Decontare abonamente STB studenți – februarie 2023

BENEFICIARI

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport STB studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), în vârstă de până la 26 de ani.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice, inclusiv sesiunile de examene.

Nu se decontează abonamentele comune (STB/Metrorex)

DOCUMENTE

Pentru decontarea abonamentelor STB, trebuie să depuneți, fizic, la secretariatul facultății următoarele documente:

–      cardul de călătorie STB, în original și copie (copia se depune pentru decont; seria cardului trebuie să corespundă cu cea a bonului fiscal)

–      bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe verso de către emitent (abonamentul trebuie să fie expirat la data depunerii)

–      copie carnet student sau legitimație de transport

–      copie carte de identitate (CI)

–      declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată la prima decontare)

–      extrasul de cont al studentului (se depune o singură dată la prima decontare sau atunci când numărul de cont se modifică).

Programul de primire a documentelor la secretariat: 6 – 9 februarie 2023, între orele 12.00-15.00.

27 ianuarie 2023, noul termen de depunere a candidaturilor pentru studenții UB reprezentanți în CIVIS Global Student Council

Studenții Universității din București sunt invitați să depună candidaturi pentru a deveni studenți reprezentanți în CIVIS Global Student Council. Termenul-limită pentru înscriere este 27 ianuarie 2023.

Studenții universităților CIVIS sunt invitați să devină vocea colegilor lor în cadrul unei comunități academice europene dinamice, în care cooperarea, progresul și inovarea sunt piloni ai viitorului învățământului superior din spațiul european.

În cadrul acestui consiliu, fiecare universitate este reprezentată de patru studenți, de la diferite niveluri de studii, având ca scop întărirea legăturilor de comunicare și sprijin între guvernanța Alianței CIVIS și studenții universităților membre.

Profilul candidatului

  • Student(ă) la Universitatea din București, la oricare ciclu de studii (BA, MA, PhD) sau domeniu de studii;
  • Motivație, perseverență, dorință de implicare activă;
  • Disponibilitate de timp (săptămânal) care poate fi alocat activităților CIVIS și promovării alianței în rândul studenților Universității din București;
  • Interes în implicarea studenților în cadrul inițiativelor CIVIS, promovând mobilitatea, oportunitățile diverse de învățare, inovarea în educație, implicarea civică și socială;
  • Spirit civic, cu dorință de implicare în societate și de susținere a intereselor studenților în cadrul Alianței;
  • Atitudine deschisă față de apartenența la o comunitate europeană dinamică și inovatoare;
  • Deschidere către multiculturalitate și colaborarea cu colegi din contexte culturale și sociale diverse;
  • Bună stăpânire a Limbii Engleze (minim B2) și, de preferat, a cel puțin unei alte limbi CIVIS (Franceză / Greacă / Spaniolă / Italiană / Suedeză / Germană – minim A2), cu deschidere pentru dezvoltarea competențelor multilingvistice;
  • Competențe privind buna înțelegere a demersurilor de dezvoltare a învățământului superior în spațiul european, cu accent pe guvernanța alianțelor universităților europene;
  • Abilități de socializare colegială, lucru în echipă, atitudine deschisă în fața provocărilor.

Formularul pentru depunerea candidaturilor poate fi accesat aici.

Parte a structurilor de Guvernanță din cadrul Alianței CIVIS – a European Civic University, Consiliul Global al Studenților reprezintă organismul consultativ al studenților din cadrul universităților partenere CIVIS, reprezentând interesele tuturor studenților din cele 11 universități membre.

Calendarul integral al apelului, precum și alte detalii pot fi accesate aici.

Doctoral Days Uni Tübingen, Workshops open for CIVIS-Members

Between February 28th and March 2nd 2023, the University of Tübingen organizes the annual Doctoral Days (Doktorandentage 2023). With this occasion, Eberhard Karls Universität Tübingen launches a series of online workshops for doctorate candidates from the CIVIS Alliance.

The workshops, organized for diverse domains, are free of charge. The Doctoral Days are aimed at doctoral candidates who are considering a PhD at the University of Tübingen. In order to provide relevant information for the phase during or before the doctorate, the Graduate Academy and the Faculties of the University have put together a wide range of workshops.

The information events and workshops take place either in person or online via Zoom. Languages: German or English.

Registration for the events is via Eveeno. The interested persons are invited to register for all events they wish to attend, as the zoom links will be sent separately a few days before the event.

It is not necessary to create an Eveeno account to register. The link for registration is available in the program overview on the dedicated page, here.

Further information is available at info@graduiertenakademie.uni-tuebingen.de.

CIVIS is a European University Alliance gathering 11 member universities: Aix-Marseille Université (France), National and Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Bucharest (Romania), Université libre de Bruxelles (Belgium), Universidad Autónoma de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italia), Stockholm University (Sweden), Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany), University of Glasgow (UK), Paris Lodron University of Salzburg (Austria) and University of Lausanne (Switzerland). Selected by the European Commission as one of the first 17 European Universities pilots, it brings together around half a million students and more than 70 000 staff members, including 37 400 academics and researchers.

SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R.: Joi, 26 ianuarie 2023

Joi, 26 ianuarie 2023, orele 12–14
– online –

Linkul pentru accesul online este:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Conferențiar: CS I dr. CLAUDIU BACIU (I.F.P.A.R.)

Tema: Concepte fundamentale ale filosofiei naturii a lui Hegel

Până de curând, filosofia naturii a lui Hegel a fost considerată mai puțin importantă, ba chiar marcată de erori fundamentale – din punctul de vedere al cunoașterii științifice –, ceea ce a suscitat neîncredere sau chiar ironii față de abordarea lui Hegel. Acesta este motivul pentru care această parte a filosofiei hegeliene a fost mai puțin discutată, chiar de către unii specialiști, creându-se astfel impresia că ideile lui Hegel în această privință ar fi eșuat în confruntarea serioasă cu știința și, prin urmare, că nu trebuia să se insiste prea mult asupra lor într-o tratare serioasă a acestei filosofii, care ar trebui să se concentreze asupra contribuţiilor pozitive ale filosofiei în cauză şi nu asupra capriciilor autorului ei.

Cu toate acestea, există câteva argumente pentru care filosofia naturii a lui Hegel nu poate fi neglijată:
1. Ea este o piesă importantă a Enciclopediei științelor filosofice a lui Hegel, necesară pentru înțelegerea întregul său proiect filosofic: până la urmă, conceptul hegelian de „spirit” nu poate fi înțeles adecvat fără o clarificare a relației sale cu cel de „natură”.
2. Filosofia naturii este o lucrare în care Hegel își aplică metoda cu acuratețe, ceea ce permite o înțelegere mai generală a acestei metode.
3. Această operă conține numeroase sugestii care sunt în continuare valoroase cu privire la cunoașterea naturii.

Conferința va dezvolta aceste argumente pe măsură ce ne vom adânci în prezentarea unora dintre conceptele filosofiei hegeliene a naturii, arătând atât conținutul lor, cât și modul în care ele se raportează unele la altele. Acest lucru ne va permite să evidențiem relația necesară dintre sistematicitate și temporalitate, respectiv istoricitate, în filosofia lui Hegel. În acest context, vom arăta, de asemenea, de ce abordarea lui Hegel a fost înțeleasă greșit – mai ales atunci când el a fost acuzat că „deduce”, pasămite arbitrar, conceptele filosofiei naturii – și de ce limbajul filosofic hegelian, în general, pare atât de criptic pentru mulți cititori.

Linkul pentru accesul online este: https://meet.google.com/idm-boup-spy

___________________________________________________

Următoarea comunicare: 02.02.2023: RODICA CROITORU (I.F.P.A.R.), „Sursele metafizice ale acțiunii umane în Opus postumum”

ÎNSCRIERE SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență în sesiunea ianuarie – februarie 2023 sunt rugați ca până la data de 27.01.2023 să transmită cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele susținute în sesiunea ianuarie-februarie 2023, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an:

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studiile universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – studiile universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

 _________________________________________

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor. Studenții aflați în semestru suplimentar cu taxă, care au achitat taxa de restanță, sunt rugați să contacteze secretariatul pentru procedura de returnare.

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE IANUARIE-FEBRUARIE 2023

Nume și prenume cadru didactic Adresă e-mail Programare
Prof. univ. dr. Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro  25 ianuarie ora 17.00 Filosofia istoriei anul II ICIF
Prof. univ. dr. Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Licență Anul-III-FC-Gr.-359 – Istoria filosofiei românești – 02 februarie, ora 14:00.
Master ICIF-Anul-I – Hermeneutica filosofică a culturii – 02 februarie, ora 16:00. 
Prof. univ. dr. Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro 
Reasoning, master an II, examen scris fizic 3h, 7 februarie, ora 13.30
Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an I, examen scris fizic 3h, 8 februarie, ora 10.
Semnificație, Existență, Adevăr, licență an III, examen scris fizic 3h, 3 februarie, ora 10.
Introducere în Logica Modernă, licență an II, examen scris fizic 3h, 1 februarie, ora 10.
Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Social & Political Philosophy/Ethics, anul II, masterat PPE:  31 ianuarie, ora 17.
Etică socială și politică, anul I, masterat EASAO:  9 februarie, ora 16.
Prof. univ. dr. Pop Alexandra-Mihaela mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro master ICIF an II, examen la Idei filosofice în artă, 10 februarie, ora 10.30, la facultate.
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Introducere în filosofie, licență anul I: 25, 26, 27 ianuarie, ora 10.
Metafizică, licență, anul II: 6, 7 februarie, ora 10.
Știință și societate, master FGC, anul II: 19 ianuarie.
Metafizică, master FGC, anul I: 5 februarie.
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Doctorat Filosofie analitică și filosofie continentală – luni 6 februarie, ora 10, termen predarea referatelor.
Masterat EASAO, SDIERI – miercuri 8 februarie, ora 8, termen predarea referatelor, ora 16, colocviu.
Masterat IAFC – miercuri 8 februarie ora 10, termen predarea referatelor, joi 9 februarie, ora 18, colocviu.
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro 06 februarie, ora 16 – Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă.
08 februarie, ora 10 – Filosofie greacă.
09 februarie, ora 16 – Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei.
Prof. univ. dr. Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro Curs „Modernism, antimodernism, postmodernism”, master ICIF, an II. 6 februarie, ora 12.00, predare referate.
Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Introduction to Neuroscience – 8 februarie, ora 16:00
Conf. univ. dr. Bogatu Eugenia bogatue@yahoo.com Pragmatism, 31 ianuarie 2023, ora 15.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro 
Philosophy of Mind, master an II, examen scris fizic 2h, 9 februarie, ora 17.
Critical Thinking in the Social Sciences, master an I, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 10.
Filosofia Matematicii, licență an III, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 9.
Filosofia Limbajului, licență an II, examen scris fizic 2h, 1 februarie, ora 17.
Prof. univ. dr. Radu Dudău  radu.dudau@filosofie.unibuc.ro Examen Teoria relatiilor internationale, SDIERI an II, 10 februarie ora 14. 
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi paradigme culturale (licenţă, an III, Filosofia Culturii): 1 februarie – predarea eseurilor finale;
8 februarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Istoria filosofică a retoricii (master, an I, ICIF): 17 ianuarie – predarea eseurilor finale; 31 ianuarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Semnul în artă (master, an II, IAFC): 6 februarie – predarea eseurilor finale 

Conf. univ. dr. Ianole-Călin Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Experimental Approaches in Economics, master PPE an II, 30 ianuarie, orele 18-20. 
Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, anul I Licență: 10 februarie, ora 10, amf. TM, examen scris.
Conf. univ. dr. Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro Examen Filosofia științei (anul III FT) 25 ianuarie, ora 10.
Examen Arta de a pune întrebări (anul I master FGC) 26 ianuarie, ora 16.
Examen Cosmologie (opțional) 27 ianuarie, ora 14.
Examen Epicureism și modernitate 6 februarie, ora 14.
Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Analiză și argumentare în etică (Master EASAO) – 30 ianuarie, ora 14.
Etică biomedicală (Master EASAO) – 31 ianuarie, ora 16.
Teorii etice (Licență) – 3 februarie, ora 12.
Conf. univ. dr. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro „Originea Gândirii Europene“ (licență, anul I) – 5 februarie, 23:59.
„Teme ale Gândirii Grecești“ (master ICIF, anul I) – 27 ianuarie, 15:00.
„Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO) – 4 februarie, 9:00.
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina  dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro  Instituții politice și sociale, Licență, an III, 1 februarie (predare eseuri), 8 februarie (examen)
Modern Political Thought, Master, PPE, an I, 4 februarie (predare eseuri), 10 februarie (examen)
Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Etica Aplicata: 2 februarie, ora 10.00
Fundamente conceptuale ale eticii si economieie (EASAO 1): 3 februarie, ora 16.00
Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică, anul I – 7 februarie, ora 10.
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro Teoria cunoașterii științifice: 07 februarie;
Filosofia minții: 10 februarie.
Lect. univ. dr. Adăscăliței Mirela mirela.adascalitei@lls.unibuc.ro  23 ianuarie – limba engleză, scris.
Lect. univ. dr. Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic, an I Filosofie (sinteză): 23 ianuarie, ora 16.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Liceul Teoretic Cervantes: 11 februarie, ora 10.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Colegiul Național Moisil: 6 februarie. ora 16.00

Lect. univ. dr. Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro Fenomenologie an III, 9 Februarie ora 11
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

1. Etică și Integritate Academică, masteratele EASAO, ICIF, FGC anul I:
– termen limită pentru predarea eseului – luni, 6 februarie 2023, ora 12, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– prezentarea eseului în cadrul unui colocviu – vineri, 10 februarie 2023, 14.00-17.00h, sala Titu Maiorescu

2. Academic Ethics and Integrity, MA PPE & CogSci, year I:
– deadline for sending the written essay – Sat, 4 Feb 2023, 14hrs, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– presenting the essay during a colloquim – Thu, 9 February 2023, starting 16hrs, Mircea Florian room

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Licenta, Filosofie, anul 3: Filosofie politică contemporană. Termen eseuri: 30 ianuarie, susținere: 7 februarie.
Master, UNESCO, anul I (IM+CIS+MBA): Ethics and Academic Integrity. Termen eseuri: 6 februarie.
Master, UNESCO, CIS, anul 2: European Cultural Interferences. Termen eseuri: 4 februarie. 
Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro Interculturality and Problems of the Contemporary World  24 ianuarie, ora 18
Lect. univ. dr. Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro vineri, 3 februarie: 08:00-09:00 nivel începători și 09:30-10:30 nivel avansați – Sala 7 Lucian Blaga 
Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate, anul II, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: vineri, 20 ianuarie, ora 12.00
Examen oral, miercuri 25 ianuarie, ora 9.00 (Amf. Mircea Florian)
Examen scris, joi, 26 ianuarie, ora 10.00 (Amf. Mircea Florian)

Estetică, Filosofia Culturii, anul III, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: miercuri 25 ianuarie, ora 9.00.

Lect. univ. dr. Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro New Media and Intercultural Communication – UNESCO – 26 ianuarie, ora 16.
Ethics of Cognitive Technologies – Master Cognitive Science – 31 ianuarie, ora 15.
Dezvoltare și tehnologie – SDIERI – 1 februarie – depunere raport.
Asist. univ. dr. Dragomir Alexandru alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro Curs: Etica Inteligenței Artificiale: (1) termen limită pentru predarea eseurilor: 4 februarie, (2) susținerea eseurilor va avea loc pe 6 februarie, în intervalul 16:00-20:00, în sala „Constantin Noica”. Pentru alte detalii mă puteți contacta la adresa de e-mail: alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro.
Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro
Filosofie Greacă: 30 ianuarie, ora 12:00, data limită de predare a referatelor;
08 februarie, începînd cu ora 10:30, susținerea referatelor (examen oral).
Dr. Bujor Raluca raluca.bujor@gmail.com Figura lui Socrate (curs opțional) – 10 februarie 2023
Dr. Constantin Brîncuș constantin.brincus@unibuc.ro Cultură, cunoaștere, valori, Master FGC anul II, 31 ianuarie, ora 16:00
Dr. Ghinea Laura laura.ghinea@drd.unibuc.ro 10 februarie 2023