Cazare an universitar 2023-2024

Studenții repartizați în căminul C Grozăvești se pot caza fizic în cămin începând cu data de 1 octombrie 2023

Candidații admiși în sesiunea septembrie 2023 pot să depună cererile de cazare la confirmarea locului, urmând să fie analizate în etapa a II-a de cazare.

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în anul universitar 2023-2024, în căminele Universității din București, vor transmite prin e-mail, până pe 15 septembrie 2023, cererile de cazare și dosarele de cazuri sociale (dacă este cazul), astfel:

 • pentru studii universitare de licență, cererile vor fi transmise la adresa carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro
 • pentru studii universitare de masterat și doctorat, cererile vor fi transmise la adresa iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Data limită de transmitere a cererilor: 15 septembrie 2023.

Studenții repartizați în căminul C Grozăvești se pot caza fizic în cămin începând cu data de 1 octombrie 2023

Proces verbal

 

Încheiat astăzi, 4 octombrie 2023, cu ocazia redistribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de Cazare a Facultății de Filosofie, în cadrul estapei a doua de cazări. 

Comisia a analizat cele 3 cereri depuse (toate depuse după sesiunea de admitere din septembrie 2022).

Rectoratul UB a realocat Facultății de Filosofie un număr de 2 locuri pentru etapa a doua. Locurile au fost repartizate pe baza criteriului mediei.

Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2023-2024, etapa a II-a.

 

 Membrii Comisiei de cazare a Facultății de Filosofie:

 • Președinte,

Conf. dr. Emanuel Socaciu, Prodecan

 

 • Membri,

Viviana Ciachir, secretar șef

Maria Silvia Grecu, student reprezentant în Senatul Universității

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Rareș Constantin Dascălu, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Andreea Ioana Opriș, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Robert Alexandru Baranov, student reprezentant din partea Asociației Philos

Miruna Andreea Iancu, student reprezentant din partea Asociației Philos

Nr. crt. FACULTATEA NUME I.T. PRENUME CICLUL DE STUDII
(LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT )
PROGRAMUL DE STUDII ANUL
DE STUDII
CRITERIU DE ACORDARE
(SOCIAL / MEDICAL /
MEDIE / ORFAN / PLASAMENT / DIZABILITATI / ANGAJAT)
CAMIN CAMERA
1 Filosofie Delijan E. Aiguli Master FGC medie Grozăvești B 132
2 Filosofie Darii I. Mirela Master EASAO medie Kogălniceanu B 404

Proces verbal

Încheiat astăzi, 19 septembrie 2023, cu ocazia distribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de cazare a Facultății de Filosofie.

Au fost depuse 66 de cereri de cazare din partea studenților Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Comisia a constatat că două cereri nu au fost valide, acestea fiind respinse.

Cererile depuse de candidații care vor fi admiși în sesiunea de admitere din septembrie 2023 vor fi luate în calcul în cadrul etapei a doua de cazări.

Rectoratul UB a alocat Facultății de Filosofie un număr de 64 de locuri, prin adresa nr. 17676/15.09.2023.

Au fost depuse 6 cereri de cazare pe baza criteriului social. Comisia a analizat documentele și a constatat că toate cererile sunt întemeiate, prin urmare a acordat 6 locuri de cazare pe criteriul social.

Pentru ciclul doctoral au fost atribuite 5 locuri, studenții doctoranzi având activități de predare și de cercetare în cadrul facultății. Cele 53 de locuri rămase au fost alocate proporțional cu numărul de cereri depuse de studenții fiecărui an și ciclu de studii. A rezultat următoarea distribuție:

 • master: I – 10 locuri; II – 5 locuri
 • licență: I – 21 locuri; II – 12 locuri; III – 5 locuri.

Conform Metodologiei, repartizarea locurilor s-a realizat folosind criteriul mediilor, și ținând cont, pe cât posibil, de criteriile exprimate de studenți.

Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2023 – 2024.

Membrii Comisiei de cazare a Facultății de Filosofie:

 • Președinte,

Conf. dr. Emanuel Socaciu, Prodecan

 • Membri,

Viviana Ciachir, secretar șef

Maria Silvia Grecu, student reprezentant în Senatul Universității

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Rareș Constantin Dascălu, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Andreea Ioana Opriș, studentă reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie

Robert Alexandru Baranov, student reprezentant din partea Asociației Philos

Miruna Andreea Iancu, student reprezentant din partea Asociației Philos

Studenții repartizați în căminul C Grozăvești se pot caza fizic în cămin începând cu data de 1 octombrie 2023

Cazare an universitar 2022-2023

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în anul universitar 2022-2023, în căminele Universității din București, vor transmite prin e-mail, până pe 18 septembrie 2022, cererile de cazare și dosarele de cazuri sociale (dacă este cazul), astfel:

 • pentru studii universitare de licență, cererile vor fi transmise la adresa carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro
 • pentru studii universitare de masterat și doctorat, cererile vor fi transmise la adresa iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Data limită de transmitere a cererilor: 18 septembrie 2022.

Studenții reparizați în căminul B Grozăvesti pe etajele Parter, 1 și 2 se pot caza fizic începând din 24.10.2022.
Cazarea se poate face direct la administrația căminului în baza listelor pe care le-am primit de la dumneavoastră. Studenții se pot caza fizic de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 15:00 până la data de 26 octombrie 2022.
Nr. crt.  FACULTATEA NUME I.T. PRENUME CICLUL DE STUDII
(LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT )
PROGRAMUL DE STUDII ANUL
 DE STUDII
MEDIE / NUMAR RESTANTE / PUNCTAJ CLASIFICARE (dupa caz) CRITERIU DE ACORDARE
(SOCIAL / MEDICAL /
MEDIE / ORFAN / PLASAMENT / DIZABILITATI / ANGAJAT)
CAMIN  CAMERA
1 Filosofie Penescu C. Dragoș Alexandru Licență Licență I   Social Stoian Militaru 19A
2 Filosofie Aguș C. Constantin Licență Licență I   Social Fundeni 15
3 Filosofie Panțuru V.P. Victor Andrei Licență Licență III   Social Grozăvești A 3
4 Filosofie Tănase N.C. Ioan Vlad Doctorat Doctorat I 9.75 Medie Grozăvești A 6
5 Filosofie Danciu A. Alexandru Cătălin Licență Licență I 9.08 Medie Grozăvești A 6

Proces-Verbal

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2022, cu ocazia redistribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de Cazare a Facultății de Filosofie. 

Comisia a analizat cele 24 de cereri depuse (8 cereri din etapa I de distribuire, 16 cereri depuse după sesiunea de admitere din septembrie 2022).

Rectoratul UB a realocat Facultății de Filosofie un număr de 5 locuri pentru etapa a doua, prin adresa nr. 20982/29.09.2022.

Au fost rezolvate prioritar cererile de cazare ale studenților care au solicitat un loc în căminele UB pe baza criteriului social (3 cereri). Restul de locuri au fost repartizate pe baza criteriului mediei.

Prezentul proces verbal conține ca aneză Macheta de cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2022-2023, etapa a II-a. 

Membri Comisiei: 

Președinte

Conf. Univ. Dr., Prodecan Emanuel Socaciu

Secretară Șef, Ciachir Viviana

Student Reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie, Ștefan Bârzu

Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Maria Silvia Grecu

Reprezentantă Asociația Philos, Elena Constandache

Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Ruxandra Rădulescu

 

Cazarea fizică a studenților repartizați în căminele B Grozăvești și Theodor Pallady 1 se va face începând cu data de 3 noiembrie 2022, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului.

NUME I.T. PRENUME SEX
(M / F)
CICLUL DE STUDII
(LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT )
PROGRAMUL DE STUDII ANUL
DE STUDII
CAMIN CAMERA
Bârzu A Ștefan M Grozăvești A1 701
Anton M Constantin M Licență Licență III Mihail Kogălniceanu B 203
Penescu Dragoș Alexandru M Licență Licență I Fundeni 15
Gligor N Nicolae M Licență Licență II Grozăvești C 540
Corbu I Marius-Bogdan M Doctorat Doctorat III Grozavești A1 701
Ciocioman V Adrian Mădălin M Doctorat Doctorat II Grozăvești A1 701
Miclea V-I Bogdan M Doctorat Doctorat II Grozăvești C 540
Nițu G Georgiana-Cerasela F Doctorat Doctorat IV Grozăvești C 537
Poenariu M Remus Marian M Masterat Masterat II Mihail Kogălniceanu B 203
Faur C Alexandra F Masterat Masterat II Grozăvești A 2
Manolache F.M. Adrian M Masterat Masterat II Grozăvești A 3
Cetean I-I Adrian-Iulian M Masterat Masterat II Grozăvești A 3
Colbu I Ionuț-Cristian M Masterat Masterat II Stoian Militaru 19 A
Poganu R.D. Ana-Maria F Masterat Masterat II Theodor Pallady 2 208
Rusu D.C. Julia F Masterat Masterat II Grozăvești A 6
Big (Grigorescu) G. Felicia F Masterat Masterat II Grozăvești C 537
Petrescu E Iuliana-Diana F Masterat Masterat II Grozăvești A 4
Iridon V-M Răzvan-Andrei M Masterat Masterat I Grozăvești A 5
Anastasia L Popa F Masterat Masterat I Grozăvești A 2
Tabac C Valeria F Masterat Masterat I Grozăvești A 6
Firicel D.C. Paul-Tiberiu M Masterat Masterat I Grozăvești A 5
Petrea M Paula F Masterat Masterat I Grozăvești C 538
Alion R Violeta-Roberta F Masterat Masterat I Theodor Pallady 2 208
Partas A Vadim M Masterat Masterat I Stoian Militaru 19 A
Mintuță L-O Smaranda Ioana Carina F Masterat Masterat I Grozăvești C 538
Moroșan I Raul M Licență Licență III Grozăvești C 541
Stanciu N Andrei-Marius M Licență Licență III Grozăvești C 541
Băcescu M Adnana Ioana F Licență Licență III Theodor Pallady 1 12
Roman D Sebastian Constantin M Licență Licență III Grozăvești C 539
Ilău J-D Gabriel-Ciprian M Licență Licență III Stoian Militaru 19 A
Ladaru N Theodora F Licență Licență III Theodor Pallady 1 12
Trofim A Corneliu M Licență Licență III Stoian Militaru 19 C
Popa O M Paula-Theodora F Licență Licență III Grozăvești B 129
Cioară Z C Viorel M Licență Licență III Grozăvești B 130
Gherghel L M Elena-Iuliana F Licență Licență III Grozăvești B 129
Constandache M Elena F Licență Licență III Grozăvești C 542
Măcișanu A Daniel-Vasile M Licență Licență III Grozăvești B 130
Țurcan S Adelina F Licență Licență III Grozăvești C 542
Stan A Alexia-Maria F Licență Licență II Grozăvești B 131
Cotorobai V Valeriu M Licență Licență II Grozăvești B 132
Nicula A Gabriela F Licență Licență II Grozăvești B 131
Milea G Andrei Georgian M Licență Licență II Grozăvești B 132
Costache M Denisa-Alexandra F Licență Licență II Theodor Pallady 1 12
Băcioiu N Evelina-Mariana F Licență Licență I Grozăvești A 4
Tololoancă M Elena-Cristina F Licență Licență I Grozăvești A 7
Stroia I.C. Ștefania-Ioana F Licență Licență I Grozăvești A 7
Veseliu M Andreea-Irina F Licență Licență I Poligrafie 7
Marinescu I.M. Anna-Maria F Licență Licență I Poligrafie 7
Păvălucă Ș Iustina F Licență Licență I Poligrafie 7
Munteanu-Donciu C Elena-Valentina F Licență Licență I Poligrafie 7
Hrițcu G Dragoș-Georgian M Licență Licență I Grozăvești C 539
Borcoș F Albert-Florin M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 203
Dobre A Valentin-Irinel M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 204
Sava D Cosmin-Andrei M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 204
Moater L Mihai-Ioan-Andrei M Licență Licență I Mihail Kogălniceanu B 204
Chică-Roșă G Cristian-Daniel M Licență Licență I Stoian Militaru 19 C
Ojog P.B. Stratulat Ianis M Licență Licență I Fundeni 15

Proces Verbal

Încheiat astăzi, 20 septembrie 2022, cu ocazia distribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de Cazare a Facultății de Filosofie.

Au fost depuse 65 de cereri de cazare din partea studenților Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București și 1 cerere din partea unui angajat al Facultății de Filosofie, UB.

Cererile depuse după data de 18 septembrie nu au fost analizate, ele urmând să fie luate în calcul pentru etapa a II-a de cazare.

Rectoratul UB a alocat Facultății de Filosofie un număr de 57 de locuri, prin adresa Nr. 19368/14.09.2022.

Pentru ciclul doctoral au fost atribuite 4 locuri, studenții doctoranzi având activități de cercetare și activități didactice în cadrul facultății, iar 1 loc a fost alocat angajatului facultății. Cele 52 de locuri rămase au fost alocate proporțional cu numărul de cereri depuse de studenții fiecărui an de și ciclu de studii. În urma calculului proporționalității, a rezultat următoarea distribuție:

Angajat: 1 loc

Doctorat: 4 locuri

Master II: 9 locuri

Master I: 8 locuri

Licență III: 14

Licență II: 7

Licență I: 14

 

Conform Metodologiei, acordarea locurilor s-a realizat folosind criteriul mediilor, excepție făcând 3 locuri acordate pe baza criteriului social/medical.

Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de Cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2022-2023.

 

Membri Comisiei:

Președinte

Conf. Univ. Dr. Prodecan Emanuel Socaciu

Secretară Șef, Ciachir Carmen-Viviana

Student Reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie, Ștefan Bârzu

Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Maria Silvia Grecu

Reprezentantă Asociația Philos, Elena Constandache

Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Ruxandra Rădulescu

Cazare an univ. 2021-2022

Comisia de cazare a Facultății de Filosofie, Universitatea din București, a distribuit cele 8 de locuri primite din partea Universității pentru a doua etapă de cazare. 

Comisia de cazare a Facultății de Filosofie, Universitatea din București, a distribuit toate cele 39 de locuri primite din partea Universității pentru prima etapă de cazare. Facultatea a făcut demersuri pentru suplimentarea numărului de locuri. În cazul în care ne vor fi alocate locuri suplimentare, cererile respinse în prima etapă vor fi reanalizate, împreună cu cele depuse de către studenții și studentele care au susținut admiterea la programele facultății în luna septembrie. 

Conform calendarului propus de Universitatea din București, cazarea efectivă se realizează în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2021.

Doctoranzii de ani II, III sau prelungire, care au depus cerere de cazare, dar nu au adrese de email de tip @s.unibuc.ro, care să le permită să completeze formularul privind situația vaccinării, sunt rugați ca în cursul zilei de astăzi, 20.09, să trimită mesaj email de pe adresa lor de tip @drd.unibuc.ro pe adresa contact@it.unibuc.ro, cu Cc la carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro, pentru a primi o adresă de tip @s.unibuc.ro.

Pentru a crește gradul de protecție al studenților în contextul epidemiologic actual, studenții care urmează să solicite sau care deja au solicitat un loc de cazare în căminele Universității din București pentru perioada anului universitar 2021-2022, vor completa, în funcție de anul de studii, formularul privind situația individuală a vaccinării împotriva Covid 19, astfel:

Studenții care nu vor face dovada vaccinării cu schema completă sau a imunizării prin boală vor fi considerați ca fiind nevaccinați.

Formularul trebuie completat de toți studenții care solicită un loc de cazare până la data de 21.09.2021.

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în anul universitar 2021-2022 vor transmite până pe 15 septembrie 2021, ora 12.00 cererile de cazare și dosarele de cazuri sociale (dacă este cazul) la secretarul de an

Secretar IULIANA ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE 
 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:   anul I și II

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
 • STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 • Catedra UNESCO

Data limită: 15 septembrie 2021.

Cazare alternativă

Pentru anul universitar 2020 – 2021, Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră a primit ofertele unor camine particulare care pun la dispozitia studentilor U.B. urmatoarele locuri de cazare:

 • 80 locuri cazare in caminul Universitatii Artifex;
 • 700 locuri cazare in Caminele ARCCA.

Studentii au acces la cazare prin completarea unei CERERI DE ASISTENTA, la sediul DCOC, in perioada 21 septembrie – 05 octombrie 2020.
Studentii care doresc sa se cazeze in Caminele ARCCA, pot completa cererea de asistenta și direct la Oficiile de cazare din campusurile ARCCA.

Informafii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021.315.80.93, sau direct de la sediul DCOC: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, camin ,,Mihail Kogalniceanu”, corp B, etaj 2, sala de lectura, sector 5, Bucure ti. Programul cu publicul, in perioada mentionata, este de luni pana vineri, intre orele 10.00-14.00.