„Cît de mult ne pot consola filosofii?” de Emilian Mihailov

Emilian Mihailov scrie despre puterea de consolare a filosofiei în cel mai nou dosar Dilema Veche:
În intimitatea scrisorilor oamenii își aleg mult mai atent cuvintele decît în opera publicată. Acesta este unul din motivele pentru care scrierile academice sînt scrise adesea inuman de parcă n-ar fi adresate nimănui. (…) Lecția pe care o putem extrage din schimbul de scrisori între Kant și Maria von Herbert este că filosofii ne pot consola în măsura în care nu vor forța aplicarea în practică a adevărurilor existențiale pe care le descoperă. Vor trebui astfel să lucreze la propria empatie pentru a ști cum să ia durerea cu mîna.

Apariție editorială – Oana Șerban, Cultural Capital and Creative Communication. (Anti-)Modern and (Non-)Eurocentric Perspectives, Routledge, 2023

Inspired by Bourdieu’s thought, this book explores the notion of cultural capital, offering insights into its various definitions, its evolution and the critical theories that engage with it.

Designed for use by students and teachers, it addresses the limitations and expansion of Bourdieu’s theory of capital and power, considering the relationship between cultural, social and human capital, the distinctions between capital and capitalism, and the conflicts that exist among theories that have emerged in response to – or can be brought to bear on – Bourdieu’s work. Engaging with the thought of Max Weber, Fernand Braudel, Daniel Bell, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Theodore Adorno, Max Horkheimer and Gilles Lipovetsky, Cultural Capital and Creative Communication represents the first book to develop a field of research and study that is devoted to cultural capital. Richly illustrated with empirical examples and offering assessment exercises, it will appeal not only to scholars and students of sociology, philosophy and social theory, but also to corporate communities who seek to develop training modules on the increase of their cultural capital. 

The book is available both as hardback and ebook and is included in the series Routledge Studies in Social and Political Thought.

Link in the first comment for orders directly from Routledge.

27 ianuarie 2023, noul termen de depunere a candidaturilor pentru studenții UB reprezentanți în CIVIS Global Student Council

Studenții Universității din București sunt invitați să depună candidaturi pentru a deveni studenți reprezentanți în CIVIS Global Student Council. Termenul-limită pentru înscriere este 27 ianuarie 2023.

Studenții universităților CIVIS sunt invitați să devină vocea colegilor lor în cadrul unei comunități academice europene dinamice, în care cooperarea, progresul și inovarea sunt piloni ai viitorului învățământului superior din spațiul european.

În cadrul acestui consiliu, fiecare universitate este reprezentată de patru studenți, de la diferite niveluri de studii, având ca scop întărirea legăturilor de comunicare și sprijin între guvernanța Alianței CIVIS și studenții universităților membre.

Profilul candidatului

  • Student(ă) la Universitatea din București, la oricare ciclu de studii (BA, MA, PhD) sau domeniu de studii;
  • Motivație, perseverență, dorință de implicare activă;
  • Disponibilitate de timp (săptămânal) care poate fi alocat activităților CIVIS și promovării alianței în rândul studenților Universității din București;
  • Interes în implicarea studenților în cadrul inițiativelor CIVIS, promovând mobilitatea, oportunitățile diverse de învățare, inovarea în educație, implicarea civică și socială;
  • Spirit civic, cu dorință de implicare în societate și de susținere a intereselor studenților în cadrul Alianței;
  • Atitudine deschisă față de apartenența la o comunitate europeană dinamică și inovatoare;
  • Deschidere către multiculturalitate și colaborarea cu colegi din contexte culturale și sociale diverse;
  • Bună stăpânire a Limbii Engleze (minim B2) și, de preferat, a cel puțin unei alte limbi CIVIS (Franceză / Greacă / Spaniolă / Italiană / Suedeză / Germană – minim A2), cu deschidere pentru dezvoltarea competențelor multilingvistice;
  • Competențe privind buna înțelegere a demersurilor de dezvoltare a învățământului superior în spațiul european, cu accent pe guvernanța alianțelor universităților europene;
  • Abilități de socializare colegială, lucru în echipă, atitudine deschisă în fața provocărilor.

Formularul pentru depunerea candidaturilor poate fi accesat aici.

Parte a structurilor de Guvernanță din cadrul Alianței CIVIS – a European Civic University, Consiliul Global al Studenților reprezintă organismul consultativ al studenților din cadrul universităților partenere CIVIS, reprezentând interesele tuturor studenților din cele 11 universități membre.

Calendarul integral al apelului, precum și alte detalii pot fi accesate aici.

Doctoral Days Uni Tübingen, Workshops open for CIVIS-Members

Between February 28th and March 2nd 2023, the University of Tübingen organizes the annual Doctoral Days (Doktorandentage 2023). With this occasion, Eberhard Karls Universität Tübingen launches a series of online workshops for doctorate candidates from the CIVIS Alliance.

The workshops, organized for diverse domains, are free of charge. The Doctoral Days are aimed at doctoral candidates who are considering a PhD at the University of Tübingen. In order to provide relevant information for the phase during or before the doctorate, the Graduate Academy and the Faculties of the University have put together a wide range of workshops.

The information events and workshops take place either in person or online via Zoom. Languages: German or English.

Registration for the events is via Eveeno. The interested persons are invited to register for all events they wish to attend, as the zoom links will be sent separately a few days before the event.

It is not necessary to create an Eveeno account to register. The link for registration is available in the program overview on the dedicated page, here.

Further information is available at info@graduiertenakademie.uni-tuebingen.de.

CIVIS is a European University Alliance gathering 11 member universities: Aix-Marseille Université (France), National and Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Bucharest (Romania), Université libre de Bruxelles (Belgium), Universidad Autónoma de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italia), Stockholm University (Sweden), Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany), University of Glasgow (UK), Paris Lodron University of Salzburg (Austria) and University of Lausanne (Switzerland). Selected by the European Commission as one of the first 17 European Universities pilots, it brings together around half a million students and more than 70 000 staff members, including 37 400 academics and researchers.

SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R.: Joi, 26 ianuarie 2023

Joi, 26 ianuarie 2023, orele 12–14
– online –

Linkul pentru accesul online este:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Conferențiar: CS I dr. CLAUDIU BACIU (I.F.P.A.R.)

Tema: Concepte fundamentale ale filosofiei naturii a lui Hegel

Până de curând, filosofia naturii a lui Hegel a fost considerată mai puțin importantă, ba chiar marcată de erori fundamentale – din punctul de vedere al cunoașterii științifice –, ceea ce a suscitat neîncredere sau chiar ironii față de abordarea lui Hegel. Acesta este motivul pentru care această parte a filosofiei hegeliene a fost mai puțin discutată, chiar de către unii specialiști, creându-se astfel impresia că ideile lui Hegel în această privință ar fi eșuat în confruntarea serioasă cu știința și, prin urmare, că nu trebuia să se insiste prea mult asupra lor într-o tratare serioasă a acestei filosofii, care ar trebui să se concentreze asupra contribuţiilor pozitive ale filosofiei în cauză şi nu asupra capriciilor autorului ei.

Cu toate acestea, există câteva argumente pentru care filosofia naturii a lui Hegel nu poate fi neglijată:
1. Ea este o piesă importantă a Enciclopediei științelor filosofice a lui Hegel, necesară pentru înțelegerea întregul său proiect filosofic: până la urmă, conceptul hegelian de „spirit” nu poate fi înțeles adecvat fără o clarificare a relației sale cu cel de „natură”.
2. Filosofia naturii este o lucrare în care Hegel își aplică metoda cu acuratețe, ceea ce permite o înțelegere mai generală a acestei metode.
3. Această operă conține numeroase sugestii care sunt în continuare valoroase cu privire la cunoașterea naturii.

Conferința va dezvolta aceste argumente pe măsură ce ne vom adânci în prezentarea unora dintre conceptele filosofiei hegeliene a naturii, arătând atât conținutul lor, cât și modul în care ele se raportează unele la altele. Acest lucru ne va permite să evidențiem relația necesară dintre sistematicitate și temporalitate, respectiv istoricitate, în filosofia lui Hegel. În acest context, vom arăta, de asemenea, de ce abordarea lui Hegel a fost înțeleasă greșit – mai ales atunci când el a fost acuzat că „deduce”, pasămite arbitrar, conceptele filosofiei naturii – și de ce limbajul filosofic hegelian, în general, pare atât de criptic pentru mulți cititori.

Linkul pentru accesul online este: https://meet.google.com/idm-boup-spy

___________________________________________________

Următoarea comunicare: 02.02.2023: RODICA CROITORU (I.F.P.A.R.), „Sursele metafizice ale acțiunii umane în Opus postumum”

ÎNSCRIERE SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență în sesiunea ianuarie – februarie 2023 sunt rugați ca până la data de 27.01.2023 să transmită cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele susținute în sesiunea ianuarie-februarie 2023, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an:

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studiile universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – studiile universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

 _________________________________________

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor. Studenții aflați în semestru suplimentar cu taxă, care au achitat taxa de restanță, sunt rugați să contacteze secretariatul pentru procedura de returnare.