SESIUNE de examene IANUARIE-FEBRUARIE 2022

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

Cadru didactic Examen (disciplina, programul și anul de studii, data, ora, forma de examinare)
Asist. univ. dr. Oana Șerban Cultural capital and creative communication – MA UNESCO (IC, IM), Anul I, 18 ian, ora 12.00 (eseu)
Estetica, Filosofia culturii, anul III, licenta, 17 ian, ora 12.00 (eseu)
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

Licență, anul I, Originile filosofiei europene — 4 februarie, ora 14

master ICIF, anul I, Gândirea filosofică greacă — 2 februarie, ora 12

curs opțional — Limba Greciei Antice — 3 februarie, ora 16

curs opțional — Introducere în fenomenologie: E. Husserl, Cercetări logice (V) — 31 ianuarie, ora 23:59

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode 1. Introducere în etică Anul 1 Licenţă: 28 ianuarie ora 10 examen scris online
2. Ethics and Intercultural Negotiation Anul 2 IM Unesco: 29 ianuarie deadline încărcare eseuri pe Classroom
Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu Filosofia stiintei anul III (FT) 18 ianuarie ora 12 pe zoom (cu linkul cursului).
Arta de a pune intrebari – Master FCG anul I 19 ianuarie ora 16 pe zoom (cu linkul de la curs)
Epicureism si Modernitate, curs optional de master, 3 februarie ora 16 pe zoom (cu linkul de la curs)
Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu ISP, licență, an3 –  examen, 24.01.2022, ora 10, online
ID, SDIERI, an1 –  predare eseuri, 3.02.2022.
Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu Etica aplicata, anul III FMP+SE, 2 februarie 2022, ora 15.00, online
Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu Teoria cunoasterii stiintifice: referat deadline 01.02. ora 22; examen: discutie referat 04.02 ora 10.00
Filosofia mintii si a stiintei cognitiei: referat deadline 22.01, ora 14.00; examen: discutie referat 24.01 ora 11.00
Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov Argumentare și gândire critică, anul I, 24 ianuarie, ora 10, online
Conf. univ. dr. Sebastian Grama Istoria filosofică a retoricii, master, ICIF, an I: 25 ianuarie, rezultate texte seminar+eseuri.
Semnul în artă, master, IAFC, an II: 3 februarie, rezultate texte seminar+eseuri.
Filosofia imaginarului, licenţă, an III, Istoria filosofiei şi filosofia culturii: 5 februarie, rezultate texte seminar+eseuri.
Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

Filosofia matematicii, an III licenţă, 20 ianuarie ora 10, online, oral

Critical thinking in the social sciences, MA Mind the Brain + PPE (transversal), 28 ianuarie ora 15, online, oral

Dr. Pop Cristina Teodora Drept constitutional comparat, Studii europene anul III, 04.02.2022, ora 16, oral
Lect. univ. dr. Cătălin-Dănuț Cioabă

Fenomenologie germană an II ICIF, 20 ianuarie, ora 16, examinare online

Opere filozofice fundamentale, master FGC an II, evaluare pe bază de eseu, termen de predare 1 februarie

Fenomenologie, an III, evaluare pe bază de eseu, termen de predare 3 februarie.

Lect. univ. dr. Constantin Vică

New Media and Intercultural Communication – UNESCO IC II – 04.02.2022, 16:00, online, evaluare orală asupra lucrării scrise și discuție

Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale – SDIERI II – 25.01.2022, 12:00, raport scris

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu Ethics and Academic Integrity, Master CIS, IM, MBA, Anul I, 30 ianuarie 2022 (termen depunere eseuri) si
European Cultural Interferences, Master, CIS, anul II, 5 februarie 2022 (termen depunere eseuri)
Lect. univ. dr. Marin Bălan Colocviu Practică pedagogică (Modul Psiho-Pedagogic, an III), pe bază de portofoliu
– grupa Colegiul Național Gr. Moisil: 20 ianuarie, ora 9.00
– grupa Liceul Teoretic Ion Barbu: 27 ianuarie, 9.00
Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

Etică și Integritate Academică – MA SDIERI/ EASAO/ FGC/ ICIF anul I, examinare: (a) eseu, data limită predare 25 ianuarie (ora 23:59), via e-mail mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro (b) evaluare eseu asignat de cadrul didactic, data limită 2 februarie, via e-mail mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro.

Ethics and Academic Integrity – MA PPE / Min the Brain, anul I, examinare: (a) eseu, data limită predare 30 ianuarie (ora 23:59) via e-mail mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro (b) colocviu online, 3 februarie,16.00-18.00h.

Prof. univ. dr.  Alexandra-Mihaela  Pop Idei filosofice in arta, Master ICIF, an II, data 5 februarie ora 14, examinare orală
Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean Examen scris (open questions), data: 02.02.2022, ora 16:00, curs „Introduction to Neuroscience” / „Introducere în Neuroştiinţe”, anul 1, program Master Cognitive Science “Mind the Brain”, Facultatea Filosofie, Departament Filosofie Teoretică
Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Etica mediului și dezvoltare durabilă, Masterate EASAO, SDIERI, anul al II-lea, predarea referatelor până la data de 22 ianuarie, ora 24.00, susținerea finală pe 24 ianuarie, începând cu ora 16.00

Artă și cunoaștere, Masterat IAFC, anul al II-lea,  predarea referatelor până la data de 31 ianuarie, ora 24.00, susținerea finală pe 2 februarie, începând cu ora 16.00

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu Introducere in filosofie, licenta, anul I, 31 ianuarie, 1, 2, februarie, ora 10, examen oral
Metafizica, licenta, anul II, 25, 26 ianuarie, ora 10, examen oral
Metafizica, master FGC, anul I, 14 ianuarie, examen scris/eseu
Stiinta si societate, master FGC, anul II, 14 ianuarie, examen scris/eseu
Theory of Intercultural Communication, master UNESCO, anul II, 28 ianuarie, examen scris/eseu
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Logica moderna, Filosofie licenta, anul II, 2 februarie, ora 10, online.
Semnificatie, existenta, adevăr, Filosofie licența, anul III, 4 februarie, ora 10, online.
Introduction into the Philosophy of Cognitive Science, Filosofie master „Open Mind”, anul I, 4 februarie, ora 10, online.
Gandire critica, Filosofie master „Filosofie si Gandire critica”, anul I, 4 februarie, ora 10, online.
Prof. univ. dr. Savu Totu Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclasta, master IAFC, an I, 20.01.2022, orele 10 -13, examen oral (online);
Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei, master ICIF/IAFC, an I, 27.01.2022, orele 10-13 (IAFC) si 15 – 20 (ICIF), examen oral (online);
Filosofie greaca, licenta, an I, 02.02.2022, orele 15 – 20; 03.02.2022, orele 10 -13 si 15 – 20, examen oral (online).
Prof. univ. dr. Viorel Cernica 1. Istoria filosofiei românești / Licență Anul III FC / 21.01.2022, ora 10.00 / Lucrare predată și examen oral.
2. Hermeneutica filosofică a culturii / Master ICIF Anul I / 19.01.2022, ora 16.00 / Lucrare predată și examen oral.
Lect. univ. dr. Nicu Emilian Mihailov Etică biomedicală, Masterat EASAO, anul II, 21 ianuarie, ora 17, prezentare lucrare finală
Etică în mass media, Masterat EASAO, anul II, 27 ianuarie, ora 17, prezentare lucrare finală
Teorii etice, Licență, anul II, 28 ianuarie, ora 10, test grilă
Analiză și argumentare în etică, Masterat EASAO, anul I, 1 februarie, ora 17, prezentare lucrare finală
Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu

Modernitate si europenitate, anul II, Licență. Predarea referatelor: Vineri, 14 ianuarie, 12.00 (mail). Susținerea referatelor: Luni, 17 ianuarie, 8.00-16.00 (online). Examen scris: Marți, 18 ianuarie, 9.00-11.00 (online).

Modernism, antimodernism, postmodernism, anul II, Masterat, ICIF. Predarea referatelor: Luni, 31 ianuarie, ora 12.00 (mail).

Prof. univ. dr. Romlus Vasile Brâncoveanu

Etică profesională, master anul I EASAO – luni, 31 ianuarie, ora 17.00

Filosofie politică contemporană, anul III modulul filosofie politică și morală – marți, 25 ianuarie, ora 10.00

Realismul politic în literatură și film, doctorat – marți, 18 ianuarie, ora 18.00

Teoria organizațiilor internaționale, anul II SDIERI – miercuri, 19 ianuarie, ora 17.00

Filosofia istoriei, anul II IAFC – joi, 3 februarie, ora 17.00

 

SESIUNE EXAMENE LICENȚĂ&MASTER&DOCTORAT: SEPTEMBRIE 2021

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

Lect. univ. dr. Mirela Adăscăliței

Examene restante: -1  septembrie 2021, ora 10,00 – semestrul I – online

-2  septembrie 2021, ora 10,00 – semestrul II – online

Prof. univ. dr. Vasile Romlus Brâncoveanu

Examene restante: marți, 14 septembrie 2021, ora 10,00

 

Lect. univ. dr. Marin Bălan

Examene restante: joi, 9 septembrie

Examene reexaminări și măriri : joi, 16 septembrie

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 Examene restante: – 1 septembrie, ora 12.00 (Licență, Anul III FC – Istoria filosofiei româneștiMaster ICIF, Anul I – Hermeneutica filosofică a culturiiMaster IAFC (Istorie), Anul I – Perspectivă istorică și fenomenologică în interpretarea culturii);

Examene reexaminări și măriri:  – 10 septembrie, ora 11.00.

Conf. univ. dr. Sorin Costreie

Examene restante: 7 septembrie, ora 14,00

Examene reexaminări și măriri: 14 septembrie, ora 14,00

Asist. dr. Alexandru Dragomir

Examene restante: Etică academică – 1 septembrie 2021;

Examene reexaminări și măriri:15 septembrie 2021.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Examene restante: 10 septembrie, ora 10,00;

Examene reexaminări și măriri:17 septembrie,  ora 10,00.

Sesiune specială: 1 septembrie 2021, ora 10,00

Lect. dr. Laurențiu Gheorghe

Examene restante: joi, 16 septembrie, ora 12,00

Examene reexaminări și măriri : luni, 20 septembrie, ora 12,00

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

Examene restante: 8 septembrie 2021;

Examene reexaminări și măriri: 15 septembrie 2021.

Conf. univ. dr. Cristian Iftode

Examene restante:Introducere în etică – vineri, 10 septembrie, ora 10(examen scris online);

-Introducere în estetică, vineri, 10 septembrie, ora 12 (examen scris online);

-Concepte și terapii filosofice- duminică, 12 septembrie (deadline trimitere referate pe mail).

Prof. univ. dr. A.P. Iliescu

Examene restante: 11 septembrie 2021, ora 12,00 – masterat: an I,
Etică socială și politică; Social and political Philososphy și
Teorii ale guvernării;

Examene reexaminări și măriri: 20 septembrie 2021, ora 12,00 .

Sesiune specială: 1 septembrie 2021, ora 12,00

Conf. univ. dr. Dana Jalobeanu

Restanțe anii terminali – 1 septembrie ora 12:00, pe zoom

Examene restante – restul – 1 septembrie ora 16:00, pe zoom

Examene reexaminări și măriri – 20 septembrie ora 16:00, pe zoom

Pentru linkul de zoom, studenții trebuie să scrie la dana.jalobeanu@gmail.com. Pentru a intra în examen trebuie să trimită cu 48 de ore înainte de examen temele restante pentru fiecare examen.

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

Examene restante: 12 septembrie, ora 18,00

Examene reexaminări și măriri: 21 septembrie, ora 18,00

Prof. univ. dr. Mihaela Pop

Examene restante: – Marti 7 septembrie, ora 10.30 (corespondența online pe adresa instituțională: mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro)

Examene reexaminări și măriri: – Marți, 14 septembrie ora 10.30 (corespondența online pe adresa instituționala: mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro)

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu Examene restante – anul I, II: 6 septembrie, ora 10
Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Examene restante :7 septembrie, ora 10,00 –  toate restanțele

Examene reexaminări și măriri: : 14 sept, ora 10,00

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

Examene restante: 10 septembrie, ora 10 (online)

Examene reexaminări și măriri: 13 septembrie, ora 10 (online)

 

Lect. univ. dr. Emilian Mihailov Examene restante:17 septembrie 2021, ora 10.00
Prof. univ. dr. Savu Totu Examene restante: 21 septembrie 2021
Prof. dr. Ion Vezeanu

Licență an III și Master an II : miercuri 1 septembrie, orele (16-18,00);

b) Licență 1, Licență 2 și Master 1: joi 2 septembrie, orele (16-18,00)

Lect. univ. dr. Constantin Vică

Examene restante:  2 septembrie, ora 11, cu contactare pe mail în prealabil.

Examene reexaminări și măriri 17 septembrie, ora 11, cu contactare pe mail.

Prof. dr. Viorel Vizureanu

Examene restante : Modernitate și Europenitate și Filosofie Modernă – 2 septembrie, ora 10:00;

Examene reexaminări și măriri: : Modernitate și Europenitate și Filosofie Modernă – 16 septembrie, ora 10:00.

Termenul limită de trimitere a referatelor este: 30 august, ora 12:00;

Referatele la materia Modernitate și europenitate – vor fi trimise d-nei asist.dr. Oana Șerban, iar cele la materia Filosofie Modernă vor trimise domnului asist. dr. Sandu Paul Gabriel.

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.  

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE ANI TERMINALI (anul III licență & anul II master) MAI – IUNIE 2021

În atenția studenților din anii terminali care au restanțe (click pe această secțiune)

Conform Structurii anului universitar 2020-2021, pentru anii terminali (anul III licență și anul II master) sesiunea de examene aferentă semestrului II se va desfășura între 26.04.2021 și 30.05.2021, iar sesiunea de restanțe, reexaminări și măriri de notă între 31.05.2021 și 06.06.2021.

Studenții din anul III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori sunt rugați ca până la data de 15.05.2021 să transmită în format electronic cererea de susținere a restanțelor și dovada de plată a taxei de restanță (50 de lei/examen). Cererea în care vor fi menționate restanțele și copia OP-ului/chitanței vor fi transmise pe adresa de e-mail a persoanei din secretariat care are în atribuție rezolvarea problemelor administrative pentru anul/grupa din care face parte studentul, după cum urmează:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul II, III FILOSOFIE

Secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ: anul II, III STUDII EUROPENE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: anul II

Secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro;

iuliailiescu2003@yahoo.com

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – CATEDRA UNESCO

Secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 

Taxa de susținere a restanțelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau online într-unul dintre următoarele conturi deschise la BCR SECTOR 5:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru licență și master – Facultatea de Filosofie

RO27RNCB0076010452620307 – pentru programele de master – Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță licență / master, nume, prenume student, Facultatea de Filosofie, an de studii, grupa (după caz).

 

Restanțele din anii anteriori se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 11.03.2020 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21 (1).

Restanțele din anul curent de studii se pot susține gratuit (doar două prezentări).

Asist. univ. dr. Mirela Adăscăliței

Limba engleză

– 22.05, ora 14.00 – restanță pentru sem. II (oral) 

grupul general de engleza: https://join.skype.com/pIa3x36zWSxP

Lect. univ. dr. Marin Bălan

Filosofie medievală 

– 28 mai – data limită pentru trimiterea portofoliului

– 4 iunie pentru re-examinare

Structuri ideatice ale modernității timpurii

– 20 mai, ora 16.00 – colocviu

– 3 iunie, ora 16.00, pentru re-examinare

 

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

Examen – Fenomenologie franceză – ICIF Anul II: 07.05.2021, ora 16.00.

Restanțe – (1) Istoria filosofiei românești – FC Anul III: 02.06.2021, ora 11.00.

(2) Fenomenologie franceză (curs din anul II) și Hermeneutica

filosofică a culturii (curs din anul I) – ICIF Anul II: 02.06.2021, ora 16.00.

Lect. univ. dr. Cătălin Cioabă

Restanțe: 2 iunie 2021

Fenomenologie an III, ora 12.00

Fenomenologie germană master ICIF an II, ora 14.00.

Conf. univ. dr. Sorin Costreie

Examene: 18 mai, ora 12.00, toate disciplinele, examene orale susținute via Zoom, persoană de contact pentru logare asist. dr. Andrei Mărășoiu, andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro.

Restanțe: 3 iunie, ora 12.00, toate disciplinele, examene orale susținute via Zoom. Pentru detalii privind logarea contactați asist. dr. Andrei Mărășoiu, andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro,  pȃnă pe 2 iunie.

Asist. dr. Alexandru Dragomir Etică și integritate academică (master): 3 iunie, ora 16:00
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru Examene: 4 iunie, ora 10.00, Introducere în Logică Modernă examen scris coordonat via Google Meet. Vor fi 3 teste de seminar de recuperare, ȋn acelaşi format, după cum urmează: T1 – luni, 31 mai, ora 10am, T2 – miercuri, 2 iunie, ora 10am; T3 – joi, 3 iunie, ora 10am. Toţi participanţii la examen sau oricare dintre teste trebuie să anunţe la andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro  participarea lor pȃnă pe 25 mai.
Lect. dr. Laurențiu Gheorghe

Examen: 26.05 ora 12 Culturi europene si mentalitati politice (Anul III SE)

Restanțe:

31.05 ora 12  Culturi europene si mentalitati politice

3.06. ora 12 Filosofia dreptului (licenta anul II)

4.06  ora16  Morality and law  (Master PPE anul I)

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

Restanțe, reexaminări, măriri de note

(Ani terminali)

Predare eseuri:

– Filosofia imaginarului (licenţă, an III, IFFC): 3 iunie 2021;

– Etica în Mass-Media (master, an II, EASAO): 3 iunie 2021;

De asemenea, studenţii de la master ICIF (an II) care nu au susţinut examenul la cursul de Istorie filosofică a retoricii (an I) pot preda eseurile pe data de 3 iunie 2021.

Dimensiunile recomandate şi temele eseurilor vor fi aceleaşi ca în sesiunile precedente.

Conf. univ. dr. Cristian Iftode

Filosofie contemporană anul 3 Filosofie, examen: 24 mai ora 12 (scris, online)

Filosofie contemporană anul 3 restanţe: 2 iunie ora 12 (scris, online)

Introducere în estetică din anul 1, restanţe doar pentru anul 3: 2 iunie ora 14  (scris, online)

Introducere în etică din anul 1, restanţe doar pentru anul 3: 2 iunie ora 10  (scris, online)

Concepte şi terapii filosofice în Antichitate, anul 1 master ICIF, restanţe pentru anul 2: 2 iunie (deadline trimitere referate pe mail)

Conf. univ. dr. Dana Jalobeanu

Examen:6 mai de la ora 10, pe zoom

Filosofie naturală și originile științei moderne, curs: Jalobeanu, seminar: Liciu.

Restanțe: 2 iunie, ora 12.00, toate disciplinele

Lect. dr. Emilian Mihailov Restanțe: 31 mai 2021
Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

 „Hermeneutică“ (an III, Filosofia culturii):

Examen: 26 mai, 23:59 (deadline-ul trimiterii de eseuri)

Restanțe: 4 iunie, 23:59

Lect. univ. dr. Cristina Pop Restanțe: joi, 3 iunie, ora 17,00
Prof. univ. dr. Mihaela Pop

Examen: Estetică an III Licență – 3 iunie ora 10;

Idei filosofice în artă – an II Master ICIF –  2 iunie ora 10.

Restanțele presupun trimiterea unui referat pe temele tratate la curs între ora 10-11 din ziua respectivă și care vor fi notate ulterior.

Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu

Filosofia științelor umane (FMP):

Examen: va fi pe data de 17 mai, ora 12,00 (pe linkul de zoom de la curs).

Restanțe: 31 mai, ora 12,00.

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu

Examene:Filosofia biologiei, Licență: 7 mai

Managementul proiectelor de dezvoltare, Masterat: 12 mai

Etica științei, Masterat: 10 mai

Restanțe: 2 iunie,  toate disciplinele

 

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

Examen: 17 mai, ora 10.00 Introducere în filosofia analitică, Licență.

Restanțe: 3 iunie, ora 10.00, toate disciplinele

 

Asist. univ. dr. Oana Șerban

Examen:  O perspectivă etică și antropologică asupra violenței în istorie, Holocaust și terorism, ICIF+IAFC

Depunere referat: 9 mai, ora 12.00

Examen oral: 12 mai, ora 16.00

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

Examen: 24 mai ora 16.00, Philosophy of language, Master AP, anul 2, online;

Restanțe: 31 mai, ora 10.00, toate disciplinele.

Prof. univ. dr. Savu Totu

Examen: Filosofie și religie, an III: 30. 05. 2021, orele 10. (deadline-ul trimiterii referatelor 17.05.2021)

Restanțe: 06. 06. 2021, orele 10 (Filosofie și religie, Filosofie greacă).

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

Examen curs opțional

Filosofie și film  an III. examen 27 Aprilie, ora 12.00 (discuție referate la facultate sau online).

Restanțe – 5 iunie 2021:

– an II, ora 12.00. Discuție referat la facultate (Trimitere referat: 3 iunie, ora 12.00)

– an III, ora 12.00, Discuție referat la facultate (Trimitere referat: 3 iunie, ora 12.00)

– master, ora 12.00. Discuție referat la facultate (Trimitere referat: 3 iunie, ora 12.00)

– Film și filosofie, ora 12.00, Discuție referat (trimitere referat: 3 iunie, ora 12.00)

Prof. dr. Ion Vezeanu

1) Examen Zoom: marți 25 mai, orele 14-18;

2) Restanțe, reexaminare, măriri de note: marți 2 iunie, orele 16-18.

Lect. univ. dr. Constantin Vică

Examene: Libertate și mentalități, an III licență – vineri, 7 mai, ora 12, online.

Business, Morality and New Media, an II PPE – marți, 18 mai, orele 17 – 21, online.

Restanțe, reexaminări, măriri la toate cursurile mele de licență și master:

marți, 31 mai, ora 12, online – cu programare prealabilă la constantin.vica@filosofie.unibuc.ro.

Prof. dr. Viorel Vizureanu Restanțe: Filosofie modernă – 4 iunie ora 9:00 (asist. dr. Paul Gabriel Sandu)

Studenții cu restanțe sunt rugați să contacteze în timp util titularii de curs/seminar pe adresa instituțională de e-mail pentru a primi detaliile privind desfășurarea examenului.