EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2023

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2023.

Conform Calendarului 2022-2023 și hotărârii Consiliul Facultății de Filosofie din data de 29.11.2022, sesiunile aferente anului universitar 2022-2023 în care se vor organiza examenele de licență și de disertație vor fi: iunie-iulie 2023 și ianuarie-februarie 2024.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 19 – 26 iunie 2023 (documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00)
 • Susținerea lucrării de licență: 28 iunie 2023
 • Rezultate examen licență

Promoţia 2023

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență
4/2018 9,00 (nouă)
7/2020 10 (zece)
8/2020 10 (zece)
17/2020 9,50 (nouă 50%)
23/2020 10 (zece)
26/2020 10 (zece)
28/2018 9,50 (nouă 50%)
30/2020 9,75 (nouă 75%)
33/2020 10 (zece)
34/2020 10 (zece)
35/2020 10 (zece)
38/2020 6,50 (șase 50%)
39/2020 9,50 (nouă 50%)
41/2020 10 (zece)
57/2020 10 (zece)
60/2020 10 (zece)
64/2020 8,00 (opt)
67/2020 10 (zece)
68/2020 10 (zece)
72/2020 8,00 (opt)
82/2020 9,50 (nouă 50%)
84/2020 8,50 (opt 50%)
93/2020 10 (zece)
98/2020 10 (zece)
109/2020 9,75 (nouă 75%)
110/2020 10 (zece)
115/2020 7,00 (șapte)
120/2020 10 (zece)
130/2020 10 (zece)
132/2020 10 (zece)
133/2020 10 (zece)
140/2020 9,50 (nouă 50%)
148/2020 9,25 (nouă 25%)
150/2020 9,50 (nouă 50%)
149/2020 9,50 (nouă 50%)
151/2020 10 (zece)
146/2018 8,00 (opt)

Promoţia 2022

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență
14/2019 6,00 (șase)
59/2019 10 (zece)
76/2015 7,50 (șapte 50%)
119/2019 10 (zece)
143/2019 7,50 (șapte 50%)

Promoţia 2020

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

38/2017

10 (zece)

Promoţia 2015

Nr. Matricol

 

Media examenului de licență

54/2012

6,00 (șase)

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență

– Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
– Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

 • Certificatul de competență lingvistică
 • Două fotografii (color ¾ pe hârtie fotografică)
 • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență va fi transmis de către coordonator la adresa sandru@filosofie.unibuc.ro, până la data de 23.06.2023, ora 12.00
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.

Calendar:

Înscrierea candidaților:

 • 19-26 iunie 2023. Documentele necesare se depun la secretariat, de luni până joi 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, iar pe 26 iunie în intervalul orar 09.00-14.00);
 • pentru programele Intercultural Management și MBA perioada de înscriere este 19-22 iunie 2023.

Susținerea disertației:

 • pentru programele Intercultural Management și MBA: 23 – 24 iunie 2023;
 • pentru toate celelalte programe de masterat: 30 iunie 2023.

Rezultate examen disertație

ETICĂ APLICATĂ ÎN SOCIETATE, AFACERI ȘI ORGANIZAȚII

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

26/2021

10

2

30/2021

10

3

38/2021

10

4

39/2021

10

5

41/2021

10

FILOSOFIE ANALITICĂ / ANALYTIC PHILOSOPHY

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

53/2018

10

FILOSOFIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1.       

68/2020

10

2.       

69/2020

9,00

3.       

79/2020

9,00

4.       

87/2020

8,75

5.       

44/2021

8,50

6.       

46/2021

10

7.       

48/2021

9,50

8.       

54/2021

9,75

 ISTORIA ȘI CIRCULAȚIA IDEILOR FILOSOFICE

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

17/2018

10

1

3/2021

 

10

 

2

6/2021

10

3

12/2021

10

 PROGRAM MASTERAL ÎN ŞTIINŢE COGNITIVE – OPEN MIND

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

            79/2021

10

2

84/2021

10

3

87/2021

10

4

89/2021

10

5

90/2021

10

6

93/2021

10

7

101/2021

10

8

105/2021

10

9

174/2021

10

10

175/2021

10

 FILOSOFIE, POLITICĂ ȘI ECONOMIE / PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

173/2021

10

 

STUDII DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

Nr.
Crt.

 

Anul înmatriculării

Media obținută la disertație

1

       17/2021

10

2

18/2021

9,75

3

20/2021

10

4

23/2021

10

5

24/2021

10

 

Programarea pe intervale orare va fi anunțată, prin e-mail, la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD sau USB)
 • Referatul profesorului coordonator al lucrării de disertație – va fi transmis de către coordonator la adresa de e-mail iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro, până la data de 22 iunie 2023, ora 12.00.
 • Fișa-tip de înscriere (pe fișă, candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro  și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO

– Absolvenții promoției 2023 vor depune Fișa de lichidare completată doar cu datele personale și semnătura ;
– Absolvenții din promoțiile anterioare vor depune Fișa de lichidare completată cu datele personale, semnătura și vizele de la Bibliotecă și Serviciul Social. Pentru obținerea vizelor vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie – parterul facultății și la Direcția Cămine-Cantine, Serviciul Social – campus Grozăvești)

 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Formular Birou Statistica (absolventi.unibuc.ro)
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Certificatul de căsătorie – copie certificată conform cu originalul (după caz)
 • Copie carte de identitate
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de licență – copie certificată conform cu originalul.