EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea iunie-iulie 2022.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență se va susține față în față

Calendar:

 • Înscrierea on-line a candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de licență, în format fizic: 30 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator / îndrumător
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)
 • Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două note anterioare.

 

Dosarul de înscriere

* Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

**Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

 

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții, candidați la examenul de licență – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de e-mail licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro,

carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro, tezelicenta@filosofie.unibuc.ro) următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: LICENȚĂ Nume Prenume Absolvent_Specializare_înscriere licență iunie-iulie 2022 (exemplu: LICENȚĂ Ionescu Ioana_Filosofie Moral Politică / Filosofia Culturii / Filosofie Teoretică / Studii Europene_înscriere licență_iunie-iulie 2022):

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la licență cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul.
 • Certificatul de competență lingvistică

Important !

Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 30 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de licență (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de licență în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).

Examenul de finalizare a studiilor universitare de master se va susține față în față

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00)
 • Susținerea lucrării de disertație, în format fizic: 28 iunie 2022, începând cu ora 9.00. Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Dosarul de înscriere:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD / DVD / USB)
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

* Absolvenții promoției 2022 vor transmite fișa de lichidare completată doar cu datele personale. Avizarea fișei de lichidare se face de secretariat, fără deplasarea absolvenților promoției 2022, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventualele debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlarizare, precum și a listelor de debitori, primite de facultate de la serviciile UB, respectiv filialele BCU, înainte de începerea perioadei de înscriere la examenul de finalizare. În cazul în care debitele nu pot fi achitate până la sfârșitul perioadei de înscriere, din diferite motive (calendar înscrieri examen finalizare etc), acestea vor fi achitate până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație. Astfel, studenții care la data înscrierii au orice tip de debit sunt obligați să depună la secretariat fișa de lichidare în original (cu dovada stingerii respectivului debit) până în momentul eliberării adeverinței de licență/disertație, dar nu mai târziu de data de 30.09.2022. Secretariatul de facultate avizează fișa de lichidare doar pentru absolvenții promoției 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor merge personal la Biblioteca Facultății de Filosofie și la Serviciul Social – campus Grozăvești.

**Absolvenții trebuie să transmită online documentul pdf rezultat din completarea formularului, generat la finalul completării, alături de celelalte documente personale. Nu este nevoie de semnătura personală pentru varianta online având în vedere că formularul este transmis alături de alte documente personale.

Documente transmise de absolvenți prin e-mail:

Absolvenții candidați la examenul de disertație – sesiunea iunie-iulie 2022 vor transmite, în perioada 15 – 22 iunie 2022 (în data de 22 iunie – până la ora 14.00), pe adresele de email: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro și iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro următoarele documente într-un singur e-mail cu următorul subiect, în funcție de programul de studii absolvit: DISERTAȚIE Nume Prenume Absolvent_Inițiale Masterat_înscriere disertație IUNIE-IULIE 2022 (exemplu: DISERTAȚIE Ionescu Ioana_ICIF / SEERI / SDIERI / EASAO / AP / PPE / OM etc _înscriere disertație _ IUNIE-IULIE 2022):

 • Cererea de înscriere
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Fișa de lichidare
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării
 • Lucrarea de disertație va fi transmisă în format electronic (Word și pdf) la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și, în funcție de masteratul absolvit, la una din următoarele adrese:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind.

Documente pregătite de secretariat:

Secretariatul facultății va completa dosarul de înscriere la disertație cu următoarele acte existente în dosarul studentului:

 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat și diploma de licență – copie certificată conform cu originalul.

Important !

Originalele tuturor documentelor transmise de absolvenți prin e-mail vor fi aduse la secretariat în perioada 28 iunie – 15 iulie 2022, împreună cu lucrarea de disertație (în format printat și pe CD/ USB) și cu cele două fotografii pentru diplomă.

Adeverințele de absolvire nu vor fi eliberate acelor absolvenți care nu depun la secretariatul facultății lucrarea de disertație în format printat și pe suport electronic (CD / DVD / USB).