În cadrul acestui departament sunt oferite cursuri din sfera filosofiei culturii, a istoriei filosofiei, a filosofiei politice şi morale, precum şi a eticii aplicate. Astfel, studenţii dobândesc o solidă pregătire de bază care le permite să înţeleagă o varietate de concepţii filosofice, să interpreteze, contexualizeze şi nuanţeze o anumită poziţie filosofică în raport cu altele. De asemenea, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei organizează cursuri din domeniul relaţiilor internaţionale, al studiilor europene şi dreptului, deschizând, astfel, o perspectivă amplă de specializări pentru studenţii facultăţii noastre. Departamentul are afiliate următoarele centre de cercetare:

Membrii Departamentului:

 

Prof. univ. dr. Alexandru Boboc
Prof. univ. dr. Ioan Ianoși
Prof. univ. dr. Valentin Mureșan
Prof. univ. dr. Mihail Radu Solcan
Prof. univ. dr. Sorin Vieru