EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2023.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic).

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe.

Dosarul de înscriere

 • Lucrarea de licență în format printat (copertă cartonată, nu cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de disertație: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic)
 • Susținerea lucrării de disertație MBA & Intercultural Management: 07 februarie 2023, începând cu ora 10.00 (în format fizic)

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Dosarul de înscriere:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
 • Referatul profesorului coordonator
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2022.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență se va susține față în față

Calendar:

 • Înscrierea on-line a candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de licență, în format fizic: 30 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)
 • Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

 

Dosarul de înscriere

* Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

**Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

 

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții, candidați la examenul de licență – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro,

carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro, tezelicenta@filosofie.unibuc.ro) următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: LICENȚĂ Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie-iulie 2022 (exemplu: LICENȚĂ Ionescu Ioana_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie-iulie 2022):

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.
 • Certificatul de competență lingvistică

Important !

Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 30 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de licență (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).

Examenul de finalizare a studiilor universitare de master se va susține față în față

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 28 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Dosarul de înscriere:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

* Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

**Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: DISERTAȚIE Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație IUNIE-IULIE 2022 (exemplu: DISERTAȚIE Ionescu Ioana_ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM etc _înscriere disertație _ IUNIE-IULIE 2022):

 • Cererea de înscriere
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Fișa de lichidare
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și, în funcție de masteratul absolvit, la una din următoarele adrese:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind.

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 28 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de disertație (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2022

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2022

Calendar:

 • Înscriere candidați: 20 ianuarie – 1 februarie 2022 (în data de 1 februarie până la ora 12.00)
 • Susținerea lucrării de licență: 4 februarie 2022, ora 10.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

__________________

*Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții, candidați la examenul de licență – sesiunea ianuarie-februarie 2022 vor transmite, în perioada 20 ianuarie -1 februarie 2022 (în data de 1 februarie  2022 până la ora 12.00), pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică;
 • Fișa de lichidare: (bibliotecă, social și contabilitate)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de licență;
 • Consimțământ înregistrare

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro ; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro  într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență ianuarie – februarie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_ianuarie – februarie 2022

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele tezelicenta@filosofie.unibuc.ro ; licenta.disertatie@filosofie.unibuc.rocarmen.sandru@filosofie.unibuc.ro  

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență  cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății până pe 18 februarie 2022. Adeverințele de licență nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB).

 

Calendar:

 • Înscriere candidați: 20 IANUARIE  – 1 FEBRUARIE 2022 (în data de 1 FEBRUARIE până la ora 12.00)
 • Susținerea lucrării de disertație: 4 FEBRUARIE 2022, ora 12.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată și cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de disertație (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

________________________

* Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

 • Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea FEBRUARIE 2022 vor transmite, în perioada 20 IANUARIE  – 1 FEBRUARIE 2022 (în data de 1 FEBRUARIE până la ora 12.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:
 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Fișa de lichidare: (bibliotecă, social și contabilitate)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de disertație.
 • Consimțământ înregistrare

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație FEBRUARIE 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM _înscriere disertație _ FEBRUARIE 2022;

 Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la următoarele  adrese: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la  disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

 

Important !

Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății până pe 18 februarie 2022. Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB).

 

Cerere titlu licență/disertație și aprobare profesor coordonator – a.u. 2021-2022

Studii universitare de licență: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studenţii din anul III licenţă şi anul II master sunt rugaţi să trimită, pe email exclusiv secretarei de an, cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator pentru susținerea examenului de licență și disertație – sesiunile a. u. 2021-2022.

Cererile vor fi trimise în perioada 01 – 20 decembrie 2021.

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort