Appel à candidatures pour la campagne 2023 des Bourses du Gouvernement français pour les niveaux Master, Doctorat et Post-Doctorat

Le pôle d’échanges universitaires et scientifiques de l’Institut Français a lancé hier son appel à candidatures pour la campagne 2023 des Bourses du Gouvernement Français pour les niveaux Master, Doctorat et Post-Doctorat. Vous pouvez y accéder via les liens suivants :

Academician Mircea DUMITRU invitat la Conferințele Operei Naționale București

Mircea Dumitru este nu doar fost rector al Universității din București, fost ministru al Educației, dar este și un violonist care a convertit pasiunea pentru muzica clasică în pasiune pentru muzica ideilor, în special pentru metafizică, logică și filosofia limbajului. Are un doctorat în logică la Universitate Tulane din New Orleans și un altul în filosofie la Universitatea din București. A publicat și a editat nenumărate cărți și lucrări de filosofie, atât în țară, cât și în străinătate. Una dintre ultimele cărți pe care le-a editat este Metaphysics, Meaning, and Modality, apărută în 2019, la Oxford University Press.

A fost profesor invitat la mai multe universități prestigioase din lume, printre care Universitatea din Helsinki, City University of New York şi New York University. A primit mai multe premii, distincții și titluri, ultima distincție primită fiind aceea de „Officier de l’Ordre du Mérit“, acordată de statul francez.

Mircea Dumitru a fost decan al Facultății de Filosofie, Rector al Universității din București și Ministru al Educației și Cercetării. Mircea Dumitru  a deținut funcția de Președinte al European Society of Analytic Philosophy, iar între anii 2017-2020 a fost președinte al International Institute of Philosophy. În prezent este conducătorul Comisiei Fulbright România, vicepreședinte al Academiei Române și preşedintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie din Academie, precum şi director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru“.

Opera Națională București anunță lansarea, începând cu luna ianuarie 2023, a unui program de conferințe și dezbateri lunare, intitulat Conferințele Operei Naționale București. Această serie de întâlniri va aduce în fața publicului cele mai importante personalități intelectuale, artistice și universitare ale societății românești. Conferințele se vor desfăşura lunar, în Sala Mare a Operei Naționale București. Scopul Conferințelor Operei Naționale București va fi să să stimuleze dialogul intelectual și diversitatea de idei, prin crearea unui spațiu de referință al dezbaterilor culturale din România

Temele discutate vor fi variate, acoperind o multitudine de domenii, de la muzică la literatură și filosofie, de la teatru la științe exacte. Deşi subiectele de discuţie vor fi dintre cele mai diverse, toate au în comun aceeași dorință: de a formula întrebări incitante şi de a oferi prilejul pentru răspunsuri relevante la unele dintre cele mai importante provocări ale condiției umane, ale culturii universale și naționale.

Fie că vor trata subiecte care vizează trecutul, prezentul sau viitorul apropiat, conferințele vor avea două mize actuale: modul în care ne înţelegem pe noi înşine şi modul în care înţelegem lumea în această epocă, cea mai bogată în informaţii perioadă din istoria omenirii, dar totodată cea mai predispusă la confuzie, ignoranță și la atracția față de false repere.

Prima conferință va avea loc pe 17 ianuarie, de la orele 18.30 și îl va avea ca invitat pe academicianul Mircea Dumitru, filosof și logician, vicepreședinte al Academiei Române, profesor universitar al Facultății de Filosofie a Universității din București, autor prolific, cu o carieră universitară de peste 30 de ani.

Acesta va susține o prelegere intitulată „Muzică și filosofie”, în care va explora legăturile profunde și incitante dintre arta sunetelor și reflecția filosofică. Alocuțiunea va fi urmată de un dialog cu gazdele evenimentului, dirijorul Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București și lectorul universitar Daniel Nica, coordonatorul programului de conferințe al Operei.

Provocarea pe care o lansează Mircea Dumitru este dublă: pe de o parte să evidențieze conexiunea adâncă dintre muzică și filosofie, iar, pe de alta, să sublinieze necesitatea educației muzicale, ca ingredient al formării unei personalități armonioase, aflate în slujba binelui public.

Premiile Senatului Universității din București, ediția a VI-a

Colegii noștri, lect. univ. dr. Mihaela CONSTANTINESCU și lect. univ. dr. Constantin VICĂ (împrenă cu asist. univ. dr. Cristina VOINEA și asist. univ. dr. Radu USZKAI de la ASE București) au câștigat Marele Premiu al Senatului Universității din București pentru CEL MAI PRESTIGIOS ARTICOL pentru articolul „Understanding responsibility in Responsible AI. Dianoetic virtues and the hard problem of context„, Ethics and Information Technology volume 23, pages 803–814 (2021).

Sursa: Cea de-a șasea ediție a Premiilor Senatului Universității din București și-a desemnat câștigătorii

Neuroaesthetics Conference Call: Universality of Aesthetic Experience in Individual Contexts

The Neuroaesthetics Lab at the University of Suceava, in collaboration with NTNU (Norwegian University of Science and Technology) and the University of Bergen, invites participation to its inaugural international conference. The conference title intentionally suggests a broad scope, inviting reflection and debate on the interplay between biological universals involved in aesthetic perception and geographically and/or socially situated cultural contexts. The conference title also alludes to the empirical approach developed by the German experimental psychologist and philosopher, Theodor Fechner, in 1876: ‘aesthetics from below’ requires the study of a phenomenon using empirical and scientific analysis methods, whereas ‘aesthetics from above’ refers to the birds-eye view provided by philosophers and to the assessment of a phenomenon through deep introspection, offered by philosophers of art, as well as the artists themselves, through their work. We therefore aim to select a balanced set of paper presentations, posters, or workshop proposals that use quantitative methods (studying ‘aesthetics from below’), qualitative methods (studying ‘aesthetics from above’), or, indeed, combinations of both. Artists who wish to present work that links to neuroscience or psychological science are warmly invited to participate. The conference is funded  through the Norwegian Financial Mechanism 2014 -2021 – Norway Grants within the PoeticA project (RO-NO-2019-0091). There is no conference fee.

In partnership with the academic journal, Behavioral Sciences (Q1, Impact Factor: 2.286 [2021]; 5-Year Impact Factor: 3.070 [2021]), selected article-length papers derived from conference presentations will be published in a special edition provisionally entitled Neuroaesthetics perspectives on the universality of aesthetic experience. A 50-100% discount for the article processing charge will be offered to contributors.

Keynote speakers and their plenary presentations:

Dr Ronald Hübner, Professor Emeritus, Department of Psychology, University of Konstanz, Germany

Beauty is a line: aspects of line aesthetics

 

Prof Claus-Christian Carbon, Department of General Psychology and Methodology, Research Group EPÆG (Ergonomics, Psychological Æsthetics, Gestalt), Bamberg Graduate School of Affective and Cognitive Sciences (BaGrACS), University of Bamberg, Germany

About the need for a solid and valid theoretical fundament to conduct future aesthetics studies

 

Dr Marco Bertamini, Department of General Psychology, Visual Perception Lab, University of Padova, Italy

Is symmetry a clear case of an aesthetic primitive?

 

Dr Claudia Muth, Psychology of Design, Burg Giebichenstein University of Art and Design, Halle, Germany

Insightful instabilities. The dynamics of an aesthetic encounter

 

Prof Christer Johansson, jointly with Prof Per Olav Folgerø, Department of Linguistic, Literary, and Aesthetic Studies, University of Bergen, Norway.

 

Bursaries: a minimum of 30 bursaries (maximum 60) are available for students, doctoral researchers, early career researchers, or junior academics. Each bursary includes hotel accommodation with breakfast and lunch throughout the conference period. Accommodation is 1 person/room for PhD students and higher, and 2 persons/room for everyone else.

To participate, please submit a presentation or workshop abstract, poster title, or, in the case of artists, artwork photos/videos to Tudor Balinisteanu, tudor@texmar.ro by 15 December 2022 (first deadline).

Please check the conference website which will be updated regularly: https://neuroaestheticslab.usv.ro/conference_1/.

Burse 2022-2023

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2022-2023

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu vor promova examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Din fondul suplimentar repartizat Facultății de Filosofie, în cuantum de 1809 lei, au fost alocate 2 burse de merit I următorilor studenți:

 • Stan Alexia Maria, anul II Licență – media 9.36
 • Grigore Cristina-Măriuca, anul III Licență – media 8.90

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 2.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 18 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal – Etapa a II-a

Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării de către Comisia de acordare a burselor a etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Nu a fost depusă nicio contestație. 

În perioada rezervată confirmărilor burselor cinci studenți de pe lista inițială nu au transmis declarații de confirmare a acceptării bursei de merit I, fiind astfel înlocuiți de următorii clasați în ordinea mediilor, la același an/program de studii.

 

Prin urmare, studenții/studentele care au obținut Bursa de Merit I prin reclasificare sunt: 

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Gheorghe Ciprian Alexandru

Licență III

Dumitru Alexandra-Elena

Licență II

9.54

Baranov Alexandru-Robert

Licență I

9.46

Marin Vlad

Licență I

9.40

Dumitru Oana Mihaela

Master EASAO I

9.64

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 15 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 9-11 noiembrie 2022.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal

Încheiat astăzi, 7 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 78.591 lei/lună, iar fondul de burse din venituri UB este de 3.200 (4 burse de merit I).

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 35 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Comisia a constatat că 34 din dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de Metodologie, 1 dosar fiind neeligibil. Din totalul de 78.591 lei/lună s-a alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, anume 23.577.3 lei/lună. După evaluarea dosarelor, fondul total alocat burselor sociale este de  25.500 lei/lună.         

Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Program/ An de studiu

1.

Aguș Constantin

Licență/ I

2.

Aldea MIhaela Gabriela

Licență/ I

3.

Bălan Laurențiu Andrei

Licență/ I

4.

Băcioiu Evelina Mariana

Licență/ I

5.

Burdianov Marian

Licență/ I

6.

Tudor Sabina Gabriela

Licență/ I

7.

Gligor Nicolae

Licență/ II

8.

Homoreanu Leon Andrei

Licență/ II

9.

Ionaș Ioana Claudia

Licență/ II

10.

Apetrei Daniel Mihail

Licență/ II

11.

Spenchiu Teodora

Licență/ II

12.

Stan Alexia Maria

Licență/ II

13.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

14.

Anton Constantin

Licență/ III

15.

Brahadir Alina

Licență/ III

16.

Cioară Viorel

Licență/ III

17.

Cojoc Elena Denisa

Licență/ III

18.

Ilău Gabriel Ciprian

Licență/ III

19.

Ivașcu Andreea Bianca

Licență/ III

20.

Lupu Alexandra

Licență/ III

21.

Măcișanu Daniel Vasile

Licență/ III

22.

Niculai Ioan Cătălin

Licență/ III

23.

Perijoc Florina

Licență/ III

24.

Roman Sebastian Constantin

Licență/ III

25.

Stanciu Andrei Marius

Licență/ III

26.

Suth Emanuel Alexandru

Licență/ III

27.

Țurcan Adelina

Licență/ III

28.

Trofim Corneliu

Licență/ III

29.

Văduva Ionuț

Licență/ III

30.

Manolache Adrian

Master/ II

31.

MIhăilescu Silvia Elena

Master/ II

32.

Cetean Adrian

Master/ II

33.

Băltărețu Emilia

Master/ I

34.

Iordache Daniel Radu

Master/ I

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale, conform Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Totalul sumei rezervate este 1.571.82 lei/lună. Menționăm faptul că au fost depuse 3 dosare pentru bursa socială ocazională, acestea respectând criteriile enunțate de Metodologie. Bursele sociale ocazionale acordate vor fi acoperite din Fondul de Rezervă.

Studentele care beneficiază de bursa socială ocazională sunt:

Nr.

Numele și prenumele

Programul/anul de studiu

1.

Ionaș A. Ioana Claudia

Licență/ II

2.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

3.

Apetrei Daniel Mihai

Licență/ II

 

Bursa de Performanță Științifică

Conform Art. 16 din Metodologia pentru Acordarea Burselor și a altor Forme de Sprijin pentru Studenții Universității din București, s-a format o Comisie specială de acordare a Burselor de Performanță, în vederea evaluării activității științifice a studenților care au depus cerere, comisie formată din: conf. univ. dr. Cristian Iftode, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, conf. univ. dr. Emilian Mihailov.

 S-au alocat două burse, respectiv 2.000 lei/lună, din fondul de burse al Facultății de Filosofie, ai căror beneficiari sunt numiți în Procesul Verbal pentru Acordarea Burselor de Performanță Științifică, afișat separat pe site-ul Facultății de Filosofie.

Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au alocat 2.700 lei/lună din fondul de burse al Facultății de Filosofie către bursele de merit II. A fost atribuită câte o bursă de merit II pentru anii II și III licență și pentru anul II master. Bursele au fost acordate studentului/studentei cu cea mai mare medie din an. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 
           

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program/An de studiu

Medie

1.

Stancu Elisabeta Anda

Licență/ II

10

2.

Gațe Maria – Floriana

Licență/ III

10

3.

Chirică Victoria

Master/ II

10

 

Burse de Merit I

Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15”.
Bursele de merit I s-au alocat fiecărui program și an de studiu proporțional cu numărul de studenți înscriși. Criteriul de acordare a fost cel al mediei.

S-au acordat inițial 46819,18 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 380.82 lei/lună din fondul de rezervă, bugetul total alocat pentru bursele de merit 1 fiind de 47200 lei/lună.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență este de 22.400 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 28.

Studenții care au obținut bursa de Merit I:

Licență

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Ciocheltca Alexia Cristiana

9.90

2.

Tarcău Rareș Ștefan

9.86

3.

Băcioiu Evelina Mariana

9.80

4.

Hrițcu Dragoș Georgian

9.76

5.

Buruiană Diana Maria

9.71

6.

Borcoș Albert Florin

9.70

7.

Dorobanțu Hariton

9.78

8.

Staicu Ștefan

9.58

9.

Anghel Silvia

9.55

10.

Tololoancă Elena Cristina

9.51

11.

Constantin Ionuț Octavian

9.51

12.

Cristache Andrei Eduard

9.50

13.

Comărniceanu Maria

9.48

 

Licență

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Antonescu Antonia

10

2.

Ștefan Bogdan George

10

3.

Iosef Măriuca

9.90

4.

Cioroianu Adrian Florin

9.81

5.

Guzgan Alexandru

9.72

6.

Oros Radu Mihai

9.63

7.

Blaj Andra

9.54

 

Licență

Anul III

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Moroșan Raul

            9.80

2.

Niță Radu

9.80

3.

Medașan Alexandru

9.63

4.

Bozianu Gabriela

9.45

5.

Chivoiu Irina

9.40

6.

Stanciu Andrei Marius

9.20

7.

Șerban Andreea (căs. Frâncu)

9.20

8.

Caradimu Clara Victoria

9.09

 

Master

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programelor de Master este 24.800 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 31.

Bursele de Merit I pentru anul I de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la licență.

Bursele de Merit I pentru anul II de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la examenul de admitere.

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program de masterat

Medie

1.

Militaru Constantin Alexandru

ICIF

9.99

2.

Paraschiv Andrei Șerban

ICIF

9.94

3.

Drella Cristina Anita

ICIF

9.89

4.

Ciubotaru Alexandra

CS

10

5.

Tomescu Ioana Maria

CS

9.87

6.

Vasilescu Teodora

CS

9.87

7.

Popa Anastasia

EASAO

9.81

8.

Nedelcu Monica (Lotreanu)

EASAO

9.75

9.

Deliu Victoria Maria

PPE

10

10.

Iridon Răzvan Andrei

PPE

10

11.

Constantin Nicușor Alexandru Petruț

FGC

9.94

12.

Țucureanu Melania

FGC

9.89

13.

Iordache Ana Teodora

CIS (UNESCO)

10

14.

Petruț Dinu Relu

MD

10

15.

Oprea Carmen Viorela

IM (UNESCO)

9.50

16.

Mistode Alin Gabriel

MBA (UNESCO)

9.25

17.

Dincă Radu Alexandru

MBA (UNESCO)

8.75

Master

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Programul de masterat

Medie

1.

Toma Ruxandra

ICIF

10

2.

Tudose Maria Margareta

SDIERI

9.83

3.

Rădulescu Iulia Maria

EASAO

10

4.

Cristian Costel

FGC

9.90

5.

Cetean Adrian Iulian

FGC

9.80

6.

Manea Ștefăniță Florin

OM

10

7.

Faur Alexandra

CIS (UNESCO)

9.85

8.

Georgescu Savinia

CIS (UNESCO)

9.46

9.

Pașalău Hortensia

IM (UNESCO)

9.77

10.

Birbudak Deniz-Can-Gabriela

IM (UNESCO)

9.69

11.

Migdalovici Teodora

IM (UNESCO)

9.69

12.

Soare Anca Monica

MBA (UNESCO)

9.54

13.

Marin Daniela Mihaela

MBA (UNESCO)

9.38

14.

Sorici Vlad

MBA (UNESCO)

9.38

 

Cele 4 burse de merit I din venituri UB au fost acordate unor studenți cu media 10 în anul universitar anterior care, în urma aplicării criteriilor de departajare secundare, s-au aflat sub pragul de acordare. Suma totală pentru bursele din venituri U.B. este de 3.200 lei/lună.

Burse merit I venituri U.B.:

1.

Podea Alexandra

10

Master/II

2.

Breza Maria Delia

10

Master/ II

3.

Teoharie Cătălin

10

Master/ II

4.

Stanciu Maria Andrada

10

Master/ II

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie de 78591 lei/lună, s-au utilizat pentru distribuirea burselor sociale, de performanță științifică, burse de merit II, burse de Merit I, suma de 77400 lei/lună. Diferența de 1.191 lei/lună rămâne în fondul special pentru burse ocazionale, trei burse ocazionale fiind acordate din această sumă în prezenta sesiune de acordare.

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

Prodecan
Emanuel Socaciu,

Secretar șef

Viviana Ciachir,

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu,

Maria Silvia Grecu,

Ruxandra Rădulescu,

PROCES VERBAL

Comisia specială de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică, formată din prof.dr. Constantin Stoenescu , conf.dr. Cristian Iftode, conf.dr. Emilian Mihailov  întrunită în data de 7.11.2022, a analizat dosarele depuse pentru obținerea acestor burse. Notele oferite de cei trei membri ai comisiei au fost următoarele:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr. Cristian Iftode

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr.  Emilian Mihailov

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Comisia de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Conf.dr. Cristian Iftode

Conf.dr. Emilian Mihailov

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune în format fizic la secretara de an până pe 28 octombrie 2022, ora 12.00.

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

Ofertă opționale a. u. 2022-2023

Dragi Studente,

Dragi Studenți,

Dacă doriți să urmați cursuri opționale pentru completarea cunoștințelor Dvs sau pentru a obține necesarul de credite prevăzute în planul de învățământ al programului de studii pe care îl urmați, puteți opta pentru completarea, după caz, a următoarelor formulare:

 • https://forms.gle/Vpn3tLBUYYojpnie8 pentru cursurile opționale descrise mai jos
 • https://forms.gle/BtFgpHnkYbWhmW697 pentru cursurile din planurile de învățământ de la celelalte module – dacă sunteți înmatriculat în anul III de licență sau de la celelalte programe de master – dacă sunteți înmatriculat la studii de master (masteranzii pot opta doar pentru cursuri din același domeniu).

Deadline completare chestionar 29 noiembrie 2022.

Cursurile opționale alese devin obligatorii.

SEMESTRUL I

Dr. Raluca Bujor

Figura lui Socrate, sem 1, curs şi seminar: 4 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Conf. dr. Daniela Jalobeanu

Cosmologie filosofică de la Platon la Einstein, curs: 3 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Conf. dr. Daniela Jalobeanu, Prof. dr. Andrei Cornea, Dr. Gheorghe Vida

Epicureism și modernitate, curs: 3 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Conf. dr. Eugenia Bogatu

Pragmatismul, curs: 3 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Dr. Titus Lates

Semiotică, curs și seminar: 4 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

SEMESTRUL II

Prof. dr. Mircea Dumitru, Dr. Constantin Brîncuș

Teoria demonstrației. O introducere logico-filosofică, curs și seminar: 6 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Conf. dr. Gabriel Vacariu

Filosofie și film, curs și seminar: 6 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Dr. Ion Vezeanu

Simboluri şi reprezentări ale nebuniei în cultură, sem 2, curs şi seminar: 6 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Conf. dr. Bogdan Mincă

Limba greacă, sem 2, curs şi seminar: 6 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Dr. Veronica Lazăr

Iluminism şi modernitate, sem 2, curs: 3 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Asist dr. Alex Dragomir, Drd. Anda Zahiu, Conf. dr. Emanuel Socaciu

Filosofie şi fantasy, sem 2, curs : 3 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)

Prof. dr. Mircea Dumitru, Dr. Marian Călborean

Logică și software, curs și seminar: 6 ECTS

Prezentarea cursului (click aici)