EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă). Depunerea documentelor de înscriere la secretariat se face în format fizic, de luni până joi, orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00).
 • Susținerea examenului de licență (în format fizic):

Modulul ISTORIA FILOSOFIEI ȘI FILOSOFIA CULTURII
Data, ora: 1 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Amfiteatrul Mircea Florian
Președinte: conf. univ. dr. Cristian Iftode
Membri: conf. univ. dr. Sebastian Grama; lect. univ. dr. Oana Şerban
Secretar comisie: asist. univ. dr. Veronica Lazăr

Modulul FILOSOFIE MORAL-POLITICĂ ȘI STUDII EUROPENE
Data, ora: 1 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru
Președinte: conf. univ. dr. Emilian Mihailov
Membri: lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe; lect. univ. dr. Ileana Dascălu
Secretar comisie: asist. univ. drd. Anda Zahiu

Modulul FILOSOFIE TEORETICĂ
Data, ora: 1 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Sala Constantin Noica
Președinte: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
Membri: conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov; lect. univ. dr. Cătălin Cioabă
Secretar comisie: lect. univ. dr. Andrei Mărășoiu

 • Programarea pe intervale orare:

FILOSOFIE TEORETICĂ

SALA CONSTANTIN NOICA

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

ORA
1. 43/2021 9,00 – 9,15
2. 69/2021 9,15 – 9,30
3. 104/2020 9,30 – 9,45
4. 106/2020 9,45– 10,00
5. 96/2021 10,00–10,15
6. 8LIC/2007 10,15–10,30

FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂ ȘI STUDII EUROPENE

AMFITEATRUL CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

ORA
1 9/2021 9,00 – 9,15
2 15/2021 9,15 – 9,30
3 19/2018 9,30 – 9,45
4 19/2021 9,45– 10,00
5 28/2021 10,00–10,15
6 34/2021 10,15–10,30
7 138/2021 10,30–10,45
8 40/2021 10,45–11,00
9 51/2021 11,00–11,15
10 57/2021 11,15–11,30
11 61/2021 11,30–11,45
12 63/2021 11,45–12,00
13 80/2021 12,00–12,15
14 103/2021 12,15–12,30
15 106/2023 12,30–12,45
16 113/2021 12,45–13,00
17 140/2021 13,00–13,15
18 135/2021 13,15–13,30

ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

AMFITEATRUL MIRCEA FLORIAN

NR. CRT. Nr. Matricol ORA
1. 3/2021 9,00 – 9,15
2. 11/2021 9,15 – 9,30
3. 17/2017 9,30 – 9,45
4. 24/2020 9,45– 10,00
5. 27/2021 10,00–10,15
6. 37/2021 10,15–10,30
7. 41/2021 10,30–10,45
8. 46/2019 10,45–11,00
9. 64/2021 11,00–11,15
10. 86/2020 11,15–11,30
11. 95/2021 11,30–11,45
12. 114/2021 11,45–12,00
13. 122/2018 12,00–12,15
14. 120/2021 12,15–12,30

REZULTATE

ISTORIA FILOSOFIEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

NR. CRT.

Nr. Matricol

NOTĂ

1.

3/2021

10

2.

11/2021

9,88

3.

17/2017

10

4.

24/2020

9,00

5.

27/2021

9,50

6.

37/2021

10

7.

41/2021

10

8.

46/2019

10

9.

64/2021

9,75

10.

86/2020

9,00

11.

95/2021

10

12.

114/2021

10

13.

122/2018

10

14.

120/2021

10

FILOSOFIE POLITICĂ ŞI MORALĂ ȘI STUDII EUROPENE

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

NOTĂ

1

9/2021

10

2

15/2021

9,75

3

19/2018

9,50

4

19/2021

9,75

5

28/2021

10

6

34/2021

10

7

138/2021

9,50

8

40/2021

10

9

51/2021

10

10

57/2021

9,75

11

61/2021

10

12

63/2021

8,75

13

80/2021

10

14

103/2021

9,25

15

106/2023

10

16

113/2021

10

17

140/2021

10

18

135/2021

9,75

FILOSOFIE TEORETICĂ

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

NOTĂ

1.

43/2021

9,50

2.

69/2021

10

3.

104/2020

8,50

4.

106/2020

10

5.

96/2021

8,50

6.

8LIC/2007

10

Structura examenului de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

 • Lucrarea de licență în format tipărit (cu copertă cartonată sau cu spiră) și în format electronic (pe USB/CD). De asemenea, lucrarea de licență va fi încărcată pe platforma moodle.unibuc.ro accesând cursul Lucrare de licență. Accesul pe platforma moodle.unibuc.ro se face exclusiv cu ajutorul contului instituțional Microsoft 365. Urmare încărcării lucrării de licență, platforma va genera automat raportul de similitudine. Procentul de conținut plagiat acceptat în cadrul Facultății de Filosofie este 0%, iar procentul maxim de similitudine este de 30%.
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul profesorului coordonator (va fi transmis de către coordonator prin intermediul formularului https://forms.gle/L3A5NwUQMnRhWCU89, până la data de 30.06.2024)
 • Fișa-tip de înscriere*
 • Declarația de asumare a răspunderii*
 • Fișa de lichidare* (absolvenții promoției 2024 vor depune fișa completată cu datele personale, iar Secretariatul se va ocupa de obținerea vizelor; absolvenții promoțiilor anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social din campusul Grozăvești pentru a obține vizele necesare)
 • Certificatul de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 • Două fotografii (color ¾ cm pe hârtie fotografică)
 • Formular Birou Statistică (se va completa accesând site-ul www.absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie
 • C.I. sau pașaport – copie
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul de către secretariat.

*fișa de înscriere, fișa de lichidare, declarația de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat sau vor fi  descărcate de pe site-ul facultății

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă). Depunerea documentelor de înscriere la secretariat se face în format fizic, de luni până joi, orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00).
 • Susținerea examenului de disertație în format fizic:

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE (ICIF)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 9.00 ; Sala Tudor Vianu
Președinte: conf. univ. dr. Cristian Iftode
Membri: prof. univ. dr. Savu Totu; lect. univ. dr. Oana Şerban
Secretar comisie: asist. univ. dr. Veronica Lazăr

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII (EASAO) &
STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE (SDIERI)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 12.00; Sala Tudor Vianu
Președinte: conf. univ. dr. Emilian Mihailov
Membri: lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu; lect. univ. dr. Ileana Dascălu
Secretar comisie: asist. univ. drd. Anda Zahiu

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE/ PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS (PPE)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 14.00; Sala Tudor Vianu
Președinte: conf. univ. dr. Emanuel Socaciu
Membri: lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe; conf. univ. dr. Alexandru Volacu (FAA)
Secretar comisie: asist. univ. drd. Anda Zahiu

Filosofie și gândire critică (FGC)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Sala de Consiliu
Președinte: prof. univ. dr. Laurențiu Staicu
Membri: conf. univ. dr. Gabriel Vacariu; conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov
Secretar comisie: lect. univ. dr. Andrei Mărășoiu

Științe Cognitive (Mind The Brain!) (MACOS)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 9.00; Amf. Mircea Florian
Președinte: prof. univ. dr. Mircea Dumitru
Membri: conf. univ. dr. Sorin Costreie ; prof. univ. dr. Constantin Stoenescu
Secretar comisie: lect. univ. dr. Andrei Mărășoiu

Comunicare și studii interculturale / Communication and Intercultural Studies (CIS)
Data, ora: 2 iulie 2024, începând cu ora 10.00; Sala Constantin Noica
Președinte: prof. univ. dr. Laurențiu Staicu
Membri: lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe ; lect. univ. dr. Oana Șerban
Secretar comisie: dr. Lilian Ciachir

Management intercultural / Intercultural Management (IM)
Data, ora: 28 iunie 2024, începând cu ora 15.00; Amf. Mircea Florian
Președinte: prof. univ. dr. Thomas Steger
Membri: prof. univ. dr. Mihai Korka ; prof. univ. dr. Thomas Straub
Secretar comisie: dr. Lilian Ciachir

Administrarea afacerilor / MBA
Data, ora: 29 iunie 2024, începând cu ora 9.00; Amf. Mircea Florian
Președinte: prof. univ. dr. Thomas Straub
Membri: prof. univ. dr. Mihai Korka ;prof. univ. dr. Thomas Steger
Secretar comisie: dr. Lilian Ciachir

 • Programarea pe intervale orare:

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 26/2022 12.00-12.15
2 40/2016 12.15-12.30
3 33/2022 12.30-12.45
4 37/2022 12.45-13.00
5 38/2022 13.00-13.15
6 39/2022 13.15-13.30
7 42/2022 13.30-13.45
8 43/2022 13.45-14.00

FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 48/2022 9.00 – 9.10
2 49/2022 9.10 – 9.20
3 52/2022 9.20 – 9.30
4 58/2021 9.30 – 9.40
5 58/2022 9.40 – 9.50
6 64/2022 9.50 – 10.00

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 1/2016 9.00 – 9.10
2 3/2017 9.10 – 9.20
3 71/2022 9.20 – 9.30
4 72/2022 9.30 – 9.40
5 79/2022  9.40 – 9.50
6 81/2022 9.50 – 10.00
7 82/2022 10.00 -10.10
8 83/2022 10.10 – 10.20
9 13/2021 10.20 – 10.30
10 16/2021 10.30 – 10.40

ȘTIINȚE COGNITIVE (MIND THE BRAIN!)/ COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN !)

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 3/2022 9.00 – 9.10
2 5/2022 9.10 – 9.20
3 6/2022 9.20 – 9.30
4 9/2022 9.30 – 9.40
5 82/2018 9.40 – 9.50
6 10/2022 9.50 – 10.00
7 11/2022 10.00 -10.10
8 12/2022 10.10 – 10.20
9 14/2022 10.20 – 10.30
10 15/2022 10.30 – 10.40
11 16/2022 10.40 – 10.50
12 20/2022 10.50 – 11.00
13 98/2021 11.00 – 11.10

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr.
Crt.

 

Nr. matricol

ORA
1 94/2022 14.00-14.15
2 95/2022 14.15-14.30

REZULTATE

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

26/2022

10

2

40/2016

10

3

33/2022

10

4

37/2022

9,75

5

38/2022

10

6

39/2022

10

7

42/2022

8,50

8

43/2022

9,75

FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

48/2022

9,75

2

49/2022

10

3

52/2022

9,50

4

58/2021

10

5

58/2022

9,25

6

64/2022

10

ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

1/2016

10

2

3/2017

10

3

71/2022

10

 

 

 

 

 

4

72/2022

10

5

79/2022

10

6

81/2022

10

7

82/2022

10

8

83/2022

10

9

13/2021

9,75

10

16/2021

10

ȘTIINȚE COGNITIVE (MIND THE BRAIN!)/ COGNITIVE SCIENCE (MIND THE BRAIN !)

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

3/2022

9,75

2

5/2022

9,25

3

6/2022

10

4

9/2022

9,75

5

82/2018

8,75

6

10/2022

9,75

7

11/2022

8,50

8

12/2022

8,50

9

14/2022

9,50

10

15/2022

9,50

11

16/2022

10

12

20/2022

9,00

13

98/2021

9,25

FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

94/2022

10

2

95/2022

10

Structura examenului de disertație: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

 • Lucrarea de disertație în format tipărit (cu copertă cartonată sau cu spiră) și în format electronic (pe USB/CD). De asemenea, lucrarea de disertație va fi încărcată pe platforma moodle.unibuc.ro accesând cursul Lucrare de disertație. Lucrările de disertație elaborate în cadrul programelor de master organizate de Catedra UNESCO se vor încărca (deadline 02.06.2024) accesând cursul Internship: Research Activity – Elaboration of the Master Thesis. Accesul pe platforma moodle.unibuc.ro se face exclusiv cu ajutorul contului instituțional Microsoft 365. Urmare încărcării lucrării de disertație, platforma va genera automat raportul de similitudine. Procentul de conținut plagiat acceptat în cadrul Facultății de Filosofie este 0%, iar procentul maxim de similitudine este de 30%.
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul profesorului coordonator (va fi transmis de către coordonator prin intermediul formularului https://forms.gle/pyoxa3S4iqXfkfy79, până la data de 30.06.2024)
 • Fișa-tip de înscriere*
 • Declarația de asumare a răspunderii*
 • Fișa de lichidare* (absolvenții promoției 2024 vor depune fișa completată cu datele personale, iar Secretariatul se va ocupa de obținerea vizelor; absolvenții promoțiilor anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social din campusul Grozăvești pentru a obține vizele necesare)
 • Formular Birou Statistică (se va completa accesând site-ul www.absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie
 • Certificatul de căsătorie – copie (dacă este cazul)
 • C.I. sau pașaport – copie
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor C.N.R.E.D. (dacă este cazul).

*fișa de înscriere, fișa de lichidare, declarația de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat sau vor fi  descărcate de pe site-ul facultății

Restanțe din ani anteriori, diferențe și reexaminări (Licență III, Master II)

Conform Structurii anului universitar 2023-2024, pentru anii terminali (anul III de licență și anul II de master) sesiunea de examene curente este programată în perioada 13.05.2024 – 02.06.2024, iar sesiunea de restanțe și reexaminări va fi în perioada 03.06.2024 – 16.06.2024.

Studenții din anul III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și/sau examene de diferență sunt rugați să transmită cererea de susținere a restanțelor/diferențelor, însoțită de dovada de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen), în perioada 13-20 mai 2024, pe adresa de e-mail a secretarei de an.

Studii universitare de licență: anul III de studii licență Filosofie

Secretar Carmen Șandru: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master: anul II de studii masterat Filosofie

Secretar Iuliana Iliescu: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master: anul II de studii – masterate Catedra UNESCO

Secretar Viviana Ciachir: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor  se poate achita la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

Restanțele din anii anteriori și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 28.09.2021 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 24.

Restanțele din anul curent de studii se susțin gratuit (doar la primele două prezentări/disciplină).

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu plătesc taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor. 

Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation

Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation este parte constitutivă a curriculum-ului ultimului semestru de studii (semestrul IV), activitate pentru care toți studenții vor fi evaluați și notați și vor primi o notă și creditele aferente (conform planului de învățământ al programului de master).

Pentru a deveni absolvenți și a încheia cu succes semestrul al IV-lea, toți studenții – inclusiv cei care aleg să nu participe la examenul de susținere a disertației în sesiunea iunie-iulie 2024, ci vor susține disertația în următoarea sesiune de finalizare a studiilor – sunt rugați să transmită draftul disertației, prin e-mail, coordonatorului tezei, până în ultima zi de sesiune – 02 iunie 2024.

Lipsa notei la Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation la finele sesiunii de restanțe pentru anii finali va avea drept consecință necesitatea solicitării unui semestru suplimentar, cu taxă, începând cu 1 octombrie 2024, pentru a finaliza programul de studii și pentru a obține statutul de absolventă / absolvent.

Plățile cu cardul de primă de carieră didactică pot fi efectuate la casieria Universității din București, Șos. Panduri nr. 90

Plățile cu cardul de primă de carieră didactică pot fi efectuate la casieria Universității din București, Șos. Panduri nr. 90.
Studenții vor merge să plătească la casieria din Panduri si cu bonul primit trebuie să meargă la Biroul Financiar, Rectorat, etajul 5 pentru eliberarea unei facturi.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2024.

Conform Calendarului 2022-2023 și a hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 05 februarie 2024 (în format fizic).
 • Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 22/2020
2. 36/2016
3. 40/2018
4. 62/2020
5. 95/2020
6. 117/2012
7. 155/2020

Rezultate

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

 1.  

22/2020

10 (zece)

 1.  

36/2016

9,75 (nouă75%)

 1.  

40/2018

10 (zece)

 1.  

62/2020

10 (zece)

 1.  

95/2020

10 (zece)

 1.  

117/2012

10 (zece)

 1.  

155/2020

8,50 (opt 50%)

Structura examenului de licență:

 • Probă unică: prezentarea și susținerea lucrării de licență (în fața comisiei)

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4.

Formulare tipizate

 

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 1. Înscrierea candidaților30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 2. Susținerea lucrării de disertație05 februarie 2024 (în format fizic). Pentru programele de master Intercultural Management și MBA susținerea lucrărilor de disertație va avea loc marți, 06 februarie 2024, începând cu ora 14.00.
 3. Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 15.30

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 7/2020
2. 60/2015
3. 56/2017

Marți 6 februarie 2024, Sala Constantin Noica, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 129/2021
2. 127/2020

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Rezultate

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

60/2015

9,75

2

56/2017

10

3

7/2020

10

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele:

  licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro

  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind / Mind The Brain

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru masteratele de la Catedra UNESCO

  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.
  Formulare tipizate

  Cerere titlu licență/disertație și aprobare profesor coordonator – a. u. 2023-2024

  Studenţii din anul III licenţă şi anul II master sunt rugaţi să depună la secretariat cererea cu titlul și aprobarea profesorului coordonator pentru susținerea examenului de licență și disertație – sesiunile a. u. 2023-2024.

  Cererile vor fi depuse în perioada 04 – 20 decembrie 2023.