EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2023

Aici găsiți toate informațiile referitoare la examene de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de licenţă și de master – sesiunea ianuarie-februarie 2023.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de licență: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic).

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului de licență:

 • Proba I: notă evaluare lucrare de licență de către coordonator
 • Proba II: notă susținere lucrare de licență (în fața comisiei)

Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe.

Dosarul de înscriere

 • Lucrarea de licență în format printat (copertă cartonată, nu cu spiră) și pe suport electronic (CD/USB)
 • Referatul coordonatorului lucrării de licență
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de licență la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro)
 • Declarația de onestitate, pe propria răspundere, cu avizul coordonatorului
 • Fișa de lichidare
 • Certificatul de competență lingvistică
 • Certificatul de naștere – copie certificată conform cu originalul
 • Carte de identitate – copie simplă
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) – copie certificată conform cu originalul
 • Diplomă de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul
 • Două fotografii ¾ pe hârtie fotografică
 • Formular electronic pentru colectarea datelor de contact ale absolvenților
 • Rezumatul sau Abstractul lucrării.

Calendar:

 • Înscrierea candidaților: 25 – 31 ianuarie 2023 (depunerea dosarului de înscriere se face în format fizic, la secretariat)
 • Susținerea lucrării de disertație: 07 februarie 2023, începând cu ora 12.00 (în format fizic)
 • Susținerea lucrării de disertație MBA & Intercultural Management: 07 februarie 2023, începând cu ora 10.00 (în format fizic)

Programarea pe intervale orare va fi anunțată la finele perioadei de înscriere.

Structura examenului: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Dosarul de înscriere:

 • Lucrarea de disertație în format printat (coperta cartonată sau cu spiră) și în format electronic (CD/USB)
 • Referatul profesorului coordonator
 • Cererea de înscriere (pe cerere candidatul va declara pe propria răspundere că a trimis lucrarea de disertație la adresele: licenta.disertatie@filosofie.unibuc.ro, iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro și la una dintre adresele următoare, în funcție de masteratul absolvit:

disertatiistudiieur@filosofie.unibuc.ro
disertatiidezvoltare@filosofie.unibuc.ro
disertatiieticaap@filosofie.unibuc.ro
disertatiianalitica@filosofie.unibuc.ro
disertatiicirculatieidei@filosofie.unibuc.ro
disertatiippe@filosofie.unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro – pentru Open Mind

unesco-chair@unibuc.ro – pentru Catedra UNESCO