ÎNSCRIERI NIVEL I – MODUL PSIHOPEDAGOGIC

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE LA  PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

NIVELUL I (STUDII DE LICENȚĂ)

SESIUNEA OCTOMBRIE 2020

PENTRU STUDENȚII ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL I (2020/2021) LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE, SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2020

 

A.    Preînscriere în vederea susținerii examenului de admitere

 1. Studenții înmatriculați în anul I de studii în urma concursului de admitere, sesiunea iulie-septembrie 2020  – ciclul de licență, pentru a se putea înscrie la examenul de admitere pentru Nivelul I vor accesa platforma de preînscriere online în perioada 5 – 10 octombrie 2020, pentru a fi luați în evidență, la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYnDPq77ah3FAurujcwtSG1Gdc5YZOZwg870OlgMvQroLQ/viewform?usp=sf_link

B.     Pregătirea pentru înscriere la examenul de admitere Nivel I

 1. În perioada 5-10 octombrie 2020, fiecare student care doreşte să se înscrie pentru susținerea examenului de admitere va avea responsabilitatea de a completa datele solicitate pe platforma dedicată ((https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYnDPq77ah3FAurujcwtSG1Gdc5YZOZwg870OlgMvQroLQ/viewform?usp=sf_link) pentru a primi un cont de înscriere. Orice problemă tehnică de logare se va semnala la adresa admitere.dppd@credis.unibuc.ro  
 2. În perioada 7-14 octombrie 2020,  folosind adresa de e-mail furnizată (contul de înscriere), studentul va realiza înscrierea la examenul de admitere accesând linkul dedicat (platforma de înscriere online): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAo7k4KXC61MBafyuFUTqoGYfAxWhgq_xhcgLZqntdv5WT0Q/viewform?usp=sf_link.
 3. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul dedicat, sunt:
 • certificat de naștere;
 • certificat de ăsătorie (în cazul schimbării numelui), dacă este cazul;
 • I./Pașaport;
 • diploma de bacalaureat;
 • atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de bacalaureat obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;
 • scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea;
 • certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 • adeverință medicală care să ateste faptul că nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie (cadru didactic);
 • scrisoare de motivație (motivele pentru care vă doriți să deveniți cadre didactice, descrierea unei experiențe din viața de elev care vă motivează pentru alegerea profesiei didactice, ce vă recomandă pentru a fi profesor – calități personale) – minimum o pagină;

Documentele specificate la pct. e, f, și g  sunt necesare doar pentru candidații străini sau care au studiile liceale în afara țării.

 

 • Înscrierea pentru examenul de admitere se realizează urmând paşii obligatorii din formularul de înscriere, candidatul având obligaţia de a anexa/ încărca toate documentele solicitate.
 1. După finalizarea înscrierii, candidatul va primi un mesaj automat care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere.
 2. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de admitere. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă,  candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail (contul de înscriere) pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru concursul de admitere.

C.    Înscrierea online

 1. Candidații se pot înscrie la concursul de admitere  în perioada 7-14 octombrie 2020.

D.    Examenul de admitere

 1. Examenul de admitere se desfășoară pe baza evaluării scrisorii de motivație cu calificativul ADMIS/RESPINS.

 

 

Nr. crt.

TERMEN

PAȘI DE REALIZAT

1

În perioada 5 – 10 octombrie 2020

Studenții din anul I, anul univ. 2020/2021, care doresc să se înscrie pentru concursul de admitere la Programul de certificare pentru profesia didactică – Nivel I (inițial), vor avea responsabilitatea solicitării unui cont de înscriere prin accesarea platformei de preînscriere la adresa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuYnDPq77ah3FAurujcwtSG1Gdc5YZOZwg870OlgMvQroLQ/viewform?usp=sf_link

Orice problemă tehnică de logare cu privire la contul de conectare este sesizată  la adresa admitere.dppd@credis.unibuc.ro

2

În perioada

6-11 octombrie 2020

Fiecare candidat va primi un cont de înscriere pentru conectarea la platforma pusă la dispoziție de FPSE.

3

Perioada de înscriere

7-14 octombrie 2020

Studenții se vor înscrie pentru susținerea examenului de admitere (conform indicațiilor din procedura de înscriere) accesând platforma pusă la dispoziție de FPSE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAo7k4KXC61MBafyuFUTqoGYfAxWhgq_xhcgLZqntdv5WT0Q/viewform?usp=sf_link.

4

După finalizarea înscrierii

Studentul va primi un mesaj automat (pe contul de înscriere) care va confirma transmiterea datelor introduse în platforma online.

5

După finalizarea perioadei de înscriere, nu mai târziu de 16 octombrie 2020

Studentul va primi un mesaj de confirmare/validare privind înscrierea la examenul de admitere.

 

 

6

În perioada

19- 20 octombrie 2020

Studenții vor verifica pe site-ul facultății – https://fpse.unibuc.ro/ – listele cu candidații înscriși la concursul de admitere.

7

21-23 octombrie

Afișare rezultate

Afișarea rezultatelor concursului de admitere se face pe site-ul facultății: https://fpse.unibuc.ro/ .

Candidații admiși pe locurile cu taxă, pentru confirmarea locului ocupat, vor achita ½ din taxa de școlarizare aferentă anului I de studii (sem. I), după cum urmează:

Monospecializare – 250 de  lei

Dublă specializare – 300 de lei

Taxa se achită în contul Facultății de Psihologie și Științele Educației –  RO51RNCB0076010452620069 –  deschis la BCR, sector 5. Pe chitanță trebuie specificate numele studentului(ei), facultatea de proveniență  și mențiunea ”Nivel I – anul I”.

Copia chitanței de achitare a taxei  se transmite pe adresa: admitere.dppd@credis.unibuc.ro, până la 30 octombrie 2020.

În caz contrar, candidatul nu va fi înmatriculat/va pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

Candidații care sunt înmatriculați pe locurile de la buget la facultățile de proveniență vor studia fără taxă în anul universitar 2020-2021.

Program și condiții de funcționare ale sălii de lectură

În vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, Sala de lectură a Bibliotecii de Filosofie va funcţiona în regim de împrumut la domiciliu, după următorul program:

 • LUNI – JOI: 8,30 -15,30
 • VINERI: 8,30 – 12,30
 • SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: ÎNCHIS

Principalii beneficiari vor fi studenţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice şi cercetătorii de la Facultatea de Filosofie, care deţin un permis de bibliotecă valabil pentru anul universitar în curs.  

Împrumutul de publicații din sala de lectură și restituirea publicațiilor împrumutate se vor face exclusiv în baza unei comenzi online prealabile. Utilizatorii vor transmite un email la adresa: lectura.filosofie@gmail.com, în care vor preciza dacă doresc să împrumute anumite titluri sau să restituie publicațiile împrumutate.

Catalogul bibliotecii poate fi consultat aici: http://193.231.9.12/Alice/find.php 

Se pot împrumuta maxim 2 titluri simultan, pentru o perioadă de 7 zile, fără posibilitatea de prelungire a termenului de împrumut.

Cererile de împrumut efectuate de luni până vineri, până la ora 12, vor putea fi onorate în ziua lucrătoare următoare, dacă bibliotecarul de la sala de lectură vă va confirma prin email că titlurile solicitate sunt disponibile şi pot fi împrumutate.

Un email de confirmare va fi trimis și utilizatorilor care doresc să restituie publicații. La fel, aceștia vor fi invitați la sediul bibliotecii în ziua următoare trimiterii solicitării, pe bază de programare. Cărțile restituite vor fi plasate automat în carantină.  

Atenţie! Se vor percepe taxe pentru nerestituirea la termen a publicațiilor împrumutate (1 leu/zi/vol.). După a treia abatere, se suspendă dreptul de împrumut de la sala de lectură.  

Relaţiile cu publicul se vor desfăşura în deplină concordanţă cu respectarea normelor preventive în vigoare – limitarea numărului de persoane în spaţiul de acces în bibliotecă, purtarea măştii de protecţie, îndeplinirea cerinţei de distanţare socială.

Cazare alternativă

Pentru anul universitar 2020 – 2021, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră a primit ofertele unor camine particulare care pun la dispozitia studentilor U.B. urmatoarele locuri de cazare:

 • 80 locuri cazare in caminul Universitatii Artifex;
 • 700 locuri cazare in Caminele ARCCA.

Studentii au acces la cazare prin completarea unei CERERI DE ASISTENTA, la sediul DCOC, in perioada 21 septembrie – 05 octombrie 2020.
Studentii care doresc sa se cazeze in Caminele ARCCA, pot completa cererea de asistenta și direct la Oficiile de cazare din campusurile ARCCA.

Informafii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021.315.80.93, sau direct de la sediul DCOC: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, camin ,,Mihail Kogalniceanu”, corp B, etaj 2, sala de lectura, sector 5, Bucure ti. Programul cu publicul, in perioada mentionata, este de luni pana vineri, intre orele 10.00-14.00.

CIVIS Program: Junior Fellows at the Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen

CIVIS Program:

Junior Fellows at the Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen

The Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen, invites doctoral students of all CIVIS-Universities to become Junior Fellows in Intercultural Studies for the academic year of 2020/21 and pursue a program collaboratively organized by the Universities of Athens, Bucharest and Tübingen. Application is open to doctoral students in philosophy, literature, cultural studies, sociology, political sciences and neighboring subjects.

The program starts October 2020 and runs through July 2021. All costs will be covered by CIVIS (except travel expenses and accommodation for participation in additional workshops organized by CIIS Senior Fellows).

Topic 2020/21: Belonging – the meaning of a fundamental structure of the human being in the 21st century.

Belonging is an increasingly questionable concept in the 21st century, when human society is becoming more and more global. Societies are becoming more diverse, national affiliations are challenged by migration and traditional ties seem to be generally dissolving. At the same time, however, a new need for belonging is emerging. It is only in belonging together with others, in the community, that the actual scope for political action is opened up to the individual. Belonging therefore not only creates security and safety, but also gives rise to responsibility and makes the individual responsible. In this sense Hannah Arendt speaks of the only human right to have rights – and to belong to a political community.

How can the phenomenon of belonging be adequately grasped? What creates belonging, how is it constituted in detail and what does it mean for the relationship between people on the one hand and for the relationship between man and the world on the other (e.g. climate crisis)? How dynamic are affiliations to communities and their convictions or values, to places, to traditions of different cultural imprint, etc.? How do different affiliations influence each other? What role does historicity, traditions and lore play? What is the relationship between the freedom of the individual and the ties to a community? What forms of coercion are there and how can they be countered?

Structure:

Up to 15 doctoral students working on related topics and/or strongly interested in the above mentioned research topic of this academic year are invited to become associated Junior Fellows at the Center for Interdisciplinary and Intercultural Studies (CIIS), University of Tübingen, for one academic year. They will have the chance to get into close intellectual exchange with Postdoctoral Senior Fellows at CIIS who do research on topics related to “Belonging – the meaning of a fundamental structure of the human being in the 21st century”.

The Fellowship consists of three modules:

 • A weekly online course (during semester terms) on “ Recent Perspectives in Phenomenology”. The course is jointly organized by the Universities of Athens, Bucharest and Tübingen.
 • A one-week-workshop at Tübingen University lectured by CIIS Senior Fellows and CIIS Director in July 2021 (July 26th-30th) at which all Junior Fellows present their work (travel expenses and accommodation will be covered by CIVIS).
 • The opportunity to attend different workshops organized by CIIS Senior Fellows at Tübingen University throughout the academic year (travel expenses and accommodation will have to be covered by the participants).

Lecturers: Niels Weidtmann (Tübingen), Bogdan Mincă (Bucharest), Panagiotis Thanassas (Athens), Abbed Kanoor (CIIS Senior Fellow), Eveline Cioflec (CIIS Senior Fellow), Hora Zabarjadi Sar (CIIS Senior Fellow)

Course Outline:

The course topic is “Belonging. Recent Perspectives in Phenomenology”.

The course will be offered online (via Zoom) and consists of 24 units, 12 sessions each semester namely: October 2020 – January 2021 and March 2021 – June 2021. It is a joint course of the University of Tübingen, the University of Bucharest and the University of Athens.

The course provides general insight into recent developments and perspectives in phenomenology yet focusing on the topic of “belonging”. This topic will be discussed against the background of recent developments in phenomenology as related to social and political philosophy. Amongst others authors like Arendt, Derrida, Heidegger, Honneth, Lévinas, Rombach, Stenger and Waldenfels will be referred to.

Workshop Outline:

The workshop takes place 26th-30th July 2021 at the CIIS, University of Tübingen. Arrival and welcoming session on July 26th. During morning sessions 27th-29th CIIS Senior Fellows will present their work while the Junior Fellows will present their research projects during afternoon sessions. Closing session and final discussion on July 30th.

The workshop is meant for collaboration and academic networking. It gives the Junior Fellows the opportunity to present and discuss their own research with CIIS Senior Fellows as well as with Junior Fellow-Colleagues from European Universities participating in the CIVIS Program. It will also provide the opportunity to get to know the University of Tübingen as well as its research campus more closely.

Additionally, Junior Fellows are invited to attend workshops which are organized by CIIS Senior Fellows throughout the year and which deal with the topic of belonging in different perspectives. The first workshop will take place October 8th-9th 2020 on “Beloning – Zugehörigkeiten im Wandel”. While this first workshop will be in German, all other events will be in English.

Application procedure:

Applications are welcome from philosophy, literature, cultural studies, sociology, political sciences and neighboring subjects. Applicants should be doctoral students at one of the Universities of CIVIS (exceptionally master students may be accepted). Applicants must be willing to pursue the entire course program and attend the July-workshop with a presentation of their own research project.

Applicants should send their CV, short outline of their research project (1.000 words) and a cover letter indicating their motivation to become Junior Fellow of the CIIS to info@ciis.uni-tuebingen.de.

This course is worth 6 ECTS/semester.

The application deadline is September 30th 2020.