ÎNSCRIERE SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență în sesiunea ianuarie – februarie 2023 sunt rugați ca până la data de 27.01.2023 să transmită cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele susținute în sesiunea ianuarie-februarie 2023, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an:

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studiile universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – studiile universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

 _________________________________________

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor. Studenții aflați în semestru suplimentar cu taxă, care au achitat taxa de restanță, sunt rugați să contacteze secretariatul pentru procedura de returnare.

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE IANUARIE-FEBRUARIE 2023

Nume și prenume cadru didactic Adresă e-mail Programare
Prof. univ. dr. Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro  25 ianuarie ora 17.00 Filosofia istoriei anul II ICIF
Prof. univ. dr. Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Licență Anul-III-FC-Gr.-359 – Istoria filosofiei românești – 02 februarie, ora 14:00.
Master ICIF-Anul-I – Hermeneutica filosofică a culturii – 02 februarie, ora 16:00.
Prof. univ. dr. Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro
Reasoning, master an II, examen scris fizic 3h, 7 februarie, ora 13.30
Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an I, examen scris fizic 3h, 8 februarie, ora 10.
Semnificație, Existență, Adevăr, licență an III, examen scris fizic 3h, 3 februarie, ora 10.
Introducere în Logica Modernă, licență an II, examen scris fizic 3h, 1 februarie, ora 10.
Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Social & Political Philosophy/Ethics, anul II, masterat PPE:  31 ianuarie, ora 17.
Etică socială și politică, anul I, masterat EASAO:  9 februarie, ora 16.
Prof. univ. dr. Pop Alexandra-Mihaela mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro master ICIF an II, examen la Idei filosofice în artă, 10 februarie, ora 10.30, la facultate.
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Introducere în filosofie, licență anul I: 25, 26, 27 ianuarie, ora 10.
Metafizică, licență, anul II: 6, 7 februarie, ora 10.
Știință și societate, master FGC, anul II: 19 ianuarie.
Metafizică, master FGC, anul I: 5 februarie.
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Doctorat Filosofie analitică și filosofie continentală – luni 6 februarie, ora 10, termen predarea referatelor.
Masterat EASAO, SDIERI – miercuri 8 februarie, ora 8, termen predarea referatelor, ora 16, colocviu.
Masterat IAFC – miercuri 8 februarie ora 10, termen predarea referatelor, joi 9 februarie, ora 18, colocviu.
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro 06 februarie, ora 16 – Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă.
08 februarie, ora 10 – Filosofie greacă.
09 februarie, ora 16 – Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei.
Prof. univ. dr. Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro Curs „Modernism, antimodernism, postmodernism”, master ICIF, an II. 6 februarie, ora 12.00, predare referate.
Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Introduction to Neuroscience – 8 februarie, ora 16:00
Conf. univ. dr. Bogatu Eugenia bogatue@yahoo.com Pragmatism, 31 ianuarie 2023, ora 15.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro 
Philosophy of Mind, master an II, examen scris fizic 2h, 9 februarie, ora 17.
Critical Thinking in the Social Sciences, master an I, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 10.
Filosofia Matematicii, licență an III, examen scris fizic 2h, 7 februarie, ora 9.
Filosofia Limbajului, licență an II, examen scris fizic 2h, 1 februarie, ora 17.
Prof. univ. dr. Radu Dudău radu.dudau@filosofie.unibuc.ro Examen Teoria relatiilor internationale, SDIERI an II, 10 februarie ora 14.
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi paradigme culturale (licenţă, an III, Filosofia Culturii): 2 februarie – predarea eseurilor finale;
8 februarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Istoria filosofică a retoricii (master, an I, ICIF): 17 ianuarie – predarea eseurilor finale; 31 ianuarie (ora 14) – discutarea eseurilor

Semnul în artă (master, an II, IAFC): 6 februarie – predarea eseurilor finale

Conf. univ. dr. Ianole-Călin Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Experimental Approaches in Economics, master PPE an II, 30 ianuarie, orele 18-20.
Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, anul I Licență: 10 februarie, ora 10, amf. TM, examen scris.
Conf. univ. dr. Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro Examen Filosofia științei (anul III FT) 25 ianuarie, ora 10.
Examen Arta de a pune întrebări (anul I master FGC) 26 ianuarie, ora 16.
Examen Cosmologie (opțional) 27 ianuarie, ora 14.
Examen Epicureism și modernitate 6 februarie, ora 14.
Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Analiză și argumentare în etică (Master EASAO) – 30 ianuarie, ora 14.
Etică biomedicală (Master EASAO) – 31 ianuarie, ora 16.
Teorii etice (Licență) – 3 februarie, ora 12.
Conf. univ. dr. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro „Originea Gândirii Europene“ (licență, anul I) – 5 februarie, 23:59.
„Teme ale Gândirii Grecești“ (master ICIF, anul I) – 27 ianuarie, 15:00.
„Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO) – 4 februarie, 9:00.
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro  Instituții politice și sociale, Licență, an III, 1 februarie (predare eseuri), 8 februarie (examen)
Modern Political Thought, Master, PPE, an I, 4 februarie (predare eseuri), 10 februarie (examen)
Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Etica Aplicata: 2 februarie, ora 10.00
Fundamente conceptuale ale eticii si economieie (EASAO 1): 3 februarie, ora 16.00
Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică, anul I – 7 februarie, ora 10.
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro Teoria cunoașterii științifice: 07 februarie;
Filosofia minții: 10 februarie.
Lect. univ. dr. Adăscăliței Mirela mirela.adascalitei@lls.unibuc.ro  23 ianuarie – limba engleză, scris.
Lect. univ. dr. Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic, an I Filosofie (sinteză): 23 ianuarie, ora 16.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Liceul Teoretic Cervantes: 11 februarie, ora 10.00

Practică pedagogică an III, modul psiho–pedagogic – grupa Colegiul Național Moisil: 6 februarie. ora 16.00

Lect. univ. dr. Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro Fenomenologie an III, 9 Februarie ora 11
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

1. Etică și Integritate Academică, masteratele EASAO, ICIF, FGC anul I:
– termen limită pentru predarea eseului – luni, 6 februarie 2023, ora 12, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– prezentarea eseului în cadrul unui colocviu – vineri, 10 februarie 2023, 14.00-17.00h, sala Titu Maiorescu

2. Academic Ethics and Integrity, MA PPE & CogSci, year I:
– deadline for sending the written essay – Sat, 4 Feb 2023, 14hrs, via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro
– presenting the essay during a colloquim – Thu, 9 February 2023, starting 16hrs, Mircea Florian room

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Licenta, Filosofie, anul 3: Filosofie politică contemporană. Termen eseuri: 30 ianuarie, susținere: 7 februarie.
Master, UNESCO, anul I (IM+CIS+MBA): Ethics and Academic Integrity. Termen eseuri: 6 februarie.
Master, UNESCO, CIS, anul 2: European Cultural Interferences. Termen eseuri: 4 februarie.
Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro Interculturality and Problems of the Contemporary World  24 ianuarie, ora 18
Lect. univ. dr. Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro vineri, 3 februarie: 08:00-09:00 nivel începători și 09:30-10:30 nivel avansați – Sala 7 Lucian Blaga
Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate, anul II, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: vineri, 20 ianuarie, ora 12.00
Examen oral, miercuri 25 ianuarie, ora 9.00 (Amf. Mircea Florian)
Examen scris, joi, 26 ianuarie, ora 10.00 (Amf. Mircea Florian)

Estetică, Filosofia Culturii, anul III, Lect. Univ. Dr. Oana Șerban
Deadline eseu: miercuri 25 ianuarie, ora 9.00.

Lect. univ. dr. Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro New Media and Intercultural Communication – UNESCO – 26 ianuarie, ora 16.
Ethics of Cognitive Technologies – Master Cognitive Science – 31 ianuarie, ora 15.
Dezvoltare și tehnologie – SDIERI – 1 februarie – depunere raport.
Asist. univ. dr. Dragomir Alexandru alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro Curs: Etica Inteligenței Artificiale: (1) termen limită pentru predarea eseurilor: 4 februarie, (2) susținerea eseurilor va avea loc pe 6 februarie, în intervalul 16:00-20:00, în sala „Constantin Noica”. Pentru alte detalii mă puteți contacta la adresa de e-mail: alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro.
Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro
Filosofie Greacă: 30 ianuarie, ora 12:00, data limită de predare a referatelor;
08 februarie, începînd cu ora 10:30, susținerea referatelor (examen oral).
Dr. Bujor Raluca raluca.bujor@gmail.com Figura lui Socrate (curs opțional) – 10 februarie 2023
Dr. Constantin Brîncuș constantin.brincus@unibuc.ro Cultură, cunoaștere, valori, Master FGC anul II, 31 ianuarie, ora 16:00
Dr. Ghinea Laura laura.ghinea@drd.unibuc.ro 10 februarie 2023

SESIUNE EXAMENE LICENȚĂ&MASTER&DOCTORAT: SEPTEMBRIE 2022

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului. 

Adresă de e-mail Nume & Prenume cadru didactic
ioana.podina@fpse.unibuc.ro Prof. univ. dr. Ioana Podină 5 septembrie, respectiv 12 septembrie
romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Romlus Vasile Brâncoveanu Joi 8 septembrie, ora 10.00 examene restante toate disciplinele
Luni 12 septembrie, ora 10.00 reexaminări, măriri toate disciplinele
gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu 8 septembrie ora 14 – restante si 14 septembrie – mariri (trimis referate la adresa mea de email)
gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Argumentare și gândire critică (anul I) – restanță: 9 septembrie, ora 10; mărire: 12 septembrie, ora 10. / Filosofie, tehnologie și media (master FGC, anul II) – restanță: 9 septembrie, ora 14; mărire: 12 septembrie, ora 16. / Știință și pseudo-științe (titularul cursului este Dana Jalobeanu; master FGC, anul I) – restanță: 11 septembrie, ora 12; mărire: 12 septembrie, ora 12.
laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu Restante (licenta anii 1-2, master anul 1): 02 septembrie 2022, ora 10
Reexaminari si mariri (licenta anii 1-2, master anul 1): 16 septembrie 2022, ora 10
radu.dudau@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Radu Dudău 11 septembrie 2002 ora 10:00 restanțe, 12 septembrie 2022 ora 10:00 măriri
mc@filos.ro Dr. Marian Calborean 01 septembrie 2022 restante, 18 septembrie mariri
ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean Master an I, Stiinte cognitive, Mind the Brain: Examen restante – 6 septembrie 2022, examen mariri (daca este cazul) – 9 septembrie 2022.
bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Dr. Bianca Savu Curs: Retorică și argumentare, master, an I, FGC (examen online)
Restanță: 7 septembrie, ora 10:00. Eseurile vor fi trimise până la 20 august, ora 24:00.
Restanțe & măriri: 13 septembrie, ora 16:30.
Studenții sunt rugați își anunțe participarea la următoarea adresă: bianca.savu@filosofie.unibuc.ro, pentru a primi datele de conectare.
ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Research Seminar – Master Intercultural Management, Anul I – 9 septembrie 2022
dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu 11 septembrie ora 12, Stiinte si pseudo-stiinte; 11 septembrie ora 16 Arta de a pune intrebari; 12 septembrie pentru re-examinări și măriri (aceleași ore pentru aceleași examene)
sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Sebastian Grama 4 septembrie (restanţe)
12 septembrie (măriri)
Cele două date reprezintă termenele de trimitere a eseurilor. Acestea din urmă vor răspunde aceloraşi exigenţe precum în sesiunile anterioare.
adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu Restanta Etica sociala si politica/Social and Political Ethics.    10 septembrie ora 12
Reexaminari Etica sociala si politica/Social and Political Ethics.  17 septembrie ora 12
simona.davidescu@york.ac.uk Prof. univ. dr. Simona Davidescu Restante (Master) 11 septembrie 2022; Re-examinare si mariri (Master) 12 septembrie 2022
emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Nicu Emilian Mihailov restanțe – 11 septembrie / reexaminări – 12 septembrie.
constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu Restanțe, miercuri 7 septembrie 2022, ora 10, reexaminări și măriri miercuri 14 septembrie 2022, ora 10.
Conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu Filosofie politică și socială, 6 septembrie – restanțe și 14 septembrie – reexaminări
vizureanu@yahoo.com Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu Modernitate și europenitate, 6 septembrie – restanțe și 14 septembrie – reexaminări
viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Viorel Cernica 09 septembrie 2022 – ora 11:00 – Restanțe.
15  septembrie 2022 – ora 11:00 – Reexaminări.
savu.totu@filosofie.unibuc.ro Prof. univ. dr. Savu Totu Restanțe: 6 septembrie 2022, ora 10.00; reexaminări 15, ora 10.00.
oana.serban@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Oana Șerban 16 septembrie ora 12.00
paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu Filosofie Modernă, an II, licență. Restanțe: 1 septembrie 2022, ora 10:00, predarea referatelor. 3 septembrie 2022, ora 10.00, examenul oral. 4 septembrie 2022, ora 10:00 examenul scris.
Reexaminări: 12 septembrie 2022, ora: 10:00, predarea referatelor. 14 septembrie  2022, ora 10:00, examenul oral. 15 septembrie 2022, ora 10:00 examenul scris.
emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu 2 septembrie, ora 14.00
12 septembrie, ora 14.00
bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

RESTANȚE:
LICENȚĂ anul I: „Originile filosofiei europene“ – 9 septembrie, ora 18;
MASTERAT ICIF, anul I: „Gândirea filosofică greacă“ – 9 septembrie, ora 18

MĂRIRI și REEXAMINĂRI:
LICENȚĂ anul I: „Originile filosofiei europene“ – 16 septembrie, ora 18;
MASTERAT ICIF, anul I: „Gândirea filosofică greacă“ – 16 septembrie, ora 18

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Constantin Vică 5 septembrie – restanțe. 12 septembrie – reexaminări. Studenții trebuie să trimită un mail cu trei zile înainte de data examenului pentru a stabili detaliile.
dragos.aligica@faa.unibuc.ro Prof. univ. dr. Dragoş Aligică 1: 5 septembrie 2022; 2: 12 septembrie 2022
mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

Etică și Integritate Academică, anul I masterat – restanțe: 2 septembrie, ora 16.00 – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 29 august.

Etică și Integritate Academică, anul I masterat – măriri & reexaminări: 12 septembrie, ora 16.00 – examen oral (eseu/seminar) – pe baza înscrierii prealabile (via Classroom). Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data  de  5 septembrie.

Academic Ethics and Integrity, anul I masterat – restanțe: 2 septembrie, ora 16.00 – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 29 august.

Academic Ethics and Integrity, anul I masterat – măriri & reexaminări: 12 septembrie, ora 16.00 – examen oral (eseu/seminar) – pe baza înscrierii prealabile (via Classroom). Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data  de 5 septembrie.

sorin.costreie@unibuc.ro Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie Joi, 1 septembrie 2022, ora 10.
cristian.iftode@gmail.com Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode Restanţe, reexaminări şi măriri:
INTENŢIA DE A SUSŢINE EXAMENUL E DE DORIT SĂ FIE COMUNICATĂ ÎN PREALABIL PRINTR-UN MAIL TRIMIS LA ADRESELE: cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro și: cristian.iftode@gmail.com
NU POT SUSŢINE EXAMENUL DECÂT STUDENŢII CU NOTĂ LA SEMINAR.
DATELE DE EXAMEN:
1. Introducere în etică, anul 1 Licenţă: 6 septembrie ora 10, examen scris, amf. TM
2. Introducere în estetică, anul 1 Licenţă: 6 septembrie ora 12, examen scris, amf. TM
3. Concepte şi terapii filosofice în Antichitate, master ICIF, anul 1: 11 septembrie (deadline trimitere eseuri pe adresele de mail de mai sus)
holomer@gmail.com Dr. Roxana Bojariu 11 septembrie 2022 pentru restanțe și 18 septembrie 2022 pentru măriri de note.
marin.balan@filosofie.unibuc.ro Lect. univ. dr. Marin Bălan

Restanțe (licență – an I): Colocviu Filosofie medievală: 7 septembrie 2022, ora 10.00.
Trimiterea portofoliului: 5 septembrie 2022

Reexaminări și măriri (licență an I): Filosofie medievală: 14 septembrie 2022, ora 10.00.
Trimiterea portofoliului: 12 septembrie 2022.

Restanțe (licență – an II modul psiho-pedagogic): Colocviu Didactica specialității: 7 septembrie 2022, ora 9.00.
Trimiterea portofoliului: 5 septembrie 2022

Reexaminări și măriri (licență an I): Didactica specialității: 14 septembrie 2022, ora 9.00.
Trimiterea portofoliului: 12 septembrie 2022.

mircea.dumitru@unibuc.ro Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Restanţe, toate disciplinele: 6 septembrie ora 10 dimineața.
Reexaminări, toate disciplinele: 13 septembrie ora 10 dimineața.
sorin.costreie@unibuc.ro Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie Restanţe, toate disciplinele: 1 septembrie, ora 10.
Reexaminări, toate disciplinele: 12 septembrie, ora 12.
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

La Introducere în Logica Modernă (licență, anul II), recuperarea testelor de seminar va avea loc pe 4 septembrie ora 15.

La Filosofia Limbajului (licență, anul II), Critical Thinking (master, anul I), Philosophical Foundations of Cognitive Science (master, anul I), Theory of Mind (master, anul I): termenul limită pentru predarea eseului II este 27 august, ora 8 dimineața.

La Introducere în Filosofie (licență, anul I), Argumentare şi gândire critică (licență, anul I), Epistemologie (licență, anul I): termenul limită pentru predarea eseului final este 27 august, ora 8 dimineața.

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului. 

Sesiune de examene mai-iunie 2022

Prof. univ. dr. Romlus Vasile Brâncoveanu Filosofia Istoriei, anul I. 14 iunie, ora 9.00
Prof. univ. dr. Ion Vezeanu Datele de examen (Ion Vezeanu):
— Curs opțional L, M: Bios, Eros și Thanatos (II), prin Zoom
1) marți 24 mai 2022 (orele 14-16), pentru anii terminali (L3, M2)
2) marți 31 mai 2022 (orele 14-16), pentru L1, L2, M1.
Restanțele: marți 7 iunie (orele 14-16).
— Curs transversal, Șc. Doc.: Metodologia și etica cercetării, prin Zoom
Vineri, 27 mai 2022 (orele 16-18).
Lect. univ. dr. Constantin Vică Etica tehnologiilor – 8 iunie, orele 15-20.
Prof. univ. dr. Savu Totu Filosofie si crestinism, master an I, 23 iunie, ora 10.
Prof. univ. dr. Simona Davidescu Termen depunere eseuri: 23 iunie 2022
Lect. dr. Ionuț-Bogdan Dima Restante Constitutional Democracy – Master PPE – 11.06.2022 (Sala Noica, orele 10.00)
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov 30 mai 2022
Conf. univ. dr. Radu Dudău Master SDIERI, an I: Schimbări climatice, 22 iunie, ora 10:00
Master SDIERI + EASAO, an I: Etica relațiilor internaționale, 24 iunie, ora 10:00
Dr. Roxana Bojariu 26 iunie 2022
Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode Examen scris Introducere în estetică, anul 1 Licenţă: 8 iunie, ora 10, amf TM
Dr. Roxana Bojariu Examenul este programat la 26 iunie 2022.
Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu Examen Etica sociala si politica, anul I, masterat EASAO si SDIERI, 6 iunie ora 12
Prof. univ. dr. Viorel Cernica Master IAFC, Anul I – 03.06.2022, ora 16.00.
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Știință și pseudo-științe (master FGC, anul I) – 24 iunie, ora 12
Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu Epistemologie, Licență, anul I, 17 iunie, ora 10,
Cunoaștere și adevăr, Master FGC, 20 iunie, ora 17
Lect. univ. dr. Oana Șerban 30 mai, ora 12.00
O perspectivă etică și antropologică asupra violenței în istorie. Holocaust și Terorism – ICIF, IAFC
Estetică – Filosofia Culturii
Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu Etica stiintei, master EASAO, anul II – 23 mai
Filosofia biologiei, licenta, Filosofie teoretica, anul III – 15 mai
Restante si reexaminari (pentru anii terminali) – 3 iunie
Dr. Bianca Savu Examen Retorică și argumentare: 24 iunie, ora 17:00. Deadline lucrări: 12 iunie.
Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu Istoria Ideilor Politice (anul 1): 20 iunie ora 10 (gr. 350, 353, 354), 21 iunie ora 10 (gr. 351, 352, 355)
Ethics and Economics (PPE): 13 iunie, ora 17.00
Etica in afaceri (EASAO): 23 iunie. ora 16.00
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă Curs opțional „Introducere în greaca veche“. Examenul are loc în data de 17 iunie, ora 16.
Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Research Seminar, anul I, Intercultural Management, termen de depunere a eseurilor 7 iunie
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Introducere în Logica Modernă, examen de restanţă, fizic, scris, vineri, 24 iunie, ora 10 dimineața

Teste de recuperare pentru cei ce au nevoie să-şi încheie situația de seminar la ILM vor fi susținute vineri, 17 iunie, ora 10 dimineața (fizic, scris).”

Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

Filosofia Limbajului, anul II, examen scris, faţă în faţă, 21 iunie ora 12

La Filosofia Limbajului, eseurile II de seminar trebuie predate titularei/titularului de seminar până cel târziu 10 iunie, ora 23:59.

Theory of Mind, anul I master, examen scris, faţă în faţă, 21 iunie ora 15

La Theory of Mind, eseurile II de seminar trebuie predate titularului de seminar până cel târziu 13 iunie, ora 23:59.

Lect. univ. dr. Marin Bălan

An I
Filosofie medievală:
– grupele 352 și 254: 16 iunie
– grupele 350 și 351: 22 iunie
– grupele 353 și 355: 25 iunie

An II (modul psiho-pedagogic)
Didactica specialității: 8 iunie

Prof. univ. dr. Mihaela Pop

Doctorat

– Filosofia operei de artă: 31 mai 2022, ora 16.00, Sala Doctorat

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE ANI FINALI (anul III licență & anul II master) MAI – IUNIE 2022

În atenția studenților din anii terminali care au restanțe (click pe această secțiune)

Conform Structurii anului universitar 2021-2022, pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) sesiunea de examene aferentă semestrului II se va desfășura între 02.05.2022 și 29.05.2022, iar sesiunea de restanțe, reexaminări și măriri de notă între 30.05.2022 și 12.06.2022.

Studenții din anul III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 15.05.2022 să transmită în format electronic cererea de susținere a restanțelor și dovada de plată a taxei de restanță (50 de lei/examen). Cererile în care vor fi menționate restanțele și copia OP-ului/chitanței vor fi transmise pe adresa de e-mail a persoanei din secretariat care are în atribuție rezolvarea problemelor administrative pentru anul/grupa din care face parte studentul, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul III FILOSOFIE

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anul II

Secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro;

iuliailiescu2003@yahoo.com

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – CATEDRA UNESCO

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 

Taxa de susținere a restanțelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master – Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa (după caz).

 

Restanțele din anii anteriori se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1).

Restanțele din anul curent de studii se pot susține gratuit (doar două prezentări).

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

23.05.2022 – Etica stiintei, master EASAO, anul II;

16.05.2022 – Filosofia biologiei, anul III licenta;

03.06.2022 – restante/reexaminari.

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov Programare restanțe în data de 31.05.2022
Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

Examene ani terminali:
1. Filosofie contemporană, anul 3 Licenţă Filosofie: examen scris, 16 mai, ora 10, amf. C. Rădulescu-Motru (nu există posibilitatea de a da acest examen online)

Restanţe DOAR pentru studenţii din ani terminali:
1. Filosofie contemporană: examen scris, 7 iunie, ora 10, amf. C. Rădulescu-Motru (nu există posibilitatea de a da acest examen online)
2. Introducere în etică: examen scris, 7 iunie, ora 12, amf. C.Rădulescu-Motru (e necesară anunţarea intenţiei de a da acest examen înainte de începerea sesiunii de restanţe, printr-un mail trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro, în care să comunicaţi şi nota primită pe seminar şi pe eseu)
3. Introducere în estetică: examen scris, 7 iunie, ora 12, amf. C.Rădulescu-Motru ( e necesară anunţarea intenţiei de a da acest examen înainte de începerea sesiunii de restanţe, printr-un mail trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro, în care să comunicaţi şi nota primită pe seminar şi pe eseu)
4. Concepte şi terapii filosofice în Antichitate, master ICIF: referat trimis pe adresa: cristian.iftode@unibuc.filosofie.ro ; termen-limită pentru trimiterea referatelor: 5 iunie.

Lect. dr. Ionuț-Bogdan Dima

Examen Constitutional Democracy – 14 si 15 mai 2022, orele 10 (examen oral, fata in fata).

Examen restante – 11.06.2022, orele 12.00 (oral, fata in fata)

Prof. univ. dr. Savu Totu Filosofie si religie – examen: 12 mai, ora 12.00; restante si reexaminari: 30 mai, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Filosofie, tehnologie și media (master, FGC, anul II) – examen: 13.05.2022, ora 16; restanță: 10.06.2022, ora 16
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

17.05.2022, ora 11; 7.06.2022, ora 11.

Restanţa/reexaminarea pentru anul III curent (toate cursurile) va fi pe 7 iunie ora 14, nu ora 11.

Reexaminări (scris) – marți, 14 iunie 2022, orele 11-13

Conf. univ. dr. Sebastian Grama Ani terminali (restanțe, reexaminare): – Filosofia imaginarului (an III, licenţă) – Semnul în artă (an II, master IAFC). An I, master ICIF (restanțe, reexaminare): – Istoria filosofică a retoricii Pentru toate grupele, examinarea se va realiza pe baza unui eseu (aproximativ 5 pagini). Termenul limită de predare: 6 iunie. Rezultatele vor fi transmise secretariatului până cel târziu la data de 10 iunie (pentru anii terminali), respectiv 17 iunie (pentru anul I ICIF).
Lect. univ. dr. Constantin Vică

Etica și politica noilot tehnologii (Licență) – examen: 03.05.2022, ora 12. Morality, Business and Information Technology (PPE) – 16 mai, ora 12.

Restanțe: 30 mai (ambele cursuri, studenții sunt rugați să îl contacteze pe dl profesor în prealabil pe mail).

Conf. dr. Alexandru Volacu

Evidence-based policies (PPE an 2) – 18 mai. Examenul consta intr-un eseu trimis pe mail la data respectiva.

Restante: 2 iunie si si reexaminari: 8 iunie (studenții sunt rugați să îl contacteze pe dl profesor în prealabil pe mail).).

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

1. Examene curente: 06.05.2022 (ora 16.00) – ICIF II (Fenomenologie franceză).

2. Restanțe, reexaminări: 03.06.2022 (ora 11.00); deadline LUCRARE: 30.05.2022 – FC III (Istoria filosofiei românești), ICIF I (Hermeneutica filosofică a culturii), ICIF II (Fenomenologie franceză).

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

Filosofie naturală și originile științei moderne, 5 mai ora 10;

Restanțe și re-examinări 6 iunie ora 10 (online)

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

— Curs opțional L, M: Bios, Eros și Thanatos (II), prin Zoom 1) marți 24 mai 2022 (orele 14-16), pentru anii terminali (L3, M2) 2) marți 31 mai 2022 (orele 14-16), pentru L1, L2, M1. Restanțele: marți 7 iunie (orele 14-16).

— Curs transversal, Șc. Doc.: Metodologia și etica cercetării, prin Zoom Vineri, 27 mai 2022 (orele 16-18).

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Examen Introducere în filosofia analitică, luni 9.05. ora 10, termen limită de predare a referatelor

Restanțe/reexaminări Luni 6.o6. ora 10

Prof. univ. dr. Adrian Paul Iliescu Examen Social and Political Philosophy, Masterat PPE, an II: 12 mai 2022, 0ra 16; Restante și  reexaminari Social and Political Philosophy, Master PPE , an II: 30 mai 2022, ora 16.
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

curs anul III, Fil. Cult. „Hermeneutică“, data examenului: 25 mai, ora 9.  Restanțe: 8 iunie, ora 9.

Curs opțional, „Introducere în fenomenologie II: E. Husserl“, 28 mai, ora 9; restanțe: 11 iunie, ora 9.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Termen de depunere a eseurilor pentru GENDER AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: 20 mai 2022. (anul II, CIS). Termen de restante pentru GENDER AND INTERCULTURAL COMMUNICATION: 10.06.2022
Conf. dr. Calin Valsan Examen final Political Economy pe 24 sau 25 mai. restante – oricand in perioada indicata
Dr. Bianca Savu Examen an III, Filosofie Teoretică, disciplina Ontologie: 10 mai 2022, ora 10:00. Scris.
Dr. Marian Calborean
05.05.2022 18:00 (discutat si acceptat de studentii din ani terminali de la acest curs optional – Logica si software)
Lect. univ. dr. Marin Bălan
an III, modul psiho-pedagogic: Colocviu Practică pedagogică – grupa Liceul Teoretic Ion Barbu: 24 05 ; grupa Colegiul Național Grigore Moisil: 13.05
Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu
Deadline referate 27 Mai ora 14.00
Lect. univ. dr. Oana Șerban
Restanță la Estetică, anul III, Filosofia culturii, 9 mai, ora 16.00
Reexaminare 30 mai, ora 12.00
Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu
Egalitate și gen, master an II, data de predare a eseurilor este 17 mai 2022, iar cea a examenului este pe 24 mai 2022 ( online, oral)
Dr. Bianca Savu
Retorică și argumentare, master an II, restanțe: 26.05, ora 17:00.
Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu 
Antropologie politică – anul III FMP, SE – 09.05.2022, ora 10.00
Etica drepturilor omului – anul II EASAO, anul II SDIERI – 12.05.2022, ora 16.00
Restanțe pentru ani finali (III licență, II master): 03.06.2022, ora 9.00
Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu
(1) Filosofia stiintelor umane, an III FMP, 12 mai, ora 9.00;
(2) restante (Etica Aplicata, Filosofia Stiintelor Umane, 2 iunie, ora 9.00)
Conf. univ. dr. Sorin Valentin Costreie
Restanțe, reexaminări – 7 iunie 2022, ora 12.00
Reexaminări (scris) – marți, 14 iunie 2022, orele 9-11
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Examen anul III, Modernitate și Europenitate. 

prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

lect. univ. dr. Oana Șerban

_______________________________
RE
Deadline referat:  miercuri,18 mai, ora 14.00
Examen oral și examen scris: joi, 19 mai, ora 10.00
_______________________________
RE-RE
Deadline referat: miercuri, 1 iunie, ora 14.00
Examen oral și examen scris: joi, 2 iunie, ora 10.00
_______________________________
Restanțe la Filosofie Modernă
Examen oral 6 iunie a.c., examen scris 7 iunie a.c.
Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

În cadrul sesiunii de restanțe, reexaminări și măriri de notă:
1) Teste de seminar la Introducere în Logica Modernă, fizic, scris, luni, 30 mai, ora 10 dimineaţa;
2) Eseuri – pentru studenţii care au făcut seminarul cu Andrei şi au avut numărul necesar de prezenţe – de transmis via email până luni, 30 mai, ora 10 dimineaţa

Dr. Cristina Pop

– restanțe la Drept constituțional comparat – anul III Studii europene – 8 iunie, ora 17.00, Amfiteatrul Mircea Florian.

 

 

SESIUNE de examene IANUARIE-FEBRUARIE 2022

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

Cadru didactic Examen (disciplina, programul și anul de studii, data, ora, forma de examinare)
Asist. univ. dr. Oana Șerban Cultural capital and creative communication – MA UNESCO (IC, IM), Anul I, 18 ian, ora 12.00 (eseu)
Estetica, Filosofia culturii, anul III, licenta, 17 ian, ora 12.00 (eseu)
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

Licență, anul I, Originile filosofiei europene — 4 februarie, ora 14

master ICIF, anul I, Gândirea filosofică greacă — 2 februarie, ora 12

curs opțional — Limba Greciei Antice — 3 februarie, ora 16

curs opțional — Introducere în fenomenologie: E. Husserl, Cercetări logice (V) — 31 ianuarie, ora 23:59

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode 1. Introducere în etică Anul 1 Licenţă: 28 ianuarie ora 10 examen scris online
2. Ethics and Intercultural Negotiation Anul 2 IM Unesco: 29 ianuarie deadline încărcare eseuri pe Classroom
Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu Filosofia stiintei anul III (FT) 18 ianuarie ora 12 pe zoom (cu linkul cursului).
Arta de a pune intrebari – Master FCG anul I 19 ianuarie ora 16 pe zoom (cu linkul de la curs)
Epicureism si Modernitate, curs optional de master, 3 februarie ora 16 pe zoom (cu linkul de la curs)
Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu ISP, licență, an3 –  examen, 24.01.2022, ora 10, online
ID, SDIERI, an1 –  predare eseuri, 3.02.2022.
Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu Etica aplicata, anul III FMP+SE, 2 februarie 2022, ora 15.00, online
Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu Teoria cunoasterii stiintifice: referat deadline 01.02. ora 22; examen: discutie referat 04.02 ora 10.00
Filosofia mintii si a stiintei cognitiei: referat deadline 22.01, ora 14.00; examen: discutie referat 24.01 ora 11.00
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Argumentare și gândire critică, anul I, 24 ianuarie, ora 10, online
Conf. univ. dr. Sebastian Grama Istoria filosofică a retoricii, master, ICIF, an I: 25 ianuarie, rezultate texte seminar+eseuri.
Semnul în artă, master, IAFC, an II: 3 februarie, rezultate texte seminar+eseuri.
Filosofia imaginarului, licenţă, an III, Istoria filosofiei şi filosofia culturii: 5 februarie, rezultate texte seminar+eseuri.
Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

Filosofia matematicii, an III licenţă, 20 ianuarie ora 10, online, oral

Critical thinking in the social sciences, MA Mind the Brain + PPE (transversal), 28 ianuarie ora 15, online, oral

Dr. Pop Cristina Teodora Drept constitutional comparat, Studii europene anul III, 04.02.2022, ora 16, oral
Lect. univ. dr. Cătălin-Dănuț Cioabă

Fenomenologie germană an II ICIF, 20 ianuarie, ora 16, examinare online

Opere filozofice fundamentale, master FGC an II, evaluare pe bază de eseu, termen de predare 1 februarie

Fenomenologie, an III, evaluare pe bază de eseu, termen de predare 3 februarie.

Lect. univ. dr. Constantin Vică

New Media and Intercultural Communication – UNESCO IC II – 04.02.2022, 16:00, online, evaluare orală asupra lucrării scrise și discuție

Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale – SDIERI II – 25.01.2022, 12:00, raport scris

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Ethics and Academic Integrity, Master CIS, IM, MBA, Anul I, 30 ianuarie 2022 (termen depunere eseuri) si
European Cultural Interferences, Master, CIS, anul II, 5 februarie 2022 (termen depunere eseuri)
Lect. univ. dr. Marin Bălan Colocviu Practică pedagogică (Modul Psiho-Pedagogic, an III), pe bază de portofoliu
– grupa Colegiul Național Gr. Moisil: 20 ianuarie, ora 9.00
– grupa Liceul Teoretic Ion Barbu: 27 ianuarie, 9.00
Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

Etică și Integritate Academică – MA SDIERI/ EASAO/ FGC/ ICIF anul I, examinare: (a) eseu, data limită predare 25 ianuarie (ora 23:59), via e-mail mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro (b) evaluare eseu asignat de cadrul didactic, data limită 2 februarie, via e-mail mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro.

Ethics and Academic Integrity – MA PPE / Min the Brain, anul I, examinare: (a) eseu, data limită predare 30 ianuarie (ora 23:59) via e-mail mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro (b) colocviu online, 3 februarie,16.00-18.00h.

Prof. univ. dr.  Alexandra-Mihaela  Pop Idei filosofice in arta, Master ICIF, an II, data 5 februarie ora 14, examinare orală
Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean Examen scris (open questions), data: 02.02.2022, ora 16:00, curs „Introduction to Neuroscience” / „Introducere în Neuroştiinţe”, anul 1, program Master Cognitive Science “Mind the Brain”, Facultatea Filosofie, Departament Filosofie Teoretică
Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Etica mediului și dezvoltare durabilă, Masterate EASAO, SDIERI, anul al II-lea, predarea referatelor până la data de 22 ianuarie, ora 24.00, susținerea finală pe 24 ianuarie, începând cu ora 16.00

Artă și cunoaștere, Masterat IAFC, anul al II-lea,  predarea referatelor până la data de 31 ianuarie, ora 24.00, susținerea finală pe 2 februarie, începând cu ora 16.00

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu Introducere in filosofie, licenta, anul I, 31 ianuarie, 1, 2, februarie, ora 10, examen oral
Metafizica, licenta, anul II, 25, 26 ianuarie, ora 10, examen oral
Metafizica, master FGC, anul I, 14 ianuarie, examen scris/eseu
Stiinta si societate, master FGC, anul II, 14 ianuarie, examen scris/eseu
Theory of Intercultural Communication, master UNESCO, anul II, 28 ianuarie, examen scris/eseu
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Logica moderna, Filosofie licenta, anul II, 2 februarie, ora 10, online.
Semnificatie, existenta, adevăr, Filosofie licența, anul III, 4 februarie, ora 10, online.
Introduction into the Philosophy of Cognitive Science, Filosofie master „Open Mind”, anul I, 4 februarie, ora 10, online.
Gandire critica, Filosofie master „Filosofie si Gandire critica”, anul I, 4 februarie, ora 10, online.
Prof. univ. dr. Savu Totu Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclasta, master IAFC, an I, 20.01.2022, orele 10 -13, examen oral (online);
Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei, master ICIF/IAFC, an I, 27.01.2022, orele 10-13 (IAFC) si 15 – 20 (ICIF), examen oral (online);
Filosofie greaca, licenta, an I, 02.02.2022, orele 15 – 20; 03.02.2022, orele 10 -13 si 15 – 20, examen oral (online).
Prof. univ. dr. Viorel Cernica 1. Istoria filosofiei românești / Licență Anul III FC / 21.01.2022, ora 10.00 / Lucrare predată și examen oral.
2. Hermeneutica filosofică a culturii / Master ICIF Anul I / 19.01.2022, ora 16.00 / Lucrare predată și examen oral.
Lect. univ. dr. Nicu Emilian Mihailov Etică biomedicală, Masterat EASAO, anul II, 21 ianuarie, ora 17, prezentare lucrare finală
Etică în mass media, Masterat EASAO, anul II, 27 ianuarie, ora 17, prezentare lucrare finală
Teorii etice, Licență, anul II, 28 ianuarie, ora 10, test grilă
Analiză și argumentare în etică, Masterat EASAO, anul I, 1 februarie, ora 17, prezentare lucrare finală
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Modernitate si europenitate, anul II, Licență. Predarea referatelor: Vineri, 14 ianuarie, 12.00 (mail). Susținerea referatelor: Luni, 17 ianuarie, 8.00-16.00 (online). Examen scris: Marți, 18 ianuarie, 9.00-11.00 (online).

Modernism, antimodernism, postmodernism, anul II, Masterat, ICIF. Predarea referatelor: Luni, 31 ianuarie, ora 12.00 (mail).

Prof. univ. dr. Romlus Vasile Brâncoveanu

Etică profesională, master anul I EASAO – luni, 31 ianuarie, ora 17.00

Filosofie politică contemporană, anul III modulul filosofie politică și morală – marți, 25 ianuarie, ora 10.00

Realismul politic în literatură și film, doctorat – marți, 18 ianuarie, ora 18.00

Teoria organizațiilor internaționale, anul II SDIERI – miercuri, 19 ianuarie, ora 17.00

Filosofia istoriei, anul II IAFC – joi, 3 februarie, ora 17.00

 

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort