PROGRAM

Sala de lectură:

 • Luni – Vineri: 8.00 – 18.00
 • Sâmbătă – Duminică: închis

E-mail: lectura.filosofie@gmail.com

Centrul de împrumut / Eliberare premise/vize:

 • Luni, Marți & Joi: 9.00 – 14.00
 • Miercuri: 13.00 – 17.00
 • Vineri: 9.00 – 12.00

E-mail: imprumutfilosofie@gmail.com

BIBLIOTECARI:

 • Viorica Șerban (șef serviciu)
 • Titus Lates
 • Ştefania Olea
 • Elisabeta Soare
 • Adriana Crețu

CONTACT

Sala de lectură:
E-mail: lectura.filosofie@gmail.com
Centrul de împrumut / Eliberare premise/vize:
E-mail: imprumutfilosofie@gmail.com

Telefon: 021 3130805

COLECȚII

Biblioteca de Filosofie este o bibliotecă specializată, colecţiile de publicaţii fiind adecvate nevoilor utilizatorilor, atât ale celor care se familiarizează cu teoriile şi concepţiile filosofice, cât şi ale celor interesaţi de aprofundarea studiilor universitare şi de cercetarea ştiinţifică.Biblioteca dispune de un fond reprezentativ de periodice de specialitate străine, dintre care menţionăm: Analysis, Anuario Filosofico, Australasian Journal of Philosophy, The British Journal for the Philosophy of Science, Erkenntnis, Ethics, The Journal of Philosophy, Journal of the History of Philosophy, Mind, Proceedings of the Aristotelian Society, Revue Internationale de Philosophie, Rivista di Filosofia Neo–Scolastica, Utilitas. Biblioteca deţine şi un număr important de lucrări de referinţă. Menţionăm câteva titluri: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia Britannica, Great Books, The Cambridge Companion to Aristotle, Descartes, Hegel, Hobbes, Heidegger, Leibniz, Kant, Wittgenstein, etc.Dezvoltarea colecţiilor se realizează având în vedere o serie de criterii: profilul bibliotecii, bugetul alocat, categoriile de utilizatori, data publicării şi autorul sau editura care publică lucrarea. De asemenea, se au în vedere în permanenţă solicitările venite din partea cadrelor didactice din Facultatea de Filosofie.Achiziţia propriu-zisă se face prin: cumparare, schimb de publicaţii, donaţii şi transfer. În prezent, biblioteca dispune de un fond de publicaţii de aproximativ 55.000 de volume şi oferă cel mai mare număr de publicaţii în acces direct din întreg complexul B.C.U. “Carol I”.

LISTA DOMENIILOR ÎN ACCES DIRECT

101 Propedeutică filosofică
165.9 Istoria ideilor
1(091) Istoria filosofiei
1A Filosofie antică
1E Filosofie medievală
1M Filosofie modernă
1C Filosofie contemporană
1R Filosofi români
11 Metafizică. Ontologie
13 Ştiinţe cognitive. Filosofia minţii
81:1 Filosofia limbajului. Filosofie analitică
16 Logică
165 Epistemologie. Filosofia ştiinţelor
510.2 Filosofia matematicii
7.01 Estetică. Teoria şi filosofia artei
130.2 Filosofia culturii. Axiologie
2 Religie. Filosofia religiei
572 Antropologie. Etnologie
15 Psihologie. Psihanaliză
37 Pedagogie. Filosofia educaţiei
17 Etică
32 Filosofie politică. Ştiinţe politice
316 Sociologie. Ştiinţe sociale
33 Economie. Management
34 Drept. Filosofia dreptului
930. 1 Filosofia istoriei
82.09 Critica si teorie literara. Istorie literara.
P Periodice
R Referinţe

SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECĂ
 • acces direct la publicaţii în sala de lectura ( 64 de locuri )
 • împrumut de publicaţii la domiciliu
 • împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional
 • acces la catalogul electronic al bibliotecii: http://193.231.9.12/Alice/find.php
 • asistenţă infodocumentară – îndrumări privind utilizarea catalogului Alice şi consultarea bazelor de date la care BCU “Carol I” oferă acces gratuit
 • consultarea gratuită a bazelor de date de la domiciliu de către cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Filosofie
 • asistenţă formativă – informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii
PERMISUL DE BIBLIOTECĂ

Accesul în bibliotecă se face pe baza permisului eliberat de Unitatea Centrală sau de bibliotecile filiale.
Biblioteca de Filosofie eliberează și vizează permise pentru cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Filosofie și pentru cercetătorii afiliați centrelor de cercetare din facultate. Toate aceste categorii de utilizatori beneficiază de împrumutul la domiciliu.

Pentru studenții de la licență și masterat, permisul de bibliotecă este gratuit.

Pentru eliberarea şi vizarea unui permis sunt necesare:

 • buletinul / cartea de identitate
 • o fotografie tip buletin
 • taxa de înscriere sau viză

Pe categorii de utilizatori, în plus se vor prezenta:

 • cadre didactice – legitimaţia de serviciu, vizată
 • studenţi – carnetul de student, vizat
 • masteranzi – carnetul de student, vizat
 • doctoranzi – legitimaţia sau adeverinţa care să ateste înscrierea la doctorat
 • cercetători afiliați centrelor de cercetare din Facultatea de Filosofie – adeverință care să ateste acest lucru
ACCESUL LA DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII ÎN SALA DE LECTURĂ

La intrarea în sala de lectură, utilizatorul este obligat să prezinte custodelui permisul şi să completeze citeţ rubricile Caietului de frecvenţă. În schimbul permisului, utilizatorul va primi o cheie de la unul dintre dulapurile de pe hol, unde acesta îşi va depozita obiectele personale (piese de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă, cărţi). Numărul de la dulap, coincide cu numărul locului din sala de lectură.
Se pot consulta simultan cel mult trei volume de publicaţii. După consultarea catalogului sau după selecţia directă de la raft, utilizatorul va completa câte un buletin de cerere pentru fiecare titlu în parte. Publicaţiile selectate vor fi înmânate custodelui de la biroul de acces, împreună cu buletinele de cerere, pe care acesta le va anexa permisului de intrare.
La primire publicaţiilor, utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică şi să semnaleze custodelui eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri).
La plecarea din sala de lectură, utilizatorul are obligaţia să predea custodelui de la biroul de acces publicaţiile consultate şi cheia de la dulapul care i-a fost repartizat.
Este interzisă scoaterea în afara bibliotecii, de către utilizatori, a documentelor consultate în sala de lectură, fără acordul custodelui.
De asemenea, sunt interzise: consumul de alimente şi băuturi şi folosirea telefoanelor mobile.

ÎMPRUMUTUL DE PUBLICAŢII

Beneficiază de împrumut de publicaţii de la centrul de împrumut al bibliotecii, cadrele didactice, studenţii şi doctoranzii de la Facultatea de Filosofie.
Pot fi împumutate simultan cel mult cinci volume. Perioada de împrumut se stabileşte în funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare a titlului respectiv.
Termenul de restituire a publicaţiilor poate fi prelungit o singură dată.
Utilizatorii au obligaţia să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate. În caz de întârziere, se aplică amenzile stabilite la începutul fiecarui an universitar.
Utilizatorii au obligatia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări.