EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă). Depunerea documentelor de înscriere la secretariat se face în format fizic, de luni până joi, orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00).
 • Susținerea examenului de licență (în format fizic):

Modulul ISTORIA FILOSOFIEI ȘI FILOSOFIA CULTURII
Data, ora: 1 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Amfiteatrul Mircea Florian
Președinte: conf. univ. dr. Cristian Iftode
Membri: conf. univ. dr. Sebastian Grama; lect. univ. dr. Oana Şerban
Secretar comisie: asist. univ. dr. Veronica Lazăr

Modulul FILOSOFIE MORAL-POLITICĂ ȘI STUDII EUROPENE
Data, ora: 1 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru
Președinte: conf. univ. dr. Emilian Mihailov
Membri: lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe; lect. univ. dr. Ileana Dascălu
Secretar comisie: asist. univ. drd. Anda Zahiu

Modulul FILOSOFIE TEORETICĂ
Data, ora: 1 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Sala Constantin Noica
Președinte: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
Membri: conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov; lect. univ. dr. Cătălin Cioabă
Secretar comisie: lect. univ. dr. Andrei Mărășoiu

 • Programarea pe intervale orare:

FILOSOFIE TEORETICĂ

SALA CONSTANTIN NOICA

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

ORA
1. 43/2021 9,00 – 9,15
2. 69/2021 9,15 – 9,30
3. 104/2020 9,30 – 9,45
4. 106/2020 9,45– 10,00
5. 96/2021 10,00–10,15
6. 8LIC/2007 10,15–10,30

FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂ ȘI STUDII EUROPENE

AMFITEATRUL CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

ORA
1 9/2021 9,00 – 9,15
2 15/2021 9,15 – 9,30
3 19/2018 9,30 – 9,45
4 19/2021 9,45– 10,00
5 28/2021 10,00–10,15
6 34/2021 10,15–10,30
7 138/2021 10,30–10,45
8 40/2021 10,45–11,00
9 51/2021 11,00–11,15
10 57/2021 11,15–11,30
11 61/2021 11,30–11,45
12 63/2021 11,45–12,00
13 80/2021 12,00–12,15
14 103/2021 12,15–12,30
15 106/2023 12,30–12,45
16 113/2021 12,45–13,00
17 140/2021 13,00–13,15
18 135/2021 13,15–13,30

ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

AMFITEATRUL MIRCEA FLORIAN

NR. CRT. Nr. Matricol ORA
1. 3/2021 9,00 – 9,15
2. 11/2021 9,15 – 9,30
3. 17/2017 9,30 – 9,45
4. 24/2020 9,45– 10,00
5. 27/2021 10,00–10,15
6. 37/2021 10,15–10,30
7. 41/2021 10,30–10,45
8. 46/2019 10,45–11,00
9. 64/2021 11,00–11,15
10. 86/2020 11,15–11,30
11. 95/2021 11,30–11,45
12. 114/2021 11,45–12,00
13. 122/2018 12,00–12,15
14. 120/2021 12,15–12,30

REZULTATE

ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

NR. CRT.

Nr. Matricol

NOTĂ

1.

3/2021

10

2.

11/2021

9,88

3.

17/2017

10

4.

24/2020

9,00

5.

27/2021

9,50

6.

37/2021

10

7.

41/2021

10

8.

46/2019

10

9.

64/2021

9,75

10.

86/2020

9,00

11.

95/2021

10

12.

114/2021

10

13.

122/2018

10

14.

120/2021

10

FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂ ȘI STUDII EUROPENE

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

NOTĂ

1

9/2021

10

2

15/2021

9,75

3

19/2018

9,50

4

19/2021

9,75

5

28/2021

10

6

34/2021

10

7

138/2021

9,50

8

40/2021

10

9

51/2021

10

10

57/2021

9,75

11

61/2021

10

12

63/2021

8,75

13

80/2021

10

14

103/2021

9,25

15

106/2023

10

16

113/2021

10

17

140/2021

10

18

135/2021

9,75

FILOSOFIE TEORETICĂ

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

NOTĂ

1.

43/2021

9,50

2.

69/2021

10

3.

104/2020

8,50

4.

106/2020

10

5.

96/2021

8,50

6.

8LIC/2007

10

Structura examenului de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

 • Lucrarea de licență în format tipărit (cu copertă cartonată sau cu spiră) și în format electronic (pe USB/CD). De asemenea, lucrarea de licență va fi încărcată pe platforma moodle.unibuc.ro accesând cursul Lucrare de licență. Accesul pe platforma moodle.unibuc.ro se face exclusiv cu ajutorul contului instituțional Microsoft 365. Urmare încărcării lucrării de licență, platforma va genera automat raportul de similitudine. Procentul de conținut plagiat acceptat în cadrul Facultății de Filosofie este 0%, iar procentul maxim de similitudine este de 30%.
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul profesorului coordonator (va fi transmis de către coordonator prin intermediul formularului https://forms.gle/L3A5NwUQMnRhWCU89, până la data de 30.06.2024)
 • Fișa-tip de înscriere*
 • Declarația de asumare a răspunderii*
 • Fișa de lichidare* (absolvenții promoției 2024 vor depune fișa completată cu datele personale, iar Secretariatul se va ocupa de obținerea vizelor; absolvenții promoțiilor anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social din campusul Grozăvești pentru a obține vizele necesare)
 • Certificatul de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 • Două fotografii (color ¾ cm pe hârtie fotografică)
 • Formular Birou Statistică (se va completa accesând site-ul www.absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie
 • C.I. sau pașaport – copie
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul de către secretariat.

*fișa de înscriere, fișa de lichidare, declarația de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat sau vor fi  descărcate de pe site-ul facultății

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă). Depunerea documentelor de înscriere la secretariat se face în format fizic, de luni până joi, orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00).
 • Susținerea examenului de disertație în format fizic:

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE (ICIF)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 9.00 ; Sala Tudor Vianu
Președinte: conf. univ. dr. Cristian Iftode
Membri: prof. univ. dr. Savu Totu; lect. univ. dr. Oana Şerban
Secretar comisie: asist. univ. dr. Veronica Lazăr

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII (EASAO) &
STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE (SDIERI)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 12.00; Sala Tudor Vianu
Președinte: conf. univ. dr. Emilian Mihailov
Membri: lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu; lect. univ. dr. Ileana Dascălu
Secretar comisie: asist. univ. drd. Anda Zahiu

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE/ PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS (PPE)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 14.00; Sala Tudor Vianu
Președinte: conf. univ. dr. Emanuel Socaciu
Membri: lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe; conf. univ. dr. Alexandru Volacu (FAA)
Secretar comisie: asist. univ. drd. Anda Zahiu

Filosofie și gândire critică (FGC)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Sala de Consiliu
Președinte: prof. univ. dr. Laurențiu Staicu
Membri: conf. univ. dr. Gabriel Vacariu; conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov
Secretar comisie: lect. univ. dr. Andrei Mărășoiu

Științe Cognitive (Mind The Brain!) (MACOS)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Amf. Mircea Florian
Președinte: prof. univ. dr. Mircea Dumitru
Membri: conf. univ. dr. Sorin Costreie ; prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
Secretar comisie: lect. univ. dr. Andrei Mărășoiu

Comunicare și studii interculturale / Communication and Intercultural Studies (CIS)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 10.00; Sala Constantin Noica
Președinte: prof. univ. dr. Laurențiu Staicu
Membri: lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe ; lect. univ. dr. Oana Șerban
Secretar comisie: dr. Lilian Ciachir

Management intercultural / Intercultural Management (IM)
Data, ora: 28 iunie 2024, începând cu ora 15.00; Amf. Mircea Florian
Președinte: prof. univ. dr. Thomas Steger
Membri: prof. univ. dr. Mihai Korka ; prof. univ. dr. Thomas Straub
Secretar comisie: dr. Lilian Ciachir

Administrarea afacerilor / MBA
Data, ora: 29 iunie 2024, începând cu ora 9.00; Amf. Mircea Florian
Președinte: prof. univ. dr. Thomas Straub
Membri: prof. univ. dr. Mihai Korka ;prof. univ. dr. Thomas Steger
Secretar comisie: dr. Lilian Ciachir

 • Programarea pe intervale orare:

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 26/2022 12.00-12.15
2 40/2016 12.15-12.30
3 33/2022 12.30-12.45
4 37/2022 12.45-13.00
5 38/2022 13.00-13.15
6 39/2022 13.15-13.30
7 42/2022 13.30-13.45
8 43/2022 13.45-14.00

FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 48/2022 9.00 – 9.10
2 49/2022 9.10 – 9.20
3 52/2022 9.20 – 9.30
4 58/2021 9.30 – 9.40
5 58/2022 9.40 – 9.50
6 64/2022 9.50 – 10.00

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 1/2016 9.00 – 9.10
2 3/2017 9.10 – 9.20
3 71/2022 9.20 – 9.30
4 72/2022 9.30 – 9.40
5 79/2022  9.40 – 9.50
6 81/2022 9.50 – 10.00
7 82/2022 10.00 -10.10
8 83/2022 10.10 – 10.20
9 13/2021 10.20 – 10.30
10 16/2021 10.30 – 10.40

ȘTIINȚE COGNITIVE (MIND THE BRAIN!)/ COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN !)

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 3/2022 9.00 – 9.10
2 5/2022 9.10 – 9.20
3 6/2022 9.20 – 9.30
4 9/2022 9.30 – 9.40
5 82/2018 9.40 – 9.50
6 10/2022 9.50 – 10.00
7 11/2022 10.00 -10.10
8 12/2022 10.10 – 10.20
9 14/2022 10.20 – 10.30
10 15/2022 10.30 – 10.40
11 16/2022 10.40 – 10.50
12 20/2022 10.50 – 11.00
13 98/2021 11.00 – 11.10

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 94/2022 14.00-14.15
2 95/2022 14.15-14.30

REZULTATE

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

26/2022

10

2

40/2016

10

3

33/2022

10

4

37/2022

9,75

5

38/2022

10

6

39/2022

10

7

42/2022

8,50

8

43/2022

9,75

FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

48/2022

9,75

2

49/2022

10

3

52/2022

9,50

4

58/2021

10

5

58/2022

9,25

6

64/2022

10

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

1/2016

10

2

3/2017

10

3

71/2022

10

 

 

 

 

 

4

72/2022

10

5

79/2022

10

6

81/2022

10

7

82/2022

10

8

83/2022

10

9

13/2021

9,75

10

16/2021

10

ȘTIINȚE COGNITIVE (MIND THE BRAIN!)/ COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN !)

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

3/2022

9,75

2

5/2022

9,25

3

6/2022

10

4

9/2022

9,75

5

82/2018

8,75

6

10/2022

9,75

7

11/2022

8,50

8

12/2022

8,50

9

14/2022

9,50

10

15/2022

9,50

11

16/2022

10

12

20/2022

9,00

13

98/2021

9,25

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

94/2022

10

2

95/2022

10

Structura examenului de disertație: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

 • Lucrarea de disertație în format tipărit (cu copertă cartonată sau cu spiră) și în format electronic (pe USB/CD). De asemenea, lucrarea de disertație va fi încărcată pe platforma moodle.unibuc.ro accesând cursul Lucrare de disertație. Lucrările de disertație elaborate în cadrul programelor de master organizate de Catedra UNESCO se vor încărca (deadline 02.06.2024) accesând cursul Internship: Research Activity – Elaboration of the Master Thesis. Accesul pe platforma moodle.unibuc.ro se face exclusiv cu ajutorul contului instituțional Microsoft 365. Urmare încărcării lucrării de disertație, platforma va genera automat raportul de similitudine. Procentul de conținut plagiat acceptat în cadrul Facultății de Filosofie este 0%, iar procentul maxim de similitudine este de 30%.
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul profesorului coordonator (va fi transmis de către coordonator prin intermediul formularului https://forms.gle/pyoxa3S4iqXfkfy79, până la data de 30.06.2024)
 • Fișa-tip de înscriere*
 • Declarația de asumare a răspunderii*
 • Fișa de lichidare* (absolvenții promoției 2024 vor depune fișa completată cu datele personale, iar Secretariatul se va ocupa de obținerea vizelor; absolvenții promoțiilor anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social din campusul Grozăvești pentru a obține vizele necesare)
 • Formular Birou Statistică (se va completa accesând site-ul www.absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie
 • Certificatul de căsătorie – copie (dacă este cazul)
 • C.I. sau pașaport – copie
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor C.N.R.E.D. (dacă este cazul).

*fișa de înscriere, fișa de lichidare, declarația de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat sau vor fi  descărcate de pe site-ul facultății