Colegii noștri, Alexandra Zorilă, Paul Gabriel Sandu și Constantin Vică, prezenți la emisiunea Intrare liberă de la TVR Cultural – 28.11.2023

Alexandra Zorilă, Paul Gabriel Sandu și Constantin Vică, colegii noștri, au fost invitații emisiunii Intrare liberă, la TVR Cultural, cu Mirela Nagâț.
O discuție despre ireversibil, poezie, Inteligența artificială, viața online și, mai ales, filosofie.

Cerere titlu licență/disertație și aprobare profesor coordonator – a. u. 2023-2024

Studenţii din anul III licenţă şi anul II master sunt rugaţi să depună la secretariat cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator pentru susținerea examenului de licență și disertație – sesiunile a. u. 2023-2024.

Cererile vor fi depuse în perioada 04 – 20 decembrie 2023.

Decontare abonamente STB: 12 – 14.12.2023

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport studenții bugetați, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

Decontarea cheltuielilor pentru abonamente STB se face, de regulă și în măsura disponibilizării fondurilor de către Ministerul Educației, în fiecare lună, pentru abonamentele achiziționate în luna precedentă.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice în cadrul programului de studii la care este înmatriculat studentul beneficiar, inclusiv sesiunile de examene.

Studenții care solicită decontarea abonamentelor STB

trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. Obținerea legitimației de student pentru reducere transport de la secretariatul facultății;
  2. Procurarea de la chioșcurile STB a abonamentului de transport în comun, nominal. Bonul fiscal, ștampilat pe verso de către emitent – STB, se păstrează de către student pentru decont*;
  3. Decontarea unui procent de:

–  90% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții bugetați, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 30 de ani.

– 100% din valoarea abonamentului de transport în comun achitată de către studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament.

Documente necesare în vederea decontării:

  1. Carnetul de student sau legitimația de transport (original +copie – copia se depune).
  2. Cardul STB în original și copie (original +copie – copia se depune).
  3. Bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe spate de emitent (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor)*.
  4. Extrasul de cont al studentului (copie sau original). Acesta se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont / banca se modifică.
  5. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată, la prima decontare).

PROGRAM DE PRIMIRE A DOCUMENTELOR PENTRU DECONTARE: 12, 13, 14 decembrie 2023, orele 12.00-14.00, la Secretariatul facultății.

________________________________

*Studenții care își achiziționează abonamentele din platforma online a STB vor transmite dovada de plată a abonamentului generată direct din aplicație.

Acad. Mircea Dumitru va conferenția la CUNY cu tema „Truth with and without satisfaction” în 27 noiembrie 2023

The Logic and Metaphysics Workshop will meet on November 27th from 4:15-6:15 (NY time) in-person at the Graduate Center (Room 4419) for a talk by Mircea Dumitru (Bucharest).

Title: Truth with and without satisfaction

Abstract: The talk addresses a quite natural situation in mathematics. When one needs to define a concept and it is not possible to do a direct recursion on the concept itself, what one does is the next best thing which is to perform recursion on a related concept of which the original given concept can be shown to be a special case. Tarski, in his celebrated paper on “The Concept of Truth in Formalized Languages”, cannot give a definition of truth performing direct recursion on the concept of truth itself. Consequently, he settles on a definition in terms of satisfaction. Following Kit Fine and Timothy McCarthy, “Truth without Satisfaction”, I raise the issue of whether such an indirect procedure of giving a definition of truth is necessary or maybe an alternative definition of truth can be given without going through the related concept of satisfaction. My talk will investigate both certain technical and philosophical aspects of the two sets of formal constraints to defining truth with and without satisfaction.

Source: https://logic.commons.gc.cuny.edu/2023/11/14/truth-with-and-without-satisfaction-mircea-dumitru/