În atenția tuturor studenților din anul II Master: Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation

În atenția tuturor studenților din anul II Master

Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation este parte constitutivă a curriculum-ului ultimului semestru de studii (semestrul IV), activitate pentru care toți studenții vor fi evaluați și notați și vor primi o notă și creditele aferente (conform Planului de învățământ).

Pentru a deveni absolvenți și a încheia cu succes semestrul al IV-lea, toți studenții – inclusiv cei care aleg să nu participe la examenul de susținere a disertației în sesiunea iunie-iulie 2023, ci vor susține disertația în următoarea sesiune de finalizare a studiilor din ianuarie-februarie 2024 – sunt rugați să transmită draftul disertației, prin e-mail, coordonatorului tezei, până în ultima zi de sesiune – 4 iunie 2023.

Lipsa acestei evaluări/note/ credite la finele sesiunii de restanțe pentru anii finali va avea drept consecință necesitatea intrării într-un semestru suplimentar, cu taxă, începând cu 1 octombrie 2023, pentru a finaliza programul de studii și pentru a obține statutul de absolventă/absolvent.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2023.

Conform Calendarului 2022-2023 și hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19 – 26 iunie 2023 (documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00)
 • Susținerea lucrării de licență: 28 iunie 2023
 • Rezultate examen licență

Promoţia 2023

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență
4/2018 9,00 (nouă)
7/2020 10 (zece)
8/2020 10 (zece)
17/2020 9,50 (nouă 50%)
23/2020 10 (zece)
26/2020 10 (zece)
28/2018 9,50 (nouă 50%)
30/2020 9,75 (nouă 75%)
33/2020 10 (zece)
34/2020 10 (zece)
35/2020 10 (zece)
38/2020 6,50 (șase 50%)
39/2020 9,50 (nouă 50%)
41/2020 10 (zece)
57/2020 10 (zece)
60/2020 10 (zece)
64/2020 8,00 (opt)
67/2020 10 (zece)
68/2020 10 (zece)
72/2020 8,00 (opt)
82/2020 9,50 (nouă 50%)
84/2020 8,50 (opt 50%)
93/2020 10 (zece)
98/2020 10 (zece)
109/2020 9,75 (nouă 75%)
110/2020 10 (zece)
115/2020 7,00 (șapte)
120/2020 10 (zece)
130/2020 10 (zece)
132/2020 10 (zece)
133/2020 10 (zece)
140/2020 9,50 (nouă 50%)
148/2020 9,25 (nouă 25%)
150/2020 9,50 (nouă 50%)
149/2020 9,50 (nouă 50%)
151/2020 10 (zece)
146/2018 8,00 (opt)

Promoţia 2022

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență
14/2019 6,00 (șase)
59/2019 10 (zece)
76/2015 7,50 (șapte 50%)
119/2019 10 (zece)
143/2019 7,50 (șapte 50%)

Promoţia 2020

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

38/2017

10 (zece)

Promoţia 2015

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

54/2012

6,00 (șase)

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

– Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
– Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

 • Certificatul de competență lingvistică
 • Două fotografii (color ¾ pe hârtie fotografică)
 • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență va fi transmis de către coordonator la adresa sandru@filosofie.unibuc.ro, până la data de 23.06.2023, ora 12.00
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 • 19-26 iunie 2023. Documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00);
 • pentru programele Intercultural Management și MBA perioada de înscriere este 19-22 iunie 2023.

Susținerea disertației:

 • pentru programele Intercultural Management și MBA: 23 – 24 iunie 2023;
 • pentru toate celelalte programe de masterat: 30 iunie 2023.

Rezultate examen disertație

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

26/2021

10

2

30/2021

10

3

38/2021

10

4

39/2021

10

5

41/2021

10

FILOSOFIE ANALITICĂ / ANALYTIC PHILOSOPHY

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

53/2018

10

FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1.       

68/2020

10

2.       

69/2020

9,00

3.       

79/2020

9,00

4.       

87/2020

8,75

5.       

44/2021

8,50

6.       

46/2021

10

7.       

48/2021

9,50

8.       

54/2021

9,75

 ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

17/2018

10

1

3/2021

 

10

 

2

6/2021

10

3

12/2021

10

 PROGRAM MASTERAL ÎN ŞTIINŢE COGNITIVE – OPEN MIND

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

            79/2021

10

2

84/2021

10

3

87/2021

10

4

89/2021

10

5

90/2021

10

6

93/2021

10

7

101/2021

10

8

105/2021

10

9

174/2021

10

10

175/2021

10

 FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

173/2021

10

 

STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

       17/2021

10

2

18/2021

9,75

3

20/2021

10

4

23/2021

10

5

24/2021

10

 

Programarea pe intervale orare va fi anunțată, prin e-mail, la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD sau USB)
 • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2023, ora 12.00.
 • Fișa-tip de înscriere (pe fișă, candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

– Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
– Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2023.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic).

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe.

Dosarul de înscriere

 • Lucrarea de licență în format printat (copertă cartonată, nu cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de disertație: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic)
 • Susținerea lucrării de disertație MBA & Intercultural Management: 07 februarie 2023, începând cu ora 10.00 (în format fizic)

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Dosarul de înscriere:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
 • Referatul profesorului coordonator
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2022.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență se va susține față în față

Calendar:

 • Înscrierea on-line a candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de licență, în format fizic: 30 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)
 • Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

 

Dosarul de înscriere

* Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

**Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

 

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții, candidați la examenul de licență – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro,

carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro, tezelicenta@filosofie.unibuc.ro) următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: LICENȚĂ Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie-iulie 2022 (exemplu: LICENȚĂ Ionescu Ioana_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie-iulie 2022):

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.
 • Certificatul de competență lingvistică

Important !

Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 30 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de licență (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).

Examenul de finalizare a studiilor universitare de master se va susține față în față

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 28 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Dosarul de înscriere:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

* Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

**Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: DISERTAȚIE Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație IUNIE-IULIE 2022 (exemplu: DISERTAȚIE Ionescu Ioana_ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM etc _înscriere disertație _ IUNIE-IULIE 2022):

 • Cererea de înscriere
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Fișa de lichidare
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și, în funcție de masteratul absolvit, la una din următoarele adrese:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind.

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 28 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de disertație (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2022

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2022

Calendar:

 • Înscriere candidați: 20 ianuarie – 1 februarie 2022 (în data de 1 februarie până la ora 12.00)
 • Susținerea lucrării de licență: 4 februarie 2022, ora 10.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

__________________

*Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții, candidați la examenul de licență – sesiunea ianuarie-februarie 2022 vor transmite, în perioada 20 ianuarie -1 februarie 2022 (în data de 1 februarie  2022 până la ora 12.00), pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică;
 • Fișa de lichidare: (bibliotecă, social și contabilitate)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de licență;
 • Consimțământ înregistrare

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro ; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro  într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență ianuarie – februarie 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_ianuarie – februarie 2022

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele tezelicenta@filosofie.unibuc.ro ; licenta.disertatie@filosofie.unibuc.rocarmen.sandru@filosofie.unibuc.ro  

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență  cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății până pe 18 februarie 2022. Adeverințele de licență nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB).

 

Calendar:

 • Înscriere candidați: 20 IANUARIE  – 1 FEBRUARIE 2022 (în data de 1 FEBRUARIE până la ora 12.00)
 • Susținerea lucrării de disertație: 4 FEBRUARIE 2022, ora 12.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată și cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de disertație (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

________________________

* Absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

 • Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea FEBRUARIE 2022 vor transmite, în perioada 20 IANUARIE  – 1 FEBRUARIE 2022 (în data de 1 FEBRUARIE până la ora 12.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:
 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Fișa de lichidare: (bibliotecă, social și contabilitate)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de disertație.
 • Consimțământ înregistrare

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație FEBRUARIE 2022 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM _înscriere disertație _ FEBRUARIE 2022;

 Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la următoarele  adrese: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la  disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

 

Important !

Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății până pe 18 februarie 2022. Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB).

 

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea septembrie 2021.

Calendar:

 • Înscriere candidați: 06-07 septembrie 2021 (în data de 07 septembrie până la ora 12.00)
 • Susținerea lucrării de licență: 09 septembrie 2021, ora 10.00

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Examenul de licență constă în două probe:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: 

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de licență – sesiunea septembrie 2021 vor transmite, în perioada 06-07 septembrie 2021 (în data de 07 septembrie 2021 până la ora 12.00), pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro ; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Certificatul de competență lingvistică;
 • Fișa de lichidare
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de licență;
 • Consimțământ înregistrare

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro ; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

LICENȚĂ: Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie 2021 (exemplu: Popescu Valeriu_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_septembrie 2021

Lucrarea de licență va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele tezelicenta@filosofie.unibuc.ro ; licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro; carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro 

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență  cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății până pe 15 septembrie. Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB).

______________________________

* Absolvenții promoției 2021 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2021, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare.

În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (stare de alertă, calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2021.

Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2021.

Absolvenții din promoțiile anterioare se vor ocupa personal de obținerea celor trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate.

** Dacă înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se realizează în format fizic, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.
Dacă înscrierea la examenul de finalizarea a studiilor se realizează în format electronic, absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.

Calendar:

 • Înscriere candidați: 06-07 septembrie 2021 (în data de 07 septembrie până la ora 12.00)
 • Susținerea lucrării de licență: 10 septembrie 2021, ora 10.00
 • Susținerea disertației la programele de master Intercultural Management & MBA va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie 2021

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

 • Susținerea se va face on-line, cu respectarea tuturor prevederilor din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2020-2021 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată și cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / memory stick USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de disertație (va fi transmis la adresa de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro de către coordonatorul tezei)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
alina.tigau@lls.unibuc.ro – pentru Open Mind

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea septembrie 2021 vor transmite, în perioada 06-07 septembrie 2021 (în 07 septembrie 2021 până la ora 12.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente:

 • Cererea de înscriere;
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului;
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților;
 • Fișa de lichidare;
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării;
 • Lucrarea de disertație.
 • Consimțământ înregistrare

Aceste documente vor fi transmise de absolvenți pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit:

MASTERAT: Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație iunie 2021 (exemplu: Popescu Valeriu_ ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM _înscriere disertație _ septembrie 2021;

 Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la următoarele  adrese: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la  disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul;
 • Copie carte de identitate;
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (unde este cazul);
 • Diplomă de bacalaureat / licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB) va fi depusă, împreună cu cele două fotografii pentru diplomă (¾ pe hârtie fotografică), la Secretariatul facultății până pe 15 septembrie. Adeverințele de disertație nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / memory stick USB).

______________________________

* Absolvenții promoției 2021 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2021, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare.

În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (stare de alertă, calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2021.

Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2021.

Absolvenții din promoțiile anterioare se vor ocupa personal de obținerea celor trei vize: Bibliotecă, Social și Contabilitate.

** Dacă înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se realizează în format fizic, absolvenții trebuie să includă în dosarul de înscriere și formularul tipărit rezultat din completarea acestuia, cu semnătura personală.
Dacă înscrierea la examenul de finalizarea a studiilor se realizează în format electronic, absolvenții trebuie să încarce online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este încărcat și transmis alături de alte documente personale.