pe durata primului semestru 2023-2024 la Aix-Marseille Université și University of Glasgow este 10 aprilie 2023, aplicațiile transmise între 11 – 26 aprilie 2023 vor fi posibile pentru semestrul al doilea 2023-2024. Aplicațiile pentru mobilități în cadrul Stockholm University se pot derula numai pe durata semestrului al doilea 2023-2024.

         Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București pentru mobilități Erasmus+ CIVIS:

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+;
 • să aibă rezultate academice remarcabile,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS – CIVIS Learning Agreement (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
 • să prezinte cel puțin o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu licență/master).

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS, cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile AICI https://drive.google.com/drive/folders/1HguQZ8TnWQXA7CZsCARxQBt506WFLEgL?usp=share_link ).

De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele universităților partenere CIVIS, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele facultăți/domenii/niveluri de studii.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS, compusă din:

 • Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,
 • Membrii comisiei de selecție:
  • Alina Cristovici, Director Relații Internaționale și Coordonator Instituțional Erasmus.
  • Raluca Amza, responsabil Erasmus+ și Coordonator Instituțional CIVIS.

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus+ CIVIS este compusă din:

 • Președinte comisie de contestații: Conf. dr. Mugur Zlotea, Prorector Internaționalizare,
 • Membrii comisiei de contestații:
  • Anca Stoica, responsabil Erasmus+.
  • Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2022-2023,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultele selecției se vor afișa după data de 5 mai 2023.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma formalitățile de pregătire și derulare a mobilității pentru anul academic 2023-2024.

Precizări privind efectuarea mobilității Erasmus+:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de mobilitate în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitatea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.

***************************************************************************************

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara Alianței CIVIS) pentru anul academic 2023 – 2024 are loc în fiecare facultate a UB, în perioada martie – aprilie 2023, în funcție de datele stabilite de aceasta, pentru un număr total de 400 de mobilități.  

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultatea dv.  Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI (https://drive.google.com/drive/folders/1QVd8r3O31qb8Rjxy2wawjEriZcZDKl9n?usp=share_link).

Criterii generale de selecție Erasmus+ (criterii minimale la care facultatea poate adăuga criterii proprii):

 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
 • promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunostințe lingvistice într-o limbă străină;
 • prezintarea unei scrisoare de intenție / de motivație într-o limbă străină;
 • prezintarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul;
 • prezintarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină.

Precizări privind efectuarea mobilității:

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).

Precizări privind finanțarea ERASMUS+:

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitaea gazdă 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024 este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 600 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 540 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Număr de locuri alocate facultăților UB pentru mobilități de studii Erasmus 2023-2024 (în afara CIVIS)

Facultatea UB Nr. locuri finanțate / nr. studenți bursieri Erasmus+ 2023-2024 (mobilități non-CIVIS)
Filosofie – UNESCO 2
Filosofie 16
Nr. total bursieri Erasmus+ 2023-2024 18

Selecție stagiu de mobilitate de predare/formare profesională Erasmus+ din spațiul non-UE (proiect 2020-1-RO01-KA107-079092)

Facultatea de Filosofie lansează procesul de selecție pentru  mobilitățile de predare/formare profesională Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023 la Yerevan State University, Armenia (3 locuri) și Universitatea de stat din Moldova (2 locuri)  pentru  cadrele didactice / personal administrativ.

Documentele necesare selecției sunt :

 1. Copie Carte de Identitate
 2. CV Europass într-o limbă străină
 3. Plan de predare / formare profesională provizoriu pentru stagiul de mobilitate

Documentele vor fi depuse la Secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 15 februarie 2023.

Comisia de selecție se va întruni pe data de 16 februarie 2023 iar rezultatele  provizorii vor fi anunțate în aceeași zi. Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 20 februarie 2023. Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 21 februarie 2023.

Responsabil ERASMUS,
Lect. dr. Laurențiu Gheorghe

27 ianuarie 2023, noul termen de depunere a candidaturilor pentru studenții UB reprezentanți în CIVIS Global Student Council

Studenții Universității din București sunt invitați să depună candidaturi pentru a deveni studenți reprezentanți în CIVIS Global Student Council. Termenul-limită pentru înscriere este 27 ianuarie 2023.

Studenții universităților CIVIS sunt invitați să devină vocea colegilor lor în cadrul unei comunități academice europene dinamice, în care cooperarea, progresul și inovarea sunt piloni ai viitorului învățământului superior din spațiul european.

În cadrul acestui consiliu, fiecare universitate este reprezentată de patru studenți, de la diferite niveluri de studii, având ca scop întărirea legăturilor de comunicare și sprijin între guvernanța Alianței CIVIS și studenții universităților membre.

Profilul candidatului

 • Student(ă) la Universitatea din București, la oricare ciclu de studii (BA, MA, PhD) sau domeniu de studii;
 • Motivație, perseverență, dorință de implicare activă;
 • Disponibilitate de timp (săptămânal) care poate fi alocat activităților CIVIS și promovării alianței în rândul studenților Universității din București;
 • Interes în implicarea studenților în cadrul inițiativelor CIVIS, promovând mobilitatea, oportunitățile diverse de învățare, inovarea în educație, implicarea civică și socială;
 • Spirit civic, cu dorință de implicare în societate și de susținere a intereselor studenților în cadrul Alianței;
 • Atitudine deschisă față de apartenența la o comunitate europeană dinamică și inovatoare;
 • Deschidere către multiculturalitate și colaborarea cu colegi din contexte culturale și sociale diverse;
 • Bună stăpânire a Limbii Engleze (minim B2) și, de preferat, a cel puțin unei alte limbi CIVIS (Franceză / Greacă / Spaniolă / Italiană / Suedeză / Germană – minim A2), cu deschidere pentru dezvoltarea competențelor multilingvistice;
 • Competențe privind buna înțelegere a demersurilor de dezvoltare a învățământului superior în spațiul european, cu accent pe guvernanța alianțelor universităților europene;
 • Abilități de socializare colegială, lucru în echipă, atitudine deschisă în fața provocărilor.

Formularul pentru depunerea candidaturilor poate fi accesat aici.

Parte a structurilor de Guvernanță din cadrul Alianței CIVIS – a European Civic University, Consiliul Global al Studenților reprezintă organismul consultativ al studenților din cadrul universităților partenere CIVIS, reprezentând interesele tuturor studenților din cele 11 universități membre.

Calendarul integral al apelului, precum și alte detalii pot fi accesate aici.

Doctoral Days Uni Tübingen, Workshops open for CIVIS-Members

Between February 28th and March 2nd 2023, the University of Tübingen organizes the annual Doctoral Days (Doktorandentage 2023). With this occasion, Eberhard Karls Universität Tübingen launches a series of online workshops for doctorate candidates from the CIVIS Alliance.

The workshops, organized for diverse domains, are free of charge. The Doctoral Days are aimed at doctoral candidates who are considering a PhD at the University of Tübingen. In order to provide relevant information for the phase during or before the doctorate, the Graduate Academy and the Faculties of the University have put together a wide range of workshops.

The information events and workshops take place either in person or online via Zoom. Languages: German or English.

Registration for the events is via Eveeno. The interested persons are invited to register for all events they wish to attend, as the zoom links will be sent separately a few days before the event.

It is not necessary to create an Eveeno account to register. The link for registration is available in the program overview on the dedicated page, here.

Further information is available at info@graduiertenakademie.uni-tuebingen.de.

CIVIS is a European University Alliance gathering 11 member universities: Aix-Marseille Université (France), National and Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Bucharest (Romania), Université libre de Bruxelles (Belgium), Universidad Autónoma de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italia), Stockholm University (Sweden), Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany), University of Glasgow (UK), Paris Lodron University of Salzburg (Austria) and University of Lausanne (Switzerland). Selected by the European Commission as one of the first 17 European Universities pilots, it brings together around half a million students and more than 70 000 staff members, including 37 400 academics and researchers.

Oportunități de mobilitate CIVIS în cadrul unor noi Blended Intensive Programmes (BIPs) dedicate studenților în științe socio-umane

CIVIS a lansat o nouă serie de cursuri hibride intensive (Blended Intensive Programmes – BIPs) în cadrul programului de mobilitate Erasmus+.

Studenții în științe socio-umane de la toate nivelurile de studii și din toate zonele tematice circumscrise domeniilor au astfel oportunitatea de a se înscrie la o serie de BIPs, toate având termenul-limită de înscriere 30 noiembrie 2022:

Înscrierile pentru această nouă serie de programe se desfășoară până la 30 noiembrie 2022, iar aplicațiile se pot depune pe platforma de mobilități CIVIS, accesibilă prin intermediul catalogului programelor, aici.

Cursurile combină predarea online cu o scurtă perioadă de mobilitate fizică, în cadrul căreia studenții vor fi sprijiniți pentru o deplasare de până la cinci zile la o altă universitate membră CIVIS. Ca atare, formatul inovativ, care combină sesiunile online cu întâlnirile față în față, deschide fereastra unor noi oportunități de studiu internațional pentru studenții CIVIS.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina dedicată de pe site-ul CIVIS, aici, iar catalogul programelor poate fi accesat aici.

Fiecare BIP este dezvoltat, organizat și predat de cadre didactice de la trei sau mai multe universități membre CIVIS. Abordarea utilizată în cadrul programelor este una interdisciplinară. Dedicate conceptului de excelență academică, aceste programe traversează adesea granițele subiectelor, ciclurilor și domeniilor tradiționale, ceea ce va garanta participanților o viziune nouă asupra temelor lor de studiu.

CIVIS este o Alianță Universitară Europeană care reunește 11 universități membre: Aix-Marseille Université (Franța), Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena (Grecia), Universitatea din București (România), Université Libre de Bruxelles (Belgia), Universidad Autónoma de Madrid (Spania), Sapienza Università di Roma (Italia), Universitatea Stockholm (Suedia), Eberhard Karls Universität Tübingen (Germania), Universitatea din Glasgow (Marea Britanie), Universitatea Paris Lodron din Salzburg (Austria) și Universitatea din Lausanne (Elveția). Selectat de Comisia Europeană drept unul dintre primele 17 universități-pilot europene, CIVIS reunește aproximativ o jumătate de milion de studenți și peste 70 000 de membri ai personalului, inclusiv 37 400 de cadre universitare și cercetători.