EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2024

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă). Depunerea documentelor de înscriere la secretariat se face în format fizic, de luni până joi, orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00).
 • Susținerea examenului de licență (în format fizic): 01.07.2024.
 • Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

 • Lucrarea de licență în format tipărit (cu copertă cartonată sau cu spiră) și în format electronic (pe USB/CD). De asemenea, lucrarea de licență va fi încărcată pe platforma moodle.unibuc.ro accesând cursul Lucrare de licență. Accesul pe platforma moodle.unibuc.ro se face exclusiv cu ajutorul contului instituțional Microsoft 365. Urmare încărcării lucrării de licență, platforma va genera automat raportul de similitudine. Procentul de conținut plagiat acceptat în cadrul Facultății de Filosofie este 0%, iar procentul maxim de similitudine este de 30%.
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul profesorului coordonator (va fi transmis de către coordonator prin intermediul formularului https://forms.gle/L3A5NwUQMnRhWCU89, până la data de 30.06.2024)
 • Fișa-tip de înscriere*
 • Declarația de asumare a răspunderii*
 • Fișa de lichidare* (absolvenții promoției 2024 vor depune fișa completată cu datele personale, iar Secretariatul se va ocupa de obținerea vizelor; absolvenții promoțiilor anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social din campusul Grozăvești pentru a obține vizele necesare)
 • Certificatul de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională
 • Două fotografii (color ¾ cm pe hârtie fotografică)
 • Formular Birou Statistică (se va completa accesând site-ul www.absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie
 • C.I. sau pașaport – copie
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul de către secretariat.

*fișa de înscriere, fișa de lichidare, declarația de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat sau vor fi  descărcate de pe site-ul facultății

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19.06.2024 – 26.06.2024 (luni 24.06.2024, a doua zi de Rusalii este zi liberă). Depunerea documentelor de înscriere la secretariat se face în format fizic, de luni până joi, orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00).
 • Susținerea examenului de disertație în format fizic:

– pentru absolvenții masteratelor din domeniul Filosofie și ai masteratului Communication and Intercultural Studies02.07.2024.

– pentru absolvenții masteratelor Intercultural Management și MBA: 28.06.2024 – 29.06.2024.

 • Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de disertație: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

 • Lucrarea de disertație în format tipărit (cu copertă cartonată sau cu spiră) și în format electronic (pe USB/CD). De asemenea, lucrarea de disertație va fi încărcată pe platforma moodle.unibuc.ro accesând cursul Lucrare de disertație. Lucrările de disertație elaborate în cadrul programelor de master organizate de Catedra UNESCO se vor încărca (deadline 02.06.2024) accesând cursul Internship: Research Activity – Elaboration of the Master Thesis. Accesul pe platforma moodle.unibuc.ro se face exclusiv cu ajutorul contului instituțional Microsoft 365. Urmare încărcării lucrării de disertație, platforma va genera automat raportul de similitudine. Procentul de conținut plagiat acceptat în cadrul Facultății de Filosofie este 0%, iar procentul maxim de similitudine este de 30%.
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul profesorului coordonator (va fi transmis de către coordonator prin intermediul formularului https://forms.gle/pyoxa3S4iqXfkfy79, până la data de 30.06.2024)
 • Fișa-tip de înscriere*
 • Declarația de asumare a răspunderii*
 • Fișa de lichidare* (absolvenții promoției 2024 vor depune fișa completată cu datele personale, iar Secretariatul se va ocupa de obținerea vizelor; absolvenții promoțiilor anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social din campusul Grozăvești pentru a obține vizele necesare)
 • Formular Birou Statistică (se va completa accesând site-ul www.absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie
 • Certificatul de căsătorie – copie (dacă este cazul)
 • C.I. sau pașaport – copie
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor C.N.R.E.D. (dacă este cazul).

*fișa de înscriere, fișa de lichidare, declarația de asumare a răspunderii se vor ridica de la secretariat sau vor fi  descărcate de pe site-ul facultății

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2024

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2024.

Conform Calendarului 2022-2023 și a hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 05 februarie 2024 (în format fizic).
 • Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 22/2020
2. 36/2016
3. 40/2018
4. 62/2020
5. 95/2020
6. 117/2012
7. 155/2020

Rezultate

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

 1.  

22/2020

10 (zece)

 1.  

36/2016

9,75 (nouă75%)

 1.  

40/2018

10 (zece)

 1.  

62/2020

10 (zece)

 1.  

95/2020

10 (zece)

 1.  

117/2012

10 (zece)

 1.  

155/2020

8,50 (opt 50%)

Structura examenului de licență:

 • Probă unică: prezentarea și susținerea lucrării de licență (în fața comisiei)

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență:

 • Lucrarea de licență în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4.

Formulare tipizate

 

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 1. Înscrierea candidaților30 – 31 ianuarie 2024 (depunerea documentelor de înscriere de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 2. Susținerea lucrării de disertație05 februarie 2024 (în format fizic). Pentru programele de master Intercultural Management și MBA susținerea lucrărilor de disertație va avea loc marți, 06 februarie 2024, începând cu ora 14.00.
 3. Programare

Luni 5 februarie 2024, Amfiteatrul C. Rădulescu-Motru, etaj 1, începând cu ora 15.30

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 7/2020
2. 60/2015
3. 56/2017

Marți 6 februarie 2024, Sala Constantin Noica, etaj 1, începând cu ora 14.00

Nr. crt.

Nr. Matricol

 

1. 129/2021
2. 127/2020

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Rezultate

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

60/2015

9,75

2

56/2017

10

3

7/2020

10

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele:

  licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro

  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind / Mind The Brain

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru masteratele de la Catedra UNESCO

  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare (cu viza de la Biblioteca Facultății de Filosofie și de la Serviciul Social din campusul Grozăvești)
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.
  Formulare tipizate

  În atenția tuturor studenților din anul II Master: Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation

  În atenția tuturor studenților din anul II Master

  Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation este parte constitutivă a curriculum-ului ultimului semestru de studii (semestrul IV), activitate pentru care toți studenții vor fi evaluați și notați și vor primi o notă și creditele aferente (conform Planului de învățământ).

  Pentru a deveni absolvenți și a încheia cu succes semestrul al IV-lea, toți studenții – inclusiv cei care aleg să nu participe la examenul de susținere a disertației în sesiunea iunie-iulie 2023, ci vor susține disertația în următoarea sesiune de finalizare a studiilor din ianuarie-februarie 2024 – sunt rugați să transmită draftul disertației, prin e-mail, coordonatorului tezei, până în ultima zi de sesiune – 4 iunie 2023.

  Lipsa acestei evaluări/note/ credite la finele sesiunii de restanțe pentru anii finali va avea drept consecință necesitatea intrării într-un semestru suplimentar, cu taxă, începând cu 1 octombrie 2023, pentru a finaliza programul de studii și pentru a obține statutul de absolventă/absolvent.

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2023.

  Conform Calendarului 2022-2023 și hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 19 – 26 iunie 2023 (documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00)
  • Susținerea lucrării de licență: 28 iunie 2023
  • Rezultate examen licență

  Promoţia 2023

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență
  4/2018 9,00 (nouă)
  7/2020 10 (zece)
  8/2020 10 (zece)
  17/2020 9,50 (nouă 50%)
  23/2020 10 (zece)
  26/2020 10 (zece)
  28/2018 9,50 (nouă 50%)
  30/2020 9,75 (nouă 75%)
  33/2020 10 (zece)
  34/2020 10 (zece)
  35/2020 10 (zece)
  38/2020 6,50 (șase 50%)
  39/2020 9,50 (nouă 50%)
  41/2020 10 (zece)
  57/2020 10 (zece)
  60/2020 10 (zece)
  64/2020 8,00 (opt)
  67/2020 10 (zece)
  68/2020 10 (zece)
  72/2020 8,00 (opt)
  82/2020 9,50 (nouă 50%)
  84/2020 8,50 (opt 50%)
  93/2020 10 (zece)
  98/2020 10 (zece)
  109/2020 9,75 (nouă 75%)
  110/2020 10 (zece)
  115/2020 7,00 (șapte)
  120/2020 10 (zece)
  130/2020 10 (zece)
  132/2020 10 (zece)
  133/2020 10 (zece)
  140/2020 9,50 (nouă 50%)
  148/2020 9,25 (nouă 25%)
  150/2020 9,50 (nouă 50%)
  149/2020 9,50 (nouă 50%)
  151/2020 10 (zece)
  146/2018 8,00 (opt)

  Promoţia 2022

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență
  14/2019 6,00 (șase)
  59/2019 10 (zece)
  76/2015 7,50 (șapte 50%)
  119/2019 10 (zece)
  143/2019 7,50 (șapte 50%)

  Promoţia 2020

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență

  38/2017

  10 (zece)

  Promoţia 2015

  Nr. Matricol

   

  Media examenului de licență

  54/2012

  6,00 (șase)

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

  Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

  – Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
  – Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

  • Certificatul de competență lingvistică
  • Două fotografii (color ¾ pe hârtie fotografică)
  • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Referatul coordonatorului lucrării de licență va fi transmis de către coordonator la adresa sandru@filosofie.unibuc.ro, până la data de 23.06.2023, ora 12.00
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.

  Calendar:

  Înscrierea candidaților:

  • 19-26 iunie 2023. Documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00);
  • pentru programele Intercultural Management și MBA perioada de înscriere este 19-22 iunie 2023.

  Susținerea disertației:

  • pentru programele Intercultural Management și MBA: 23 – 24 iunie 2023;
  • pentru toate celelalte programe de masterat: 30 iunie 2023.

  Rezultate examen disertație

  ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  26/2021

  10

  2

  30/2021

  10

  3

  38/2021

  10

  4

  39/2021

  10

  5

  41/2021

  10

  FILOSOFIE ANALITICĂ / ANALYTIC PHILOSOPHY

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  53/2018

  10

  FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1.       

  68/2020

  10

  2.       

  69/2020

  9,00

  3.       

  79/2020

  9,00

  4.       

  87/2020

  8,75

  5.       

  44/2021

  8,50

  6.       

  46/2021

  10

  7.       

  48/2021

  9,50

  8.       

  54/2021

  9,75

   ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  17/2018

  10

  1

  3/2021

   

  10

   

  2

  6/2021

  10

  3

  12/2021

  10

   PROGRAM MASTERAL ÎN ŞTIINŢE COGNITIVE – OPEN MIND

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

              79/2021

  10

  2

  84/2021

  10

  3

  87/2021

  10

  4

  89/2021

  10

  5

  90/2021

  10

  6

  93/2021

  10

  7

  101/2021

  10

  8

  105/2021

  10

  9

  174/2021

  10

  10

  175/2021

  10

   FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

  173/2021

  10

   

  STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

  Nr.
  Crt.

   

  Anul înmatriculării

  Media obținută la disertație

  1

         17/2021

  10

  2

  18/2021

  9,75

  3

  20/2021

  10

  4

  23/2021

  10

  5

  24/2021

  10

   

  Programarea pe intervale orare va fi anunțată, prin e-mail, la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

  Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD sau USB)
  • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2023, ora 12.00.
  • Fișa-tip de înscriere (pe fișă, candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

  – Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
  – Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
  • Copie carte de identitate
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2023.

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
  • Susținerea lucrării de licență: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic).

  Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului de licență:

  • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator
  • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

  Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe.

  Dosarul de înscriere

  • Lucrarea de licență în format printat (copertă cartonată, nu cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
  • Referatul coordonatorului lucrării de licență
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Fișa de lichidare
  • Certificatul de competență lingvistică
  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
  • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
  • Susținerea lucrării de disertație: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic)
  • Susținerea lucrării de disertație MBA & Intercultural Management: 07 februarie 2023, începând cu ora 10.00 (în format fizic)

  Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

  Dosarul de înscriere:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
  • Referatul profesorului coordonator
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

  unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

  EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

  Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2022.

  Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență se va susține față în față

  Calendar:

  • Înscrierea on-line a candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
  • Susținerea lucrării de licență, în format fizic: 30 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului de licență:

  • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
  • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)
  • Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

   

  Dosarul de înscriere

  * Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

  Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

  **Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

   

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții, candidați la examenul de licență – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro,

  carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro, tezelicenta@filosofie.unibuc.ro) următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: LICENȚĂ Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie-iulie 2022 (exemplu: LICENȚĂ Ionescu Ioana_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie-iulie 2022):

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.
  • Certificatul de competență lingvistică

  Important !

  Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 30 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de licență (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

  Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).

  Examenul de finalizare a studiilor universitare de master se va susține față în față

  Calendar:

  • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
  • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 28 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

  Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

  Dosarul de înscriere:

  • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
  • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

  * Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

  Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

  **Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

  Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

  Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: DISERTAȚIE Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație IUNIE-IULIE 2022 (exemplu: DISERTAȚIE Ionescu Ioana_ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM etc _înscriere disertație _ IUNIE-IULIE 2022):

  • Cererea de înscriere
  • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
  • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
  • Fișa de lichidare
  • Rezumatul sau Abstractul lucrării
  • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și, în funcție de masteratul absolvit, la una din următoarele adrese:

  disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
  disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
  disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
  disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
  disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
  disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
  andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind.

  Documente pregătite de secretariat:

  Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

  • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
  • Carte de identitate – copie simplă
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
  • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

  Important !

  Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 28 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de disertație (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

  Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).