PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE ȘI REEXAMINĂRI 01-09.09.2023 (anii I, II licență; I master)

 

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Programare

Prof. univ. dr. Savu Totu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

05.09.2023, ora 10.00 – Filosofie greacă; Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei; Filosofie și creștinism

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

mircea.dumitru@unibuc.ro

01 septembrie, ora 15.00, examen scris, 3h.

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

04 septembrie 2023, ora 10.00.

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

07 septembrie, ora 10.00, restanțe, reexaminări la toate disciplinele.

Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Examen restanțe, reexaminări pentru anul I masterat:  06 septembrie 2023.
Examen măriri pentru anul I masterat: 07 septembrie 2023.

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

 ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

5 septembrie, de la ora 14.00, Amf. Titu Maiorescu

Curs opțional Licență-Master (reexaminări și restante) și cursul de Metodologia și etica cercetării pt. Școala  Doctorală

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

07.09.2023, ora 11.00, pentru toate disciplinele/cursuril

Prof. univ. dr. Mihaela Alexandra Pop

 mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

06.09.2023, ora 14.00

Conf. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Filosofie medievală, an I: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru” Didactica specialității, an II, modul psiho-pedagogic: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru”

Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

cursurile de licență: 04 septembrie, ora 10.00, examen scris, 2h.
cursurile de master: 04 septembrie, ora 12.00, examen scris, 2h.

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023 (predare eseuri).

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Restanţe la Introducere în etică şi Introducere în estetică: luni 4 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Reexaminări la Introducere în etică şi Introducere în estetică: marţi 5 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Pentru restanţe şi reexaminări la Concepte şi terapii filosofice (master ICIF): deadline trimitere eseuri: marţi 5 septembrie, ora 20.00.

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

06 septembrie 2023, ora 10.00.

Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

08 septembrie 2023, ora 10.00 (licență) și ora 16.00 (masterat).

Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

01 septembrie 2023

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

gvacariu5@gmail.com

8 Septembrie, 2023, ora 11.00 restante la

1. Filosofia mintii si stiintei cognitiei

2. Teoria cunoasterii stiintifice

3. Minte, creier, constiinta (master)

4. Filosofie si film

 

Examenul consta in trimitere referat la adresa gvacariu5@gmail.com

Conf. univ. dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023, ora 14.00 – toate cursurile. Cu programare în prealabil pe mail – constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Restanțe/Măriri „Originea Gândirii Europene“ (anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Hermeneutică“ (anul III, sem. II, Fil. Cult): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Teme ale Gândirii Grecești. De la Mythos la Logos“ (master ICIF, anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Introducere în Greaca Veche“ (Curs opțional, sem. II): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO, sem. I): 07 septembrie 2023, ora 13:00.

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00 ONLINE (Trimit linkul de zoom la primirea dosarului cu temele de seminar restante, pana la data de 5 septembrie ora 20).

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov

Emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00

Lect. univ. dr. Oana Șerban

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele- deadline eseu 03 septembrie 2023, ora 10.00.
Examinare:
Estetică – 04 septembrie 2023, ora 9.00.
O istorie biopolitică a antisemitismului și antiumanismului – 04 septembrie 2023, ora 10.00.
Teorii ale reprezentării – 04 septembrie 2023, ora 11.00.

Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe, reexaminări, măriri – toate cursurile: 08 septembrie, 15.30-17.30, pe baza programării prealabile via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro. Detalii suplimentare pe paginile Classroom ale cursurilor.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and Academic Integrity (UNESCO MBA, IM, CIS) – 05 septembrie 2023.
Research Seminar (UNESCO, IM) – 05 septembrie 2023.

Lect. univ. dr. Ionuț-Bogdan Dima

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – orele 10.00, Sambata 9 septembrie 2023

Lect. univ. dr. Laurențiu Marius Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Dreptului 9 septembrie, ora 10.00;

Morality & Law 9 septembrie, ora 10.00

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro

Etica Inteligenței Artificiale – deadline eseu: 6.09.2023, susținere eseu: 8.09.2023, 12:00.

Minds and Machines – deadline eseu: 6.09.2023.

Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Eseurile finale (eseul II), termen 25 august ora 10.00 dimineața, de transmis via e-mail la andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro; pentru studenții eligibili.
Testarea de recuperare la Introducere în Logica Modernă (anul 2 licență), respectiv Reasoning (anul 2 master), va avea loc pe 25 august, ora 10.00 dimineața, examinare scrisă.

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Curs Filosofie Modernă – Examen scris/Predare referat 04 septembrie 2023, ora 10:00.

 

 

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 26.06-02.07.2023 (anii I, II licență; I master)

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Disciplină și modalitate de examinare

Data examenului

Ora examenului

Conf. univ. dr. Podină Ioana

ioana.r.podina@gmail.com

Applied Cognitive Psychology

26 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și creștinism

26 iunie 2023

13:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs opțional “Introducere în greaca veche“ (sem. II), examen oral și scris

26 iunie 2023

15:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs „Originea gândirii europene“, examen scris (ESEU)

26 iunie 2023

18:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs „Teme ale gândirii grecești. De la mythos la logos“, master ICIF, anul I, ESEU

26 iunie 2023

18:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

„Phenomenology and Ontology of European Culture“, master UNESCO, ESSAY

26 iunie 2023

18:00

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie modernă, examen oral (sustinerea referatului). Predarea se face până în 25/06/2023, ora 12.00

27 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Disciplina „Introduction to Neuroscience” din cadrul masterului Cognitive science – Mind the Brain, anul I master, examen scris de tip grilă

27 iunie 2023

16:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele, examen scris

27 iunie 2023

10:00

Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie politică și socială – Eseu

27 iunie 2023

10:00

Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Teorii etice / predare eseu;
Analiza și argumentare în etică / predare eseu;

27 iunie 2023

9:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An II (modul psiho-pedagogic): Didactica specialității

27 iunie 2023

9.30

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență: Filosofie medievală

27 iunie 2023

10.00

Conf. univ. dr. Grama Sebastian

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Predarea eseurilor finale pentru cursul „Istoria filosofică a retoricii” (master ICF, an I).

28 iunie 2023

21:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Știință și pseudoștiințe (FGC, anul I), examen

28 iunie 2023

14:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Argumentare și gândire critică (anul I, semestrul I), examen

28 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Academic Ethics & Integrity: June 28,  11 am – oral examination based on your essay. The essay should be sent by June 26, 10 am to mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etică și Integritate Academică: 28 iunie, 11am – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 26 iunie, ora 10am.

Etica în afaceri: 28 iunie, 11am – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 26 iunie, ora 10am.

28 iunie 2023

11:00

Dr. Savu Bianca

bianca.savu@filosofie.unibuc.ro

Retorică și Argumentare; colocviu, master an I

28 iunie 2023

16:00

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Research Seminar,  Intercultural Management, anul I. Examinare:eseu

29 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Vică Constantin

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele – prin programare prealabilă pe mail (constantin.vica [at] filosofie.unibuc.ro)

29 iunie 2023

14:00

Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în filosofie, licență, anul I, colocviu

30 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Metafizica, anul II, licenta, colocviu

30 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, anul 1 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Limbajului, anul 2 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Dumitru Mircea

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Philosophical Foundations of Cognitive Science, anul 1 master Mind the Brain, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Critical Thinking in the Social Sciences, anul 1 master, curs transversal (Mind the Brain, PPE), examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Dumitru Mircea

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în Logica Modernă, anul 2 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul

adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe – Etică socială și politică, masterat anul I

30 iunie 2023

12:00

Lect. unv. dr. Laurențiu Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia dreptului

30 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

·        Educație prin filosofia pentru copii

·        Didactica specialității

·        Practică pedagogică

12 iulie 2023

16.00

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE (anii I și II licență și I master) 05-25.06.2023

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Disciplină și modalitate de examinare

Data examenului

Ora examenului

Conf. univ. dr. Podină Ioana

Ioana.r.podina@gmail.com

Applied Cognitive Psychology

6/6/2023

10:00

Asist. Univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

examen curent Filosofie modernă anul II licență

07/06/2023

 

Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Introducere în estetică, Licenţă anul 1: examen scris, 7 iunie ora 10, amf. TM

7/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An II licență (modul psiho-pedagogic) – Didactica specialității – Colocviu

9/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Minte, creier, conștiință: discutare referat

9/6/2023

18:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și film: discutare referat

11/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Teorii ale reprezentării (eseu, master ICIF si IAFC, anul I)

12/6/2023

12:00

Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate (Re, anul II, licenta)

12/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Știință și pseudo-științe (master, FGC, anul I), examen

12/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia minții: discutare referat

12/6/2023

11:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs opțional „Introducere în greaca veche“, examen oral și scris

13/6/2023

15:00

Lect. univ dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Examen la Etica tehnologiilor – master EASAO anul I

13/06/2023

16.00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Practică pedagogică – Colocviu

14/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Emilian Mihailov

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Examen curent la Moral Psychology, master Cognitive Science anul I

14/06/2023

16.00

Prof. univ. dr. Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și creștinism

15/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie politică și socială – Eseu

15/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Istoria ideilor politice, examen oral: 15 iunie ora 10.00 (grupele 350,351,352)

16/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Teoria cunoașterii științifice: discutare referatr

16/6/2023

11:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Educație prin filosofia pentru copii – Colocviu

16/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Dima Ionuț-Bogdan

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – Oral (prezentare eseu)

16/6/2023

18:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etica în afaceri (MA anul I, EASAO)

– vineri, 16 iunie ora 16.00, data limită pentru transmiterea eseului via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

16/6/2023

16:00

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Research Seminar, anul I, Intercultural Management, evaluare eseuri

18/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and economics (master PPE)

18/6/2023

17:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență – Filosofie medievală:

Colocviu: grupele: 350, 352, 355.

Data limită pentru trimiterea portofoliului pe adresa  – 15 iunie 2023

19/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Cunoaștere și adevăr, Masterat FGC an , Referat, termen limită predare 19 iunie

19/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etica în afaceri (MA anul I, EASAO)
–  marți, 20 iunie, orele 16.30-19.00 colocviu cu prezență fizică

20/6/2023

16:30

Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Concepte şi terapii filosofice, Master ICIF, anul 1: referat trimis pe adresa instituţională şi personală (cristian.iftode@gmail.com) până în seara zilei de 20 iunie

20/6/2023

23:59

Lect. univ. dr. Vică Constantin

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Filosofia istoriei, filosofia viitorului, an I, Licență – examen oral

20/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Babeș Alexandru

alexandru.babes@bio.unibuc.ro

Sensory Neurophysiology

20/6/2023

12:00

Dr. Brîncuș Constantin

constantin.brincus@unibuc.ro

Teoria Demonstrației -susținere eseu

20/6/2023

14:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Limbajului, examen scris

20/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Radu Dudău

radu.dudau@filosofie.unibuc.ro

Examen la Etica Relațiilor internationale – master EASAO anul I

21/6/2023

14.00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență – Filosofie medievală:

Colocviu: grupele: 351,353, 354.

Data limită pentru trimiterea portofoliului pe adresa  – 15 iunie 2023

22/6/2023

11:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, Licență, an I, 23 iunie ora 10.00, examen pentru cei care au mai puțin de nota 7 la seminar sau doresc să obțină mai mult decât nota deja primită

23/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, examen scris

23/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Didactica specialității – Colocviu

23/6/2023

16:00

Prof. univ. dr. Călin Vâlsan

calin.valsan@faa.unibuc.ro

Examen Political Economy, Sala 6

28/6/2023

18:00

 

 

În atenția tuturor studenților din anul II Master: Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation

În atenția tuturor studenților din anul II Master

Elaborarea sau pregătirea disertației / Research for dissertation este parte constitutivă a curriculum-ului ultimului semestru de studii (semestrul IV), activitate pentru care toți studenții vor fi evaluați și notați și vor primi o notă și creditele aferente (conform Planului de învățământ).

Pentru a deveni absolvenți și a încheia cu succes semestrul al IV-lea, toți studenții – inclusiv cei care aleg să nu participe la examenul de susținere a disertației în sesiunea iunie-iulie 2023, ci vor susține disertația în următoarea sesiune de finalizare a studiilor din ianuarie-februarie 2024 – sunt rugați să transmită draftul disertației, prin e-mail, coordonatorului tezei, până în ultima zi de sesiune – 4 iunie 2023.

Lipsa acestei evaluări/note/ credite la finele sesiunii de restanțe pentru anii finali va avea drept consecință necesitatea intrării într-un semestru suplimentar, cu taxă, începând cu 1 octombrie 2023, pentru a finaliza programul de studii și pentru a obține statutul de absolventă/absolvent.

PROGRAMARE SESIUNI EXAMENE ANI FINALI (anii III licență și II master) MAI – IUNIE 2023 (examene curente, restanțe, diferențe, reexaminări)

______________________________________________________

Practica de specialitate / Curricular Practical Training – semestrul II: încărcarea adeverințelor de practică pe link-ul aferent programului de studii se va face până la data de 04 iunie 2023. 

Pentru restanțe la Practică, studenții sunt rugați să îi contacteze, prin e-mail, pe profesorii responsabili de practică până cel târziu la data de 15 iunie 2023.

______________________________________________________________
Nume & Prenume cadru didactic Adresă de e-mail Programare
Acad. prof. univ. dr. Dumitru Mircea andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro joi, 8 iunie 2023, ora 10.00.
Acad. prof. univ. dr. Babeș Alexandru alexandru.babes@bio.unibuc.ro Sensory Neurophysiology (master, an 2) – termen-limită pentru predarea eseurilor: 25 mai 2023.
Prof. univ. dr. Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro Etica drepturilor omului, Master EASAO-SDIERI, an II 17 mai 2023, ora 16.00.
Prof. univ. dr. Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Restanțe și reexaminări:
Istoria filosofiei românești – Licență anul III – FC;  Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF, anul I – 15 iunie 2023, ora 12.00.
Prof. univ. dr. Flonta Mircea constantin.brincus@unibuc.ro Master II, „Cultură, cunoaștere, valori” 23 mai 2023, ora 18:00
Eseul trebuie trimis până la data de 15 mai 2023 la adresa constantin.brincus@unibuc.ro
Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Restanțe și reexaminări – Etică socială și politică + Social and Political Philosophy/Ethics  6 iunie 2023, ora 12
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Etica științei, master EASAO, anul II: 19 mai 2023;
Filosofia biologiei, licență anul III: 17 mai 2023;
Restante si reexaminări: 9 iunie 2023.
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Introducere în filosofia analitică, Licență, Modul Filosofie Teoretică, anul III, 22 mai 2023;
Knowledge Management, Masterat IM UNESCO, anul II, 30 mai 2023.
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Filosofie și religie – 18 mai 2023, ora 10;
Restanțe – 13 iunie 2023, ora 14.
Prof. univ. dr. Vezeanu Ion ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr Curs opțional: Simboluri și reprezentări ale nebuniei în cultură
Examene (Licență III, Master II): marți, 30 mai 2023, Amf. Titu Maiorescu (14-16); restanțe 06 iunie  2023, Amf. Titu Maiorescu (14-16);
Examene (Licență I și II ; Master I): marți, 06 iunie 2023, Amf. Titu Maiorescu (14-18); restanțe 30 iunie 2023; Amf. Titu Maiorescu (14-16).
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro Restanțe la cursul de Modernitate și europenitate (Curs: Prof. Univ. Dr. Viorel Vizureanu, Seminar: Lect. Univ. Dr. Oana Șerban) – deadline predare eseu via e-mail (oana.serban@filosofie.unibuc.ro) 12 iunie 2023, ora 12.00. Susținere examen oral si scris: 13 iunie 2023, ora 12.00.
Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro Restante/reexaminări pentru disciplina „Introduction to Neuroscience” din cadrul masterului Cognitive science – Mind the Brain este perioada 14-15 iunie 2023.
Conf. univ. dr. Bogatu Eugenia bogatue@yahoo.com Restanțe curs Pragmatism: 10 iunie 2023, ora 10.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Examen Ontologie, an III, Filosofie teoretică, 30 mai 2023, ora 10.
Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Restanțe și reexaminări – vineri, 9 iunie 2023, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro 10 iunie 2023 – predarea eseurilor pentru „Teorii şi paradigme culturale” (licenţă, an 3), respectiv „Semnul în artă” (IAFC, an 2).
Conf. univ. dr. Ianole-Călin Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Experimental Approaches in Economics, master PPE 2, restanță  – 12 iunie 2023, ora 18, sala 5 (demisol Facultatea de Matematică).
Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@gmail.com Examen Filosofie contemporană: 10 mai 2023, ora 10, amf. MF, examen scris 2 ore.
Restanţe (doar pentru anul 3) Introducere în etică, Introducere în estetică şi Filosofie contemporană: 8 iunie 2023, ora 10 şi ora 12 (se poate veni pentru oricare dintre aceste discipline atât de la ora 10, cât şi de la ora 12), examen scris 2 ore la fiecare dintre cele 3 discipline.
Restanţe la Concepte şi terapii filosofice (doar pentru anul 2 master), ICIF: eseuri trimise pe mailul personal şi instituţional până pe 7 iunie 2023 seara.
Conf. univ. dr. Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro 08 mai 2023, ora 12 – anul III Filosofie teoretică, Filosofia naturală și originile științei moderne.
Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro 06 iunie 2023
Conf. univ. dr. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro curs „Hermeneutică“, anul III, Filosofia Culturii:
sesiunea obișnuită: 25 mai 2023, ora 23:59;
sesiunea de restanțe: 12 iunie 2023, ora 23:59.
Conf. univ. dr. Alexandru Nicolae alexandru.nicolae@unibuc.ro Language and Cognition (master, an 2) – termen-limită pentru predarea eseurilor: 21 mai 2023.
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro Egalitate și gen (EASAO+SDIERI) – 02 iunie 2023 (eseu)
Instituții politice și sociale (III licență) – 16 iunie 2023 (eseu)
Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Examen Filosofia stiintelor umane: 23 mai 2023, ora 10.00;
Restante: 16 iunie 2023, ora 10.00.
Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Filosofie, tehnologie și media (master FGC, anul II): examen: 2 iunie 2023, ora 14.00; restanță: 7 iunie 2023, ora 16.00.
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro 14 iunie 2023, ora 23:59 deadline eseu;
16 iunie 2023, ora 11:00 examen oral prezentare eseu.
Conf. univ. dr. Volacu Alexandru alexandru.volacu@faa.unibuc.ro Examen Evidence-based policies (PPE, master): 11 mai  2023; Restanță Evidence-based policies (PPE, master): 7 iunie 2023.
Lect. dr. Marin Bălan marin.balan@filosofie.unibuc.ro Practică pedagogică anul III licență – 2 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro Filosofie și literatură, curs, FGC II, examen 17 mai 2023, ora 14.00
Restanțe la:
Fenomenologie an III licență,
Fenomenologie germană, ICIF an II,
Opere filosofice fundamentale, FGC an II,
Filosofie și literatură, curs, FGC II,
pe data de 6 iunie 2023, ora 14.00.
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Restanțe & reexaminări Etică și Integritate Academică: 16 iunie 2023, ora 14.00, examen oral pe baza eseului/ textelor de seminar. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 15.06.2023, ora 14.00.
Restanțe & reexaminări  Academic Ethics and Integrity: 16.06.2023, ora 14.00, examen oral pe baza eseului/ textelor de seminar. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 15.06.2023, ora 14.00.
Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Gender and Intercultural Communication, master CIS, an II: termen depunere eseuri pe Moodle: 21 mai 2023.
Lect. univ. dr. Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro Restanță licență anul 3, modul FMP, curs Filosofie politică contemporană – 14 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Dima Ionuț-Bogdan bogdan.dima@drept.unibuc.ro Constitutional Democracy – Master PPE – 27 mai 2023 (orele 10.00) – Examen oral.
Lect. univ. dr. Gheorghe Marius Laurențiu laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro  Antropologie politică – anul III Licență – examen oral 19 mai 2023, ora 10.00, sala Tudor Vianu;
Restanță anul III Licență – examen scris Filosofia dreptului – 07 iunie, ora 12.00
Lect. univ. dr. Ana Karlstedt ana.karlstedt@lls.unibuc.ro Examenul de restanță la Limba Germană se va ține odată cu examenul curent pentru anul I: 2 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro O istorie biopolitică a antiumanismului și antisemitismului, anul II ICIF, 9 mai 2023 ora 16.00;
Estetică (anul III, licență), 9 iunie 2023 ora 18.00
– diferențe/restanțe (deadline valabil doar pentru sarcinile de seminar) Introducere în estetică 9 mai  2023 ora 18.00 – anul I;
Lect. univ. dr. Toader Mădălina madalina.toader@lls.unibuc.ro Restanță: 10 iunie 2023.
Lect. univ. dr. Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Etica și politica noilor tehnologii (Licență) – 15 mai 2023, ora 11.00;
Morality, Business and Information Technology (PPE) – 17 mai 2023, ora 11.00;
Restanțe și reexaminări: 08 iunie 2023 – toate cursurile, cu programare în prealabil pe mail.
Asist. univ. dr. Mărășoiu Andrei Ionuț andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Eseul / eseul II de predat (de către studenții eligibili, potrivit fișei disciplinei, contactați-l pe AM pentru detalii) la Introducere în Filosofie (licență an 1), Epistemologie (licență an 1), Filosofia Limbajului (licență an 2), Philosophical Foundations of Cognitive Science (master an 1), Theory of Mind (master an 1), Critical Thinking in the Social Sciences (master an 1, transversal), Philosophy of Mind (master an 2) – toate au ca termen-limită luni, 29 mai, ora 10 dimineața, via email;
Test de recuperare la Introducere în Logica Modernă, licență an 2, luni, 29 mai, ora 10 dimineața;
Test de recuperare la Reasoning, master an 2, luni, 29 mai, ora 10 dimineața;
Restanțele și reexaminările aferente acestor discipline vor fi indicate în dreptul titularilor de curs.
Asist. univ. dr. Dragomir Alexandru alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro CURS: Minds and Machines – deadline eseu final: 22 mai 2023.
CURS: Etica inteligenței artificiale – deadline eseu final: 11 iunie 2023, susținerea eseului: 12 iunie 2023, 12.00-14.00.
Asist. univ. dr. Sandu Paul Gabriel paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Fenomenologie Franceză – 1 iunie 2023, ora 23:59 și 14 iunie 2023 23:59.

Filosofie Modernă, anul III (restanțe):
  • 12.06, ora 12, examen oral (susținerea referatului)
  • 13.06, ora 12, examen scris.
Dr. Savu Bianca bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Masterat, An II, restanță Retorică și Argumentare (an I) – 20 mai 2023, ora 12:00.

Conform Structurii anului universitar 2022-2023, pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) sesiunea de examene curente se va desfășura în perioada 08.05.2023 – 04.06.2023, iar sesiunea de restanțe și reexaminări va fi în perioada 05.06.2023 – 18.06.2023.

Studenții din anul III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență sunt rugați să transmită, până la data de 08.05.2023, pe adresa de e-mail a secretarei de an, cererea de susținere a restanțelor/diferențelor însoțită de dovada de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen).

Studii universitare de licență: anul III Filosofie

Secretar Carmen Șandru: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master: anul II

Secretar Iuliana Iliescu: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master – Catedra UNESCO

Secretar Viviana Ciachir: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor  se poate achita la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

Restanțele din anii anteriori și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 28.09.2021 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 24.

Restanțele din anul curent de studii se pot susține gratuit (doar la primele două prezentări/disciplină).

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor.

ÎNSCRIERE SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au de susținut restanțe din anii de studii anteriori și examene de diferență în sesiunea ianuarie – februarie 2023 sunt rugați ca până la data de 27.01.2023 să transmită cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele susținute în sesiunea ianuarie-februarie 2023, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an:

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studiile universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – studiile universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

 _________________________________________

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

Studenții aflați în semestre de grație (1 sau 2 semestre suplimentare cu taxă) nu vor plăti taxa pentru restanțele pe care le au de susținut deoarece plătesc deja taxa de prelungire a studiilor. Studenții aflați în semestru suplimentar cu taxă, care au achitat taxa de restanță, sunt rugați să contacteze secretariatul pentru procedura de returnare.