„Cît de mult ne pot consola filosofii?” de Emilian Mihailov

Emilian Mihailov scrie despre puterea de consolare a filosofiei în cel mai nou dosar Dilema Veche:
În intimitatea scrisorilor oamenii își aleg mult mai atent cuvintele decît în opera publicată. Acesta este unul din motivele pentru care scrierile academice sînt scrise adesea inuman de parcă n-ar fi adresate nimănui. (…) Lecția pe care o putem extrage din schimbul de scrisori între Kant și Maria von Herbert este că filosofii ne pot consola în măsura în care nu vor forța aplicarea în practică a adevărurilor existențiale pe care le descoperă. Vor trebui astfel să lucreze la propria empatie pentru a ști cum să ia durerea cu mîna.

Decontare abonamente STB studenți – februarie 2023

BENEFICIARI

Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport STB studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), în vârstă de până la 26 de ani.

Se decontează doar abonamentele achiziționate pentru perioada în care se desfășoară activitățile didactice, inclusiv sesiunile de examene.

Nu se decontează abonamentele comune (STB/Metrorex)

DOCUMENTE

Pentru decontarea abonamentelor STB, trebuie să depuneți, fizic, la secretariatul facultății următoarele documente:

–      cardul de călătorie STB, în original și copie (copia se depune pentru decont; seria cardului trebuie să corespundă cu cea a bonului fiscal)

–      bonul fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original, ștampilat pe verso de către emitent (abonamentul trebuie să fie expirat la data depunerii)

–      copie carnet student sau legitimație de transport

–      copie carte de identitate (CI)

–      declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării (se depune o singură dată la prima decontare)

–      extrasul de cont al studentului (se depune o singură dată la prima decontare sau atunci când numărul de cont se modifică).

Programul de primire a documentelor la secretariat: 6 – 9 februarie 2023, între orele 12.00-15.00.

Apariție editorială – Oana Șerban, Cultural Capital and Creative Communication. (Anti-)Modern and (Non-)Eurocentric Perspectives, Routledge, 2023

Inspired by Bourdieu’s thought, this book explores the notion of cultural capital, offering insights into its various definitions, its evolution and the critical theories that engage with it.

Designed for use by students and teachers, it addresses the limitations and expansion of Bourdieu’s theory of capital and power, considering the relationship between cultural, social and human capital, the distinctions between capital and capitalism, and the conflicts that exist among theories that have emerged in response to – or can be brought to bear on – Bourdieu’s work. Engaging with the thought of Max Weber, Fernand Braudel, Daniel Bell, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Theodore Adorno, Max Horkheimer and Gilles Lipovetsky, Cultural Capital and Creative Communication represents the first book to develop a field of research and study that is devoted to cultural capital. Richly illustrated with empirical examples and offering assessment exercises, it will appeal not only to scholars and students of sociology, philosophy and social theory, but also to corporate communities who seek to develop training modules on the increase of their cultural capital. 

The book is available both as hardback and ebook and is included in the series Routledge Studies in Social and Political Thought.

Link in the first comment for orders directly from Routledge.

27 ianuarie 2023, noul termen de depunere a candidaturilor pentru studenții UB reprezentanți în CIVIS Global Student Council

Studenții Universității din București sunt invitați să depună candidaturi pentru a deveni studenți reprezentanți în CIVIS Global Student Council. Termenul-limită pentru înscriere este 27 ianuarie 2023.

Studenții universităților CIVIS sunt invitați să devină vocea colegilor lor în cadrul unei comunități academice europene dinamice, în care cooperarea, progresul și inovarea sunt piloni ai viitorului învățământului superior din spațiul european.

În cadrul acestui consiliu, fiecare universitate este reprezentată de patru studenți, de la diferite niveluri de studii, având ca scop întărirea legăturilor de comunicare și sprijin între guvernanța Alianței CIVIS și studenții universităților membre.

Profilul candidatului

  • Student(ă) la Universitatea din București, la oricare ciclu de studii (BA, MA, PhD) sau domeniu de studii;
  • Motivație, perseverență, dorință de implicare activă;
  • Disponibilitate de timp (săptămânal) care poate fi alocat activităților CIVIS și promovării alianței în rândul studenților Universității din București;
  • Interes în implicarea studenților în cadrul inițiativelor CIVIS, promovând mobilitatea, oportunitățile diverse de învățare, inovarea în educație, implicarea civică și socială;
  • Spirit civic, cu dorință de implicare în societate și de susținere a intereselor studenților în cadrul Alianței;
  • Atitudine deschisă față de apartenența la o comunitate europeană dinamică și inovatoare;
  • Deschidere către multiculturalitate și colaborarea cu colegi din contexte culturale și sociale diverse;
  • Bună stăpânire a Limbii Engleze (minim B2) și, de preferat, a cel puțin unei alte limbi CIVIS (Franceză / Greacă / Spaniolă / Italiană / Suedeză / Germană – minim A2), cu deschidere pentru dezvoltarea competențelor multilingvistice;
  • Competențe privind buna înțelegere a demersurilor de dezvoltare a învățământului superior în spațiul european, cu accent pe guvernanța alianțelor universităților europene;
  • Abilități de socializare colegială, lucru în echipă, atitudine deschisă în fața provocărilor.

Formularul pentru depunerea candidaturilor poate fi accesat aici.

Parte a structurilor de Guvernanță din cadrul Alianței CIVIS – a European Civic University, Consiliul Global al Studenților reprezintă organismul consultativ al studenților din cadrul universităților partenere CIVIS, reprezentând interesele tuturor studenților din cele 11 universități membre.

Calendarul integral al apelului, precum și alte detalii pot fi accesate aici.

Doctoral Days Uni Tübingen, Workshops open for CIVIS-Members

Between February 28th and March 2nd 2023, the University of Tübingen organizes the annual Doctoral Days (Doktorandentage 2023). With this occasion, Eberhard Karls Universität Tübingen launches a series of online workshops for doctorate candidates from the CIVIS Alliance.

The workshops, organized for diverse domains, are free of charge. The Doctoral Days are aimed at doctoral candidates who are considering a PhD at the University of Tübingen. In order to provide relevant information for the phase during or before the doctorate, the Graduate Academy and the Faculties of the University have put together a wide range of workshops.

The information events and workshops take place either in person or online via Zoom. Languages: German or English.

Registration for the events is via Eveeno. The interested persons are invited to register for all events they wish to attend, as the zoom links will be sent separately a few days before the event.

It is not necessary to create an Eveeno account to register. The link for registration is available in the program overview on the dedicated page, here.

Further information is available at info@graduiertenakademie.uni-tuebingen.de.

CIVIS is a European University Alliance gathering 11 member universities: Aix-Marseille Université (France), National and Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Bucharest (Romania), Université libre de Bruxelles (Belgium), Universidad Autónoma de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italia), Stockholm University (Sweden), Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany), University of Glasgow (UK), Paris Lodron University of Salzburg (Austria) and University of Lausanne (Switzerland). Selected by the European Commission as one of the first 17 European Universities pilots, it brings together around half a million students and more than 70 000 staff members, including 37 400 academics and researchers.