______________________________________________________

Practica de specialitate / Curricular Practical Training – semestrul II: încărcarea adeverințelor de practică pe link-ul aferent programului de studii se va face până la data de 04 iunie 2023. 

Pentru restanțe la Practică, studenții sunt rugați să îi contacteze, prin e-mail, pe profesorii responsabili de practică până cel târziu la data de 15 iunie 2023.

______________________________________________________________
Nume & Prenume cadru didactic Adresă de e-mail Programare
Acad. prof. univ. dr. Dumitru Mircea andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro joi, 8 iunie 2023, ora 10.00.
Acad. prof. univ. dr. Babeș Alexandru alexandru.babes@bio.unibuc.ro Sensory Neurophysiology (master, an 2) – termen-limită pentru predarea eseurilor: 25 mai 2023.
Prof. univ. dr. Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro Etica drepturilor omului, Master EASAO-SDIERI, an II 17 mai 2023, ora 16.00.
Prof. univ. dr. Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Restanțe și reexaminări:
Istoria filosofiei românești – Licență anul III – FC;  Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF, anul I – 15 iunie 2023, ora 12.00.
Prof. univ. dr. Flonta Mircea constantin.brincus@unibuc.ro Master II, „Cultură, cunoaștere, valori” 23 mai 2023, ora 18:00
Eseul trebuie trimis până la data de 15 mai 2023 la adresa constantin.brincus@unibuc.ro
Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Restanțe și reexaminări – Etică socială și politică + Social and Political Philosophy/Ethics  6 iunie 2023, ora 12
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Etica științei, master EASAO, anul II: 19 mai 2023;
Filosofia biologiei, licență anul III: 17 mai 2023;
Restante si reexaminări: 9 iunie 2023.
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Introducere în filosofia analitică, Licență, Modul Filosofie Teoretică, anul III, 22 mai 2023;
Knowledge Management, Masterat IM UNESCO, anul II, 30 mai 2023.
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Filosofie și religie – 18 mai 2023, ora 10;
Restanțe – 13 iunie 2023, ora 14.
Prof. univ. dr. Vezeanu Ion ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr Curs opțional: Simboluri și reprezentări ale nebuniei în cultură
Examene (Licență III, Master II): marți, 30 mai 2023, Amf. Titu Maiorescu (14-16); restanțe 06 iunie  2023, Amf. Titu Maiorescu (14-16);
Examene (Licență I și II ; Master I): marți, 06 iunie 2023, Amf. Titu Maiorescu (14-18); restanțe 30 iunie 2023; Amf. Titu Maiorescu (14-16).
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro Restanțe la cursul de Modernitate și europenitate (Curs: Prof. Univ. Dr. Viorel Vizureanu, Seminar: Lect. Univ. Dr. Oana Șerban) – deadline predare eseu via e-mail (oana.serban@filosofie.unibuc.ro) 12 iunie 2023, ora 12.00. Susținere examen oral si scris: 13 iunie 2023, ora 12.00.
Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Restante/reexaminări pentru disciplina „Introduction to Neuroscience” din cadrul masterului Cognitive science – Mind the Brain este perioada 14-15 iunie 2023.
Conf. univ. dr. Bogatu Eugenia bogatue@yahoo.com Restanțe curs Pragmatism: 10 iunie 2023, ora 10.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Examen Ontologie, an III, Filosofie teoretică, 30 mai 2023, ora 10.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Restanțe și reexaminări – vineri, 9 iunie 2023, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro 10 iunie 2023 – predarea eseurilor pentru „Teorii şi paradigme culturale” (licenţă, an 3), respectiv „Semnul în artă” (IAFC, an 2).
Conf. univ. dr. Ianole-Călin Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Experimental Approaches in Economics, master PPE 2, restanță  – 12 iunie 2023, ora 18, sala 5 (demisol Facultatea de Matematică).
Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@gmail.com Examen Filosofie contemporană: 10 mai 2023, ora 10, amf. MF, examen scris 2 ore.
Restanţe (doar pentru anul 3) Introducere în etică, Introducere în estetică şi Filosofie contemporană: 8 iunie 2023, ora 10 şi ora 12 (se poate veni pentru oricare dintre aceste discipline atât de la ora 10, cât şi de la ora 12), examen scris 2 ore la fiecare dintre cele 3 discipline.
Restanţe la Concepte şi terapii filosofice (doar pentru anul 2 master), ICIF: eseuri trimise pe mailul personal şi instituţional până pe 7 iunie 2023 seara.
Conf. univ. dr. Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro 08 mai 2023, ora 12 – anul III Filosofie teoretică, Filosofia naturală și originile științei moderne.
Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro 06 iunie 2023
Conf. univ. dr. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro curs „Hermeneutică“, anul III, Filosofia Culturii:
sesiunea obișnuită: 25 mai 2023, ora 23:59;
sesiunea de restanțe: 12 iunie 2023, ora 23:59.
Conf. univ. dr. Alexandru Nicolae alexandru.nicolae@unibuc.ro Language and Cognition (master, an 2) – termen-limită pentru predarea eseurilor: 21 mai 2023.
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro Egalitate și gen (EASAO+SDIERI) – 02 iunie 2023 (eseu)
Instituții politice și sociale (III licență) – 16 iunie 2023 (eseu)
Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Examen Filosofia stiintelor umane: 23 mai 2023, ora 10.00;
Restante: 16 iunie 2023, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Filosofie, tehnologie și media (master FGC, anul II): examen: 2 iunie 2023, ora 14.00; restanță: 7 iunie 2023, ora 16.00.
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro 14 iunie 2023, ora 23:59 deadline eseu;
16 iunie 2023, ora 11:00 examen oral prezentare eseu.
Conf. univ. dr. Volacu Alexandru alexandru.volacu@faa.unibuc.ro Examen Evidence-based policies (PPE, master): 11 mai  2023; Restanță Evidence-based policies (PPE, master): 7 iunie 2023.
Lect. dr. Marin Bălan marin.balan@filosofie.unibuc.ro Practică pedagogică anul III licență – 2 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro Filosofie și literatură, curs, FGC II, examen 17 mai 2023, ora 14.00
Restanțe la:
Fenomenologie an III licență,
Fenomenologie germană, ICIF an II,
Opere filosofice fundamentale, FGC an II,
Filosofie și literatură, curs, FGC II,
pe data de 6 iunie 2023, ora 14.00.
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Restanțe & reexaminări Etică și Integritate Academică: 16 iunie 2023, ora 14.00, examen oral pe baza eseului/ textelor de seminar. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 15.06.2023, ora 14.00.
Restanțe & reexaminări  Academic Ethics and Integrity: 16.06.2023, ora 14.00, examen oral pe baza eseului/ textelor de seminar. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 15.06.2023, ora 14.00.
Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Gender and Intercultural Communication, master CIS, an II: termen depunere eseuri pe Moodle: 21 mai 2023.
Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Restanță licență anul 3, modul FMP, curs Filosofie politică contemporană – 14 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Dima Ionuț-Bogdan bogdan.dima@drept.unibuc.ro Constitutional Democracy – Master PPE – 27 mai 2023 (orele 10.00) – Examen oral.
Lect. univ. dr. Gheorghe Marius Laurențiu laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro  Antropologie politică – anul III Licență – examen oral 19 mai 2023, ora 10.00, sala Tudor Vianu;
Restanță anul III Licență – examen scris Filosofia dreptului – 07 iunie, ora 12.00
Lect. univ. dr. Ana Karlstedt ana.karlstedt@lls.unibuc.ro Examenul de restanță la Limba Germană se va ține odată cu examenul curent pentru anul I: 2 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro O istorie biopolitică a antiumanismului și antisemitismului, anul II ICIF, 9 mai 2023 ora 16.00;
Estetică (anul III, licență), 9 iunie 2023 ora 18.00
– diferențe/restanțe (deadline valabil doar pentru sarcinile de seminar) Introducere în estetică 9 mai  2023 ora 18.00 – anul I;
Lect. univ. dr. Toader Mădălina madalina.toader@lls.unibuc.ro Restanță: 10 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Etica și politica noilor tehnologii (Licență) – 15 mai 2023, ora 11.00;
Morality, Business and Information Technology (PPE) – 17 mai 2023, ora 11.00;
Restanțe și reexaminări: 08 iunie 2023 – toate cursurile, cu programare în prealabil pe mail.
Asist. univ. dr. Mărășoiu Andrei Ionuț andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Eseul / eseul II de predat (de către studenții eligibili, potrivit fișei disciplinei, contactați-l pe AM pentru detalii) la Introducere în Filosofie (licență an 1), Epistemologie (licență an 1), Filosofia Limbajului (licență an 2), Philosophical Foundations of Cognitive Science (master an 1), Theory of Mind (master an 1), Critical Thinking in the Social Sciences (master an 1, transversal), Philosophy of Mind (master an 2) – toate au ca termen-limită luni, 29 mai, ora 10 dimineața, via email;
Test de recuperare la Introducere în Logica Modernă, licență an 2, luni, 29 mai, ora 10 dimineața;
Test de recuperare la Reasoning, master an 2, luni, 29 mai, ora 10 dimineața;
Restanțele și reexaminările aferente acestor discipline vor fi indicate în dreptul titularilor de curs.
Asist. univ. dr. Dragomir Alexandru alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro CURS: Minds and Machines – deadline eseu final: 22 mai 2023.
CURS: Etica inteligenței artificiale – deadline eseu final: 11 iunie 2023, susținerea eseului: 12 iunie 2023, 12.00-14.00.
Asist. univ. dr. Sandu Paul Gabriel paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Fenomenologie Franceză – 1 iunie 2023, ora 23:59 și 14 iunie 2023 23:59.

Filosofie Modernă, anul III (restanțe):
  • 12.06, ora 12, examen oral (susținerea referatului)
  • 13.06, ora 12, examen scris.
Dr. Savu Bianca bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Masterat, An II, restanță Retorică și Argumentare (an I) – 20 mai 2023, ora 12:00.

Conform Structurii anului universitar 2022-2023, pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) sesiunea de examene curente se va desfășura în perioada 08.05.2023 – 04.06.2023, iar sesiunea de restanțe și reexaminări va fi în perioada 05.06.2023 – 18.06.2023.

Studenții din anul III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență sunt rugați să transmită, până la data de 08.05.2023, pe adresa de e-mail a secretarei de an, cererea de susținere a restanțelor/diferențelor însoțită de dovada de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen).

Studii universitare de licență: anul III Filosofie

Secretar Carmen Șandru: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master: anul II

Secretar Iuliana Iliescu: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master – Catedra UNESCO

Secretar Viviana Ciachir: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor  se poate achita la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

Restanțele din anii anteriori și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 28.09.2021 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 24.

Restanțele din anul curent de studii se pot susține gratuit (doar la primele două prezentări/disciplină).

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor.