În ședința Consiliul Facultății de Filosofie din 29.11.2021 s-a decis ca în anul universitar 2021-2022 să se organizeze două sesiuni de finalizare a studiilor (licență și disertație): iunie-iulie 2022 și ianuarie-februarie 2023.