EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Calendar:

 • Înscriere candidați: 3-7 septembrie 2020, ora 12.00
 • Susținerea lucrării de licență: 8 septembrie 2020, ora 9.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată, nu cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresa tezelicenta@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Copie carte de identitate
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților

______________________________________________________

*„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

Calendar:

 • Înscriere candidați: 3-7 septembrie 2020, ora 12.00
 • Înscriere candidați masterate Catedra UNESCO: 3-4 septembrie 2020
 • Susținerea lucrării de disertație: 9 septembrie 2020, ora 9.00
 • Susținerea disertației la masteratele Administrarea afacerilor și Management intercultural organizate de Catedra UNESCO: 7- septembrie 2020

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.
 • Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată, nu cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de disertație (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
alina.tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților

______________________________________________________

*„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

 • Referatul coordonatorului lucrării de licență / de disertație – va fi transmis de către profesorul coordonator al lucrării de licență sau de disertație la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, până la data de 7 septembrie 2020 (până la ora 24.00).

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de licență sau de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 3-7 septembrie 2020, ora 12.00, pe adresa de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică (doar pentru absolvenții candidați la examenul de licență);
 • Fișa de lichidare va fi completată de către absolvent doar cu datele personale, urmând ca vizele necesare să fie completate ulterior de către Secretariat;
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresa de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie 2020;

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM / IC / IM / MBA / _înscriere disertație _iunie 2020;

 

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresa tezelicenta@filosofie.unibuc.ro

Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

 • disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
 • tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență sau Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 10 – 18 septembrie 2020, după programul următor: 

 • luni-joi: 10.00-14.00;
 • vineri: 10.00-13.00. 

Adeverințele de licență sau de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

Sesiune examene restante septembrie 2020: licență (anii I, II) & master (anul I)

3 septembrie 2020

Conf. univ. dr. Radu Dudău – ora 10.00;

Conf. univ. dr. Daniela Jalobeanu – ora 12.00;

Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe (Filosofia Dreptului licență și Morality and Law master și UNESCO)

4 septembrie 2020

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

Cursuri:

Filosofia Imaginarului (an III – licenţă).

Istoria Filosofică a Retoricii (an I – master ICIF).

Etica în Mass Media (an II – master EASAO).

Pentru toate cele trei cursuri, data de 4 septembrie este termenul limită de predare a unui eseu reprezentând lucrarea de examen.

Precizări:

– Date fiind incertitudinile privind posibilitatea de a desfăşura activităţi implicând prezenţa fizică la facultate în luna septembrie, eseul va fi trimis la adresa de e-mail sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro.

– Eseul va trebui să trateze în mod explicit una dintre temele discutate la curs (la alegerea studenţilor), să aibă în jur de 5 pagini şi să cuprindă cel puţin patru note de subsol.

– Rezultatele vor fi comunicate secretariatului Facultăţii cel târziu în data de 11 septembrie.

7 septembrie 2020

Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Introducere în etică și Introducere în estetică – ora 12.00;

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu – ora 10.00;

Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Introducere în etică și Introducere în estetică – ora 12.00;

9 septembrie 2020 Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu – ora 10.00;
10 septembrie 2020 Conf. univ. dr. Sorin Costreie – ora 10.00;
11 septembrie 2020 Lect. univ. dr. Ileana Dascălu – Anul I master (IC, IM, MBA): Ethics and Academic Integrity (Google Classroom și Turnitin);
12 septembrie 2020

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu – Anul I master IM: Research Seminar (Google Classroom);

Lect. univ. dr. Mirela Adăscăliței – Limba engleză  (Studii europene și Filosofie) – (Skype și examenul scris (sem. 1), de trimis prin e-mail. Este important să ia legătura cu d-na profesoară din timp, cu cel putin 1 săptămână înainte.

14 septembrie 2020 Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu – ora 10: examenele pentru anii 1 și 2;
15 septembrie 2020

Lect. univ. dr. Marin Bălan – ora 10.00;

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu – ora 10.00

Lect. univ. dr. Constantin Vică

16 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu – ora 10.00

Prof. univ. dr. Mihaela Pop – ora 10.30, Restanțe și măriri de notă. Referatele (maxim 10 pagini) pentru examen vor fi trimise pe data de 10 septembrie 2020 pe adresa mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ.dr. Dorina Pătrunsu – ora 10.00, Filosofie socială și politică;

17 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Savu Totu

 • ora 10, Gh. Vlăduțescu – Istoria filosofiei-istoria ideilor filosofice;
 • ora 11, S. Totu – Filosofie greacă;
 • ora 14, S. Totu – Filosofie și creștinism;

 Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov – ora 10.00;

20 septembrie 2020 Lect. univ. dr. Emilian Mihailov
21 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu – ora 9.00 (Restanțe la Modernitate și europenitate și la Filosofie modernă);

Conf. univ. dr. Bogdan Minca – ora 10, cursurile Originile filosofiei europene (anul I, sem. I), Phenomenology and Ontology of European Culture (UNESCO, sem. I), cursurile opționale: Elemente de limbă greacă veche și Despre limbă: Heidegger și Merleau-Ponty (ambele pe sem. II) și Heidegger și Heraclit (sem. I) – examen prin eseu;

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru – ora 12.00;

Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă – ora 14.00;

Sesiune extraordinară pentru studenții din anul III licență și anul II master

Studenții de la licență anul III și master anul II care au restanțe sunt rugați ca până la data de 25.08.2020 să completeze formularul online al cererii de susținere a restanțelor accesând următorul link: https://forms.gle/ZA7kKDY9uGKQAwtQ9 și să încarce dovada plății taxei de restanță (50 lei/examen).

Taxa de susținere a restanțelor se poate achita online în următorul cont deschis la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO11RNCB0076010452620304 pentru licență și master
Explicația/ Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume și prenume student, Facultatea de Filosofie, anul de studiu și grupa.

Examenele vor avea loc în zilele de 1 și 2 septembrie 2020 conform programării de mai jos:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele cadrului didactic Data
1.         Lect.dr. Mirela Adascăliței 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
2.         Lect.dr. Marin Bălan 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
3.         Prof.dr. Ion Bănşoiu 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
4.         Prof.dr. Vasile Romlus Brâncoveanu 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
5.         Prof.dr. Viorel Cernica 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
6.         Lect.dr. Cătălin Cioabă 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
7.         Conf.dr. Sorin Costreie 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
8.         Lect.dr. Ileana Dascălu 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
9.         Conf.dr. Radu Dudău 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
10.     Prof.dr. Mircea Dumitru 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
11.     Lect.dr. Laurențiu Gheorghe 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
12.     Conf.dr. Sebastian Grama 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
13.     Conf.dr. Cristian Iftode 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
14.     Prof.dr. Adrian Paul Iliescu 1 septembrie 2020 (ora 10,00)
15.     Conf.dr. Dana Jalobeanu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
16.     Lect.dr. Emilian Mihailov 2 septembrie 2020(ora 10,00)
17.     Conf.dr. Bogdan Mincă 2 septembrie 2020(ora 10,00)
18.     Conf.dr. Dorina Pătrunsu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
19.     Lect.dr. Cristina Pop 2 septembrie 2020(ora 10,00)
20.     Prof.dr. Mihaela Pop 2 septembrie 2020(ora 10,00)
21.     Conf.dr. Emanuel Socaciu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
22.     Prof.dr. Laurenţiu Staicu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
23.     Prof.dr. Constantin Stoenescu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
24.     Conf.dr. Gheorghe Ştefanov 2 septembrie 2020(ora 10,00)
25.     Prof.dr. Savu Totu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
26.     Conf.dr. Gabriel Vacariu 2 septembrie 2020(ora 10,00)
27.     Lect.dr. Constantin Vică 2 septembrie 2020(ora 10,00)
28.     Prof.dr. Viorel Vizureanu 2 septembrie 2020(ora 10,00)

A plecat dintre noi profesorul ȘTEFAN GEORGESCU

ȘTEFAN GEORGESCU
Sursa: wikipedia.org

Născut în 26 martie 1928, Ștefan Georgescu a parcurs toate etapele evoluției sale universitare în cadrul Facultății de Filosofie, unde a desfășurat o activitate deosebit de rodnică vreme de peste patru decenii, din 1954 și până în 1997. Preocupările sale profesionale au pivotat în jurul disciplinelor de Filosofia dreptului și Epistemologie. Autor a numeroase volume de specialitate, dintre care menționăm Pozitivismul logic și teoria adevărului. Studiu critic (1964); Epistemologie (1978); Filosofia dreptului – O istorie a ideilor. Partea I (1998); Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2500 de ani (2001). Conducător de doctorat cu har, a îndrumat tezele unor personalități marcante ale filosofiei de la noi: Vasile Tonoiu, Valentin Mureșan, Adrian-Paul Iliescu, Adrian Niroiu, Mircea Dumitru etc. Dincolo de realizările sale publicistice și pedagogice, profesorul Ștefan Georgescu s-a achitat cu înțelepciune de sarcini instituționale deosebite, în vremuri de mari încercări și presiuni ideologice, el fiind prodecan (1959-1962) și decan (1972-1976) al Facultății de Filosofie, precum și prorector al Universității din București (1965-1969). I-a fost decernat Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române în anul 1982.

Slujba religioasă de înhumare va avea loc marți, 30 iunie, ora 11.00, la Biserica Bălăneanu-Iancu Nou, Capela Iancu Nou, Șoseaua Mihai Bravu nr. 117-119, sector 2.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A virtual event by philosophers for philosophers! – EVENT ANNOUNCEMENT

“I’ve studied philosophy. What now?!” is an event on non-academic career paths for philosophers.
Date: 11.07.2020, 4pm BST / 11am ET
Website:  http://letsphi.com/ (Reserve your spot now!)

A virtual event by philosophers for philosophers! 10 speakers will share their non-academic journeys. We challenge the stereotype that philosophy is purely academic or just teaches you transferable ‘soft’ skills. We will have industry experts from legal, government, tech, finance and entrepreneurship. The gathering will strongly focus on interactions between participants with chats in smaller groups to exchange experiences.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE 2020

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE 2020

Calendar:

 • Înscriere candidați: 1 – 15 iunie 2020 22 iunie 2020, ora 12.00
 • Susținerea lucrării de licență: 25 iunie 2020, începând cu ora 9.00.

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată, nu cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresa tezelicenta@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Copie carte de identitate
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților

______________________________________________________

*„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

Calendar:

 • Înscriere candidați: 1 – 15 iunie 2020 22 iunie 2020, ora 12.00
 • Susținerea disertației: 26 iunie 2020, începând cu ora 9.00
 • Susținerea disertației la masteratele Administrarea afacerilor și Management intercultural organizate de Catedra UNESCO: 25-27 iunie 2020

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face cu precădere on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.
 • Susținerea se poate face și față în față, cu respectarea regulilor de distanțare socială existente la data respectivă, numai pentru acei candidați care, dintr-un motiv întemeiat, vor solicita în mod expres acest lucru la înscriere.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată, nu cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de disertație (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
alina.tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca facultății – pentru promoția 2020; cu toate cele trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate – pentru promoțiile anterioare)*
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților

______________________________________________________

*„Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori din anii terminali transmise la cererea facultății de către Serviciul Social al UB, respectiv de filialele BCU, cu cel puțin 2 zile înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. Debitele care nu pot fi plătite până la sfârșitul perioadei de înscriere, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile de distanțare socială, vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxelor respective. Studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii doar a respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/ disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020.” Pct. 9 din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială)

 • Referatul coordonatorului lucrării de licență / de disertație – va fi transmis de către profesorul coordonator al lucrării de licență sau de disertație la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, până la data de 23 iunie 2020 (până la ora 24.00).

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de licență sau de disertație – sesiunea 2020 vor transmite, în perioada 01-15 iunie 2020 22 iunie 2020, ora 12.00, pe adresa de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică (doar pentru absolvenții candidați la examenul de licență);
 • Fișa de lichidare va fi completată de către absolvent doar cu datele personale, urmând ca vizele necesare să fie completate ulterior de către Secretariat;
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresa de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie 2020;

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație iunie 2020 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM / IC / IM / MBA / _înscriere disertație _iunie 2020;

 

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresa tezelicenta@filosofie.unibuc.ro

Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

 • disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
 • disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
 • tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență / disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență sau Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății, în perioada 01 iunie – 15 iulie 2020, după programul următor: 

 • luni-joi: 10.00-14.00;
 • vineri: 10.00-13.00. 

Adeverințele de licență sau de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență sau de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică).

Comisia pentru specializarea ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1 DUMITRU C. ANDREEA-CRISTINA 9,00 – 9,15
2 STANCIU O. ELENA SILVIA 9,15 – 9,30
3 GAVRIL C. IOANA 9,30 – 9,45
4 BONCEA P. CRISTINA-ALEXANDRA 9,45– 10,00

 Comisia pentru specializarea FILOSOFIE TEORETICĂ

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1 BURUNTIA A.-S. BOGDAN-ALEXANDRU 9,00 – 9,15
2 UNGUREANU I. MARIAN 9,15 – 9,30

Comisia pentru specializările

 • FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂ ȘI
 • STUDII EUROPENE

Nr. crt.

Nume și prenume student(ă)

Interval orar

1

DELIORGA N. BIANCA-ANA-MARIA

9,00 – 9,15

2

SÎRGHE C. ANDREI

9,15 – 9,30

3

PETROVICI T.- M. RUXANDRA –  CLAUDIA

9,30 – 9,45

4

COMANAC I. RADU

9,45– 10,00

5

CRIȘAN P.-A. ANA -MARIA

10,00– 10,15

6

DIMA M. MIHAELA

10,15– 10,30

7

CERNEA R.-FH. REMUS

10,30– 10,45

8

SÎRBU P. EMANUELA-PAMELA

10,45– 11,00

9

STAN S. MARINA-CRISTIANA

11,00– 11,15

10

IFTIMIE V-G. ANA-MARIA

11,15– 11,30

11

DIMANCEA V.- I. ANA-MARIA

11,30– 11,45

12

GHEORGHE N. ALEXANDRA-ELENA

11,45– 12,00

13

GHIOARCĂ M. IOANA – ALEXANDRA

12,00– 12,15

14

PISICĂ B.P. GABRIELA-RALUCA

12,15– 12,30

15

RĂDULESCU G. GRUIA

12,30– 12,45

16

STAN G. ANA-MARIA

12,45– 13,00

17

BĂNOIU A. IRINA

13,00– 13,15

18

CUJBĂ R. RUXANDRA-IOANA

13,15– 13,30

19

GURUIANU C.-R. MĂDĂLIN – DORU

13,30 – 13,45

Comisia pentru Programele de Master

 • STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
 • STUDII EUROPENE ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE
 • ETICA APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII
Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. BOLDIȘOR G. ALEXANDRU 9.00-9.15
2. TACHE M. ANDREEA-CĂTĂLINA 9.15-9.30
3. VASILE G.U. IRINA 9.30-9.45
4. BOROȘTEANU C. CONSTANTIN -ALEXANDRU 9.45-10.00
5. DIACONESCU P.G. CORNEL PAUL 10.00-10.15
6. DUMITRESCU C. DIANA- MARIA 10.15-10.30
7. ISTRATE M.C. LIDIA 10.30-10.45
8. TOFAN I. VLAD 10.45-11.00
9. ZORILĂ A. ALEXANDRA EUGENIA 11.00-11.15
10. DRĂGOI I. MIHAELA 11.15-11.30

Comisia pentru Programul de Master ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. MIȘEA D. SIMONA 9,00 – 9,15
2. RADU A. SIMONA – IOANA 9,15 – 9,30
3. ROȘCA F. VLAD – IOAN 9,30 – 9,45

Comisia pentru Programul de Master PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. BACANU RAZVAN 9,00 – 9,15
2. MLADIN FLORIN 9,15 – 9,30
3. ZAHIU ANDA 9,30 – 9,45
4. GHEȚU ANDREEA 9,45-10.00

Comisia pentru Programul de Master ANALYTIC PHILOSOPHY

Nr. crt. Nume și prenume student(ă) Interval orar
1. DUMITRAȘ I.S. BOGDAN IOAN SORIN 9,00 – 9,15
2. RADU C.G. ALEXANDRU – FLORIN 9,15 – 9,30
3. ALVES PONTES ARIEL 9,30 – 9,45