SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE STUDENŢILOR – Educație antreprenorială și antreprenoriat pentru secolul XXI

Societatea Antreprenorială Studențească (UNIHUB), în parteneriat cu Facultatea de Administrație și Afaceri, organizează in data de 8 Decembrie 2021 Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților. Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților este deschisă tuturor studenților și masteranzilor înscriși la toate programele de licență și master ale facultăților Universității din București.

Studenții și cadrele didactice UB sunt invitați să dezbată noi concepte, abordări și practici inovatoare în domeniul antreprenoriatului, într-o lume care trece prin criză. Multe companii și-au accelerat eforturile de adaptare la noile condiții create de criza COVID-19, căutând să învețe rapid într-un mediu extrem de schimbător. Criza COVID19 poate servi ca o oportunitate pentru organizațiile antreprenoriale de a face unele schimbări fundamentale, îmbunătățind procesele de afaceri și începând noi afaceri care le vor permite să prospere.

Sunt binevenite lucrări dedicate dezvoltării antreprenoriatului în România, ideilor de afaceri, poveștilor de succes din antreprenoriatul românesc dar și internațional. Studenții pot prezenta modalități prin care ideile inovatoare pot fi transformate în afaceri de succes, pot oferi exemple de companii care au devenit repere pe piață grație inovațiilor, dar nu numai. Sunt așteptate și prezentări ale unor proiecte de antreprenorial social, dar și prezentarea unor idei de afaceri.  Studenții pot prezenta cercetări privind predarea și învățarea antreprenorială în universități, și multe alte aspecte ale interacțiunii dintre universitate și mediul de afaceri.

Sesiunea de Comunicări Științifice este expresia dorinței noastre de a oferi studenților și masteranzilor, deopotrivă, un mediu propice pentru dobândirea abilităților practice necesare dezvoltării profesionale. Prin această ediție a sesiunii de comunicări, dorim ca studenții și masteranzii să se familiarizeze cu metodele de cercetare, precum și cu rigorile redactării unei lucrări științifice, pe care le pot aplica și în redactarea lucrărilor de licență și disertație. În plus, susținerea lucrării în cadrul sesiunii va da ocazia studenților să obțină un feed-back real din partea colegilor și profesorilor asupra cercetărilor lor, precum și să dobândească aptitudini de prezentare și comunicare.

Pot participa, de asemenea, reprezentanți ai Societăților Antreprenoriale Studențești, Centrelor de Transfer Tehnologic, incubatoarelor, programelor de accelerare a afacerilor, cât și finanțatori ai antreprenoriatului și inovării, companii private și autorități publice.

Discuțiile vor fi grupate în jurul următoarelor teme (fără a se limita la acestea):

 • Antreprenoriatul – oportunitate de carieră pentru studenți
 • Antreprenoriat, inovație și tehnologie;
 • Antreprenoriat educațional, cultural și social;
 • Antreprenoriat medical și pentru sănătate;
 • Promovarea  culturii  antreprenoriale;
 • Modele de afaceri, transformare digitală și gândire inovatoare;
 • Antreprenoriat și responsabilitate socială;
 • Educația  antreprenorială  și dezvoltarea durabilă;
 • Elemente de management/marketing la  nivelul  start-up-urilor.

Pentru participare, sunt necesari următorii pași:

 • Studenții/masteranzii își vor alege o temă de cercetare, precum și un profesor coordonator. Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipe de max. 3 persoane.
 • Lucrările vor fi evaluate de către profesorul coordonator, care își va exprima acceptul ca lucrarea să fie prezentată în cadrul sesiunii.
 • Înscrierea lucrărilor se face prin e-mail la adresele: proiectsas@hub.unibuc.ro/cojocaru@faa.unibuc.ro până la data de 30 Noiembrie 2021. Se pot înscrie și lucrări restrânse, rezumate ale unor proiecte mai ample sau propuneri de viitoare cercetări.
 • Lucrările complete trimise până la data de 15 ianuarie 2022 pot fi acceptate pentru publicare într-una dintre revistele Universității din București (cu condiția îndeplinirii condițiilor de publicare stabilite de fiecare revistă).
 • Se acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare, și premii pentru cele mai bune lucrări științifice din fiecare secțiune.

Termene limită

 • 30 noiembrie 2021 – Trimiterea prezentărilor pentru sesiune
 • 2 decembrie – Acceptarea temei și a prezentării
 • 8 decembrie – Sesiunea de comunicări științifice
 • 15 ianuarie – (opțional) Trimiterea lucrărilor finale pentru publicare

Așadar, dacă sunteți studenți UB la toate ciclurile (licență, master, doctorat), sunteți animați de spirit antreprenorial, aveți o idee de afaceri și doriți să învățați despre construirea unei afaceri, vă puteți înscrie la Sesiunea de Comunicări Științifice ale Studenților. Veți învăța într-un mediu divers, printre studenți din mai multe facultăți ale UB, veți obține cunoștințe  despre antreprenoriat și veți învăța cum să le aplicați proiectelor dvs.

Seminar cercetare DFT ‘Perspectival Instruments

Următoarea conferință din cadrul seminarului de cercetare al Departamentului de Filosofie Teoretică în parteneriat cu CELFIS va fi susținută de Ana-Maria Creţu (University of Bristol). Mai multe detalii despre dr. Creţu sunt accesibile aici: https://sites.google.com/view/anamariacretu/home

Titlul prezentării sale este: ‘Perspectival Instruments’. Iată și rezumatul:

„Despite its potential implications for the objectivity of scientific knowledge, the claim that ‘scientific instruments are perspectival’ has received little critical attention. I show that this claim is best understood as highlighting the dependence of instruments on different perspectives. When closely analysed, instead of constituting a novel epistemic challenge, this dependence can be exploited to mount novel strategies for resolving two old epistemic problems: conceptual relativism and theory ladeness. The novel content of this paper consists in articulating and developing these strategies by introducing two fine-grained notions of perspectives as the key units of analysis: ‘broad perspectives’ and ‘narrow perspectives’.”

Conferința se va desfășura ȋn limba engleză luni, 25 octombrie, orele 20-22. Detaliile de conectare via Zoom vor fi distribuite tuturor celor ce își indică dorința de participare scriind la adresa andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Mai multe detalii sunt disponibile prin anunțul de pe pagina Facebook a seminarului: https://www.facebook.com/Seminarul-Departamentului-de-Filosofie-Teoretica-UniBuc-285279685738329 sau pe PhilEvents: https://philevents.org/event/show/93365

Reluarea activităților clubului studenţesc de dezbateri

Cu bucurie în suflete reluăm online activitatea clubului studenţesc de dezbateri. Coordonaţi de o echipă inimoasă – conf. Sorin Costreie, lect. Ileana Dascălu, asist. Alex Dragomir şi asist. Andrei Mărăşoiu – , studenţii de licenţă vor avea o întâlnire de bună revedere în această toamnă sâmbătă, 23 octombrie, ora 10 dimineaţa. Fixăm tema următoarei dezbateri, discutăm din nou formatul, şi (sperăm) să identificăm două ore în timpul săptămânii când ne-am putea vedea bilunar. Dacă doriţi să vă alăturaţi, scrieţi-i lui andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro înainte de sâmbătă şi va fi prompt! 

Ultimele înscrieri în programul ce te pregătește pentru viitor FUTURE – Construiește cu pasiune

Ultimele înscrieri în programul ce te pregătește pentru viitor

FUTURE – Construiește cu pasiune

FUTURE este cel mai complex program de #EducatieAltfel unde studenții se pregătesc pentru primul loc de muncă, iar profesorii aprofundează noi metode de predare. Programul se află la ediția 5 alături de BCR, este gratuit și se desfășoară online. 

 • Studenții se pregătesc practic pentru piața muncii și viitorul loc de muncă
 • în timp ce profesorii universitari intră în contact cu piața muncii și aprofundează noi metode de predare

Studenții și profesorii se pot înscrie în program gratuit acum: www.madalinahodorog.ro/future

 În cadrul programului FUTURE, studenții beneficiază de:

 • 8 sesiuni de training online bazate 100% pe #EducatieAltfel #FaraTeorie #FaraPowerPoint
 • Sesiuni de orientare în carieră individuale
 • Posibilitatea de angajare în cadrul BCR
 • Vezi mediul de lucru din compania BCR
 • Dezvolți competențe soft de organizare, comunicare, rapiditate, lucrul în echipă sau responsabilitate
 • Înveți diferit: prin joc, energie și multă inspirație.

 Profesorii din mediul universitar:

 • Beneficiază de 5 sesiuni de training practice
 • Aprofundează noi metode de predare
 • Văd practic cum se implementează metodele noi de predare
 • Înțeleg concret cum funcționează piața muncii și ce se caută de la studenți în piață

Înscrierile și toate detaliile legate de agendă sunt aici: www.madalinahodorog.ro/future-bcr

 Ediția 5 a programului FUTURE este susținută oficial de Banca Comercială Română și va include timp de 6 luni sesiuni de training, sesiuni de orientare în carieră individuale și posibilități de angajare în piața muncii pentru peste 80 de studenți și 60 profesori universitari. 

Responsabili activitate tutorială 2021-2022

Anul I

Responsabil general de an: Laurențiu Staicu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

 • 350: Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro
 • 351: Mihaela Constantinescu mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
 • 352: Marin Bălan marin.balan@filosofie.unibuc.ro
 • 353: Laurențiu Staicu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro
 • 354: Gheorghe Ștefanov gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro
 • 355: Ileana Dascălu ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Anul II

Responsabil general de an: Viorel Vizureanu viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

 • 356: Emilian Mihailov emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro
 • 357: Andrei Mărășoiu andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro
 • 358: Alexandru Dragomir alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro
 • 359: Viorel Vizureanu viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

Anul III

Responsabil general de an: Emanuel Socaciu emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

 • 302: Dorina Pătrunsu dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro
 • 360 (F.C.): Oana Șerban oana.serban@filosofie.unibuc.ro
 • 361 (F.M.P.): Emanuel Socaciu emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro
 • 362 (F.T.): Dana Jalobeanu dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro
Program master Coordonator
Istoria şi circulaţia ideilor filosofice Cristian Iftode cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro
Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale Radu Dudău radu.dudau@filosofie.unibuc.ro
Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii Constantin Vică constantin.vica@filosofie.unibuc.ro
Filosofie și gândire critică Constantin Stoenescu constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro
Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economics Emanuel Socaciu emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro
Program masteral în ştiinţe cognitive-Open mind

Sorin Costreie sorin.costreie@unibuc.ro

Andrei Mărășoiu andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie Analitică / Analytic Philosophy Gheorghe Ștefanov gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro