Studenții repartizați în căminul C Grozăvești se pot caza fizic în cămin începând cu data de 1 octombrie 2023

Candidații admiși în sesiunea septembrie 2023 pot să depună cererile de cazare la confirmarea locului, urmând să fie analizate în etapa a II-a de cazare.

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în anul universitar 2023-2024, în căminele Universității din București, vor transmite prin e-mail, până pe 15 septembrie 2023, cererile de cazare și dosarele de cazuri sociale (dacă este cazul), astfel:

  • pentru studii universitare de licență, cererile vor fi transmise la adresa carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro
  • pentru studii universitare de masterat și doctorat, cererile vor fi transmise la adresa iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Data limită de transmitere a cererilor: 15 septembrie 2023.

Studenții repartizați în căminul C Grozăvești se pot caza fizic în cămin începând cu data de 1 octombrie 2023

Proces verbal

Încheiat astăzi, 19 septembrie 2023, cu ocazia distribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de cazare a Facultății de Filosofie.

Au fost depuse 66 de cereri de cazare din partea studenților Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Comisia a constatat că două cereri nu au fost valide, acestea fiind respinse.

Cererile depuse de candidații care vor fi admiși în sesiunea de admitere din septembrie 2023 vor fi luate în calcul în cadrul etapei a doua de cazări.

Rectoratul UB a alocat Facultății de Filosofie un număr de 64 de locuri, prin adresa nr. 17676/15.09.2023.

Au fost depuse 6 cereri de cazare pe baza criteriului social. Comisia a analizat documentele și a constatat că toate cererile sunt întemeiate, prin urmare a acordat 6 locuri de cazare pe criteriul social.

Pentru ciclul doctoral au fost atribuite 5 locuri, studenții doctoranzi având activități de predare și de cercetare în cadrul facultății. Cele 53 de locuri rămase au fost alocate proporțional cu numărul de cereri depuse de studenții fiecărui an și ciclu de studii. A rezultat următoarea distribuție:

  • master: I – 10 locuri; II – 5 locuri
  • licență: I – 21 locuri; II – 12 locuri; III – 5 locuri.

Conform Metodologiei, repartizarea locurilor s-a realizat folosind criteriul mediilor, și ținând cont, pe cât posibil, de criteriile exprimate de studenți.

Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2023 – 2024.

Membrii Comisiei de cazare a Facultății de Filosofie:

  • Președinte,

Conf. dr. Emanuel Socaciu, Prodecan

  • Membri,

Viviana Ciachir, secretar șef

Maria Silvia Grecu, student reprezentant în Senatul Universității

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Rareș Constantin Dascălu, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Andreea Ioana Opriș, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Robert Alexandru Baranov, student reprezentant din partea Asociației Philos

Miruna Andreea Iancu, student reprezentant din partea Asociației Philos

Studenții repartizați în căminul C Grozăvești se pot caza fizic în cămin începând cu data de 1 octombrie 2023