PROGRAMARE SESIUNE DE RESTANȚE: 19.02.2024 – 25.02.2024

Această sesiune de restanțe se adresează studenților din anii I, II și III Licență și anii I și II Masterat

Restanțele din anul universitar curent nu se plătesc.
Pentru restanțele din ani anteriori se achită taxa de 50 de lei/examen, conform anunțului precedent.

Adresă de e-mail Nume și prenume cadru didactic PROGRAMARE SESIUNE DE RESTANȚE: 19  – 25 februarie 2024 (în această sesiune de restanțe se pot prezenta studenții din toți anii de studii: anii I, II și III Licență și anii I și II Masterat)
marin.balan@filosofie.unibuc.ro Bălan Marin Master didactic, an I, Filosofie (sinteză): 21 februarie, ora 09.30.
romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro Brâncoveanu Romulus Vasile 20 februarie ora 10.00.
constantin.brincus@unibuc.ro Brîncuș Constantin Semnificație, existență, adevăr, Licență III, 23 februarie 2024, ora 11:00;
Cultură, cunoaștere, valori, Masterat II, 23 februarie, ora 11:00.
viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Cernica Viorel Restanțe: pentru toate cursurile – 21 februarie 2024, ora 15:00.
mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Constantinescu Mihaela Restanțe pentru toate cursurile: transmitere eseu până la data de 18 februarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 24 februarie 2024, ora 12.00, Facultatea de Filosofie
sorin.costreie@unibuc.ro Costreie Sorin-Valentin Toate disciplinele: vineri, 23 februarie, orele 14.30-16.30.
mirdumitru@yahoo.com Dumitru Mircea Toate disciplinele: vineri, 23 februarie, orele 11.00-13.00.
sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Grama Sebastian 20 februarie 2024 – data limită de trimitere a eseurilor.
Pentru cursurile „Teorii şi paradigme culturale” (licenţă III) şi respectiv „Imaginile invizibilului” (IAFC I):  22 februarie 2024, ora 16.00 – întâlnire la facultate pentru discutarea eseurilor.
noragrigore@gmail.com Grigore Nora Restanțele pentru ambele cursuri – 22 februarie 2024, ora 12.00
cristian.iftode@@filosofie.unibuc.ro Iftode Cristian Vasile Restanţe la: Introducere în etică, Introducere în estetică, Filosofie contemporană, Concepte și terapii filosofice în Antichitate: 20 februarie ora 10. TOŢI studenţii care doresc să dea examen în sesiunea de restanţe trebuie să contacteze profesorul titular ÎNAINTE de 19 februarie, pe adresa de mail instituţională: cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro
adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Iliescu Adrian Paul Restanțe Social and Political Philosophy, master PPE, an II (online) – 20 februarie 2024, ora 18.00
Restanțe Etică socială și politică, master EASAO, an I (online) – 21 februarie 2024, ora 17.00
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Mărășoiu Andrei Ionuț Toate disciplinele: vineri, 23 februarie, orele 16.30-18.30.
emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Mihailov Nicu Emilian Examen restanțe Teorii etice, anul II, licență – 22 februarie 2024.
dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro Pătrunsu Dorina Mihaela 24 februarie 2024 (eseu).
mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro Pop Mihaela Restanțe 20 februarie 2024, ora 10.30.
oana.serban@filosofie.unibuc.ro Șerban Oana Camelia Restante, pentru toate cursurile: luni, 19 februarie 2024, ora 11.00 (examen oral si scris: Modernitate și europenitate, examen oral: Estetică). Deadline transmitere eseu: 17 februarie 2024, ora 12.00, via email.
emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Socaciu Emanuel Mihail Restante: 19 februarie 2024, ora 10.00.
laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Staicu Laurențiu-Mihai 19 februarie 2024, ora 10.00.
gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Ștefanov Gheorghe 19 februarie 2024, ora 10.00.
constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Stoenescu Constantin Restanțe  (toate disciplinele), miercuri, 21 februarie 2024 ora 10.00
savu.totu@filosofie.unubuc.ro Totu Savu 20 februarie 2024, ora 10.00.
constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Vică Constantin Restanțe: 20 februarie 2024, ora 14.00 – toate cursurile.

cezar.giosan@fpse.unibuc.ro

pana.alexandru@gmail.com

Cezar Giosan

Alexandru Pană

 

Restanțe disciplina Evolutionary Psychology – program master Mind the Brain: 21 februarie 2024 ora 12.00, la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației.
Studenţii care doresc să dea acest examen în sesiunea de restanţe trebuie să îl contacteze pe profesorul titular înainte de 21 februarie a.c., pe adresa de mail instituţională.
bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro Bogdan Mincă Anul I, Licență, Restanțe seminar „Originea gândirii europene“ – 22 februarie 2024, ora 10, Facultatea de Filosofie (examen-colocviu).

 

ÎNSCRIERI SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ – SESIUNEA DE RESTANȚE: 19-25 FEBRUARIE 2024

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori și/sau examene de diferență le pot susține în sesiunea de restanțe prevăzută în perioada 19-25 februarie 2024.

Pentru aceasta, studenții sunt rugați ca până la data de 15 februarie 2024 să transmită la secretariat cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele pe care le vor susține în sesiunea de restanțe din luna februarie 2024, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an: 

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studii universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – pentru studii universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE – 22.01.2024 – 11.02.2024

Nume si prenume cadru didactic Adresă de e-mail  Programare examene curente sesiunea
22.01.2024 – 11.02.2024
Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Licență – Modul Psiho-Pedagogic, an III, Practică pedagogică, colocviu: 07.02.2024, ora 15.00.

Master didactic, an I, Filosofie (sinteză), colocviu: 31.01.2024, ora 11.00.

Master didactic, an II, Practică pedagogică, colocviu: 07.02. 2024, ora 17.00.

Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro

Realismul politic în literatură și film – doctorat 25 februarie 2024.

Filosofia istoriei – master IAFC 25 februarie 2024.

Brîncuș Constantin constantin.brincus@unibuc.ro Master II, Cultură cunoaștere, valori. Predare eseu, vineri, 02 februarie 2024.
Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

Istoria filosofiei românești – Licență III-FC – 01 februarie 2024, ora 12:00.

Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF-I – 01 februarie 2024, ora 16:00.

Cioabă Cătălin  catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro

Fenomenologie, 06 februarie 2024, ora 11.00.

Opere filosofice fundamentale, 07 februarie 2024, ora 14.00.

Fenomenologie germană, 07 februarie 2024, ora 16.00.

Cocoru Arina acc591@nyu.edu

Cursul „Datoria de a Respecta Legea”: 25 ianuarie 2024, ora 16:00.

Cursul „Democratic Backsliding”: 25 ianuarie 2024, ora 14:00.

Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etică și Integritate Academică (masterat): transmitere eseu până la data de 31 ianuarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 07 februarie 2024, ora 16.00, Facultatea de Filosofie

Academic Ethics and Integrity (masterat): transmitere eseu până la data de 01 februarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 08 februarie 2024, ora 16.00, Facultatea de Filosofie

Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro

Filosofia Matematicii, anul 3 licență, examen final scris, 25 ianuarie, ora 10.

Critical Thinking in the Social Sciences, master „Mind the Brain” + PPE, anul 1, examen final scris, 5 februarie ora 14.

Philosophy of Mind, master „Mind the Brain” anul 2, examen final scris, 5 februarie ora 14.

Dobre Mihnea mihnea.dobre@filosofie.unibuc.ro 31 ianuarie 2024 (Facultatea de Fizica, cursul de Etica si Integritate Academica).
Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro Introducere în Logica Modernă, anul 2 licență, examen final scris, 05 februarie 2024, ora 11.00.
Gheorghe Laurențiu  laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Masterat Consiliere Filosofică – Consiliere filosofică – luni 22 ianuarie 2024, ora 18.00.

Unesco – Interculturality and Global Problems – termen limită eseu 21 ianuarie 2024, examen marți  23 ianuarie 2024, ora 18.00.

Etică și Integritate Academică – Doctorat – termen limită eseu 24 ianuarie 2024, rezultate 30 ianuarie 2024, discuții pe tema eseului (opțional) 02 februarie 2024, ora 16.00.

Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi Paradigme Culturale – licenţă, an III, Filosofia Culturii: 25 ianuarie 2024, ora 14 examen cu discutarea eseurilor.

Semnul în artă – master IAFC, an II: 25 ianuarie 2024 – data limită pentru trimiterea eseurilor.

Imaginile Invizibilului – master IAFC, an I: 30 ianuarie 2024, ora 16.00 examen.

Grigore Nora noragrigore@utexas.edu

Cursul Gottlob Frege și începuturile filosofiei analitice: 08 februarie 2024, ora 16.00.

Cursul Guvernare privată, spațiu public și spațiu privat: 08 februarie 2024, ora 14.00.

Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, curs Licenţă anul 1: Examen scris – 5 februarie 2024, ora 10.00, amf. TM.
Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Social and Political Philosophy, master PPE, an II (online)      30 ianuarie 2024, ora 18.00.

Etica sociala si politica, master EASAO, an I (online)               31 ianuarie 2024, ora 17.00.

Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

Arta de a pune întrebări (Master anul I FGC) 25 ianuarie ora 16.00.

Epicureism și modernitate (opțional) 31 ianuarie 2024, ora 16.00.

Filosofia știintei (anul III FT) 01 februarie 2024, ora 10.00.

Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro 16 ianuarie 2024 – verificare (mid-term). Toti studentii care au nevoie de o nota sunt anunțați și se vor prezenta pe 16 ianuarie 2024, la verificare.
Lazăr Veronica Ioana veronica.lazar@yahoo.com 31 ianuarie 2024, ora 11.00.
Filosofie sinteză (Master didactic)
forma examinării: colocviu.
Mărășoiu Andrei Ionuț andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an 1 „Mind the Brain”, examen final scris, 11 februarie 2024, ora 14.00.

Critical Thinking in the Social Sciences, master an 1 „Mind the Brain” + PPE, examen final scris, 05 februarie 2024, ora 14.00.

Gândire critică în dezbateri publice, master an 1 FGC, examen final scris, 01 februarie 2024, ora 17.00.

Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Examen Teorii etice, anul II, licență, 02 februarie 2024, ora 10.00.

Examen Etică biomedicală, anul II, Master EASAO, 29 ianuarie, ora 10.00.

Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Curs „Originea gândirii europene“, Licență, anul I, sem. I: 04 februarie 2024.

Curs „Teme ale gândirii grecești“, Masterat ICIF, anul I, sem. I: 03 februarie 2024.

Panzaru Miriam miriam.panzaru@gmail.com UNESCO – Theory of Intercultural Management – deadline transmitere proiect: 01 februarie 2024
UNESCO – Intercultural Communication Methods  – 05.02.2024* (*de confirmat cu studentii la ultimul curs)
Pătrunsu Dorina Mihaela dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

8 februarie 2024 IPS (licență).

11 februarie 2024 PPE (master).

Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Etica aplicată (FMP III): 08 februarie 2024, ora 12.00.

Fundamente conceptuale ale eticii si economiei (EASAO I): 08 februarie 2024, ora 16.00.

Staicu Laurențiu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în filosofie, anul I, licență: 23, 25, 26 ianuarie 2024.

Metafizică, anul II, licență: 29, 30 ianuarie 2024.

Metafizică aplicată, anul I, master FGC/CF: 06 februarie 2024.

Știință și societate, anul II, master FGC: 18 ianuarie 2024.

TICC/master UNESCO, anul II, 28 ianuarie 2024.

Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Etica mediului și dezvoltare durabilă, Master EASAO, Miercuri, 31 ianuarie 2024, ora 16.00.

Artă și cunoaștere, Master IAFC, 08 februarie 2024, ora 16.00.

Filosofie analitică și filosofie continentală, Școala doctorală, Vineri, 09 februarie 2024 (termen limită de predare a referatelor)

Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate si europenitate, anul II, studii de licenta, examen oral: luni 22 ianuarie, ora 9.00, Amf. Mircea Florian, examen scris: marti, 23 ianuarie, ora 8.45, Amf. Mircea Florian

Teoria valorilor, anul I, master Consiliere filosofica, 25 ianuarie, ora 16.00, sala Tudor Vianu (examen oral)

Estetica, anul III, licenta, Filosofia culturii, examen oral, vineri, 26 ianuarie, ora 12.00, sala Tudor Vianu

UNESCO, anul I, Cultural capital and creative communication, luni, 29 ianuarie (transmitere eseu si evaluare sumativa)

Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică (anul I) – 08 februarie 2024, ora 10.00.
Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Imaginie Invizibilului. Controversa iconoclastă, 01 februarie 2024, orele 16.00.
Vacariu Gabriel gabriel.vacariu05@gmail.com

Teoria Cunoașterii Științifice (an III, Filosofie Teoretică): deadline referat 07 februarie 2024, ora 22.00; examen 09 februarie 2024, ora 10.00.

Filosofia Minții și a Științei Cogniției (an II, Filosofie): deadline referat 28 ianuarie 2024, ora 16.00; examen 01 februarie 2024, ora 10.00, 11.00, 12.00.

Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

29 ianuarie 2024, ora 16.00 – Ethics of Cognitive Technologies (Cognitive Science, an II)

31 ianuarie 2024, ora 14.00 – Filosofia istoriei, filosofia viitorului (Licență, an I)

21 ianuarie 2024, ora 24.00 – New Media and Intercultural Communication (IC, an II) – trimitere proiecte de cercetare.

Vida Grigore grigore.vida@gmail.com Epicureism și modernitate – 31 ianuarie, ora 16.
Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro MODERNISM – ANTIMODERNISM – POSTMODERNISM – master ICIF II – 05 februarie, ora 12.00, predare referate.
Zaharia Daniela daniela.zaharia@istorie.unibuc.ro 11 februarie 2024 – predarea referatelor pe temele anunțate deja.

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE ȘI REEXAMINĂRI 01-09.09.2023 (anii I, II licență; I master)

 

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Programare

Prof. univ. dr. Savu Totu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

05.09.2023, ora 10.00 – Filosofie greacă; Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei; Filosofie și creștinism

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

mircea.dumitru@unibuc.ro

01 septembrie, ora 15.00, examen scris, 3h.

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

04 septembrie 2023, ora 10.00.

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

07 septembrie, ora 10.00, restanțe, reexaminări la toate disciplinele.

Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Examen restanțe, reexaminări pentru anul I masterat:  06 septembrie 2023.
Examen măriri pentru anul I masterat: 07 septembrie 2023.

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

 ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

5 septembrie, de la ora 14.00, Amf. Titu Maiorescu

Curs opțional Licență-Master (reexaminări și restante) și cursul de Metodologia și etica cercetării pt. Școala  Doctorală

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

07.09.2023, ora 11.00, pentru toate disciplinele/cursuril

Prof. univ. dr. Mihaela Alexandra Pop

 mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

06.09.2023, ora 14.00

Conf. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Filosofie medievală, an I: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru” Didactica specialității, an II, modul psiho-pedagogic: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru”

Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

cursurile de licență: 04 septembrie, ora 10.00, examen scris, 2h.
cursurile de master: 04 septembrie, ora 12.00, examen scris, 2h.

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023 (predare eseuri).

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Restanţe la Introducere în etică şi Introducere în estetică: luni 4 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Reexaminări la Introducere în etică şi Introducere în estetică: marţi 5 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Pentru restanţe şi reexaminări la Concepte şi terapii filosofice (master ICIF): deadline trimitere eseuri: marţi 5 septembrie, ora 20.00.

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

06 septembrie 2023, ora 10.00.

Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

08 septembrie 2023, ora 10.00 (licență) și ora 16.00 (masterat).

Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

01 septembrie 2023

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

gvacariu5@gmail.com

8 Septembrie, 2023, ora 11.00 restante la

1. Filosofia mintii si stiintei cognitiei

2. Teoria cunoasterii stiintifice

3. Minte, creier, constiinta (master)

4. Filosofie si film

 

Examenul consta in trimitere referat la adresa gvacariu5@gmail.com

Conf. univ. dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023, ora 14.00 – toate cursurile. Cu programare în prealabil pe mail – constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Restanțe/Măriri „Originea Gândirii Europene“ (anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Hermeneutică“ (anul III, sem. II, Fil. Cult): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Teme ale Gândirii Grecești. De la Mythos la Logos“ (master ICIF, anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Introducere în Greaca Veche“ (Curs opțional, sem. II): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO, sem. I): 07 septembrie 2023, ora 13:00.

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00 ONLINE (Trimit linkul de zoom la primirea dosarului cu temele de seminar restante, pana la data de 5 septembrie ora 20).

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov

Emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00

Lect. univ. dr. Oana Șerban

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele- deadline eseu 03 septembrie 2023, ora 10.00.
Examinare:
Estetică – 04 septembrie 2023, ora 9.00.
O istorie biopolitică a antisemitismului și antiumanismului – 04 septembrie 2023, ora 10.00.
Teorii ale reprezentării – 04 septembrie 2023, ora 11.00.

Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe, reexaminări, măriri – toate cursurile: 08 septembrie, 15.30-17.30, pe baza programării prealabile via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro. Detalii suplimentare pe paginile Classroom ale cursurilor.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and Academic Integrity (UNESCO MBA, IM, CIS) – 05 septembrie 2023.
Research Seminar (UNESCO, IM) – 05 septembrie 2023.

Lect. univ. dr. Ionuț-Bogdan Dima

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – orele 10.00, Sambata 9 septembrie 2023

Lect. univ. dr. Laurențiu Marius Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Dreptului 9 septembrie, ora 10.00;

Morality & Law 9 septembrie, ora 10.00

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro

Etica Inteligenței Artificiale – deadline eseu: 6.09.2023, susținere eseu: 8.09.2023, 12:00.

Minds and Machines – deadline eseu: 6.09.2023.

Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Eseurile finale (eseul II), termen 25 august ora 10.00 dimineața, de transmis via e-mail la andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro; pentru studenții eligibili.
Testarea de recuperare la Introducere în Logica Modernă (anul 2 licență), respectiv Reasoning (anul 2 master), va avea loc pe 25 august, ora 10.00 dimineața, examinare scrisă.

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Curs Filosofie Modernă – Examen scris/Predare referat 04 septembrie 2023, ora 10:00.

 

 

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 26.06-02.07.2023 (anii I, II licență; I master)

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Disciplină și modalitate de examinare

Data examenului

Ora examenului

Conf. univ. dr. Podină Ioana

ioana.r.podina@gmail.com

Applied Cognitive Psychology

26 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și creștinism

26 iunie 2023

13:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs opțional “Introducere în greaca veche“ (sem. II), examen oral și scris

26 iunie 2023

15:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs „Originea gândirii europene“, examen scris (ESEU)

26 iunie 2023

18:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs „Teme ale gândirii grecești. De la mythos la logos“, master ICIF, anul I, ESEU

26 iunie 2023

18:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

„Phenomenology and Ontology of European Culture“, master UNESCO, ESSAY

26 iunie 2023

18:00

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie modernă, examen oral (sustinerea referatului). Predarea se face până în 25/06/2023, ora 12.00

27 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Zăgrean Ana Maria

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Disciplina „Introduction to Neuroscience” din cadrul masterului Cognitive science – Mind the Brain, anul I master, examen scris de tip grilă

27 iunie 2023

16:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele, examen scris

27 iunie 2023

10:00

Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie politică și socială – Eseu

27 iunie 2023

10:00

Conf. univ. dr. Mihailov Nicu Emilian

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Teorii etice / predare eseu;
Analiza și argumentare în etică / predare eseu;

27 iunie 2023

9:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An II (modul psiho-pedagogic): Didactica specialității

27 iunie 2023

9.30

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență: Filosofie medievală

27 iunie 2023

10.00

Conf. univ. dr. Grama Sebastian

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Predarea eseurilor finale pentru cursul „Istoria filosofică a retoricii” (master ICF, an I).

28 iunie 2023

21:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Știință și pseudoștiințe (FGC, anul I), examen

28 iunie 2023

14:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Argumentare și gândire critică (anul I, semestrul I), examen

28 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Academic Ethics & Integrity: June 28,  11 am – oral examination based on your essay. The essay should be sent by June 26, 10 am to mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etică și Integritate Academică: 28 iunie, 11am – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 26 iunie, ora 10am.

Etica în afaceri: 28 iunie, 11am – examen oral pe baza eseului. Eseul va fi transmis pe adresa de email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro până pe data de 26 iunie, ora 10am.

28 iunie 2023

11:00

Dr. Savu Bianca

bianca.savu@filosofie.unibuc.ro

Retorică și Argumentare; colocviu, master an I

28 iunie 2023

16:00

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Research Seminar,  Intercultural Management, anul I. Examinare:eseu

29 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Vică Constantin

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele – prin programare prealabilă pe mail (constantin.vica [at] filosofie.unibuc.ro)

29 iunie 2023

14:00

Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în filosofie, licență, anul I, colocviu

30 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu-Mihai

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Metafizica, anul II, licenta, colocviu

30 iunie 2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, anul 1 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Limbajului, anul 2 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Dumitru Mircea

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Philosophical Foundations of Cognitive Science, anul 1 master Mind the Brain, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Critical Thinking in the Social Sciences, anul 1 master, curs transversal (Mind the Brain, PPE), examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Dumitru Mircea

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în Logica Modernă, anul 2 licență, examen scris (restanță)

30 iunie 2023

8:00

Prof. univ. dr. Iliescu Adrian Paul

adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe – Etică socială și politică, masterat anul I

30 iunie 2023

12:00

Lect. unv. dr. Laurențiu Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia dreptului

30 iunie 2023

12:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

·        Educație prin filosofia pentru copii

·        Didactica specialității

·        Practică pedagogică

12 iulie 2023

16.00

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE (anii I și II licență și I master) 05-25.06.2023

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Disciplină și modalitate de examinare

Data examenului

Ora examenului

Conf. univ. dr. Podină Ioana

Ioana.r.podina@gmail.com

Applied Cognitive Psychology

6/6/2023

10:00

Asist. Univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

examen curent Filosofie modernă anul II licență

07/06/2023

 

Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Introducere în estetică, Licenţă anul 1: examen scris, 7 iunie ora 10, amf. TM

7/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An II licență (modul psiho-pedagogic) – Didactica specialității – Colocviu

9/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Minte, creier, conștiință: discutare referat

9/6/2023

18:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și film: discutare referat

11/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Teorii ale reprezentării (eseu, master ICIF si IAFC, anul I)

12/6/2023

12:00

Lect. univ. dr. Șerban Oana Camelia

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate și europenitate (Re, anul II, licenta)

12/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Știință și pseudo-științe (master, FGC, anul I), examen

12/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia minții: discutare referat

12/6/2023

11:00

Conf. univ. dr. Mincă Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

curs opțional „Introducere în greaca veche“, examen oral și scris

13/6/2023

15:00

Lect. univ dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Examen la Etica tehnologiilor – master EASAO anul I

13/06/2023

16.00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Practică pedagogică – Colocviu

14/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Emilian Mihailov

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Examen curent la Moral Psychology, master Cognitive Science anul I

14/06/2023

16.00

Prof. univ. dr. Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie și creștinism

15/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina Mihaela

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Filosofie politică și socială – Eseu

15/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Istoria ideilor politice, examen oral: 15 iunie ora 10.00 (grupele 350,351,352)

16/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel

gabriel.vacariu@filosofie.unibuc.ro

Teoria cunoașterii științifice: discutare referatr

16/6/2023

11:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Educație prin filosofia pentru copii – Colocviu

16/6/2023

16:00

Conf. univ. dr. Dima Ionuț-Bogdan

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – Oral (prezentare eseu)

16/6/2023

18:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etica în afaceri (MA anul I, EASAO)

– vineri, 16 iunie ora 16.00, data limită pentru transmiterea eseului via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

16/6/2023

16:00

Lect. univ. dr. Dascălu Ileana

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Research Seminar, anul I, Intercultural Management, evaluare eseuri

18/6/2023

12:00

Conf. univ. dr. Socaciu Emanuel Mihail

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and economics (master PPE)

18/6/2023

17:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență – Filosofie medievală:

Colocviu: grupele: 350, 352, 355.

Data limită pentru trimiterea portofoliului pe adresa  – 15 iunie 2023

19/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Cunoaștere și adevăr, Masterat FGC an , Referat, termen limită predare 19 iunie

19/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etica în afaceri (MA anul I, EASAO)
–  marți, 20 iunie, orele 16.30-19.00 colocviu cu prezență fizică

20/6/2023

16:30

Conf. univ. dr. Iftode Cristian Vasile

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Concepte şi terapii filosofice, Master ICIF, anul 1: referat trimis pe adresa instituţională şi personală (cristian.iftode@gmail.com) până în seara zilei de 20 iunie

20/6/2023

23:59

Lect. univ. dr. Vică Constantin

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Filosofia istoriei, filosofia viitorului, an I, Licență – examen oral

20/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Babeș Alexandru

alexandru.babes@bio.unibuc.ro

Sensory Neurophysiology

20/6/2023

12:00

Dr. Brîncuș Constantin

constantin.brincus@unibuc.ro

Teoria Demonstrației -susținere eseu

20/6/2023

14:00

Conf. univ. dr. Costreie Sorin-Valentin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Limbajului, examen scris

20/6/2023

10:00

Conf. univ. dr. Radu Dudău

radu.dudau@filosofie.unibuc.ro

Examen la Etica Relațiilor internationale – master EASAO anul I

21/6/2023

14.00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

An I licență – Filosofie medievală:

Colocviu: grupele: 351,353, 354.

Data limită pentru trimiterea portofoliului pe adresa  – 15 iunie 2023

22/6/2023

11:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, Licență, an I, 23 iunie ora 10.00, examen pentru cei care au mai puțin de nota 7 la seminar sau doresc să obțină mai mult decât nota deja primită

23/6/2023

10:00

Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Epistemologie, examen scris

23/6/2023

10:00

Lect. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Master didactic an I:
Didactica specialității – Colocviu

23/6/2023

16:00

Prof. univ. dr. Călin Vâlsan

calin.valsan@faa.unibuc.ro

Examen Political Economy, Sala 6

28/6/2023

18:00