Facultatea de Filosofie oferă programe de masterat acreditate şi interdisciplinare, cu predare în română şi engleză. Toate programele noastre asigură o specializare solidă în domenii care combină formarea gândirii critice şi a viziunii strategice cu pregătirea absolvenţilor pentru a face faţă cu succes provocărilor din instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale.
La studiile de masterat se pot înscrie absolvenţi de licenţă din toate domeniile.

Programe de masterat cu predare în limba română

Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii
Etica organizaţională, profesională şi a afacerilor constituie un domeniu de actualitate, cu perspective importante de dezvoltare în viitor. Masteratul formează specialişti pentru comisiile de etică, RSC, consultanţi în domeniul eticii organizaţionale, profesionale şi eticii afacerilor. El poate fi urmat de toţi cei care doresc să-şi perfecţioneze competenţele şi expertiza etică în vederea dezvoltării profesionale şi personale. || Read more 
Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice
Istoria ideilor filosofice, modul în care acestea au evoluat, s-au transformat cultural, instituţional şi social, constituie un domeniu de vârf al cercetării. Masteratul acoperă segmente istorice şi spaţii spirituale esenţiale pentru orice periodizare sau topologie standard din istoria filosofiei: filosofie antică greacă şi romană, neoplatonism, gândire creştină, filosofie modernă şi contemporană, postmodernism filosofic. || Read more 
Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale
Într-o abordare multidisciplinară, studiile de dezvoltare internaţională analizează schimbările sociale, politice şi economice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi probleme-cheie precum globalizarea, inegalitatea, sărăcia, relaţiile dintre sexe, etnie şi reprezentarea culturală. Masteratul oferă oportunităţi profesionale noi de a lucra în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale internaţionale, în agenţii ale Naţiunilor Unite, agenţii de dezvoltare multilaterale si bilaterale. || Read more 
Filosofie și gândire critică
Este singurul masterat de acest fel organizat în România. Prin structura sa masteratul are un carcater cuprinzător în raport cu disciplinele tradiționale ale filosofiei teoretice și oferă, totodată, posibilitatea profesionalizării în domeniul filosofiei, inclusiv prin continuarea studiilor la nivel doctoral.

Masteratul se adresează tuturor absolvenților de facultate interesați de filosofie, indiferent de domeniul în care și-au finalizat studiile de licență. || Read more 

Consiliere filosofică
Este singurul masterat de acest fel organizat în România. Prin structura sa masteratul are un carcater cuprinzător în raport cu disciplinele tradiționale ale filosofiei și oferă, totodată, posibilitatea profesionalizării în domeniul consilierii șia a consultanței filosofice, inclusiv prin continuarea studiilor la nivel doctoral.

Masteratul se adresează tuturor absolvenților de facultate interesați de filosofie, indiferent de domeniul în care și-au finalizat studiile de licență. || Read more 

Istoria Artei și Filosofia Culturii

în parteneriat cu Facultatea de Istorie

Programul se adresează absolvenţilor de licenţă cu specializări diverse, dar cu interes pentru studii umaniste şi cultură, permiţându-le o profundă înţelegere a istoriei şi filosofiei artei. Astfel, noţiunile de istoria artei sunt completate de cursuri care familiarizează studenţii cu principalele curente din filosofia culturii şi estetică, precum şi cu abordări specifice sociologiei culturii şi istoriei ideilor. || Read more 

Programe de masterat cu predare în limba engleză

Communication and Intercultural Studies
Acest masterat interdisciplinar în limba engleză este organizat de Facultatea de Filosofie prin Catedra UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Swiss Institute for Sustainable Management şi Universităţile din Fribourg şi Hamburg. Programul răspunde nevoilor companiilor şi organizaţiilor din domeniul comunicării, în contextul în care dialogul dintre culturi este astăzi deosebit de important.
Oferta curriculară este flexibilă şi se adresează absolvenţilor de licenţă cu specializări diverse, dar cu interese în zona Ştiinţelor umaniste şi a Ştiinţelor sociale. Profesorii care predau în cadrul acestui program provin din medii profesionale diverse cultural şi profesional, fapt care le permite studenţilor să se familiarizeze mai bine cu aspectele interculturale ale comunicării. Cursurile sunt completate de numeroase studii de caz, întrucât masteratul este orientat nu doar spre crearea unei experienţe educaţionale riguros academice, ci şi a uneia relevante din perspectivă practică. || Read more 
Intercultural Management
Programul beneficiază de aportul aceloraşi parteneri internaţionali ai Catedrei UNESCO şi este axat pe formarea de specialişti în domeniul managementului intercultural. Cursurile propuse combină noţiuni de filosofie, antropologie, diplomaţie culturală cu o direcţie de studiu aplicată (legislaţia europeană în domeniul cultural, management strategic, comunicare în afaceri). Masteratul se desfăşoară în limba engleză.  Absolvenţii programului sunt excelent pregătiţi pentru cariere în managementul instituţiilor şi companiilor internaţionale. Pot profesa cu succes în instituţii publice, neguvernamentale, unde abilităţile de leadership şi management sunt aplicate în medii multiculturale – organizaţii culturale, diplomaţie, management în domeniul artistic, cultural şi mass-media.|| Read more  
Business Administration (MBA)
Acest masterat în limba engleză este organizat de Facultatea de Filosofie prin Catedra UNESCO în parteneriat cu Universităţile din Fribourg, Geneva, Regensburg și Burgundy School of Business. Programul creează o experienţă educaţională inovatoare pentru studenţi şi facilitează dezvoltarea de abilităţi manageriale esenţiale – leadership, managementul resurselor umane, antreprenoriat. De asemenea, le oferă masteranzilor şansa de a cunoaşte profesori şi specialişti din universităţi străine de prestigiu, manageri şi antreprenori de succes. Astfel, cei interesaţi de o carieră în administarea afacerilor şi management beneficiază de expertiza solidă a unor specialişti în managementul organizaţiilor complexe şi cu echipe interculturale. Oferta curriculară este concepută pentru combinarea în mod eficient a cunoştinţelor de specialitate cu numeroase studii de caz şi aplicaţii. Un exemplu în acest sens este ghidul pentru oameni de afaceri Doing Business with Romania, elaborat de studenţi ai acestui masterat şi lansat atât în România, cât şi în Elveţia.|| Read more 
Cognitive Science (Mind the Brain!)
Programul de studiile masterale “Mind the Brain!” îmbină cercetarea în domeniul vast al ştiinţelor cogniției cu o solidă pregătire filosofică. Printre domeniile abordate se numără domenii aplicate, cum ar fi neurofiziologia, introducerea ȋn neuroștințe, teorii ale minţii, psihologia clinică aplicată, psihologia morală, lingvistica cognitivă. Însă disciplinele masterale includ şi domenii filosofice de nișă cum ar fi filosofia minţii, fundamentele filosofice ale științelor cogniției, inteligenţa artificială şi relevanţa ei morală. Lor li se adaugă discipline-cadru, fundamentale, precum abordarea gândirii critice ȋn științele sociale şi pregătirea etică ȋn vederea integrării ȋn comunitatea academică. Masteratul se adresează deopotrivă celor care doresc să facă o carieră în domeniul ştiinţelor cogniției, cât şi celor care doresc să se dezvolte intelectual într-un mediu academic efervescent. Componenta didactică este completată de o componentă de comunicare ştiinţifică, deschisă cercetătorilor, profesorilor, studenţilor, precum şi publicului larg, prin organizarea de workshop-uri dedicate problematicii abordate în cadrul acestui masterat. Masteratul este interdisciplinar şi se desfăşoară în limba engleză, fiind necesară demonstrarea competenţelor lingvistice. || Read more
Analytic Philosophy
Masteratul are profil de cercetare şi vizează aprofundarea unor probleme şi teme dezbătute în cadrul filosofiei analitice, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea disciplinelor filosofice fundamentale precum epistemologie, logică, ontologie, filosofia limbajului, filosofia logicii, filosofia ştiinţei, metafizică, filosofie morală, etica cercetării ştiinţifice. Dincolo de cunoştinţele de specialitate, care continuă dezvoltarea academică a celor interesaţi de filosofia teoretică, masteratul este util tuturor absolvenţilor de licenţă care doresc să îşi dezvolte abilităţi esenţiale de argumentare şi un stil de a gândi critic şi autonom. Textele studiate pe parcursul celor doi ani de studiu sunt selectate pentru a forma un stil de gândire independent şi matur, precum şi a dezvolta abilităţi de comunicare în limba engleză. Pentru a urma acest masterat este necesară demonstrarea competenţelor lingvistice.
|| Read more
Philosophy, Politics and Economics (PPE)
Facultatea de Filosofie, în cooperare cu Facultatea de Administrație și Afaceri, lansează începând cu anul universitar 2017/18 primul program masteral din România, și unul dintre primele din Europa de Est, în Filosofie, politică și economie (Philosophy, Politics and Economics). || Read more