Modalitatea de desfășurare a activităților didactice sem. I, a.u. 2022-2023

În conformitate cu decizia Consiliului Facultății de Filosofie din data de 14 septembrie 2022, activităților didactice în cadrul Facultății de Filosofie se vor desfășura după cum urmează:

 • la programul de studii de licență: integral prezență fizică;
 • la programele de studii de masterat: integral prezență fizică în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2022 și 8 ianuarie – 22 ianuarie 2023; integral on line în perioada 14 noiembrie – 23 decembrie 2022. La programele de master organizate de Catedra UNESCO activitățile didactice se vor desfășura în format fizic;
 • dacă există un acord între profesor și studenți, activitățile preconizate a se realiza în format on line la masterat se pot desfășura în format fizic;
 • sesiunea de examene de la ambele niveluri de studii se va desfășura cu prezență fizică.

 

Apel la proiecte adresate studenților și asociațiilor studențești pentru promovarea antreprenoriatului și a societății antreprenoriale studențești în cadrul UNIHUB – Societatea Antreprenorială Studențească

UNIHUB – Societatea Antreprenorială Studențească lansează competiția de proiecte adresate studenților și asociațiilor studențești pentru promovarea antreprenoriatului și a societății antreprenoriale studențești pentru anul 2022.

La ediția de anul acesta, competiția va susține patru proiecte cu maximum 2.500 de lei/ proiect. Cheltuieli eligibile: cheltuieli cu cazarea, cheltuieli cu asigurarea mesei, cheltuieli de transport, cheltuieli de logistică – cheltuieli materiale, cheltuieli de editare, multiplicare și alte asemenea.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor studențești este luni, 18 iulie 2022, iar dosarele de aplicație pot fi transmise la unihub@unibuc.ro. Fișa de aplicație poate fi descărcată de aici.

Finanțarea va fi asigurată din proiectul CNFIS-FDI-2022-0167 „Studenți astăzi, antreprenori mâine – sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților și absolvenților UB” (BUSISNESSSTUDENT).

Mai multe detalii cu privire la apelul pentru proiecte adresate studenților și asociațiilor studențești pentru promovarea antreprenoriatului și a societății antreprenoriale studențești în cadrul UNIHUB – Societatea Antreprenorială Studențească pot fi consultate în documentul disponibil aici.

Sursa: https://unibuc.ro/apel-la-proiecte-adresate-studentilor-si-asociatiilor-studentesti-pentru-promovarea-antreprenoriatului-si-a-societatii-antreprenoriale-studentesti-in-cadrul-unihub-societatea-antreprenoriala/ 

Cazare an universitar 2022-2023

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în anul universitar 2022-2023, în căminele Universității din București, vor transmite prin e-mail, până pe 18 septembrie 2022, cererile de cazare și dosarele de cazuri sociale (dacă este cazul), astfel:

 • pentru studii universitare de licență, cererile vor fi transmise la adresa carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro
 • pentru studii universitare de masterat și doctorat, cererile vor fi transmise la adresa iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Data limită de transmitere a cererilor: 18 septembrie 2022.

Cazarea fizică a studenților repartizați în căminele B Grozăvești și Theodor Pallady 1 se va face începând cu data de 3 noiembrie 2022, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului.

NUME I.T. PRENUME SEX
(M / F)
CICLUL DE STUDII
(LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT )
PROGRAMUL DE STUDII ANUL
DE STUDII
CAMIN CAMERA
Bârzu A Ștefan M Grozăvești A1 701
Anton M Constantin M Licență Licență III Mihail Kogălniceanu B 203
Penescu Dragoș Alexandru M Licență Licență I Fundeni 15
Gligor N Nicolae M Licență Licență II Grozăvești C 540
Corbu I Marius-Bogdan M Doctorat Doctorat III Grozavești A1 701
Ciocioman V Adrian Mădălin M Doctorat Doctorat II Grozăvești A1 701
Miclea V-I Bogdan M Doctorat Doctorat II Grozăvești C 540
Nițu G Georgiana-Cerasela F Doctorat Doctorat IV Grozăvești C 537
Poenariu M Remus Marian M Masterat Masterat II Mihail Kogălniceanu B 203
Faur C Alexandra F Masterat Masterat II Grozăvești A 2
Manolache F.M. Adrian M Masterat Masterat II Grozăvești A 3
Cetean I-I Adrian-Iulian M Masterat Masterat II Grozăvești A 3
Colbu I Ionuț-Cristian M Masterat Masterat II Stoian Militaru 19 A
Poganu R.D. Ana-Maria F Masterat Masterat II Theodor Pallady 2 208
Rusu D.C. Julia F Masterat Masterat II Grozăvești A 6
Big (Grigorescu) G. Felicia F Masterat Masterat II Grozăvești C 537
Petrescu E Iuliana-Diana F Masterat Masterat II Grozăvești A 4
Iridon V-M Răzvan-Andrei M Masterat Masterat I Grozăvești A 5
Anastasia L Popa F Masterat Masterat I Grozăvești A 2
Tabac C Valeria F Masterat Masterat I Grozăvești A 6
Firicel D.C. Paul-Tiberiu M Masterat Masterat I Grozăvești A 5
Petrea M Paula F Masterat Masterat I Grozăvești C 538
Alion R Violeta-Roberta F Masterat Masterat I Theodor Pallady 2 208
Partas A Vadim M Masterat Masterat I Stoian Militaru 19 A
Mintuță L-O Smaranda Ioana Carina F Masterat Masterat I Grozăvești C 538
Moroșan I Raul M Licență Licență III Grozăvești C 541
Stanciu N Andrei-Marius M Licență Licență III Grozăvești C 541
Băcescu M Adnana Ioana F Licență Licență III Theodor Pallady 1 12
Roman D Sebastian Constantin M Licență Licență III Grozăvești C 539
Ilău J-D Gabriel-Ciprian M Licență Licență III Stoian Militaru 19 A
Ladaru N Theodora F Licență Licență III Theodor Pallady 1 12
Trofim A Corneliu M Licență Licență III Stoian Militaru 19 C
Popa O M Paula-Theodora F Licență Licență III Grozăvești B 129
Cioară Z C Viorel M Licență Licență III Grozăvești B 130
Gherghel L M Elena-Iuliana F Licență Licență III Grozăvești B 129
Constandache M Elena F Licență Licență III Grozăvești C 542
Măcișanu A Daniel-Vasile M Licență Licență III Grozăvești B 130
Țurcan S Adelina F Licență Licență III Grozăvești C 542
Stan A Alexia-Maria F Licență Licență II Grozăvești B 131
Cotorobai V Valeriu M Licență Licență II Grozăvești B 132
Nicula A Gabriela F Licență Licență II Grozăvești B 131
Milea G Andrei Georgian M Licență Licență II Grozăvești B 132
Costache M Denisa-Alexandra F Licență Licență II Theodor Pallady 1 12
Băcioiu N Evelina-Mariana F Licență Licență I Grozăvești A 4
Tololoancă M Elena-Cristina F Licență Licență I Grozăvești A 7
Stroia I.C. Ștefania-Ioana F Licență Licență I Grozăvești A 7
Veseliu M Andreea-Irina F Licență Licență I Poligrafie 7
Marinescu I.M. Anna-Maria F Licență Licență I Poligrafie 7
Păvălucă Ș Iustina F Licență Licență I Poligrafie 7
Munteanu-Donciu C Elena-Valentina F Licență Licență I Poligrafie 7
Hrițcu G Dragoș-Georgian M Licență Licență I Grozăvești C 539
Borcoș F Albert-Florin M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 203
Dobre A Valentin-Irinel M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 204
Sava D Cosmin-Andrei M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 204
Moater L Mihai-Ioan-Andrei M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 204
Chică-Roșă G Cristian-Daniel M Licență Licență I Stoian Militaru 19 C
Ojog P.B. Stratulat Ianis M Licență Licență I Fundeni 15

Proces Verbal

Încheiat astăzi, 20 septembrie 2022, cu ocazia distribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de Cazare a Facultății de Filosofie.

Au fost depuse 65 de cereri de cazare din partea studenților Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București și 1 cerere din partea unui angajat al Facultății de Filosofie, UB.

Cererile depuse după data de 18 septembrie nu au fost analizate, ele urmând să fie luate în calcul pentru etapa a II-a de cazare.

Rectoratul UB a alocat Facultății de Filosofie un număr de 57 de locuri, prin adresa Nr. 19368/14.09.2022.

Pentru ciclul doctoral au fost atribuite 4 locuri, studenții doctoranzi având activități de cercetare și activități didactice în cadrul facultății, iar 1 loc a fost alocat angajatului facultății. Cele 52 de locuri rămase au fost alocate proporțional cu numărul de cereri depuse de studenții fiecărui an de și ciclu de studii. În urma calculului proporționalității, a rezultat următoarea distribuție:

Angajat: 1 loc

Doctorat: 4 locuri

Master II: 9 locuri

Master I: 8 locuri

Licență III: 14

Licență II: 7

Licență I: 14

 

Conform Metodologiei, acordarea locurilor s-a realizat folosind criteriul mediilor, excepție făcând 3 locuri acordate pe baza criteriului social/medical.

Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de Cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2022-2023.

 

Membri Comisiei:

Președinte

Conf. Univ. Dr. Prodecan Emanuel Socaciu

Secretară Șef, Ciachir Carmen-Viviana

Student Reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie, Ștefan Bârzu

Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Maria Silvia Grecu

Reprezentantă Asociația Philos, Elena Constandache

Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Ruxandra Rădulescu

Tabere studentești 2022

Componenta comisiei de analizare a dosarelor:
 • Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu, prodecan
 • Drd. Maria Silvia Grecu, reprezentant Asociatia Philos
Comisia se va întruni pentru analizarea dosarelor joi, 14 iulie, ora 10.00, online.

Perioada de înscriere pentru studenți este 06 – 10 iulie 2022

Dosarele vor fi transmise secretarului de an:

Secretar IULIANA ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
 • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • Catedra UNESCO

Oferta burse Italia

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023:

–  până la 36 luni de bursă oferite de M.A.E. italian acordate conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure 

Bursele se pot acorda pentru:

 1. Studii de masterat (Laurea Magistrale 20 ciclo) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 2. Cursuri de studii superioare în Arta, Muzică și Dans (AFAM) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 3. Programe de doctorat – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 4. Proiecte de cercetare (Progetti in co-tutela) ) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 5. Cursuri avansate de limbă și cultură italiană – pentru o perioadă de studii 3 luni.

Informații complete privind programele de burse, condițiile de eligibilitate cerute de partea italiană, documentele solicitate și condițiile financiare oferite de M.A.E. italian găsiți în documentul atașat și pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it

Aplicația pentru partea italiană se realizează online. Candidații trebuie să completeze și să transmită formularul online de aplicație  înregistrându-se folosind următorul link: https://studyinitaly.esteri.it 

Candidaturile pentru partea italiană trebuie să fie transmise on-line până la data limită de 09 iunie 2022, 2 PM C.E.T.

Termen limită pentru depunerea candidaturilor la A.C.B.S. – 13 IUNIE 2022.

A se vedea informatiile de la pagina https://roburse.ro/concurs/italia-2022-2023/ 

Consilierea filosofică: o perspectivă antreprenorială – 17.05.2022

CCIIF vă invită la Săptămâna Antreprenoriatului, eveniment organizat în cadrul proiectului  CNFIS-FDI-2022-0499. Cu această ocazie, studenții, masteranzii și doctoranzii Facultății de Filosofie, dar și alte audiențe din cadrul UB, pot participa la întâlnirea cu Petruț Dinu, absolvent al facultății noastre, în prezent masterand în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, care ne va vorbi din perspectivă antreprenorială despre cariera sa de consilier de dezvoltare personală și psihoterapeut integrativ în formare. Ce înseamnă resursele investite în acest parcurs profesional, cum va crește acest brand și care sunt obiectivele antreprenoriale pe care trebuie să le aveți în vedere dacă alegeți o asemenea carieră sunt întrebările cheie la care vom răspunde împreună, în cadrul acestei întâlniri. 

Pentru întrebări referitoare la eveniment și pentru înscrieri vă rugăm să vă adresați dnei Lect. Univ. Dr. Oana Șerban: oana.serban@filosofie.unibuc.ro 

Întâlnirea se va desfășura în format hibrid. Datele de acces, via Google Meet, sunt:

Saptamana antreprenoriatului, Petruț Dinu
Tuesday, May 17 · 6:00 – 7:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/dfc-ibdb-xjm
Or dial: ‪(RO) +40 31 227 7173‬ PIN: ‪998 180 864‬#
More phone numbers: https://tel.meet/dfc-ibdb-xjm?pin=4840297988152