Posturi vacante

Aici găsiți toate informațiile referitoare la posturile scoase la concurs în cadrul Facultății de Filosofie

Lista posturilor didactice scoase la concurs

Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
 • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
 • Lector universitar, poziția nr. 28, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
 • Lector universitar, poziția nr. 10, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/personal-didactic/

   

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etica inteligenței artificiale;
  • Analiză și argumentare în etică;
  • Istoria ideilor politice;
  • Etică aplicată

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 30 ianuarie 2024

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  09.00-11.00 DRAGOMIR Alexandru Rolul teoriilor etice normative în argumentarea morală
  11.00-13.00 ANTON Elena-Lorena Teorii ale dreptății

   

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. DRAGOMIR Alexandru 487 ADMIS
  2. ANTON Elena-Lorena 343 RESPINSĂ

  Lector universitar, poziția nr. 10 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofia limbajului;
  • Filosofia matematicii;
  • Ontologie;  
  • Philosophical foundations of cognitive science;  
  • Epistemologie;
  • Philosophy of Mind

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2024

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  10.00-12.00 MĂRĂȘOIU Andrei Ionuț Austin despre locuție, ilocuție, perlocuție

   

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. MĂRĂȘOIU Andrei Ionuț 495 ADMIS

  Lector universitar, poziția nr. 28 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etica în afaceri;
  • Etică și integritate academică;
  • Academic Ethics and Integrity;
  • Morality, Business and Information Technology

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 30 ianuarie 2024

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  14.00-16.00 CONSTANTINESCU Mihaela Inteligența artificială în activitatea academică – provocări etice

   

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. CONSTANTINESCU Mihaela 495 ADMISĂ

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 20, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (rută de promovare), Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 44, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Asistent universitar, poziția nr. 45, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/personal-didactic/

   

  Conferențiar universitar, poziția nr. 20 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Ethics of Cognitive Technologies
  • Filosofia istoriei, filosofia viitorului
  • New media and Intercultural Communication

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 26 iunie 2023, ora 15.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. VICĂ Constantin 500 ADMIS

  Asistent universitar, poziția nr. 44 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofia istoriei, filosofia viitorului
  • Istoria ideilor politice
  • Filosofia dreptului
  • Filosofie politică și socială

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 iunie 2023, ora 10.00

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.06.2023, 10.00-12.00 LAZĂR Veronica Ioana Abordări filosofice ale drepturilor de proprietate în filosofia modernă
  27.06.2023, 13.00-15.00 ZAHIU Anda Maria Egalitatea și egalitarismul

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.

  ZAHIU Anda Maria

  475

  ADMISĂ

  2.

  LAZĂR Veronica Ioana

  455

  RESPINSĂ

  Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie medievală
  • Didactica specialităţii
  • Practică pedagogică

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 29 iunie 2023, ora 10.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. BĂLAN Marin 480 ADMIS

  Asistent universitar, poziția nr. 45 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Introducere în etică
  • Introducere în estetică
  • Istoria filosofiei românești
  • Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului
  • Filosofie (sinteză)

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 02 iulie 2023, ora 09.00

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  02.07.2023, 09.00-11.00 BÂRZU Ștefan Etica şi provocarea relativismului cultural (James Rachels)
  02.07.2023, 11.00-13.00 LAZĂR Veronica Ioana Sistemul personalismului energetic: C. Rădulescu-Motru

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. LAZĂR Veronica Ioana 465 ADMISĂ
  2. BÂRZU Ștefan 458 RESPINS

  Rezultatul contestației poate fi consultat AICI

  Arhivă posturi vacante

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 28, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 21, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba

   

  Lector universitar, poziția nr. 28 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Introducere în estetică;
  • Estetică;
  • Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului;
  • Capital cultural și comunicare creativă (Cultural Capital and Creative Communication).

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 9.00

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  03.02.2022, 09.00-11.00 ȘERBAN Oana Proiectul educației umane în estetica romantică: viziunea lui Schiller.

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. ȘERBAN Oana 500 ADMISĂ

  Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Moral psychology
  • Teorii etice
  • Etică biomedicală

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 12.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. MIHAILOV Nicu-Emilian 500 ADMIS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba 

   

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie greacă
  • Filosofie modernă
  • Filosofie contemporană
  • Seminar de cercetare

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 23 ianuarie 2021, ora 10.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 25-26 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  25.01.2021, 09.00-11.00 VIDA Grigore Rolul dialecticii și concepția despre Spiritul absolut în Fenomenologia Spiritului a lui G.W.F. Hegel
  25.01.2021, 11.15-13.15 BREAZU Remus Fundamentele sistemului filosofic spinozist și critica antropomorfismului
  25.01.2021, 13.30-15.30 BEJINARIU Alexandru Subiect şi putere la M. Foucault
  26.01.2021, 09.00-11.00 SANDU Paul Gabriel Psyche si logos în dialogurile Phaidon şi Phaidros
  26.01.2021, 11.15-13.15 PETRACHE Ana Originile subiectivității moderne: metodă și Cogito la Descartes

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. SANDU Paul Gabriel 497 ADMIS
  2. BEJINARIU Alexandru 479 RESPINS
  3. BREAZU Remus 474 RESPINS
  4. VIDA Grigore 467 RESPINS
  5. PETRACHE Ana 460 RESPINS
  6. GRIGORE Nora retrasă din concurs

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Academic Ethics and Integrity
  • Istoria Ideilor politice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 25 ianuarie 2021, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.01.2021, 12.00-14.00 GRIGORE Nora The dilemma of dual-use research
  27.01.2021, 14.15-16.150 ȘIMON Mihaela (CONSTANTINESCU) Contractualismul ca metodă de argumentare în filosofia politică

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.      

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  458

  ADMIS

  2.      

  Grigore Nora

  418

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 9, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  • Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI

  Pentru informații referitoare la componența dosarului de concurs, metodologii și fișe de verificare a standardelor etc. vă rugăm să consultați pagina dedicată posturilor didactice vacante de pe site-ul Universității din București.

  Asistent universitar, poziția nr. 9 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Teoria argumentării
  • Introducere în filosofie
  • Epistemologie
  • Introducere în logica modernă
  • Filosofia limbajului

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 09 septembrie 2020, ora 09.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  11.09.2020, 09.00-11.00 Grigore Nora Conceptul întemeierii epistemice. Infinitism, coerentism, fundaționalism.
  11.09.2020, 11.30-13.30 Mărășoiu Andrei Ionuț Analiza clasică a cunoașterii. Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată.
  11.09.2020, 14.30-16.30 Brîncuș Constantin Cosmin Silogistica aristotelică în abordări clasice și interpretări contemporane.
  11.09.2020, 17.00-19.00 Savu Bianca Alexandra Problema surselor cunoașterii în disputa dintre raționalismul și empirismul clasic.
  12.09.2020, 09.00-11.00 Tomi Paula Pompilia Analiza textului argumentativ
  12.09.2020, 11.30-13.30 Popescu Andreea Ștefania Teoria adevărului corespondență. Concepția semantică propusă de Tarski.
  12.09.2020, 14.30-16.30 Dragomir Alexandru Analiza raționamentelor implicate în formularea unor argumente – raționamente deductive.

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Mărășoiu Andrei Ionuț

  492

  ADMIS

  2.     

  Dragomir Alexandru

  487

  RESPINS

  3.     

  Brîncuș Constantin Cosmin

  457

  RESPINS

  4.     

  Tomi Paula Pompilia

  451

  RESPINS

  5.     

  Popescu Andreea Ștefania

  445

  RESPINS

  6.     

  Grigore Nora

  440

  RESPINS

  7.     

  Savu Bianca Alexandra

  423

  RESPINS

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Etica în afaceri
  • Etică aplicată
  • Introducere în etică
  • Teorii etice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 12 septembrie 2020, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  14.09.2020, 09.00-11.00 Dragomir Alexandru Tipuri de utilitarism. Ce fel de utilitarism susține Mill?
  14.09.2020, 11.30-13.30 Grigore Nora Etica lui Kant ca etică a autonomiei
  14.09.2020, 14.30-16.30 Gibea Toni Ionel Etica marketingului și a publicității
  14.09.2020, 17.00-19.00 Șimon Mihaela (Constantinescu) Viziunea lui Aristotel despre fericire

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Dragomir Alexandru

  488

  ADMIS

  2.     

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  477

  RESPINS

  3.     

  Gibea Toni Ionel

  467

  RESPINS

  4.     

  Grigore Nora

  454

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 28, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 21, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba

   

  Lector universitar, poziția nr. 28 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Introducere în estetică;
  • Estetică;
  • Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului;
  • Capital cultural și comunicare creativă (Cultural Capital and Creative Communication).

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 9.00

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  03.02.2022, 09.00-11.00 ȘERBAN Oana Proiectul educației umane în estetica romantică: viziunea lui Schiller.

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. ȘERBAN Oana 500 ADMISĂ

  Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Moral psychology
  • Teorii etice
  • Etică biomedicală

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 12.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. MIHAILOV Nicu-Emilian 500 ADMIS

  Arhivă posturi vacante

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba 

   

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie greacă
  • Filosofie modernă
  • Filosofie contemporană
  • Seminar de cercetare

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 23 ianuarie 2021, ora 10.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 25-26 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  25.01.2021, 09.00-11.00 VIDA Grigore Rolul dialecticii și concepția despre Spiritul absolut în Fenomenologia Spiritului a lui G.W.F. Hegel
  25.01.2021, 11.15-13.15 BREAZU Remus Fundamentele sistemului filosofic spinozist și critica antropomorfismului
  25.01.2021, 13.30-15.30 BEJINARIU Alexandru Subiect şi putere la M. Foucault
  26.01.2021, 09.00-11.00 SANDU Paul Gabriel Psyche si logos în dialogurile Phaidon şi Phaidros
  26.01.2021, 11.15-13.15 PETRACHE Ana Originile subiectivității moderne: metodă și Cogito la Descartes

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. SANDU Paul Gabriel 497 ADMIS
  2. BEJINARIU Alexandru 479 RESPINS
  3. BREAZU Remus 474 RESPINS
  4. VIDA Grigore 467 RESPINS
  5. PETRACHE Ana 460 RESPINS
  6. GRIGORE Nora retrasă din concurs

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Academic Ethics and Integrity
  • Istoria Ideilor politice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 25 ianuarie 2021, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.01.2021, 12.00-14.00 GRIGORE Nora The dilemma of dual-use research
  27.01.2021, 14.15-16.150 ȘIMON Mihaela (CONSTANTINESCU) Contractualismul ca metodă de argumentare în filosofia politică

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.      

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  458

  ADMIS

  2.      

  Grigore Nora

  418

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 9, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  • Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI

  Pentru informații referitoare la componența dosarului de concurs, metodologii și fișe de verificare a standardelor etc. vă rugăm să consultați pagina dedicată posturilor didactice vacante de pe site-ul Universității din București.

  Asistent universitar, poziția nr. 9 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Teoria argumentării
  • Introducere în filosofie
  • Epistemologie
  • Introducere în logica modernă
  • Filosofia limbajului

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 09 septembrie 2020, ora 09.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  11.09.2020, 09.00-11.00 Grigore Nora Conceptul întemeierii epistemice. Infinitism, coerentism, fundaționalism.
  11.09.2020, 11.30-13.30 Mărășoiu Andrei Ionuț Analiza clasică a cunoașterii. Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată.
  11.09.2020, 14.30-16.30 Brîncuș Constantin Cosmin Silogistica aristotelică în abordări clasice și interpretări contemporane.
  11.09.2020, 17.00-19.00 Savu Bianca Alexandra Problema surselor cunoașterii în disputa dintre raționalismul și empirismul clasic.
  12.09.2020, 09.00-11.00 Tomi Paula Pompilia Analiza textului argumentativ
  12.09.2020, 11.30-13.30 Popescu Andreea Ștefania Teoria adevărului corespondență. Concepția semantică propusă de Tarski.
  12.09.2020, 14.30-16.30 Dragomir Alexandru Analiza raționamentelor implicate în formularea unor argumente – raționamente deductive.

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Mărășoiu Andrei Ionuț

  492

  ADMIS

  2.     

  Dragomir Alexandru

  487

  RESPINS

  3.     

  Brîncuș Constantin Cosmin

  457

  RESPINS

  4.     

  Tomi Paula Pompilia

  451

  RESPINS

  5.     

  Popescu Andreea Ștefania

  445

  RESPINS

  6.     

  Grigore Nora

  440

  RESPINS

  7.     

  Savu Bianca Alexandra

  423

  RESPINS

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Etica în afaceri
  • Etică aplicată
  • Introducere în etică
  • Teorii etice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 12 septembrie 2020, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  14.09.2020, 09.00-11.00 Dragomir Alexandru Tipuri de utilitarism. Ce fel de utilitarism susține Mill?
  14.09.2020, 11.30-13.30 Grigore Nora Etica lui Kant ca etică a autonomiei
  14.09.2020, 14.30-16.30 Gibea Toni Ionel Etica marketingului și a publicității
  14.09.2020, 17.00-19.00 Șimon Mihaela (Constantinescu) Viziunea lui Aristotel despre fericire

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Dragomir Alexandru

  488

  ADMIS

  2.     

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  477

  RESPINS

  3.     

  Gibea Toni Ionel

  467

  RESPINS

  4.     

  Grigore Nora

  454

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 28, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 21, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba

   

  Lector universitar, poziția nr. 28 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Introducere în estetică;
  • Estetică;
  • Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului;
  • Capital cultural și comunicare creativă (Cultural Capital and Creative Communication).

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 9.00

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  03.02.2022, 09.00-11.00 ȘERBAN Oana Proiectul educației umane în estetica romantică: viziunea lui Schiller.

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. ȘERBAN Oana 500 ADMISĂ

  Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Moral psychology
  • Teorii etice
  • Etică biomedicală

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 12.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. MIHAILOV Nicu-Emilian 500 ADMIS

  Arhivă posturi vacante

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba 

   

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie greacă
  • Filosofie modernă
  • Filosofie contemporană
  • Seminar de cercetare

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 23 ianuarie 2021, ora 10.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 25-26 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  25.01.2021, 09.00-11.00 VIDA Grigore Rolul dialecticii și concepția despre Spiritul absolut în Fenomenologia Spiritului a lui G.W.F. Hegel
  25.01.2021, 11.15-13.15 BREAZU Remus Fundamentele sistemului filosofic spinozist și critica antropomorfismului
  25.01.2021, 13.30-15.30 BEJINARIU Alexandru Subiect şi putere la M. Foucault
  26.01.2021, 09.00-11.00 SANDU Paul Gabriel Psyche si logos în dialogurile Phaidon şi Phaidros
  26.01.2021, 11.15-13.15 PETRACHE Ana Originile subiectivității moderne: metodă și Cogito la Descartes

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. SANDU Paul Gabriel 497 ADMIS
  2. BEJINARIU Alexandru 479 RESPINS
  3. BREAZU Remus 474 RESPINS
  4. VIDA Grigore 467 RESPINS
  5. PETRACHE Ana 460 RESPINS
  6. GRIGORE Nora retrasă din concurs

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Academic Ethics and Integrity
  • Istoria Ideilor politice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 25 ianuarie 2021, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.01.2021, 12.00-14.00 GRIGORE Nora The dilemma of dual-use research
  27.01.2021, 14.15-16.150 ȘIMON Mihaela (CONSTANTINESCU) Contractualismul ca metodă de argumentare în filosofia politică

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.      

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  458

  ADMIS

  2.      

  Grigore Nora

  418

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 9, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  • Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI

  Pentru informații referitoare la componența dosarului de concurs, metodologii și fișe de verificare a standardelor etc. vă rugăm să consultați pagina dedicată posturilor didactice vacante de pe site-ul Universității din București.

  Asistent universitar, poziția nr. 9 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Teoria argumentării
  • Introducere în filosofie
  • Epistemologie
  • Introducere în logica modernă
  • Filosofia limbajului

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 09 septembrie 2020, ora 09.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  11.09.2020, 09.00-11.00 Grigore Nora Conceptul întemeierii epistemice. Infinitism, coerentism, fundaționalism.
  11.09.2020, 11.30-13.30 Mărășoiu Andrei Ionuț Analiza clasică a cunoașterii. Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată.
  11.09.2020, 14.30-16.30 Brîncuș Constantin Cosmin Silogistica aristotelică în abordări clasice și interpretări contemporane.
  11.09.2020, 17.00-19.00 Savu Bianca Alexandra Problema surselor cunoașterii în disputa dintre raționalismul și empirismul clasic.
  12.09.2020, 09.00-11.00 Tomi Paula Pompilia Analiza textului argumentativ
  12.09.2020, 11.30-13.30 Popescu Andreea Ștefania Teoria adevărului corespondență. Concepția semantică propusă de Tarski.
  12.09.2020, 14.30-16.30 Dragomir Alexandru Analiza raționamentelor implicate în formularea unor argumente – raționamente deductive.

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Mărășoiu Andrei Ionuț

  492

  ADMIS

  2.     

  Dragomir Alexandru

  487

  RESPINS

  3.     

  Brîncuș Constantin Cosmin

  457

  RESPINS

  4.     

  Tomi Paula Pompilia

  451

  RESPINS

  5.     

  Popescu Andreea Ștefania

  445

  RESPINS

  6.     

  Grigore Nora

  440

  RESPINS

  7.     

  Savu Bianca Alexandra

  423

  RESPINS

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Etica în afaceri
  • Etică aplicată
  • Introducere în etică
  • Teorii etice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 12 septembrie 2020, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  14.09.2020, 09.00-11.00 Dragomir Alexandru Tipuri de utilitarism. Ce fel de utilitarism susține Mill?
  14.09.2020, 11.30-13.30 Grigore Nora Etica lui Kant ca etică a autonomiei
  14.09.2020, 14.30-16.30 Gibea Toni Ionel Etica marketingului și a publicității
  14.09.2020, 17.00-19.00 Șimon Mihaela (Constantinescu) Viziunea lui Aristotel despre fericire

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Dragomir Alexandru

  488

  ADMIS

  2.     

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  477

  RESPINS

  3.     

  Gibea Toni Ionel

  467

  RESPINS

  4.     

  Grigore Nora

  454

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 28, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 21, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba

   

  Lector universitar, poziția nr. 28 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Introducere în estetică;
  • Estetică;
  • Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului;
  • Capital cultural și comunicare creativă (Cultural Capital and Creative Communication).

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 9.00

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  03.02.2022, 09.00-11.00 ȘERBAN Oana Proiectul educației umane în estetica romantică: viziunea lui Schiller.

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. ȘERBAN Oana 500 ADMISĂ

  Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Moral psychology
  • Teorii etice
  • Etică biomedicală

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 12.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. MIHAILOV Nicu-Emilian 500 ADMIS

  Arhivă posturi vacante

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba 

   

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie greacă
  • Filosofie modernă
  • Filosofie contemporană
  • Seminar de cercetare

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 23 ianuarie 2021, ora 10.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 25-26 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  25.01.2021, 09.00-11.00 VIDA Grigore Rolul dialecticii și concepția despre Spiritul absolut în Fenomenologia Spiritului a lui G.W.F. Hegel
  25.01.2021, 11.15-13.15 BREAZU Remus Fundamentele sistemului filosofic spinozist și critica antropomorfismului
  25.01.2021, 13.30-15.30 BEJINARIU Alexandru Subiect şi putere la M. Foucault
  26.01.2021, 09.00-11.00 SANDU Paul Gabriel Psyche si logos în dialogurile Phaidon şi Phaidros
  26.01.2021, 11.15-13.15 PETRACHE Ana Originile subiectivității moderne: metodă și Cogito la Descartes

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. SANDU Paul Gabriel 497 ADMIS
  2. BEJINARIU Alexandru 479 RESPINS
  3. BREAZU Remus 474 RESPINS
  4. VIDA Grigore 467 RESPINS
  5. PETRACHE Ana 460 RESPINS
  6. GRIGORE Nora retrasă din concurs

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Academic Ethics and Integrity
  • Istoria Ideilor politice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 25 ianuarie 2021, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.01.2021, 12.00-14.00 GRIGORE Nora The dilemma of dual-use research
  27.01.2021, 14.15-16.150 ȘIMON Mihaela (CONSTANTINESCU) Contractualismul ca metodă de argumentare în filosofia politică

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.      

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  458

  ADMIS

  2.      

  Grigore Nora

  418

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 9, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  • Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI

  Pentru informații referitoare la componența dosarului de concurs, metodologii și fișe de verificare a standardelor etc. vă rugăm să consultați pagina dedicată posturilor didactice vacante de pe site-ul Universității din București.

  Asistent universitar, poziția nr. 9 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Teoria argumentării
  • Introducere în filosofie
  • Epistemologie
  • Introducere în logica modernă
  • Filosofia limbajului

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 09 septembrie 2020, ora 09.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  11.09.2020, 09.00-11.00 Grigore Nora Conceptul întemeierii epistemice. Infinitism, coerentism, fundaționalism.
  11.09.2020, 11.30-13.30 Mărășoiu Andrei Ionuț Analiza clasică a cunoașterii. Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată.
  11.09.2020, 14.30-16.30 Brîncuș Constantin Cosmin Silogistica aristotelică în abordări clasice și interpretări contemporane.
  11.09.2020, 17.00-19.00 Savu Bianca Alexandra Problema surselor cunoașterii în disputa dintre raționalismul și empirismul clasic.
  12.09.2020, 09.00-11.00 Tomi Paula Pompilia Analiza textului argumentativ
  12.09.2020, 11.30-13.30 Popescu Andreea Ștefania Teoria adevărului corespondență. Concepția semantică propusă de Tarski.
  12.09.2020, 14.30-16.30 Dragomir Alexandru Analiza raționamentelor implicate în formularea unor argumente – raționamente deductive.

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Mărășoiu Andrei Ionuț

  492

  ADMIS

  2.     

  Dragomir Alexandru

  487

  RESPINS

  3.     

  Brîncuș Constantin Cosmin

  457

  RESPINS

  4.     

  Tomi Paula Pompilia

  451

  RESPINS

  5.     

  Popescu Andreea Ștefania

  445

  RESPINS

  6.     

  Grigore Nora

  440

  RESPINS

  7.     

  Savu Bianca Alexandra

  423

  RESPINS

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Etica în afaceri
  • Etică aplicată
  • Introducere în etică
  • Teorii etice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 12 septembrie 2020, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  14.09.2020, 09.00-11.00 Dragomir Alexandru Tipuri de utilitarism. Ce fel de utilitarism susține Mill?
  14.09.2020, 11.30-13.30 Grigore Nora Etica lui Kant ca etică a autonomiei
  14.09.2020, 14.30-16.30 Gibea Toni Ionel Etica marketingului și a publicității
  14.09.2020, 17.00-19.00 Șimon Mihaela (Constantinescu) Viziunea lui Aristotel despre fericire

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Dragomir Alexandru

  488

  ADMIS

  2.     

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  477

  RESPINS

  3.     

  Gibea Toni Ionel

  467

  RESPINS

  4.     

  Grigore Nora

  454

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 28, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  • Conferențiar universitar, poziția nr. 21, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba

   

  Lector universitar, poziția nr. 28 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Introducere în estetică;
  • Estetică;
  • Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului;
  • Capital cultural și comunicare creativă (Cultural Capital and Creative Communication).

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, tema probei practice se anunță candidaților cu minim 24 de ore înainte de susținerea ei, de către Președintele comisiei de concurs.

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 9.00

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  03.02.2022, 09.00-11.00 ȘERBAN Oana Proiectul educației umane în estetica romantică: viziunea lui Schiller.

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. ȘERBAN Oana 500 ADMISĂ

  Conferențiar universitar, poziția nr. 21 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Moral psychology
  • Teorii etice
  • Etică biomedicală

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Desfășurarea probelor de concurs: 03 februarie 2022, ora 12.00

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. MIHAILOV Nicu-Emilian 500 ADMIS

  Arhivă posturi vacante

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba 

   

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie greacă
  • Filosofie modernă
  • Filosofie contemporană
  • Seminar de cercetare

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 23 ianuarie 2021, ora 10.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 25-26 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  25.01.2021, 09.00-11.00 VIDA Grigore Rolul dialecticii și concepția despre Spiritul absolut în Fenomenologia Spiritului a lui G.W.F. Hegel
  25.01.2021, 11.15-13.15 BREAZU Remus Fundamentele sistemului filosofic spinozist și critica antropomorfismului
  25.01.2021, 13.30-15.30 BEJINARIU Alexandru Subiect şi putere la M. Foucault
  26.01.2021, 09.00-11.00 SANDU Paul Gabriel Psyche si logos în dialogurile Phaidon şi Phaidros
  26.01.2021, 11.15-13.15 PETRACHE Ana Originile subiectivității moderne: metodă și Cogito la Descartes

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. SANDU Paul Gabriel 497 ADMIS
  2. BEJINARIU Alexandru 479 RESPINS
  3. BREAZU Remus 474 RESPINS
  4. VIDA Grigore 467 RESPINS
  5. PETRACHE Ana 460 RESPINS
  6. GRIGORE Nora retrasă din concurs

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Academic Ethics and Integrity
  • Istoria Ideilor politice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 25 ianuarie 2021, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.01.2021, 12.00-14.00 GRIGORE Nora The dilemma of dual-use research
  27.01.2021, 14.15-16.150 ȘIMON Mihaela (CONSTANTINESCU) Contractualismul ca metodă de argumentare în filosofia politică

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.      

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  458

  ADMIS

  2.      

  Grigore Nora

  418

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 9, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  • Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI

  Pentru informații referitoare la componența dosarului de concurs, metodologii și fișe de verificare a standardelor etc. vă rugăm să consultați pagina dedicată posturilor didactice vacante de pe site-ul Universității din București.

  Asistent universitar, poziția nr. 9 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Teoria argumentării
  • Introducere în filosofie
  • Epistemologie
  • Introducere în logica modernă
  • Filosofia limbajului

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 09 septembrie 2020, ora 09.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  11.09.2020, 09.00-11.00 Grigore Nora Conceptul întemeierii epistemice. Infinitism, coerentism, fundaționalism.
  11.09.2020, 11.30-13.30 Mărășoiu Andrei Ionuț Analiza clasică a cunoașterii. Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată.
  11.09.2020, 14.30-16.30 Brîncuș Constantin Cosmin Silogistica aristotelică în abordări clasice și interpretări contemporane.
  11.09.2020, 17.00-19.00 Savu Bianca Alexandra Problema surselor cunoașterii în disputa dintre raționalismul și empirismul clasic.
  12.09.2020, 09.00-11.00 Tomi Paula Pompilia Analiza textului argumentativ
  12.09.2020, 11.30-13.30 Popescu Andreea Ștefania Teoria adevărului corespondență. Concepția semantică propusă de Tarski.
  12.09.2020, 14.30-16.30 Dragomir Alexandru Analiza raționamentelor implicate în formularea unor argumente – raționamente deductive.

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Mărășoiu Andrei Ionuț

  492

  ADMIS

  2.     

  Dragomir Alexandru

  487

  RESPINS

  3.     

  Brîncuș Constantin Cosmin

  457

  RESPINS

  4.     

  Tomi Paula Pompilia

  451

  RESPINS

  5.     

  Popescu Andreea Ștefania

  445

  RESPINS

  6.     

  Grigore Nora

  440

  RESPINS

  7.     

  Savu Bianca Alexandra

  423

  RESPINS

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Etica în afaceri
  • Etică aplicată
  • Introducere în etică
  • Teorii etice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 12 septembrie 2020, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  14.09.2020, 09.00-11.00 Dragomir Alexandru Tipuri de utilitarism. Ce fel de utilitarism susține Mill?
  14.09.2020, 11.30-13.30 Grigore Nora Etica lui Kant ca etică a autonomiei
  14.09.2020, 14.30-16.30 Gibea Toni Ionel Etica marketingului și a publicității
  14.09.2020, 17.00-19.00 Șimon Mihaela (Constantinescu) Viziunea lui Aristotel despre fericire

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Dragomir Alexandru

  488

  ADMIS

  2.     

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  477

  RESPINS

  3.     

  Gibea Toni Ionel

  467

  RESPINS

  4.     

  Grigore Nora

  454

  RESPINS

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Lector universitar, poziția nr. 27, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  Toate aceste informații pot fi consultate pe pagina dedicată a Universității din București https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543406847218-75961896-86ba 

   

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Filosofie greacă
  • Filosofie modernă
  • Filosofie contemporană
  • Seminar de cercetare

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 23 ianuarie 2021, ora 10.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 25-26 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  25.01.2021, 09.00-11.00 VIDA Grigore Rolul dialecticii și concepția despre Spiritul absolut în Fenomenologia Spiritului a lui G.W.F. Hegel
  25.01.2021, 11.15-13.15 BREAZU Remus Fundamentele sistemului filosofic spinozist și critica antropomorfismului
  25.01.2021, 13.30-15.30 BEJINARIU Alexandru Subiect şi putere la M. Foucault
  26.01.2021, 09.00-11.00 SANDU Paul Gabriel Psyche si logos în dialogurile Phaidon şi Phaidros
  26.01.2021, 11.15-13.15 PETRACHE Ana Originile subiectivității moderne: metodă și Cogito la Descartes

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt. Nume și prenume Punctaj final Rezultat
  1. SANDU Paul Gabriel 497 ADMIS
  2. BEJINARIU Alexandru 479 RESPINS
  3. BREAZU Remus 474 RESPINS
  4. VIDA Grigore 467 RESPINS
  5. PETRACHE Ana 460 RESPINS
  6. GRIGORE Nora retrasă din concurs

  Lector universitar, poziția nr. 27 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Academic Ethics and Integrity
  • Istoria Ideilor politice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, Amf. Titu Maiorescu, în data de 25 ianuarie 2021, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Desfășurarea probelor de concurs: 27 ianuarie 2021

  Programare Nume și prenume candidat Tematică concurs
  27.01.2021, 12.00-14.00 GRIGORE Nora The dilemma of dual-use research
  27.01.2021, 14.15-16.150 ȘIMON Mihaela (CONSTANTINESCU) Contractualismul ca metodă de argumentare în filosofia politică

  REZULTAT CONCURS

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.      

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  458

  ADMIS

  2.      

  Grigore Nora

  418

  RESPINS

  Arhivă posturi vacante

  Lista posturilor didactice scoase la concurs

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 9, Departamentul de Filosofie Teoretică (DFT)
  Posturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ
  • Asistent universitar, poziția nr. 46, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei (DFPIF)

  Tematica și bibliografia / calendar / comisii / componența dosarului / metodologii și fișe de verificare a standardelor

  • Tematica și Bibliografia pot fi consultate AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă NEDETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă DETERMINATĂ poate fi consultat AICI
  • Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI

  Pentru informații referitoare la componența dosarului de concurs, metodologii și fișe de verificare a standardelor etc. vă rugăm să consultați pagina dedicată posturilor didactice vacante de pe site-ul Universității din București.

  Asistent universitar, poziția nr. 9 (DFT)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Teoria argumentării
  • Introducere în filosofie
  • Epistemologie
  • Introducere în logica modernă
  • Filosofia limbajului

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 09 septembrie 2020, ora 09.00, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  11.09.2020, 09.00-11.00 Grigore Nora Conceptul întemeierii epistemice. Infinitism, coerentism, fundaționalism.
  11.09.2020, 11.30-13.30 Mărășoiu Andrei Ionuț Analiza clasică a cunoașterii. Cunoașterea ca opinie adevărată și întemeiată.
  11.09.2020, 14.30-16.30 Brîncuș Constantin Cosmin Silogistica aristotelică în abordări clasice și interpretări contemporane.
  11.09.2020, 17.00-19.00 Savu Bianca Alexandra Problema surselor cunoașterii în disputa dintre raționalismul și empirismul clasic.
  12.09.2020, 09.00-11.00 Tomi Paula Pompilia Analiza textului argumentativ
  12.09.2020, 11.30-13.30 Popescu Andreea Ștefania Teoria adevărului corespondență. Concepția semantică propusă de Tarski.
  12.09.2020, 14.30-16.30 Dragomir Alexandru Analiza raționamentelor implicate în formularea unor argumente – raționamente deductive.

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Mărășoiu Andrei Ionuț

  492

  ADMIS

  2.     

  Dragomir Alexandru

  487

  RESPINS

  3.     

  Brîncuș Constantin Cosmin

  457

  RESPINS

  4.     

  Tomi Paula Pompilia

  451

  RESPINS

  5.     

  Popescu Andreea Ștefania

  445

  RESPINS

  6.     

  Grigore Nora

  440

  RESPINS

  7.     

  Savu Bianca Alexandra

  423

  RESPINS

  Asistent universitar, poziția nr. 46 (DFPIF)

  Disciplinele din planul de învăţământ

  • Etică și integritate academică
  • Etica în afaceri
  • Etică aplicată
  • Introducere în etică
  • Teorii etice

  Lista candidaţilor înscrişi la concurs (link)

  Comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți)

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 12 septembrie 2020, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Programare Nume și prenume candidat Temă concurs
  14.09.2020, 09.00-11.00 Dragomir Alexandru Tipuri de utilitarism. Ce fel de utilitarism susține Mill?
  14.09.2020, 11.30-13.30 Grigore Nora Etica lui Kant ca etică a autonomiei
  14.09.2020, 14.30-16.30 Gibea Toni Ionel Etica marketingului și a publicității
  14.09.2020, 17.00-19.00 Șimon Mihaela (Constantinescu) Viziunea lui Aristotel despre fericire

  Rezultat concurs

  Nr. crt.

  Nume și prenume

  Punctaj final

  Rezultat

  1.     

  Dragomir Alexandru

  488

  ADMIS

  2.     

  Șimon Mihaela (Constantinescu)

  477

  RESPINS

  3.     

  Gibea Toni Ionel

  467

  RESPINS

  4.     

  Grigore Nora

  454

  RESPINS

  Semestrul I, a.u. 2018-2019

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2018-2019

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Asistent universitar, poziţia 44

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 03 februarie 2019, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Probele de concurs vor avea loc în data de 5 februarie 2019, la sediul Facultății de Filosofie, Sala Tudor VIANU, după următorul program:

  Probă practică

  • 09.00-09.50 – GRIGORE Nora
  • 10.00-10.50 – IOAN Răzvan
  • 11.00-11.50 – ȘERBAN Oana
  • 12.00-12.50 – VIDA Grigore

  Prelegere publică

  • 14.00-14.50 – GRIGORE Nora
  • 15.00-15.50 – IOAN Răzvan
  • 16.00-16.50 – ȘERBAN Oana
  • 17.00-17.50 – VIDA Grigore

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziția 44

  Rezultate contestații

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul II, a.u. 2017-2018

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. II, a.u. 2017-2018

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  • Lector universitar, poziţia 27

  GHEORGHE Laurențiu Marius: CV, Fişa de verificare, Lista de lucrări

  • Lector universitar, poziţia 28

  MIHAILOV Nicu-Emilian: CV, Fişa de verificare, Lista de lucrări

  Probele de concurs vor avea loc

  • Lector universitar, poziția 27
   • 25 iunie 2018, ora 14.00
   • Locul desfășurării: Facultatea de Filosofie, Amfiteatrul Constantin Rădulescu-Motru
  • Lector universitar, poziția 28
   • 26 iunie 2018, ora 14.00
   • Locul desfășurării: Facultatea de Filosofie, Amfiteatrul Constantin Rădulescu-Motru

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Lector universitar doctor, poziția 27

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Lector universitar doctor, poziția 28

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul I, a.u. 2017-2018

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2017-2018

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul II, a.u. 2016-2017

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. II, a.u. 2016-2017

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Teoretică:

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Teoretică

  Profesor universitar, poziţia 3

  Probele de concurs vor avea loc miercuri, 28 iunie 2017, ora 11.00, în amfiteatrul Mircea Florian.

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  Departamentul de Filosofie Teoretică, Profesor universitar, poziţia 3
  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul I, a.u. 2016-2017

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2016-2017

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂPosturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ (în condiţiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011)

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei:

  Departamentul de Filosofie teoretică:

  Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioadă NEDETERMINATĂ

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Teoretică

  Conferenţiar universitar, poziţia 8

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Conferenţiar universitar, poziţia 21

  Lector universitar, poziţia 27

  Facultatea de Filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos:

  PLANIFICARE SUSTINERE PROBE DE CONCURS

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  Departamentul de Filosofie Teoretică, Conferenţiar universitar, poziţia 8
  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei, Conferenţiar universitar, poziţia 21
  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei, Lector universitar, poziţia 27

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei:

  Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioadă DETERMINATĂ

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Lector universitar, poziţia 26

  Facultatea de Filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos:

  PLANIFICARE SUSTINERE PROBE DE CONCURS
   

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei, Lector universitar, poziţia 26
   
  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  ======= a.u. 2015 – 2016, Semestrul II =======

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. II, a.u. 2015-2016

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Legislație, Regulamente, Metodologii

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

   

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Teoretică

  Conferenţiar universitar, poziţia 5

   

  Probele de concurs vor avea loc în data de 12 iulie 2016, începând cu ora 10.00, în amfiteatrul Constantin Rădulescu Motru.

   

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  • Conferenţiar universitar, poziţia 5
  [/su_document]

   ======= a.u. 2015 – 2016, Semestrul I =======

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2015-2016

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Formulare

  Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru posturile vacante

  Legislație, Regulamente, Metodologii

  RECTIFICĂRI – Ordin nr. 4204 / 15.07.2013 – Monitorul Oficial al României nr. 499/08.08.2013

  • în anexa nr. 7, în cadrul tabelului „Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ.”, criteriul C4, la „Denumirea criteriului”, în loc de „…/15-/18” se va citi: „…/1-/18”;
  • în anexa nr. 9, la nr. crt. 2, subcategoria „Profesor minimum 15 articole (…) Conferențiar minimum 8 articole.”, prezentă doar la categoria 2.1.1, se va citi la „Categorii și restricții” 2.1.1 – 2.1.3.

   Ordin nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale următoare:

  • 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4478/23.06.2011
  • 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4691/26.07.2011
  • 1-3, 5-7 din Ordinul MECTS nr. 4692/29.06.2011

   Ordin nr. 5310/20.08.2012 pentru recunoaşterea dreptului cadrelor didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior

   Ordin nr. 3697/07.05.2012 pentru modificarea OMECTS nr. 4691/2011privindaprobarea standaredelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

   Ordin nr. 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățămâtul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 – Științe inginerești și P3 – Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

   Ordin nr. 4691/26.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

   Ordin nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

  Alte informatii / link spre pagina unibuc Personal Didactic

  Candidați inscriși la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Conferenţiar universitar, poziţia 24

  Lector universitar, poziţia 30

  Asistent universitar, poziţia 45

  Facultatea de Filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos:

  • Conferenţiar universitar, poziţia 24
   Luni, 25 ianuarie 2016, ora 12:00, Sala Doctorate
  • Lector universitar, poziţia 30
   Marti, 26 ianuarie 2016, ora 10:00, Sala Doctorate
  • Asistent universitar, poziţia 45
   Marti, 26 ianuarie 2016, ora 12:00, Sala Doctorate

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postulurilor de

  • Conferenţiar universitar, poziţia 24
  • Lector universitar, poziţia 30
  • Asistent universitar, poziţia 45

   

   

  ======================2014/2015 Semestrul I ======================

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I 2014/2015

  Departamentul de Filosofie practică şi istoria filosofiei:

  1. Profesor, poziţia 7 ( Filosofie şi religie, Neoplatonismul şi gândirea creştină, Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei)
  2. Profesor, poziţia 8 ( Filosofie modernă, Modernitate şi europenitate, Globalizarea şi problemele dezvoltării internaţionale)

  Departamentul de Filosofie teoretică:

  1. Conferenţiar, poziţia 5 ( Filosofia ştiinţei, Filosofia naturală şi originile ştiinţei moderne , Teoria argumentării)
  2. Lector, poziţia 9 (Fenomenologie, Fenomenologia germană, Filosofie, Practică de specialitate)

  Informatii privind inscrierea si desfasurarea concursului

  Bibliografia posturilor scoase la concurs

  Fisa verificare standarde minimale profesor universitar

  Fisa verificare standarde minimale conferentiar universitar

  Fisa verificare standarde minimale lector universitar

  Regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

  Comisii de concurs

  Criterii asistent / lector

  Criterii conferentiar / profesor

  Candidați inscriși la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Profesor universitar, poziția 7:

  Profesor universitar, poziția 8:

   

  Departamentul de Filosofie Teoretica

  Conferențiar universitar, poziția 5:

  Lector universitar, poziția 5:

   

  Facultatea de filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos „http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/docs/2015/ian/16_09_21_57programare_concursuri_didactice_Filosofie.PDF
  http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/docs/2015/ian/16_09_21_57programare_concursuri_didactice_Filosofie.PDF

   

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de lector univ. dr. poz. 9, sem. I, 2014 – 2015

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conferentiar univ. dr. poz. 5, sem. I, 2014 – 2015

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar doctor, poziţia 7, semestrul I, 2014/2015

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar doctor, poziţia 8, semestrul I, 2014/2015

   

  ===================2014 semestrul II==================

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

  FACULTATEA  DE  FILOSOFIE

  SPLAIUL  INDEPENDENŢEI  NR. 204,  SECT. 6   BUCUREŞTI

  TEL. 021.318.15.56;  021.318.29.74;

  FAX: 021.318.52.89

  http://www.filosofie.unibuc.ro

  Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice sem. II 2013/2014

   

  Departamentul de Filosofie Teoretică, conferenţiar poziţia 5

  Vacariu Gabriel: punctaj 385

   

  Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, profesor poziţia 6

  Pop Mihaela Alexandra: punctaj 400

   

  Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, conferenţiar poziţia 13

  Socaciu Emanuel Mihail: punctaj 388

   

   

  DECAN,

  Prof.dr. Vasile Romulus Brâncoveanu

   

  I.I/1ex.

   

  Anunt Monitorul Oficial

  Fisa_standarde minimale_profesor

  Fisa_standarde minimale_conferentiar

  Calendarul concursului

  Continut dosar concurs conferentiar

  Continut dosar concurs profesor

  Coperta dosar

  Declaratie incompatibilitate

  Declaratie numar file dosar concurs

  Depunere dosar concurs

  Ordinul Ministerului Educației Naționale nr . 4204 din 15.0.2013 Anexa nr. 12

  Regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

  Standarde minimale si criterii de calitate

  Tematica posturi concurs

  Comisii concurs

  Programarea concursurilor didactice

   

  Candidați înscriși la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei
  Departamentul de Filosofie Teoretică

   

  ===================2014 semestrul I======================

  Posturi vacante:  Profesor universitar

  Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor_didactice_vacante

  Coperta_dosar.pdf

  Depunerea_dosarului_de_concurs.pdf

  Formular_tip_Cerere_de_inscriere.pdf

  Continutul_dosarului_de_concurs.pdf

  Declaratie_de_incompatibilitate.pdf

   

  Filosofie regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

  Standarde minimale

  Standarde minimale si criterii de calitate

  Programarea concursului

  Comisiile de concurs.pdf

   

  Candidați înscriși la concurs

   

  Cernica Viorel
  Stoenescu Constastantin

  ===============2013 ===============

  Rezultate finale (PDF)

  Rezultate contestatii (PDF)

  Rezultatele concursului pentru ocuparea posturile didactice vacante (PDF)

  Anunt

  PROGRAMARE PRELEGERE PUBLICĂ ȘI CURS DESCHIS DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI
  1. Lector, poziția 22
  – Luni, 19 septembrie 2011, ora 8,00
  2. Lector, poziția 17
  – Luni, 19 septembrie 2011
  Candidat 1 – ora 10,00
  Candidat 2 – ora 12,00
  Candidat 3 – ora 14,00
  Candidații sunt invitați la sediul Facultății de Filosofie în vederea stabilirii temelor
  pentru cursul deschis, astfel:
  Lector, poziția 22 – Duminică, 18 septembrie 2011, ora 8,00
  Lector, poziția 17 – Duminică, 18 septembrie 2011, ora 10,00
  DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE TEORETICĂ
  1. Lector, poziția 11
  – Marți, 20 septembrie 2011
  Candidat 1 – ora 10,00
  Candidat 2 – ora 12,00
  Candidații sunt invitați la sediul Facultății de Filosofie în vederea stabilirii temelor
  pentru cursul deschis, astfel:
  Lector, poziția 11 – Luni, 19 septembrie 2011, ora 10,00

  Locul desfasurarii: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei 204, Bucuresti.

  Programare prelegere publica si curs deschis.pdf

   

  Posturi didactice vacante pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011

  Departamentul de filosofie practică şi istoria filosofiei

  Lector, poziţia 17 – Filosofie contemporană; Introducere în etică; Introducere în estetică; Filosofie greacă
  Lector, poziţia 22 – Instituţii politice şi sociale; Filosofia istoriei; Filosofie politică şi socială

  Departamentul de filosofie teoretică

  Lector, poziţia 11 – Fenomenologie; Hermeneutică; Fenomenologia de la Brenato la Husserl; Artă şi cunoaştere

  Posturile de lector de la Facultatea de Filosofie presupun desfăşurarea de activităţi didactice (cursuri, seminarii, consultaţii, evaluare etc.) şi de cercetare (publicarea de articole ştiinţifice, participarea în programe de cercetare etc.), precum şi îndeplinirea altor atribuţii specifice desfăşurării procesului de învăţământ la nivel universitar (participare în comisii de examen, îndeplinirea de sarcini şi responsabilităţi organizaţionale trasate la nivel de departament, facultate şi universitate etc.).
  Salarizarea postului este asigurată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Informatiii suplimentare http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/posturi_vacante.php

  si http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/Filosofie.php

  Candidati:

  Curriculum Vitae – Ciocan Cristinel, lector poz.11.pdf

  Curriculum Vitae – Ciocan Cristinel, lector poz.17.pdf

  Curriculum Vitae – Iftode Cristian Vasile, lector poz.17.pdf

  Curriculum Vitae – Minca Bogdan, lector poz.11.pdf

  Curriculum Vitae – Patrunsu Dorina Mihaela, lector poz.22.pdf

  Curriculum Vitae – Vlad Marilena Silvia, lector poz.17.pdf

  Fisa de Verificare – Ciocan Cristinel, lector poz.11.pdf

  Fisa de Verificare – Ciocan Cristinel, lector poz.17.pdf

  Fisa de Verificare – Iftode Cristian Vasile, lector poz.17.pdf

  Fisa de Verificare – Minca Bogdan, lector poz.11.pdf

  Fisa de Verificare – Patrunsu Dorina Mihaela, lector poz.22.pdf

  Fisa de Verificare – Vlad Marilena Silvia, lector poz.17.pdf

   

   

  Documente:

  Posturi_vacante_asistent_si_lector_univ.pdf

  Monitorul_Oficial_nr_226_din_15_iulie_2011_-_partea_a_III_a.pdf

  HG_nr_457_din_4_mai_2011_privind_aprobarea_Metodologiei-cadru_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_didactice_si_de_cercetare.pdf

  Metodologia_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_didactice_si_de_cercetare_vacante.pdf

  Calendarul_desfasurarii_concursului_pentru_ocuparea_posturilor_didactice_vacante.pdf

  Coperta_dosar.pdf

  Depunerea_dosarului_de_concurs.pdf

  Formular_tip_Cerere_de_inscriere.pdf

  Continutul_dosarului_de_concurs.pdf

  Declaratie_de_incompatibilitate.pdf

  Filosofie metodologie.pdf

  Fisa de verificare.pdf

  Tematica pentru cursurile deschise.pdf

  Comisiile de concurs.pdf

  Anexa la Metodologia de concurs.pdf

  Semestrul I, a.u. 2018-2019

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2018-2019

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Asistent universitar, poziţia 44

  În conformitate cu Art. 8, lit. d) din Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București, candidații înscriși la concurs sunt convocați la sediul Facultății de Filosofie, Splaiul Independenței 204, în data de 03 februarie 2019, ora 08.30, pentru comunicarea temei probei practice (prin tragere la sorți).

  Probele de concurs vor avea loc în data de 5 februarie 2019, la sediul Facultății de Filosofie, Sala Tudor VIANU, după următorul program:

  Probă practică

  • 09.00-09.50 – GRIGORE Nora
  • 10.00-10.50 – IOAN Răzvan
  • 11.00-11.50 – ȘERBAN Oana
  • 12.00-12.50 – VIDA Grigore

  Prelegere publică

  • 14.00-14.50 – GRIGORE Nora
  • 15.00-15.50 – IOAN Răzvan
  • 16.00-16.50 – ȘERBAN Oana
  • 17.00-17.50 – VIDA Grigore

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Asistent universitar, poziția 44

  Rezultate contestații

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul II, a.u. 2017-2018

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. II, a.u. 2017-2018

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  • Lector universitar, poziţia 27

  GHEORGHE Laurențiu Marius: CV, Fişa de verificare, Lista de lucrări

  • Lector universitar, poziţia 28

  MIHAILOV Nicu-Emilian: CV, Fişa de verificare, Lista de lucrări

  Probele de concurs vor avea loc

  • Lector universitar, poziția 27
   • 25 iunie 2018, ora 14.00
   • Locul desfășurării: Facultatea de Filosofie, Amfiteatrul Constantin Rădulescu-Motru
  • Lector universitar, poziția 28
   • 26 iunie 2018, ora 14.00
   • Locul desfășurării: Facultatea de Filosofie, Amfiteatrul Constantin Rădulescu-Motru

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Lector universitar doctor, poziția 27

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Lector universitar doctor, poziția 28

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul I, a.u. 2017-2018

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2017-2018

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei:

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul II, a.u. 2016-2017

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. II, a.u. 2016-2017

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Teoretică:

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Teoretică

  Profesor universitar, poziţia 3

  Probele de concurs vor avea loc miercuri, 28 iunie 2017, ora 11.00, în amfiteatrul Mircea Florian.

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  Departamentul de Filosofie Teoretică, Profesor universitar, poziţia 3
  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  Semestrul I, a.u. 2016-2017

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2016-2017

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂPosturi vacante cu angajare pe durată DETERMINATĂ (în condiţiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011)

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei:

  Departamentul de Filosofie teoretică:

  Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioadă NEDETERMINATĂ

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Teoretică

  Conferenţiar universitar, poziţia 8

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Conferenţiar universitar, poziţia 21

  Lector universitar, poziţia 27

  Facultatea de Filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos:

  PLANIFICARE SUSTINERE PROBE DE CONCURS

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  Departamentul de Filosofie Teoretică, Conferenţiar universitar, poziţia 8
  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei, Conferenţiar universitar, poziţia 21
  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei, Lector universitar, poziţia 27

  Tematica & bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei:

  Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante – perioadă DETERMINATĂ

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Lector universitar, poziţia 26

  Facultatea de Filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos:

  PLANIFICARE SUSTINERE PROBE DE CONCURS
   

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei, Lector universitar, poziţia 26
   
  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

  ======= a.u. 2015 – 2016, Semestrul II =======

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. II, a.u. 2015-2016

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Legislație, Regulamente, Metodologii

  Pentru informații suplimentare accesați pagina Posturi vacante, secțiunea Personal Didactic de pe site-ul www.unibuc.ro

   

  Candidaţi înscrişi la concurs

  Departamentul de Filosofie Teoretică

  Conferenţiar universitar, poziţia 5

   

  Probele de concurs vor avea loc în data de 12 iulie 2016, începând cu ora 10.00, în amfiteatrul Constantin Rădulescu Motru.

   

  Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de

  • Conferenţiar universitar, poziţia 5
  [/su_document]

   ======= a.u. 2015 – 2016, Semestrul I =======

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I, a.u. 2015-2016

  Posturi vacante cu angajare pe durată NEDETERMINATĂ

  Bibliografia pentru posturile scoase la concurs:

  Formulare

  Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru posturile vacante

  Legislație, Regulamente, Metodologii

  RECTIFICĂRI – Ordin nr. 4204 / 15.07.2013 – Monitorul Oficial al României nr. 499/08.08.2013

  • în anexa nr. 7, în cadrul tabelului „Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ.”, criteriul C4, la „Denumirea criteriului”, în loc de „…/15-/18” se va citi: „…/1-/18”;
  • în anexa nr. 9, la nr. crt. 2, subcategoria „Profesor minimum 15 articole (…) Conferențiar minimum 8 articole.”, prezentă doar la categoria 2.1.1, se va citi la „Categorii și restricții” 2.1.1 – 2.1.3.

   Ordin nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale următoare:

  • 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4478/23.06.2011
  • 1-3, 5-6 din Ordinul MECTS nr. 4691/26.07.2011
  • 1-3, 5-7 din Ordinul MECTS nr. 4692/29.06.2011

   Ordin nr. 5310/20.08.2012 pentru recunoaşterea dreptului cadrelor didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior

   Ordin nr. 3697/07.05.2012 pentru modificarea OMECTS nr. 4691/2011privindaprobarea standaredelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

   Ordin nr. 4478/23.06.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățămâtul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică și științe ale naturii, P2 – Științe inginerești și P3 – Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

   Ordin nr. 4691/26.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

   Ordin nr. 4692/29.07.2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

  Alte informatii / link spre pagina unibuc Personal Didactic

  Candidați inscriși la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Conferenţiar universitar, poziţia 24

  Lector universitar, poziţia 30

  Asistent universitar, poziţia 45

  Facultatea de Filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos:

  • Conferenţiar universitar, poziţia 24
   Luni, 25 ianuarie 2016, ora 12:00, Sala Doctorate
  • Lector universitar, poziţia 30
   Marti, 26 ianuarie 2016, ora 10:00, Sala Doctorate
  • Asistent universitar, poziţia 45
   Marti, 26 ianuarie 2016, ora 12:00, Sala Doctorate

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postulurilor de

  • Conferenţiar universitar, poziţia 24
  • Lector universitar, poziţia 30
  • Asistent universitar, poziţia 45

   

   

  ======================2014/2015 Semestrul I ======================

  Posturi didactice scoase la concurs pe sem. I 2014/2015

  Departamentul de Filosofie practică şi istoria filosofiei:

  1. Profesor, poziţia 7 ( Filosofie şi religie, Neoplatonismul şi gândirea creştină, Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei)
  2. Profesor, poziţia 8 ( Filosofie modernă, Modernitate şi europenitate, Globalizarea şi problemele dezvoltării internaţionale)

  Departamentul de Filosofie teoretică:

  1. Conferenţiar, poziţia 5 ( Filosofia ştiinţei, Filosofia naturală şi originile ştiinţei moderne , Teoria argumentării)
  2. Lector, poziţia 9 (Fenomenologie, Fenomenologia germană, Filosofie, Practică de specialitate)

  Informatii privind inscrierea si desfasurarea concursului

  Bibliografia posturilor scoase la concurs

  Fisa verificare standarde minimale profesor universitar

  Fisa verificare standarde minimale conferentiar universitar

  Fisa verificare standarde minimale lector universitar

  Regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

  Comisii de concurs

  Criterii asistent / lector

  Criterii conferentiar / profesor

  Candidați inscriși la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei

  Profesor universitar, poziția 7:

  Profesor universitar, poziția 8:

   

  Departamentul de Filosofie Teoretica

  Conferențiar universitar, poziția 5:

  Lector universitar, poziția 5:

   

  Facultatea de filosofie invita pe candidatii inscrisi la concurs sa sustina probele acestuia in conformitate cu programul de mai jos „http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/docs/2015/ian/16_09_21_57programare_concursuri_didactice_Filosofie.PDF
  http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/docs/2015/ian/16_09_21_57programare_concursuri_didactice_Filosofie.PDF

   

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de lector univ. dr. poz. 9, sem. I, 2014 – 2015

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de conferentiar univ. dr. poz. 5, sem. I, 2014 – 2015

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar doctor, poziţia 7, semestrul I, 2014/2015

  Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de profesor universitar doctor, poziţia 8, semestrul I, 2014/2015

   

  ===================2014 semestrul II==================

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

  FACULTATEA  DE  FILOSOFIE

  SPLAIUL  INDEPENDENŢEI  NR. 204,  SECT. 6   BUCUREŞTI

  TEL. 021.318.15.56;  021.318.29.74;

  FAX: 021.318.52.89

  http://www.filosofie.unibuc.ro

  Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice sem. II 2013/2014

   

  Departamentul de Filosofie Teoretică, conferenţiar poziţia 5

  Vacariu Gabriel: punctaj 385

   

  Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, profesor poziţia 6

  Pop Mihaela Alexandra: punctaj 400

   

  Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, conferenţiar poziţia 13

  Socaciu Emanuel Mihail: punctaj 388

   

   

  DECAN,

  Prof.dr. Vasile Romulus Brâncoveanu

   

  I.I/1ex.

   

  Anunt Monitorul Oficial

  Fisa_standarde minimale_profesor

  Fisa_standarde minimale_conferentiar

  Calendarul concursului

  Continut dosar concurs conferentiar

  Continut dosar concurs profesor

  Coperta dosar

  Declaratie incompatibilitate

  Declaratie numar file dosar concurs

  Depunere dosar concurs

  Ordinul Ministerului Educației Naționale nr . 4204 din 15.0.2013 Anexa nr. 12

  Regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

  Standarde minimale si criterii de calitate

  Tematica posturi concurs

  Comisii concurs

  Programarea concursurilor didactice

   

  Candidați înscriși la concurs

  Departamentul de Filosofie Practica si Istoria Filosofiei
  Departamentul de Filosofie Teoretică

   

  ===================2014 semestrul I======================

  Posturi vacante:  Profesor universitar

  Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor_didactice_vacante

  Coperta_dosar.pdf

  Depunerea_dosarului_de_concurs.pdf

  Formular_tip_Cerere_de_inscriere.pdf

  Continutul_dosarului_de_concurs.pdf

  Declaratie_de_incompatibilitate.pdf

   

  Filosofie regulament de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

  Standarde minimale

  Standarde minimale si criterii de calitate

  Programarea concursului

  Comisiile de concurs.pdf

   

  Candidați înscriși la concurs

   

  Cernica Viorel
  Stoenescu Constastantin

  ===============2013 ===============

  Rezultate finale (PDF)

  Rezultate contestatii (PDF)

  Rezultatele concursului pentru ocuparea posturile didactice vacante (PDF)

  Anunt

  PROGRAMARE PRELEGERE PUBLICĂ ȘI CURS DESCHIS DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE PRACTICĂ ŞI ISTORIA FILOSOFIEI
  1. Lector, poziția 22
  – Luni, 19 septembrie 2011, ora 8,00
  2. Lector, poziția 17
  – Luni, 19 septembrie 2011
  Candidat 1 – ora 10,00
  Candidat 2 – ora 12,00
  Candidat 3 – ora 14,00
  Candidații sunt invitați la sediul Facultății de Filosofie în vederea stabilirii temelor
  pentru cursul deschis, astfel:
  Lector, poziția 22 – Duminică, 18 septembrie 2011, ora 8,00
  Lector, poziția 17 – Duminică, 18 septembrie 2011, ora 10,00
  DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE TEORETICĂ
  1. Lector, poziția 11
  – Marți, 20 septembrie 2011
  Candidat 1 – ora 10,00
  Candidat 2 – ora 12,00
  Candidații sunt invitați la sediul Facultății de Filosofie în vederea stabilirii temelor
  pentru cursul deschis, astfel:
  Lector, poziția 11 – Luni, 19 septembrie 2011, ora 10,00

  Locul desfasurarii: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei 204, Bucuresti.

  Programare prelegere publica si curs deschis.pdf

   

  Posturi didactice vacante pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011

  Departamentul de filosofie practică şi istoria filosofiei

  Lector, poziţia 17 – Filosofie contemporană; Introducere în etică; Introducere în estetică; Filosofie greacă
  Lector, poziţia 22 – Instituţii politice şi sociale; Filosofia istoriei; Filosofie politică şi socială

  Departamentul de filosofie teoretică

  Lector, poziţia 11 – Fenomenologie; Hermeneutică; Fenomenologia de la Brenato la Husserl; Artă şi cunoaştere

  Posturile de lector de la Facultatea de Filosofie presupun desfăşurarea de activităţi didactice (cursuri, seminarii, consultaţii, evaluare etc.) şi de cercetare (publicarea de articole ştiinţifice, participarea în programe de cercetare etc.), precum şi îndeplinirea altor atribuţii specifice desfăşurării procesului de învăţământ la nivel universitar (participare în comisii de examen, îndeplinirea de sarcini şi responsabilităţi organizaţionale trasate la nivel de departament, facultate şi universitate etc.).
  Salarizarea postului este asigurată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Informatiii suplimentare http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/posturi_vacante.php

  si http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/Filosofie.php

  Candidati:

  Curriculum Vitae – Ciocan Cristinel, lector poz.11.pdf

  Curriculum Vitae – Ciocan Cristinel, lector poz.17.pdf

  Curriculum Vitae – Iftode Cristian Vasile, lector poz.17.pdf

  Curriculum Vitae – Minca Bogdan, lector poz.11.pdf

  Curriculum Vitae – Patrunsu Dorina Mihaela, lector poz.22.pdf

  Curriculum Vitae – Vlad Marilena Silvia, lector poz.17.pdf

  Fisa de Verificare – Ciocan Cristinel, lector poz.11.pdf

  Fisa de Verificare – Ciocan Cristinel, lector poz.17.pdf

  Fisa de Verificare – Iftode Cristian Vasile, lector poz.17.pdf

  Fisa de Verificare – Minca Bogdan, lector poz.11.pdf

  Fisa de Verificare – Patrunsu Dorina Mihaela, lector poz.22.pdf

  Fisa de Verificare – Vlad Marilena Silvia, lector poz.17.pdf

   

   

  Documente:

  Posturi_vacante_asistent_si_lector_univ.pdf

  Monitorul_Oficial_nr_226_din_15_iulie_2011_-_partea_a_III_a.pdf

  HG_nr_457_din_4_mai_2011_privind_aprobarea_Metodologiei-cadru_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_didactice_si_de_cercetare.pdf

  Metodologia_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_didactice_si_de_cercetare_vacante.pdf

  Calendarul_desfasurarii_concursului_pentru_ocuparea_posturilor_didactice_vacante.pdf

  Coperta_dosar.pdf

  Depunerea_dosarului_de_concurs.pdf

  Formular_tip_Cerere_de_inscriere.pdf

  Continutul_dosarului_de_concurs.pdf

  Declaratie_de_incompatibilitate.pdf

  Filosofie metodologie.pdf

  Fisa de verificare.pdf

  Tematica pentru cursurile deschise.pdf

  Comisiile de concurs.pdf

  Anexa la Metodologia de concurs.pdf