ORAR

semestrul II

Cursurile Profesorilor Mircea Dumitru și Viorel Cernica vor începe în 3 martie 2021.

Cursul Profesorului Gheorghe Vlăduțescu se va ține modular în luna mai 2021.

Doctoranzii care doresc să se înscrie la cursul Concepte ale metafizicii contemporane, susținut de Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, sunt rugați să ia legătura cu Domnișoara Drd. Anda Zahiu (anda.zahiu@gmail.com)

Nume și prenume

Adresă de e-mail

Adascalitei Mirela

mirela.adascalitei@lls.unibuc.ro

Alexandru Liciu

liciu_a@yahoo.com

Ana Karlstedt

ana.karlstedt@lls.unibuc.ro

Breazu Remus

remusbreazu@gmail.com

Calin Valsan

cvalsan@ubishops.ca

Cernica Viorel

viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Constantinescu Mihaela

mihaela.ctinescu@gmail.com

Cristian Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Dana Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

Dorina Patrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Dumitrescu Bogdan

bogdan.dumitrescu@drd.unibuc.ro

Dumitru Mircea

mircea.dumitru@unibuc.ro

Elena Druica

elena.druica@faa.unibuc.ro

Emanuel Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Emilian Mihailov

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Ion Vezeanu

ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

Lazar Iuliana Mihaela

iulia.lazar@fpse.unibuc.ro

Madălina Toader

madalina.toader@lls.unibuc.ro

Mărăşoiu Andrei Ionuţ

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Mincă, Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Paula Tomi

paulapompilia@yahoo.com

Pop Mihaela

mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

Radu Dudau

radu.dudau@gmail.com

Romulus Brancoveanu

romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro

Sandu Paul Gabriel

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Serban Oana

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Sorin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

Staicu Laurentiu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Veronica Lazăr

veronica.lazar@yahoo.com

Viorel Vizureanu

viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

Elena Zăvoianu

elena.zavoianu@credis.unibuc.ro