Studii de licență // BA studies

Studiile organizate de Facultatea de Filosofie oferă cunoştinţe şi competenţe profesionale necesare în activităţi de cercetare, expertiză şi consultanţă, mediere, învăţământ, organizaţii europene, organizaţii internaţionale, instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale, corporaţii, afaceri, politici publice, comunicare, jurnalism, analiză politică.

Iată câteva dintre profesiile din COR care presupun studii de filosofie:

Filosof – 263301
Profesor în învăţământul liceal, postliceal – 233001
Profesor in invatamantul gimnazial – 233002
Cercetător în filosofie – 263305
Publicist comentator – 264210
Purtător de cuvânt – 243206
Asistent de cercetare în filosofie – 263306
Realizator emisiuni radio-tv 265409
Redactor – 264211
Expert relaţii externe – 243213
Consilier în relaţii internaţionale – 263105

Specialist în relaţii publice – 2432
Manager de responsabilitate socială – 242903
Mentor – 235902
Consultant în management – 263107
Cercetator de dezvoltare comunitara – 263207
Consilier administraţie publică – 242201
Consilier afaceri europene – 242214
Consilier mediator – 235922
Expert relaţii sociale – 441903
Specialist în activitatea de lobby – 243220

Programul de Licenţă în Filosofie  cu liniile de studii Filosofie și Filosofie și Studii Europene se desfăşoară pe durata a 3 ani (cursuri de zi, 180 credite ECTS) şi oferă o specializare în domeniile esenţiale ale filosofiei, cu un fundament teoretic solid construit prin pachetul de discipline formatoare ca: logică, ontologie, teoria cunoaşterii, etică, estetică, istoria ideilor, filosofia limbajului.

În anul al III-lea, studenţii de la specializarea Filosofie pot opta pentru unul dintre cele trei module de studiu: Filosofie teoretică, Filosofie politică şi morală, Istoria filosofiei şi filosofia culturii.

FilosofieFilosofie și Studii Europene
  • Modulul de Filosofie teoretică  oferă discipline de studiu care permit aprofundarea principalelelor  teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr, minte, ştiinţă. Studenţii care cerceteazǎ răspunsurile oferite de-a lungul timpului unor astfel de întrebări pot deprinde, pe lângă cunoştinţele specifice, şi capacitatea de a înţelege mai bine complexitatea lumii în care trăim şi de a aprecia critic pretenţiile de cunoaştere, individuale sau colective, cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.
  • Studenţii care optează pentru modulul de Filosofie politică şi morală se angajează într-o reflecţie sistematică asupra naturii şi fundamentelor societăţii şi ale moralei, asupra specificităţii doctrinelor şi ideologiilor politice, istoriei gândirii politice sau manierelor teoretice de abordare a problemelor etice. Ei îşi dezvoltă astfel abilitatea de a analiza motivaţiile şi temeiurile care stau la baza acţiunilor umane, însuşindu-şi în acelaşi timp o serie de cunoştinţe care îi abilitează să participe activ la viaţa comunităţii, în instituţii publice sau politice.
  • Disciplinele din cadrul modulului de Istoria filosofiei şi filosofia culturii urmăresc dezvoltarea deprinderii de a observa succesiunea şi ramificaţiile istorice ale ideilor, teoriilor, concepţiilor filosofice şi mentalităţilor, de a interpreta, contextualiza şi nuanţa o anumită poziţie filosofică în raport cu altele. Studiind principalele perspective filosofice care au influenţat de-a lungul timpului concepţiile noastre despre frumos şi bine, despre relaţia individului cu societatea, cultura şi valorile, studenţii îşi dezvoltă abilităţi de observatori atenţi ai fenomenului istoric şi cultural-artistic, de analiză şi critică a istoriei mentalităţilor care ne stăpânesc indiferent de epocă.

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT a.u. 2019-2020

Anul I (TRUNCHI COMUN PENTRU TOATE MODULELE DE STUDIU)

Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
  CURSURI OBLIGATORII
1. Filosofia istoriei Examen sem. 1 6 credite
2. Originile filosofiei europene Examen sem. 1 6 credite
3. Teoria argumentării Examen sem. 1 6 credite
4. Introducere în etică Examen sem. 1 6 credite
5. Introducere în filosofie Examen sem. 1 6 credite
6. Filosofie greacă Examen sem. 2 6 credite
7. Filosofie medievală Examen sem. 2 5 credite
8. Istoria ideilor politice Examen sem. 2 6 credite
9. Introducere în estetică Examen sem. 2 6 credite
10. Epistemologie Examen sem. 2 5 credite
11. Limba străină

(franceză, engleză, germană)

Examen sem. 2 2 credite
CURSURI FACULTATIVE
12. Educaţie fizică Verificare sem. 2 3 credite
13 Etică și integritate academică Verificare sem. 2 2 credite

Anul II (TRUNCHI COMUN PENTRU TOATE MODULELE DE STUDIU)

Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
  CURSURI OBLIGATORII    
1. Modernitate şi europenitate Examen sem. 3 7 credite
2. Teorii etice Examen sem. 3 7 credite
3. Filosofia minţii și a științei cognitive Examen sem. 3 6 credite
4. Filosofia dreptului Examen sem. 4 6 credite
5. Metafizică Examen sem. 3 5 credite
6. Introducere în logica modernă Examen sem. 3 5 credite
7. Filosofie modernă Examen sem. 4 6 credite
8. Filosofie politică şi socială Examen sem. 4 6 credite
9. Filosofia limbajului Examen sem. 4 6 credite
10. Practică de specialitate Verificare sem. 4 6 credite
CURSURI FACULTATIVE
11. Educaţie fizică Verificare sem. 4 3 credite
12 Didactica specialității Verificare sem. 4 4 credite
13 Practică pedagogică Verificare sem. 4 4 credite

Anul III 

(TRUNCHI COMUN PENTRU TOATE MODULELE DE STUDIU)

Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
  CURSURI OBLIGATORII    
1. Semnificație, existență, adevăr Examen sem. 5 6 credite
2. Filosofie contemporană Examen sem. 6 8 credite
3. Practică de specialitate Verificare sem. 5 6 credite

 

  • Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii

Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
  CURSURI OBLIGATORII DE MODUL
1. Fenomenologie Examen sem. 5 5 credite
2. Estetică Examen sem. 5 4 credite
3. Istoria filosofiei românești Examen sem. 5 4 credite
4. Filosofia imaginarului Examen sem. 5 5 credite
5. Hermeneutică Examen sem. 6 8 credite
6. Filosofie și religie Examen sem. 6 8 credite
7. Curs opțional * Examen sem. 6 6 credite

*Cursurile opționale pot fi alese din lista anexată planului de învățământ și ținute în semestrul I sau semestrul II.

  • Modulul de Filosofie politică şi morală
Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
  CURSURI OBLIGATORII DE MODUL
1. Instituții politice și sociale Examen sem. 5 6 credite
2. Etică aplicată Examen sem. 5 6 credite
3. Filosofie politica contemporana Examen sem. 5 6 credite
4. Antropologie politică Examen sem. 6 6 credite
5. Libertate și mentalități Examen sem. 6 8 credite
6. Filosofia științelor umane Examen sem. 6 4 credite
7. Curs opțional * Examen sem. 6 4 credite

*Cursurile opționale pot fi alese din lista anexată planului de învățământ și ținute în semestrul I sau semestrul II.

  • Modulul de Filosofie teoretic
Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite

CURSURI OBLIGATORII DE MODUL
1. Filosofia științei Examen sem. 5 6 credite
2. Filosofia naturală și originile științei moderne Examen sem. 5 4 credite
3. Teoria cunoașterii științifice Examen sem. 5 6 credite
4. Ontologie Examen sem. 6 6 credite
5. Filosofia matematicii Examen sem. 5 6 credite
6. Introducere în filosofia analitică Examen sem. 6 6 credite
7. Filosofia biologiei Examen sem. 6 6 credite

Modulul Studii Europene  se bucură de o linie de studii specială, ce conţine cursuri de teoria relaţiilor internaţionale, modele ale democraţiei, organizaţii şi politici europene, drept şi drept comunitar. Planul de învăţământ al modulului este individualizat încă din anul I şi combină armonios latura formativă, specifică filosofiei, cu transmiterea unor cunoştinţe tehnice referitoare la instituţiile şi proiectele europene, astfel încât absolvenţii să facă faţă cu succes unor medii profesionale internaţionale, diverse cultural şi lingvistic. Prin înfiinţarea modulului de Studii Europene, Facultatea de Filosofie continuă să contribuie la efortul fundamental de înţelegere şi conştientizare a complexităţii pe care o presupune apartenenţa României (a culturii, politicilor sale publice şi a instituţiilor sale) la comunitatea statelor UE.

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT a.u. 2019-2020

Anul I

Nr. crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
CURSURI OBLIGATORII
1. Filosofia istoriei Examen sem. 1 5 credite
2. Originile filosofiei europene Examen sem. 1 5 credite
3. Introducere în filosofie Examen sem. 1 5 credite
4. Introducere în etică Examen sem. 1 5 credite
5. Teoria argumentării Examen sem. 1 5 credite
6. Filosofie greacă Examen sem. 2 9 credite
7. Introducere în estetică Examen sem. 2 9 credite
8. Istoria ideilor politice Examen sem. 2 9 credite
9. Ideea europeană în Evul Mediu Examen sem. 1 2 credite
10. Limba străină

(franceză, engleză, germană)

Examen sem. 1/2 3 – 3 credite
CURSURI FACULTATIVE
11. Educaţie fizică Verificare sem. 2 3 credite
12 Etică și integritate academică Verificare sem. 2

2 credite

Anul II

Nr.

crt.

Numele disciplinei Forma de evaluare Credite
CURSURI OBLIGATORII
1. Modernitate și europenitate Examen sem. 3 7 credite
2. Filosofia dreptului Examen sem. 4 6 credite
3. Teorii etice Examen sem. 3 7 credite
4. Teoria generală a dreptului Examen sem. 3 7 credite
5. Filosofia limbajului Examen sem. 4 6 credite
6. Filosofie politică și socială Examen sem. 4 6 credite
7. Filosofie modernă Examen sem. 4 5 credite
8. Modele ale democrației Examen sem. 3 6 credite
9. Limba străină

(franceză, engleză, germană)

Examen sem. 3/4 3 – 3 credite
10. Practică de specialitate Verificare sem. 4  4 credite
CURSURI FACULTATIVE
11. Educație fizică Verificare sem. 4 3 credite
12 Didactica specialității Verificare sem. 4 4 credite
13 Practică pedagogică Verificare sem. 4 4 credite

Anul III

Nr.

crt.

Numele disciplinei

Forma de evaluare Credite
CURSURI OBLIGATORII
1. Teoria relațiilor internaționale Examen sem. 5 4 credite
2. Instituții politice și sociale Examen sem. 5 4 credite
3. Etică aplicată Examen sem. 5 4 credite
4. Globalizare și politica internațională Examen sem. 5 9 credite
5. Libertate și mentalități Examen sem. 6 10 credite
6. Drept constituțional comparat Examen sem. 5 4 credite
7. Culturi europene și mentalități politice Examen sem. 6 10 credite
8. Antropologie politică Examen sem. 6 10 credite
9. Practică de specialitate Verificare sem. 5 5 credite