EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2024.

Calendar:

 • Înscrieri: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă): depunerea documentelor de înscriere se face în format fizic, la secretariat

 • Susținerea examenului de licență: 01.07.2024 (în format fizic). 

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 1. Înscrieri: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă): depunerea documentelor de înscriere se face în format fizic, la secretariat
 2. Susținerea examenului de disertație în format fizic:
  • Susținerea examenului de disertație pentru absolvenții programelor de masterat din domeniul Filosofie și ai masteratului Comunicare și studii interculturale / Communication and Intercultural Studies: 02.07.2024.
  • Susținerea examenului de disertație pentru absolvenții programelor de masterat Management intercultural / Intercultural Management și Administrarea afacerilor / Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) / MBA: 28.06.2024 – 29.06.2024.

Plățile cu cardul de primă de carieră didactică pot fi efectuate la casieria Universității din București, Șos. Panduri nr. 90

Plățile cu cardul de primă de carieră didactică pot fi efectuate la casieria Universității din București, Șos. Panduri nr. 90.
Studenții vor merge să plătească la casieria din Panduri si cu bonul primit trebuie să meargă la Biroul Financiar, Rectorat, etajul 5 pentru eliberarea unei facturi.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2024.

Conform Calendarului 2022-2023 și a hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 05 februarie 2024 (în format fizic).
 • Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 22/2020
2. 36/2016
3. 40/2018
4. 62/2020
5. 95/2020
6. 117/2012
7. 155/2020

Rezultate

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

 1.  

22/2020

10 (zece)

 1.  

36/2016

9,75 (nouă75%)

 1.  

40/2018

10 (zece)

 1.  

62/2020

10 (zece)

 1.  

95/2020

10 (zece)

 1.  

117/2012

10 (zece)

 1.  

155/2020

8,50 (opt 50%)

Structura examenului de licență:

 • Probă unică: prezentarea și susținerea lucrării de licență (în fața comisiei)

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4.

Formulare tipizate

 

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 1. Înscrierea candidaților30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 2. Susținerea lucrării de disertație05 februarie 2024 (în format fizic). Pentru programele de master Intercultural Management și MBA susținerea lucrărilor de disertație va avea loc marți, 06 februarie 2024, începând cu ora 14.00.
 3. Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 15.30

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 7/2020
2. 60/2015
3. 56/2017

Marți 6 februarie 2024, Sala Constantin Noica, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 129/2021
2. 127/2020

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Rezultate

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

60/2015

9,75

2

56/2017

10

3

7/2020

10

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele:

  licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro

  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind / Mind The Brain

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru masteratele de la Catedra UNESCO

  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.
  Formulare tipizate

  Cerere titlu licență/disertație și aprobare profesor coordonator – a. u. 2023-2024

  Studenţii din anul III licenţă şi anul II master sunt rugaţi să depună la secretariat cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator pentru susținerea examenului de licență și disertație – sesiunile a. u. 2023-2024.

  Cererile vor fi depuse în perioada 04 – 20 decembrie 2023.

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2023.

  Conform Calendarului 2022-2023 și hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 19 – 26 iunie 2023 (documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00)
  • Susținerea lucrării de licență: 28 iunie 2023
  • Rezultate examen licență

  Promoţia 2023

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență
  4/2018 9,00 (nouă)
  7/2020 10 (zece)
  8/2020 10 (zece)
  17/2020 9,50 (nouă 50%)
  23/2020 10 (zece)
  26/2020 10 (zece)
  28/2018 9,50 (nouă 50%)
  30/2020 9,75 (nouă 75%)
  33/2020 10 (zece)
  34/2020 10 (zece)
  35/2020 10 (zece)
  38/2020 6,50 (șase 50%)
  39/2020 9,50 (nouă 50%)
  41/2020 10 (zece)
  57/2020 10 (zece)
  60/2020 10 (zece)
  64/2020 8,00 (opt)
  67/2020 10 (zece)
  68/2020 10 (zece)
  72/2020 8,00 (opt)
  82/2020 9,50 (nouă 50%)
  84/2020 8,50 (opt 50%)
  93/2020 10 (zece)
  98/2020 10 (zece)
  109/2020 9,75 (nouă 75%)
  110/2020 10 (zece)
  115/2020 7,00 (șapte)
  120/2020 10 (zece)
  130/2020 10 (zece)
  132/2020 10 (zece)
  133/2020 10 (zece)
  140/2020 9,50 (nouă 50%)
  148/2020 9,25 (nouă 25%)
  150/2020 9,50 (nouă 50%)
  149/2020 9,50 (nouă 50%)
  151/2020 10 (zece)
  146/2018 8,00 (opt)

  Promoţia 2022

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență
  14/2019 6,00 (șase)
  59/2019 10 (zece)
  76/2015 7,50 (șapte 50%)
  119/2019 10 (zece)
  143/2019 7,50 (șapte 50%)

  Promoţia 2020

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență

  38/2017

  10 (zece)

  Promoţia 2015

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență

  54/2012

  6,00 (șase)

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

  Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

  – Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
  – Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

  • Certificatul de competență lingvistică
  • Două fotografii (color ¾ pe hârtie fotografică)
  • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Referatul coordonatorului lucrării de licență va fi transmis de către coordonator la adresa sandru@filosofie.unibuc.ro, până la data de 23.06.2023, ora 12.00
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.

  Calendar:

  Înscrierea candidaților:

  • 19-26 iunie 2023. Documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00);
  • pentru programele Intercultural Management și MBA perioada de înscriere este 19-22 iunie 2023.

  Susținerea disertației:

  • pentru programele Intercultural Management și MBA: 23 – 24 iunie 2023;
  • pentru toate celelalte programe de masterat: 30 iunie 2023.

  Rezultate examen disertație

  ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  26/2021

  10

  2

  30/2021

  10

  3

  38/2021

  10

  4

  39/2021

  10

  5

  41/2021

  10

  FILOSOFIE ANALITICĂ / ANALYTIC PHILOSOPHY

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  53/2018

  10

  FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1.       

  68/2020

  10

  2.       

  69/2020

  9,00

  3.       

  79/2020

  9,00

  4.       

  87/2020

  8,75

  5.       

  44/2021

  8,50

  6.       

  46/2021

  10

  7.       

  48/2021

  9,50

  8.       

  54/2021

  9,75

   ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  17/2018

  10

  1

  3/2021

   

  10

   

  2

  6/2021

  10

  3

  12/2021

  10

   PROGRAM MASTERAL ÎN ŞTIINŢE COGNITIVE – OPEN MIND

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

              79/2021

  10

  2

  84/2021

  10

  3

  87/2021

  10

  4

  89/2021

  10

  5

  90/2021

  10

  6

  93/2021

  10

  7

  101/2021

  10

  8

  105/2021

  10

  9

  174/2021

  10

  10

  175/2021

  10

   FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  173/2021

  10

   

  STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

         17/2021

  10

  2

  18/2021

  9,75

  3

  20/2021

  10

  4

  23/2021

  10

  5

  24/2021

  10

   

  Programarea pe intervale orare va fi anunțată, prin e-mail, la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

  Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD sau USB)
  • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2023, ora 12.00.
  • Fișa-tip de înscriere (pe fișă, candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

  – Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
  – Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2023.

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
  • Susținerea lucrării de licență: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic).

  Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului de licență:

  • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator
  • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

  Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe.

  Dosarul de înscriere

  • Lucrarea de licență în format printat (copertă cartonată, nu cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
  • Referatul coordonatorului lucrării de licență
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare
  • Certificatul de competență lingvistică
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
  • Susținerea lucrării de disertație: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic)
  • Susținerea lucrării de disertație MBA & Intercultural Management: 07 februarie 2023, începând cu ora 10.00 (în format fizic)

  Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

  Dosarul de înscriere:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO