GRADUL DIDACTIC I

Lista cadrelor didactice universitare care pot coordona lucrări metodico-știintifice în vederea obținerii gradului didactic I,

precum și temele orientative pentru lucrările de grad didactic I

Nr. crt. Funcția didactică, numele și prenumele cadrului didactic Datele de contact ale cadrului didactic Teme orientative pentru lucrările de grad didactic I
1. Prof. dr. Constantin Stoenescu constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

1.      Ce este cunoașterea?

2.      Sursele cunoașterii

3.      Întemeierea cunoașterii

4.      Teorii ale adevărului

5.      Metode ale analizei filosofice

6.      Etica mediului

2. Prof. dr. Viorel Vizureanu viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

1.      Istoria filosofiei

2.      Filosofie modernă

3. Conf. dr. Cristian Iftode cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

1.      Filosofie morală (etica virtuții, etica autenticității)

2.      Estetică și filosofia artei

3.      Existențialism

4.      Filosofie poststructuralistă

5.      Practică filosofică şi consiliere

4. Conf. dr. Dorina Pătrunsu dorina.patrunsu @filosofie.unibuc.ro
  1. Filosofie politică
  2. Filosofie social
  3. Instituții sociale și politice
  4. Egalitate și gen
  5. Educația filosofică și societatea sustenabilă
5. Conf. dr. Emilian Mihailov emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

1.      Filosofie morală

2.      Etică aplicată

3.      Psihologie morală

6. Conf. dr. Gheorghe Ștefanov gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

1.      Problema urmării de reguli în Cercetări filosofice (Ludwig Wittgenstein)

2.      Argumentul limbajului privat în Cercetări filosofice (Ludwig Wittgenstein)

3.      Filosofia acțiunii la Elizabeth Anscombe

7. Conf. dr. Sebastian Grama sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

1.      Abordări alternative în descoperirea aptitudinilor filosofice ale elevilor de liceu.

2.      Predarea tehnicilor de construire a textului filosofic.

3.      Metode de abordare a raportului rațiune/imaginație în exercițiul filosofic

8. Lect. dr. Ileana Dascălu ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

1.      Dreptatea sociala în filosofia lui John Rawls

2.      Filosofia si practica educației pornind de la John Dewey

9. Lect. dr. Marin Bălan marin.balan@filosofie.unibuc.ro

1.      Filosofie medievală și filosofia religiei (ex.: limbaj religios, teologie naturală, argumentele despre existența lui Dumnezeu, morală și religie)

2.      Filosofia educației: a) filosofi care eu influențat educația (ex.: Platon, Augustin, Lipman, Martens); b) etica și deontologia profesională a profesorilor (ex.: etica lui „care”, problema valorilor în educație); c) probleme de didactică a filosofiei

3.      Filosofia pentru copii (ex.: problema întrebărilor, gândire critică / creativă / caring, discuția filosofică și educația socială / morală)