Ne-a părăsit Profesorul Dragan STOIANOVICI

Anunțăm cu tristețe trecerea în eternitate a lui Dragan Stoianovici, profesor de logică pentru numeroase generații de studenți de la Facultatea de Filosofie timp de mai bine de patru decenii, cel care a contribuit decisiv la consolidarea locului logicii ca disciplină filosofică formativă în spațiul cultural românesc și a dat deopotrivă robustețe și acuratețe rostirii filosofice în diversse modalități, de la exercițiul de logică la traduceri remarcabile în limba română ale unor opere filosofice fundamentale.

Născut în anul 1938 în județul Caraș-Severin și absolvent al Facultății de Filosofie a Universității din București în anul 1960,  Dragan Stoianovici, și-a finalizat studiile doctorale la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași cu teza „Termenii singulari în logică”, interval în care și-a început cariera de profesor în învățământul secundar și apoi a fost redactor și traducător la diverse publicații ale Academiei Române. Începând cu anul 1967 a ocupat succesiv pozițiile de asistent, lector, conferențiar și profesor la Facultatea de Filosofie, Catedra de Filosofie Teoretică și Logică, iar după anul 1989 conducător de doctorat. În ultimii douăzeci de ani a fost profesor emerit al acestei instituții.

A publicat şi a predat în domeniile logicii generale, logicii moderne, filosofiei logicii, logicii discursului practic, argumentării şi gândirii critice, precum şi în domeniul logicii juridice. De asemenea, traducerile profesorului Stoianovici sau S. Dragan, așa cum semna uneori, reprezintă versiuni remarcabile în limba română a unor texte fundamentale din domeniul filosofiei teoretice și al logicii, devenind un standard de claritate și corectitudine.

A publicat zeci de studii şi articole în periodice de filosofie şi logică (Revista de filosofie, Probleme de logică, Analele Universității din Bucureşti, Studii de drept românesc, Revue roumaine des sciences sociales) şi în volume colective (Teoria cunoaşterii ştiinţifice, 1982; Recherches sur l’Organon, 1971; Logic, language and probablity, Amsterdam, 1973; Autour de Descartes, 1998). De asemenea, a publicat mai multe manuale universitare care sunt utilizate și astăzi nu doar de studenți, ci și de cei care predau logică sau teoria argumentării și gândire critică, între acestea, Logica modernă, vol. I (EUB, 1975); Logica juridică (Ed. Paideia, 1992); Logică generală (Ed. Didactică și Pedagogică, 1990) (coautor); Logică şi argumentare, manual de liceu (Ed. Sigma, 2001) (coautor); Argumentare şi gândire critică (EUB, 2005). A editat și a prefațat numeroase volume, între care Probleme şi exerciţii de logică propoziţională, (EUB, 1975); Logică generală (EUB, 1984, 1990); Norme, valori, acţiune (Ed. Politică, 1979) (coeditor); Logica şi dreptul (Ed. Paideia, 2006); Filosofia lui Karl Popper (Ed. Pelican, 2008).

A participat la numeroase la reuniuni ştinţifice internaţionale, între acestea Congresul internaţional de logică şi filosofia ştiinţei (Bucureşti 1971), simpozionul „Utopie şi realitate” (Korčula, Iugoslavia, 1970), Simpozionul şi atelierul „Karl Popper” (Budapesta, 1995 şi 1996), Simpozionul aniversar „Descartes” (Bucureşti, 1996), Conferinţa internaţională „Popper” (Bucureşti, 2002).

Dintre numeroasele sale traduceri din limbile engleză, franceză sau rusă menționăm: A. Flew (ed.), A Dictionary of Philosophy; F. E. Peters, Greek Philosophical Terms; David Miller (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Political Thought; Karl R. Popper, The Open Society and its Enemies; Bertrand Russell, A History of Western Philosophy; H. I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique; Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique; A. Vergez şi D. Huisman, Cours de philosophie (ultimele două în colaborare).

Prin echilibrul atitudinilor sale și prezența sa discretă, Dragan Stoianovici a fost întotdeauna un model al demnității și corectitudinii academice, un reper de moralitate și un exemplu de profesionalism de cel mai înalt nivel.

Îi vom păstra în sufletele noastre o amintire vie!

Dumnezeu să-l odihnească!

 ____________________________________________________________________

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu Profesorului Dragan Stoianovici o pot face vineri, 1 martie, ora 12.00, la Biserica „Sfântul Ilie”, Strada Floare de Gheață 1 (zona Prelungirea Ghencea), București.

(1938-2024)

Burse 2023-2024

Procesul verbal al Comisiei de acordare a burselor din data de 29.02.2024

Încheiat astăzi, 29 februarie 2024, Comisia de acordare a burselor s-a întâlnit în cadrul ședinței de reclasificare. Comisia a constatat că doi studenți beneficiari de burse de performanță și-au întrerupt studiile după primul semestru. Comisia a decis să realoce bursele de performanță pentru următorii doi studenți eligibili, din același an și program de studiu, conform criteriilor stabilite (în ordinea mediilor).

Nr. Crt. Nume și Prenume Program și an de studiu. Medie
1. Andrei V. Alexandru-Ștefan Licență/Anul I 9,10
2. Oprișan G. Ștefan-Anton Licență/Anul I 9,08

 

Membrii Comisiei

Emanuel Socaciu (Președinte, Prodecan)

Lilian Ciachir (Administrator Șef)

Viviana Ciachir (Secretar Șef)

Miruna-Andreea Iancu (Student Reprezentant)

Cătălin Ștefan Sali (Student Reprezentant)

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Reprezentant)

Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Reprezentant)

Andrei Cătălin Fîciu (Student Reprezentant)

Alexandru-Robert Baranov (Reprezentant Philos)

Proces verbal etapa a II-a

Încheiat astăzi, 12 decembrie 2023, cu ocazia finalizării de către Comisia de acordare a burselor a etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Nu a fost depusă nicio contestație.

În perioada rezervată confirmărilor burselor 15 studenți de pe lista inițială nu au transmis declarații de confirmare a acceptării bursei de performanță, fiind astfel înlocuiți de următorii clasați în ordinea mediilor, la același an/program de studii.

Studenți care au obținut burse de performanță, în urma reclasificării:

Nr. Nume și prenume Program/ An de studiu Media
1. Botezatu Andrei Licență/I 9,30
2. Oprea Eduard Valentin Licență/I 9,26
3. Arnăutu Alexandru Virgil Licență/I 9,13
4. Duțescu Diana Andreea Licență/I 9,13
5. Ștefănucă Iasmina Elena Licență/I 9,13
6. Vingheac Marieme Alexandra Licență/I 9,13
7. Cioroianu Adrian Florin Licență/III 9,27
8. Stan Alexia Marina Licență/III 9,27
9. Danilov (Șteflea) Viorica Licență/III 9,00
10. Medeșan Alexandru Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/I 9,81
11. Sîrbu Andreea Georgiana Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/I 9,44
12. Stoica (Cernahoschi) Elena Dina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/I 9, 41
13. Gheorghe Alexandra Elena Cognitive Science/I 9,25
14. Moraru Anca Filosofie și Gândire Critică/II 9,70
15. Iordache Daniel Radu Cognitive Science/II 9,37

 

Burse de performanță

În urma reclasificărilor, lista finală a studenților beneficiari de burse de performanță pentru semestrul I al anului 2023-2024 este următorea:

Păstrarea bursei pe semestrul al doilea este condiționată de obținerea unui minim de 15 credite în sesiunea februarie 2024.

Licență

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Manițiu Oana 9,98
2. Craiovan Silviu Ioan 9,86
3. Nahorniac Luca 9,85
4. Apostu Alexandra 9,83
5. Dumitru Isabella Florentina 9,75
6. Manea Alexandra Andreea 9,61
7. Dobre Iulia Cristina 9,61
8. Marin Bogdan 9,61
9. Ionel Ana Ilinca 9,60
10. Marin Larissa Andreea 9,60
11. Sava Anna 9,58
12. Burcă Laura Eva 9,50
13. Tănase Diana Ioana 9,48
14. Piperea Anastasia 9,45
15. Ristea (Dumitru) Irina Carmen 9,44
16. Moga Claudiu Mădălin 9,41
17. Botezatu Andrei 9,30
18. Oprea Eduard Valentin 9,26
19. Arnăutu Alexandru Virgil 9,13
20. Duțescu Diana Andreea 9,13
21. Ștefănucă Iasmina Elena 9,13
22. Vingheac Marieme Alexandra 9,13

 

Licență

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Iancu Miruna Andreea 10
2. Bîsceanu Sergiu Alexandru 10
3. Ciocheltca Alexia Cristiana 10
4. Hrițcu Dragoș George 10
5. Baranov Robert Alexandru 9,91
6. Bontz Mihai Teodor 9,90
7. Ghibirdic Ciprian Constantin 9,83
8. Dorobanțu Hariton 9,81
9. Burdianov Marian 9,69
10. Pavel Andreea Beatrice 9,63
11. Constantin Ionuț Octavian 9,50

 

Licență

Anul III

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Ștefan Bogdan George 10
2. Stancu Elisabeta Anda 9,90
3. Dumitru Alexandra Elena 9,81
4. Guzgan Alexandru 9,81
5. Iosef Măriuca 9,75
6. Blaj Andra 9,61
7. Bănică Daria Cosmina 9,40
8. Cioroianu Adrian Florin 9,27
9. Stan Alexia Marina 9,27
10. Danilov (Șteflea) Viorica 9,00

 

Master

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Medeșan Alexandru Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9,81
2. Florea Roxana Cosmina Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9,36
3. Chirică (Ispas) Oana Florentina Consiliere Filosofică 9,82
4. Urs Claudia Maria Consiliere Filosofică 9,76
5. Mihai (Bârlescu) Marina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,58
6. Rrudha Gersa Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,52
7. Sîrbu Andreea Georgiana Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați 9,44
8. Stoica (Cernahoschi) Elena Dina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați 9, 41
9. Ciora Andreea Philosophy, Politics and Economics 10
10. Babici Maria Alexandra Philosophy, Politics and Economics 9,75
11. Doboș Vlad Marius Filosofie și Gândire Critică 9,57
12. Blebea Daniela Filosofie și Gândire Critică 9,34
13. Sîtea Nicoleta Mădălina Filosofie și Gândire Critică 9,25
14. Manea Andreea Karla Cognitive Science 9,75
15. Zăgrean Ramona Zica Cognitive Science 9,50
16. Gheorghe Alexandra Elena Cognitive Science 9,25
17. Vraciu Maria Communication and Intercultural Studies 10
18. Pătlăgică (Bălan) Elena Bianca Intercultural Management 9,75
19. Cozma-Ivan Paul Business Administration 9,75
20. Boloca Flavia Ioana Business Administration 9,50
21. Bejan Cătălin Business Administration 9.00
22. Bronescu Miruna Delia Business Administration 9.00

 

Master

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Drella Cristina Anita Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
2. Militaru Constantin Alexandru Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
3. Năfureanu Dan Andrei Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
4. Sibinescu Radu Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
5. Chipurici Cristina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 10
6. Stan Diana Georgiana Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,87
7. Tache Alexandru Philosophy, Politics and Economics 9,87
8. Constantin Nicușor Alexandru Petruț Filosofie și Gândire Critică 10
9. Doru Emanuel Filosofie și Gândire Critică 10
10. Moraru Anca Filosofie și Gândire Critică 9,70
11. Elisei Oana Alexandra Cognitive Science 9,87
12. Nica Daniela Cognitive Science 9,87
13. Tomescu Ioana Maria Cognitive Science 9,50
14. Iordache Daniel Radu Cognitive Science 9,37
15. Iordache Ana Teodora Communication and Intercultural Studies 9,53
16. Cristea Theodora Communication and Intercultural Studies 9,46
17. Vilău Andreea Livia Intercultural Management 9,64
18. Ene Antonia Mihaela Intercultural Management 9,23
19. Dincă Radu Alexandru Business Administration 9,38
20. Mistode Alin Gabriel Business Administration 9,15
21. Chindea Mihai Business Administration 9,07

În fondul de rezervă a fost păstrată suma de 1500 lei/lună.

Bursele sociale nu au suferit modificări față de etapa I.

Comisia de acordare a burselor pe Facultatea de Filosofie

Președinte de Comisie

Emanuel Mihail Socaciu (Prodecan)

Membri

Lilian Ciachir (Administrator șef)

Carmen Viviana Ciachir (Secretar șef)

Miruna-Andreea Iancu (Student Consilier)

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Consilier)

Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Consilier)

Ștefan-Cătălin Sali (Student Consilier)

Cătălin Andrei Fîciu (Student Consilier)

Ciocioman Adrian Mădălin (Student Consilier)

Student Observator

Robert-Alexandru Baranov (Delegat Philos)

Listă studenți-doctoranzi considerați eligibili

 1. CRISTESCU PAUL TEODOR – anul III
 2. TĂNASE IOAN VLAD – anul II

Listele cu studenții care vor primi burse sociale și de performanță în anul universitar 2023-2024 pot fi consultate accesând Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță trebuie să depună la secretariat, în perioada 05.12.2023-12.12.2023 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

Nedepunerea până pe 12.12.2023 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 05-12 decembrie 2023, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an de studii, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2023-2024. Nedepunerea adeverinței până pe 12 decembrie 2023 duce la neacordarea bursei.

Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 6,7,8.12.2023.

Comisia de burse

__________________________________________________________________________________________________

Proces verbal

Încheiat astăzi, 5 decembrie 2023, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie, conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse comunicat Facultății de Filosofie, prin adresa nr.23594/2023, este de 143.550 lei/lună.

Conform art. 21 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 37 de dosare pentru acordarea bursei sociale.Comisia a constatat că toate dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de metodologie. Din totalul de 143.550 lei/lună se alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, adică 43.065. Cuantumul celor 37 de burse sociale acordate se ridică la 38.850, diferența de 4.215 fiind realocată pentru alte categorii de burse. Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:

Nr. Nume și prenume Program/ An de studiu
1. Condrea Giuseppe Licență/I
2. Ciubotărița Iulian Licență/I
3. Crăciun Georgiana Elena Licență/I
4. Dumitru Gelu Augustin Licență/I
5. Fîciu Cătălin Licență/I
6. Gurgu Ștefănel Licență/I
7. Ionescu Diana Ștefania Licență/I
8. Ivanovics Daria Licență/I
9. Marin Bogdan Licență/I
10. Meran Gheorghe Luca Ștefan Licență/I
11. Oancea Maria Licență/I
12. Pușcă Mario Licență/I
13. Rusu Virginia Licență/I
14. Șerban Cristina Licență/I
15. Șoptean Răzvan Gabriel Licență/I
16. Stoian Camelia Elena Licență/I
17. Vingheac Marieme Alexandra Licență/I
18. Borcoș Albert-Florin Licență/II
19. Crețan Marinescu Constantin Licență/II
20. Bălan Laurențiu Andrei Licență/II
21. Vlădoiu Clara Licență/II
22. Butuc Ilinca Maria Licență/III
23. Gligor Nicolae Licență/III
24. Homoreanu Leon-Andrei Licență/III
25. Niculai Ioan-Cătălin Licență/III
26. Stan Alexia Maria Licență/III
27. Suth Emanuel Alexandru Licență/III
28. Hanu Alexandra Elena Licență/III
29. Brahadir Alina Nicoleta EASAO/I
30. Bronescu Miruna Delia Business Administration/I
31. Constantin George EASAO/I
32. Cioară Viorel Master Didactic/I
33. Grigore Cristina Măriuca Master Didactic/I
34. Ilău Gabriel Ciprian ICIF/I
35. Stanciu Mihai Laurențiu Filosofie și Gândire/I
36. Iordache Daniel Radu Cognitive Science/II
37. Popa Alexandru Dan Cognitive Science/II

 

Burse de performanță

Din fondul total de burse, a fost alocată suma inițială de 2871 pentru fondul de rezervă de 2%, conform Metodologiei. Suma totală disponibilă pentru bursele de performanță, după acordarea burselor sociale, este 101.829 RON, adică 84.8 burse. Comisia a decis acordarea a 85 de burse, diferența fiind acoperită din fondul de rezervă.

Algoritmul de repartizare a burselor de performanță pe ani și programe de studii a fost cel al proporționalității cu numărul de studenți înmatriculați și eligibili pentru bursă. Astfel, fiecărui an de studii și fiecărui program masteral i-au fost alocate numărul de burse rezultat din aplicarea algoritmului.

Criteriul de acordare al burselor de performanță a fost cel al mediilor din anul universitar anterior (sau al mediilor de admitere pentru anii I). La medii egale, departajarea a fost realizată prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

 • media de admitere
 • media de la examenul de licență (pentru master) sau de bacalaureat (pentru ciclul de licență)
 • media de absolvire a ciclului de studii anterior

Conform Ordinului Ministrului Educației 6463/10.10.2023, bursele de performanță nu se pot cumula cu bursele pentru masteratul didactic.

Licență

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Manițiu Oana 9,98
2. Craiovan Silviu Ioan 9,86
3. Nahorniac Luca 9,85
4. Apostu Alexandra 9,83
5. Dumitru Isabella Florentina 9,75
6. Rîmniceanu Teodor Ioan 9,75
7. Manea Alexandra Andreea 9,61
8. Dobre Iulia Cristina 9,61
9. Marin Bogdan 9,61
10. Ionel Ana Ilinca 9,60
11. Frunză Ioan Bogdan 9,60
12. Marin Larissa Andreea 9,60
13. Sava Anna 9,58
14. Baciu Dragoș George 9,56
15. Dragomir Ana Maria 9,54
16. Burcă Laura Eva 9,50
17. Tănase Diana Ioana 9,48
18. Piperea Anastasia 9,45
19. Ristea (Dumitru) Irina Carmen 9,44
20. Sabin Ingrid 9,41
21. Moga Claudiu Mădălin 9,41
22. Alexe Irina 9,41

 

Licență

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Iancu Miruna Andreea 10
2. Bîsceanu Sergiu Alexandru 10
3. Ciocheltca Alexia Cristiana 10
4. Hrițcu Dragoș George 10
5. Baranov Robert Alexandru 9,91
6. Bontz Mihai Teodor 9,90
7. Ghibirdic Ciprian Constantin 9,83
8. Dorobanțu Hariton 9,81
9. Burdianov Marian 9,69
10. Pavel Andreea Beatrice 9,63
11. Constantin Ionuț Octavian 9,50

 

Licență

Anul III

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Ștefan Bogdan George 10
2. Stancu Elisabeta Anda 9,90
3. Dumitru Alexandra Elena 9,81
4. Guzgan Alexandru 9,81
5. Iosef Măriuca 9,75
6. Ursu-Vodicenco Diana Erika 9,72
7. Blaj Andra 9,61
8. Antonescu Antonia 9,45
9. Bănică Daria Cosmina 9,40
10. Mărghescu Raluca 9,36

 

Master

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Moroșan Raul Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9,76
2. Florea Roxana Cosmina Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9,36
3. Chirică Oana Florentina Consiliere Filosofică 9,82
4. Urs Claudia Maria Consiliere Filosofică 9,76
5. Mihai (Bârlescu) Marina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,58
6. Rrudha Gersa Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,52
7. Vilău Camelia Georgeta Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați 9,50
8. Anastase Monica Maria Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați 9, 46
9. Cioară Andreea Philosophy, Politics and Economics 10
10. Babici Maria Alexandra Philosophy, Politics and Economics 9,75
11. Doboș Vlad Marius Filosofie și Gândire Critică 9,57
12. Blebea Daniela Filosofie și Gândire Critică 9,34
13. Sîtea Nicoleta Mădălina Filosofie și Gândire Critică 9,25
14. Manea Andreea Karla Cognitive Science 9,75
15. Zăgreanu Ramona Zica Cognitive Science 9,50
16. Tomescu Andreea Florentina Cognitive Science 9,38
17. Vraciu Maria Communication and Intercultural Studies 10
18. Pătlăgică (Bălan) Elena Bianca Intercultural Management 9,75
19. Cozma-Ivan Paul Business Administration 9,75
20. Boloca Flavia Ioana Business Administration 9,50
21. Bejan Cătălin Business Administration 9.00
22. Bronescu Miruna Delia Business Administration 9.00

 

Master

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Drella Cristina Anita Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
2. Militaru Constantin Alexandru Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
3. Năfureanu Dan Andrei Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
4. Sibinescu Radu Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
5. Chipurici Cristina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 10
6. Stan Diana Georgiana Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,87
7. Tache Alexandra Philosophy, Politics and Economics 9,87
8. Constantin Nicușor Alexandru Petruț Filosofie și Gândire Critică 10
9. Doru Emanuel Filosofie și Gândire Critică 10
10. Țucureanu Melania Filosofie și Gândire Critică 9,80
11. Ciobotaru Alexandra Cognitive Science 10
12. Elisei Oana Alexandra Cognitive Science 9,87
13. Nică Daniela Cognitive Science 9,87
14. Tomescu Ioana Maria Cognitive Science 9,50
15. Iordache Ana Teodora Communication and Intercultural Studies 9,53
16. Cristea Theodora Communication and Intercultural Studies 9,46
17. Vilău Andreea Livia Intercultural Management 9,64
18. Ene Antonia Mihaela Intercultural Management 9,23
19. Dincă Radu Alexandru Business Administration 9,38
20. Mistode Alin Gabriel Business Administration 9,15
21. Chindea Mihai Business Administration 9,07

Comisia a decis alocarea a 1200 lei din fondul de rezervă pentru o bursă de performanță acordată studentului Sibinescu Radu (ICIF), care a avut media 10 pe anul universitar 2022-2023. Astfel, masteratul de Istoria și Circulația Ideilor Filosofice, anul II, va beneficia de 4 burse de performanță, în locul celor 3 burse rezultate din algoritmul inițial. Numărul total de burse de performanță acordate este 86.

Suma totală alocată pentru bursele de performanță 103.200 lei. În fondul de rezervă a fost păstrată suma de 1500 lei.

Comisia de acordare a burselor pe Facultatea de Filosofie

Președinte de Comisie

Emanuel-Mihail Socaciu (Prodecan)

Membri

Lilian Ciachir (Administrator șef)

Carmen-Viviana Ciachir (Secretar Șef)

Miruna-Andreea Iancu (Student Consilier)

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Consilier)

Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Consilier)

Ștefan-Cătălin Sali (Student Consilier)

Cătălin Andrei Fîciu (Student Consilier)

Adrian Mădălin Ciocioman (Student Consilier)

Student Observator

Robert-Alexandru Baranov (Delegat Philos)

DOSARELE PLIC CONȚINÂND CERERILE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE, ÎMPREUNĂ CU DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND VENITURILE NETE ȘI  DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE, SE VOR DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE FILOSOFIE, ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, ÎN PERIOADA 08.11.2023- 28.11.2023. 

Opis documente bursă socială pentru studenții sub 26 de ani 

 1. Cerere solicitare bursă (cetățean român – AICI  / cetățean străin – AICI )
 2. Declarație pe propria răspundere venituri  (student) – AICI
 3. Acorduri prelucrare date (student AICI  + membri de familie AICI)
 4. Extras de cont (student)
 5. Copie CI/BI (student + membri familie)
 6. Copii certificate de naștere pentru frații sau surorile din sistemul preuniversitar sau universitar la zi
 7. De la părinții salariați – adeverință de salariu cu veniturile nete pe ultimele 12 luni și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri.
 8. De la părinții care nu sunt salariați – adeverință ANAF cu veniturile obținute sau declarație notarială că nu au obținut venituri în ultimele 12 luni. (Dacă veniturile părinților sunt zero, se adaugă la dosar PV-ul anchetei sociale.)
 9. De la părinții pensionari – talon pensie ultimele 12 luni (Se iau în calcul numai pensiile impozabile, ceea ce înseamnă pensiile peste 2000 de lei. Talonul conține informațiile necesare și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri.
 10. Certificat de divorț, dacă este cazul, și dovada plății pensiei alimentare.
 11. Ancheta socială pentru studenții români ai căror părinți au venituri zero sau care au un părinte, sau ambii, la muncă sau domiciliați în străinătate.
 12. Alte declarații notariale, (de exemplu în cazul unui student care provine din familie monoparentală și care nu are legătură cu părintele înstrăinat. Poate da o declarație la notar că nu este întreținut și nu are nicio legătură cu părintele înstrăinat.)

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal – AICI 

Studenții străini trebuie să aducă aceleași acte ca studenții români – dovada veniturilor nete și a numărului membrilor familiei din ultimele 12 luni. Dacă nu sunt în limba română, acestea trebuie să fie în engleză sau franceză, sau trebuie să fie traduse în română de un traducător autorizat. În cazul în care există suspiciuni legate de autenticitatea documentelor, putem cere documente suplimentare, (legalizarea documentului).

O.M. privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învațamântul superior de stat, învațamânt cu frecvența AICI 

 

În cazul burselor medicale – studentul trebuie să aducă toate documentele care să dovedească să se încadrează în această categorie. 

În categoria student cu  handicap locomotor sau grad de invaliditate intră studenții care se încadrează în limitele legii 448 din 16/12/2006.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal:

 • venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal
 • venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal
 • venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal
 • venituri din pensii, definite conform art. 99 din Codul fiscal
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal; 
 • venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108 din Codul fiscal titlu
 • venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Codul fiscal
 • venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Codul fiscal

Dintre veniturile prevăzute la alin.(1) sunt venituri cu caracter permanent următoarele: 

 1. venituri din activităţi independente, definite conform art. 67
 2. venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70
 3. venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76
 4. venituri din cedarea folosinţei bunurilor imobile, definite conform art. 83
 5. venituri din cedarea folosinţei terenurilor; 
 6. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103

Dovedirea veniturilor cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, se realizează pe baza următoarele documente justificative: 

 • adeverință de salariu; 
 • cupoane de pensie, pentru veniturile din pensii; 
 • adeverință de la primărie pentru venituri obținute din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 
 • adeverință de la primărie pentru veniturile obținute din cedarea folosinţei bunurilor imobile, precum și pentru veniturile din cedarea folosinţei terenurilor; 
 • declarație pe proprie răspundere pentru veniturile obținute din activităţi independente, precum și pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

https://drive.google.com/drive/folders/1GgvqLXQtmS1OxcuiGB27Ka18-q6DSEto?usp=sharing

Conferința Națională de Estetică și Filosofia Artei „ION IANOȘI”: CULTURĂ, ARTĂ ȘI REVOLTĂ: 100 DE ANI DE (SUPRA)REALISM ȘI LITERATURĂ ABSURDĂ KAFKIANĂ, Ediția a XI-a

Comitetul de organizare:

 • Prof. Univ. Dr. Mihaela Pop
 • Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
 • Dr. Eva Ivan Haintz

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ESTETICĂ ȘI FILOSOFIA ARTEI „ION IANOȘI”,

EDIȚIA a XI-a:

CULTURĂ, ARTĂ ȘI REVOLTĂ: 100 DE ANI DE (SUPRA)REALISM ȘI LITERATURĂ ABSURDĂ KAFKIANĂ

(Ediție specială, marcată și de aniversarea a 160 ai UB și Facultății de Filosofie)

Apelul la contribuții dedicat ediției de anul acesta este inspirat de două aniversări culturale de impact: 100 de ani de la publicarea Primului Manifest Suprarealist scris de A. Breton și 100 de ani de la moartea lui F. Kafka. Pe de o parte, Suprarealismul a impus un model fertil cultural pentru o revoluție estetică: dincolo de implicațiile ideologice ale mișcării, care au traversat spectrul politic de la anarhism până la stânga radicală, cultural, anul 1924 germinează una dintre cele mai valoroase mișcări artistice și care explorează profunzimile inconștientului și ale oniricului, făcând posibile creații dominate de spontaneitatea totală sub imboldul dictéului automat sau automatismului psihic pur.  De la Suprarealismul înțeles ca Supranaturalism, prin contribuțiile lui Apollinaire din 1916, până în 1924, când Breton propune dizolvarea contradicțiilor dintre vis și realitate prin organizarea unei suprarealități, această mișcare culturală și-a sedimentat resursele ideologice, sugerând nu doar trenduri culturale, dar și un mod de viață. Anul 1924 surprinde scena culturală europeană prin două grupări suprarealiste la fel de puternice, fiecare interpretând diferit genealogia mișcării, care îl revendica pe Apollinaire. Gruparea reprezentată de Yvan Goll și susținută, printre alții, de Tzara, Arnauld și Picabia se poziționa mai aproape de denunțarea suprarealismului ca supranaturalism, în vreme ce gruparea reprezentată de Breton și susținută de Ernst, Dali, Arp, Duchamp, Ray, Miró sau Éluard, insistă pe depășirea dadaismului și edificarea unei societăți moderne în care automatismul poate inspira un praxis social. Ciocnirea celor două grupări a fost un moment cheie în dezvoltarea acestei mișcări care cunoaște o ascensiune culturală în anii imediat următori, în toate domeniile culturale: artă vizuală, teatru, cinematografie, muzică.

Indirect, Suprarealismul a facilitat și gustul pentru literatura absurdă. Tot în 1924, dispariția lui Kafka marchează un impact cultural asupra unei Europe care tocmai dezmeticită după impactul Primului Război Mondial, asuma lucid și regretabil efectele birocrației accelerate, industrializării și raționalității tehnice folosite în conflictul generalizat al omului împotriva omului și scenariilor absurde care zguduiau ideologic, social și moral lumea interbelică. Literatura lui Kafka a hrănit filosofia existențialistă, biopolitica și nu numai: Camus, Sartre, Adorno, Derrida, Deleuze, Arendt și Agamben au comentat îndeaproape rolul creațiilor lui Kafka în fundamentarea unui criticism prin care alienarea, vina, responsabilitatea morală și singurătatea devin categoriile fundamentale ale unei lumi absurde, mecanizată și hiperbirocatizată prin instituții, sisteme și structuri care depersonalizează relația individului cu orice formă de realitate.

Interesați de sincronismul cultural dintre aceste două evenimente, centenarul morții lui Kafka și aniversarea a 100 de ani de la nașterea Suprarealismului, vă propunem două zile de comunicări, dezbateri și polemici sub egida celei de-a XI-a ediții a Conferinței naționale de estetică și filosofia artei „Ion Ianoși”: „Cultură, artă și revoltă: 100 de ani de „(Supra)Realism și literatură absurdă kafkiană”, găzduită de Facultatea de Filosofie în perioada 24-25 mai 2024.

Contribuțiile pot aborda următoarele teme și subiecte, fără a se reduce exclusiv la acestea:

 1. a) Suprarealismul din perspectiva filosofiei artei;
 2. b) Mutații estetice, valorice și culturale produse de avangarda suprarealistă;
 3. c) Existențialism, absurd și revoltă în arta (post)modernă;
 4. d) Categoria „absurdului” în estetica suprarealismului european;
 5. e) Sincronism și reacție culturală în secolul XX: suprarealism, literatură absurdă, existențialism;
 6. f) Receptările literaturii lui Kafka în filosofia secolului XX;
 7. g) Receptările suprarealismului în spațiul românesc.

Sesiune specială. Întrucât în 2024 aniversăm totodată 160 de ani de la înființarea Universității din București, Facultatea de Filosofie fiind instituție co-fondatoare, ne dorim ca o secțiune specială să fie dedicată moștenirii culturale a profesorului Ion Ianoși, fără a restrânge aria de analiză exclusiv la preocupările domniei sale pentru tema revoluțiilor artistice, cu precădere Suprarealismului, literaturii existențialiste sau absurde. Ion Ianoși rămâne dintre gânditorii români de mare anvergură ai comunității noastre academice, dar și ai culturii române. A scris lucrări ample și valoroase care acoperă domenii largi precum filosofia artei, estetica sau filosofia culturii. Celebre sunt lucrările sale de estetică și filosofia culturii, precum trilogia despre Sublim, monografiile despre Dostoievski, Tolstoi și Thomas Mann, sau cele dedicate culturii române, al cărui slujitor s-a declarat după o alegere personală, deși avea la îndemâna cunoștințelor sale multiple opțiuni culturale. Se adaugă lucrări dedicate esteticii filosofice kantiene sau hegeliene. Numeroase prefețe, postfețe, comentarii, articole acoperind arii cultural-artistice foarte variate, ne scot la iveală figura profesorului Ianoși ca un umanist și un cărturar. A fost șeful catedrei de estetică din Facultatea de Filosofie, catedră preluată de la Tudor Vianu, un alt nume de rezonanță al culturii române, pe care ne dorim să îl omagiem cu această ocazie. Astfel, așteptăm contribuțiile participanților și pentru această secțiune specială a conferinței noastre, „Filosofia artei și filosofia culturii în 160 de ani de existență ai Facultății de Filosofie a Universității din București. In honorem Tudor Vianu și Ion Ianoși”.

Această conferință stimulează dialogul interdisciplinar între reprezentanți ai mediului academic, operatori culturali și membri ai societății civile, prin care, de mai bine de un deceniu, Facultatea de Filosofie a Universității din București reunește cei mai buni experți în domeniu.

Deadline

Participanții sunt încurajați să trimită aplicațiile constând într-un abstract de 300 de cuvinte și o scurtă biografie profesională narativă (max. 500 de cuvinte), până pe data de 20 aprilie, ora 12.00, pe adresa de email: cciif.fil.unibuc@filosofie.unibuc.ro

Rezultatele selecției vor fi confirmate până pe data de 28 aprilie.

Conferința se va desfășura la Facultatea de Filosofie a Universității din București în intervalul 24-25 mai 2024.

CfP: Conferințele București-Chișinău, Ediția a V-a „Identitate, patrimoniu, globalizare” – 21-22.03.2024

Call for papers

Facultatea de Filosofie și Facultatea de Istorie ale Universității din București și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim fizic și online, cea de-a cincea ediție a seriei de Conferințe București-Chișinău, cu tematica „Identitate, patrimoniu, globalizare” în zilele de 21 și 22 martie 2024.

Contextul geopolitic actual este unul deosebit de provocator, nu doar la adresa diferitelor tipuri de identitate (comunitară, locală, națională etc.), ci chiar și în privința fenomenului globalizării însuși, care apărea până de curând teoreticienilor și publicului larg ca fiind unul aproape implacabil. În mod evident, istoricii și filosofii, dar și cercetători din domeniile conexe, se regăsesc în „prima linie” a efortului intelectual de descifrare a multiplelor semnificații implicate în evenimentele globale recente (pandemie, conflicte armate de amploare, războaie hibride, dezvoltarea AI etc.).

Lucrările conferinței constituie nu doar prilejul reînnodării întâlnirii deja tradiționale dintre reputați specialiști de la cele două centre universitare, ci și o ocazie excelentă pentru dezbateri științifice de calitate la care sunt așteptate să participe și alte figuri marcante din domeniul științelor socio-umane.

Ediția din acest an a Conferinței București-Chișinău se dorește a fi și un reper semnificativ al seriei de evenimente prin care comunitatea UB celebrează 160 de ani de la înființarea Universității din București și 330 de ani de tradiție academică la București, prin marcarea rolului aparte – științific, dar și afectiv – pe care îl ocupă relația sa cu Universitatea de Stat din Moldova.

Titlurile și rezumatele se vor trimite până la 20 28 februarie 2024 prin intermediul formularului https://forms.gle/X4ztBFLozDq2U1WM6

Rezultatele selecției vor fi comunicate până cel târziu pe 4 7 martie 2024.

Comitetul de organizare

 • Prof. univ. dr. Marian PREDA, Rectorul Universității din București
 • Conf. univ. dr. Igor ȘAROV, Rectorul Universității de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Constantin VICĂ, Prorector Internaționalizare și Relații Publice, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Florentina NIȚU, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea din București
 • Lect. univ. Igor BERCU, Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București
 • Academician Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, Directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU, Directorul Departamentului de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Emil DRAGNEV, Directorul Departamentului de Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Dumitru DODUL, Directorul Departamentului de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Alexandru-Murad MIRONOV, Departamentul Relații Internaționale și Istorie Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Ioan OPRIȘ, Departamentul Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea di București
 • Lect. univ. dr. Oana ȘERBAN, Departamentul de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Dr. Lilian CIACHIR, Coordonatorul Catedrei UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Comitetul științific

 • Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU, Prorector Bugetare și Resurse Umane, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Florentina NIȚU, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea din București
 • Lect. univ. Igor BERCU, Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București
 • Academician Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, Directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Cristian IFTODE, Directorul Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Sorin COSTREIE, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Marin BĂLAN, Directorul Centrului de Formare, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Savu TOTU, Directorul Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Lect. univ. dr. Laurențiu GHEORGHE, Directorul Centrului pentru Studierea Raționalității şi Credințelor, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Eudochia SAHARNEANU, Departamentul de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Șarolta SOLCAN, Departamentul Istoria Romanilor si a Sud-Estului European, Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Eugenia BOGATU, Departamentul de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Liliana ROTARU, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Ion EREMIA, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei
 • Conf. univ. dr. Ioan OPRIȘ, Departamentul Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea di București

SEMINARIILE DE CERCETARE ALE I.F.P.A.R.: Joi, 22 februarie 2024

Linkul pentru accesul online este:
https://meet.google.com/idm-boup-spy

Conferențiar: Cercetător dr. RĂZVAN ȘANDRU (Systems Neuroscience Department, Champalimaud Foundation, Lisabona)

Tema: Evidențierea banalului: rolul artei la Kant

Începând de la afirmația lui Kant din cursurile sale de antropologie că „rolul artistului este de a prezenta familiarul în așa fel încât să sară în ochi”, voi încerca să reconstruiesc rolul artei în filosofia estetică kantiană. Voi argumenta în patru pași că arta permite experiența familiarului ca nefamiliar. Această experiență conduce la un proces reflexiv menit să integreze nefamiliarul în structura conceptuală a subiectului, ceea ce la rândul său va deschide în final spațiul pentru două posibile experiențe: a) uimirea în fața ideilor estetice prezentate de opera de artă în chestiune trăită ca un sentiment al posibilității supranaturalului și b) conștiința reflexivă a naturii habituale a subiectului și posibilitatea reconstruirii acestei naturi într-o a doua natură morală.

Linkul pentru accesul online este: https://meet.google.com/idm-boup-spy

___________________________________________________

Următoarea comunicare:

 • 29.02.2024: ERWIN KESSLER (I.F.P.A.R.), „Escaladarea artificială a competenței estetice”