În cadrul acestui departament sunt oferite cursuri din sfera logicii, a filosofiei limbajului, a filosofiei minţii şi a ştiinţelor cognitive, precum şi a epistemologiei sau a istoriei şi filosofiei ştiinţei. Departamentul oferă cursuri cu caracter general, de dezvoltare a abilităţilor argumentative şi de gândire critică, dar şi cursuri care urmăresc instruirea specifică în sub-domeniile abordate ale filosofiei. Programa dezvoltată de membrii Departamentului de Filosofie Teoretică îi ajută pe studenţi să se familiarizeze cu principalele teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr, minte, ştiinţă, şi de asemenea, să deprindă şi să exerseze abilităţile de a argumenta, de a gândi critic, sistematic şi riguros.

Departamentul are afiliat centrul CELFIS

Membrii Departamentului: