PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE 10 iunie – 07 iulie 2024 (anii I, II licență; I master)

Nume și prenume cadru didactic Adresă de e-mail cadru didactic Disciplină și modalitate de examinare Dată examen Oră examen
Dr. Calborean Marian mc@filos.ro Logică și software, colocviu 14 iunie 2024 12:00
Lect. univ. dr. Șerban Oana oana.serban@filosofie.unibuc.ro Teorii ale reprezentării ICIF și IAFC 1 18 iunie 2024 14:00
Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro Filosofie modernă, examen oral (susținerea referatului) 17 iunie 2024 9:00
Filosofie Greacă, examen oral 12 iunie 2024 9:00
Prof. univ. dr. Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Epistemologie, Licență, An I, Examen 24 iunie 2024 10:00
Cunoaștere și adevăr, Master FGC, An I, Predare referat 26 iunie 2024 23:59
Prof. univ. dr. Staicu Laurențiu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Fundamente și metode în consilierea filosofică, master CF, anul I 28 iunie 2024 10:00
Prof. univ. dr. Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Filosofie greacă 12 iunie 2024 9:00
Filosofie și creștinism 13 iunie 2024 16:00
Filosofie greacă 12 iunie 2024 9:00
Conf. univ. dr. Constantin Vică constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Examen Etica tehnologiilor – EASAO 1 18 iunie 2024 16:00
Prof. univ. dr. Vâlsan Călin calin.valsan@faa.unibuc.ca Political Economy (probă scrisă) 1 iulie 2024 17:00
Conf. univ. dr. Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Istoria filosofică a retoricii (ICIF, an I), examen (susţinere eseuri). 20 iunie 2024 16:00
Prof. univ. dr. Babeș Alexandru alexandru.babes@bio.unibuc.ro Introduction to Neuroscience (MA in Cognitive Science, year I); written exam 20 iunie 2024 16:00
Conf. univ. dr. Vacariu Gabriel philosophy.edws@gmail.com Minte, creier, conștiință, Master FGC, an I, sem II,
examen: discuție referat
18 iunie 2024 18:00
Conf. univ. dr. Mihailov Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Teorii etice (anul II, licență), examen restanță – scris 4 iunie 2024 10:00
Moral Psychology (Master Cognitive Science) – examen oral 13 iunie 2024 10:00
Asist. univ. drd. Zahiu Anda anda.zahiu@unibuc.ro Etică, guvernanță și politici publice 21 iunie 2024 16:00
Conf. univ. dr. Iftode Cristian cristian.iftode@gmail.com Restanţe ani terminali (Intro. în etică, Intro în estetică, Filos. contemporană, Concepte şi terapii filos. în Antichitate): joi 6 iunie ora 10.
Concepte şi terapii filosofice în Antichitate (ICIF+CF): deadline trimitere referate pe mail duminică 30 iunie.
– Introducere în estetică, anul 1 Licenţă: luni 1 iulie, ora 10.00 (examen scris 2 ore, amf. TM).
1 iulie 2024 10:00
Conf. univ. dr. Pătrunsu Dorina dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro FSP an II, Examen scris 1 iulie 2024 10:00
Lect. univ. dr. Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Etica în afaceri, EASAO, anul I – colocviu în data de 2 iulie 2024, ora 17.00, cu prezență fizică, Facultatea de Filosofie; transmiterea eseului până la data de 25 iunie 2024, finalul zilei, via email la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro 2 iulie 2024 17:00
Lect. univ. dr. Grusea Dragoş dragos_grusea1@yahoo.com Examen oral 14 iunie 2024 10:00
Conf. univ. dr. habil. Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro 1. Curs opțional „Introducere în Greaca veche“, 24 iunie, ora 17.00
2. Curs opțional „Heidegger și Aristotel“, 26 iunie (predare eseu)
3. Curs opțional „M. Eckhart și gândirea fenomenologică“, 28 iunie (predare eseu), 29 iunie susținere eseu
24 iunie 2024 17:00
Lect. univ. dr. Alexandru Dragomir alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro Restanță/mărire: Etica și politica noilor tehnologii – 10 iunie, 12:00 (deadline eseu: 9 iunie) 10 iunie 2024 12:00
Restanță/mărire: Minds and Machines – 12 iunie, 4:30pm (deadline eseu: 10 iunie) 12 iunie 2024 16:30
Restanță/mărire: Etica Inteligenței Artificiale – 12 iunie, 4:30pm (deadline eseu: 10 iunie). 12 iunie 2024 16:30
Conf. univ. dr. Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro LICENȚĂ an I
Filosofie medievală
MARTI, 2 iulie, 14.30: grupele 351 și 352
MIERCURI, 3 iulie, 10.00: grupele 350 și 354
3 iulie 2024 10:00
LICENȚĂ an I, Filosofie medievală, an I, grupele 353 și 355,VINERI, 5 iulie, ora 10.00. 5 iulie 2024 10:00
LICENȚĂ, Didactica specializării, an II, Modul psihopedagogic 20 iunie 2024 14:00
MASTER DIDACTIC, Didactica specializării, an I 11 iunie 2024 16:00
MASTER DIDACTIC, Educație prin filosofia pentru copii, an I 14 iunie 2024 16:00
MASTER DIDACTIC, Practică pedagogică, an I 19 iunie 2024 17:00
Drd. Vasile Visoțchi vasilevisotchi@gmail.com Examen curs opțional „Meister Eckhart și gândirea fenomenologică” 28 iunie 2024 (deadline pentru referat) și 29 iunie 2024 (susținerea referatului). 29 iunie 2024 TBA
Prof. univ. dr. Ion Vezeanu ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr Examene Licență anul 1, Licență anul 2 și Master anul 1 – vineri, 14 iunie 2024, orele 14.00-18.00, Amfiteatrul Titu Maiorescu 14 iunie 2024 14.00-18.00
Restanțele Licență anul 1, Licență anul 2 și Master anul 1 – Vineri, 21 iunie 2024, orele 14.00-16.00, Amfiteatrul Titu Maiorescu 21 iunie 2024  14.00-16.00
Școala doctorală: marți 28 iunie, 14.00-18.00, amfiteatrul Mircea Florian 28 iunie 2024 14.00-18.00
Dr. Bianca Savu bianca.savu@filosofie.unibuc.ro Retorică și argumentare (FGC) 20 iunie 2024 18.00

 

PROGRAMARE SESIUNI DE EXAMENE ANI FINALI (anii III licență și II master) MAI – IUNIE 2024

PROGRAMARE SESIUNI DE EXAMENE ANI FINALI (anii III licență și II master) MAI – IUNIE 2024
Nume și prenume profesor Adresă de e-mail profesor Programare
Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Propuneri pentru sesiunea de examene curente a anilor finali: anul III de licență și anul II de master.
LICENȚĂ an III, Modul psihopedagogic: Practică pedagogică, JOI, 30 mai, ora 17.30, sala Alice Voinescu
MASTER DIDACTIC, an II: Practică pedagogică, MARTI, 14 mai, ora 16.00, sala Alice Voinescu
MASTER DIDACTIC, an II: Cercetare educațională, JOI, 23 mai, ora 18.00, sala Alice Voinescu
MASTER DIDACTIC, an II: Filosofia educației, VINERI, 24 mai, ora 18.00, sala Alice Voinescu
MASTER IAFC, an II: Filosofie și educație, JOI, 23 mai, ora 16.00, sala Alice Voinescu

Propuneri pentru sesiunea de restanțe și reexaminări a anilor finali: anul III de licență și anul II de master
LICENTĂ, an III: Filosofie medievală (disciplină din anul I), LUNI, 3 iunie, ora 13.00, amf. Titu Maiorescu
LICENȚĂ an III, Modul psihopedagogic: Practică pedagogică, JOI, 6 iunie, ora 17.30, sala Alice Voinescu
MASTER DIDACTIC, an II: Practică pedagogică, MARTI, 4 iunie, ora 16.00, sala Alice Voinescu
MASTER DIDACTIC, an II: Cercetare educațională, JOI, 13 iunie, ora 18.00, sala Alice Voinescu
MASTER DIDACTIC, an II: Filosofia educației, VINERI, 14 iunie, ora 18.00, sala Alice Voinescu
MASTER IAFC, an II: Filosofie și educație, JOI, 6 iunie, ora 16.00, sala Alice Voinescu

Calborean Marian mc@filos.ro Opțional Logică și Software. Examen ani finali: 31 mai 2024 ora 12:00. Reexaminare: 14 iunie 2024.
Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Restanțe: 12.06.2024, ora 11:00
Istoria filosofiei românești – Licență – Anul III FC.
Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF – Anul I.
Cioabă Cătălin-Dănuț catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro

Examene curente:
Curs Filosofie și literatură, master FGC, an II, sem II, examen: 26 mai 2024, ora 14.00.

Restanțe:
Fenomenologie, an III, exam. restanță 3 iunie 2024, ora 14.00.
Fenomenologie germană, master ICIF, an II, sem I, exam. restanță 3 iunie 2024, ora 13.00.
Opere filozofice fundamentale, master FGC, an II, sem. I, exam. restanță 3 iunie 2024, ora 12.00.

Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Sesiune examene curente
Master PPE, anul II, Morality, Business and Information Technology – 29 mai 2024, ora 18.00, Facultatea de Filosofie; termen limită pentru transmiterea eseurilor: 26 mai 2024, finalul zilei, la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe ani terminali
Toate disciplinele – 10 iunie 2024, ora 18.30, Facultatea de Filosofie, cu programare la mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; termen limită pentru transmiterea eseurilor: 7 iunie 2024, finalul zilei, la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro  Filosofia matematicii, anul III licență, 14 iunie 2024, ora 10.00.
Philosophy of mind, anul II master „Mind the Brain”, 14 iunie 2024, ora 16.00.
Dascălu Ileana ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Examene sesiune curentă: anul II master UNESCO, CIS, curs Gender and Intercultural Communication, termen predare eseuri 27 mai 2024.

Restante și reexaminări:
anul III , modul FMP, curs Filosofie politică contemporană – marti, 4 iunie 2024, ora 12.00.
anul II master UNESCO, CIS, Gender and Intercultural Communication/ European Cultural Interferences – termen predare eseuri 12 iunie 2024.

Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Restanţe şi reexaminări:
-Teorii şi paradigme culturale (anul III de licenţă): 04 iunie 2024 (termen pentru predarea eseurilor) şi 11 iunie 2024, ora 15.00 (discutarea eseurilor).
– Semnul în artă (master IAFC, an II): 10 iunie 2024 (termen pentru predarea eseurilor).
Gheorghe Laurențiu laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro Examen oral la Antropologie politică, anul III Licență – 15 mai 2024, interval orar 10.00-14.00, sala Constantin Noica
Ianole Rodica rodica.ianole@faa.unibuc.ro Master PPE, anul II, Experimental Approaches in Economics
3 iunie 2024, orele 12.00-14.00, sala 116, etaj 1, Facultatea de Matematică
Iftode Cristian cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Examen scris Filosofie contemporană anul III: 17 mai 2024, ora 10.00 (2 ore).
Restanţe şi reexaminări ani terminali la: Introducere în etică, Introducere în estetică şi Filosofie contemporană: 06 iunie 2024 ora 10.00.
Restanţe la Concepte şi terapii filosofice în Antichitate (master ICIF): referate trimise pe adresa instituţională până pe 13 iunie 2024.
Iliescu Adrian-Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro 03 iunie 2024, ora 17.00 (online) Restanțe și reexaminări an II masterat PPE, disciplina Social and Political Philosophy.
Lazăr Iuliana iulia.lazar@fpse.unibuc.ro Pedagogie I, Anul I – 11 iunie 2024, ora 10.00.
Mărășoiu Andrei Ionuț andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Ontologie, anul III licență

  • examen: luni 20 mai 2024, ora 18.00.
  • restanță: luni 3 iunie 2024, ora 16.00.
Mihailov Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro 4 iunie 2024, ora 16.00
Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro Curs anul III, modul Filosofia Culturii, „Hermeneutică“ – 31 mai 2024 (colocviu seminar 31 mai, ora 14).
Curs opțional „Introducere în greaca veche“ – 29 mai 2024, ora 14.00.
Curs opțional „Heidegger și Aristotel“ – 31 mai 2024.
Curs opțional „Meister Eckhart și gândirea fenomenologică“ – 31 mai 2024.
Pătrunsu Dorina dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro Didactica, 13 mai 2024, ora 16.00, examen.
Egalitate și Gen, 31 mai 2024, ora 10.00, portofoliu.
Sandu Paul Gabriel paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro Filosofie modernă, an II, restanțe/reexaminari 5.06.2024, ora 10.00, Amfit. CRM.
Fenomenologia franceză, an II, masterat, 01 iunie 2024, ora 10.00
Șerban Oana oana.serban@filosofie.unibuc.ro

O istorie biopolitică a antiumanismului și antisemitismului (Holocaust și Terorism) – Master ICIF 2, 29 mai 2024.

Restanțe (Modernitate și europenitate, Estetica) – 29 mai 2024, 12.00 (eseul trebuie trimis înainte de data examenului, până pe 25 mai 2024, ora 12.00).

Socaciu Emanuel emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Filosofia științelor umane (anul III, FMP): 24 mai 2024, ora 12.00. Restanțe 07 iunie, ora 12.00.
Staicu Laurențiu-Mihai laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Filosofia biologiei, licență, anul III, modul Filosofie teoretică: 20 mai 2024.
Etica științei, master, anul II, EASAO: 20 mai 2024.
Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Filosofie, tehnologie și media (FGC, anul II) – 28 mai 2024, ora 16.00; restanță: 3 iunie 2024, ora 16.00.
Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Anul III Modulul Filosofie teoretică
Introducere în filosofia analitică
Examen 13 mai 2024 (termen limită predare referate).

Restanțe ani terminali
13 iunie 2024, ora 10.00.

Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro An III licență: Filosofie și religie – examen: 15 mai 2024, ora 14.00; reexaminări: 12 iunie 2024, ora 14.00.
Vacariu Gabriel philosophy.edws@gmail.com Restanțe, examen an III (Filosofie Teoretică), curs “Teoria cunoașterii științifice”, 10 iunie 2024, ora 12.00 (discuție referat), deadline referat 08 iunie 2024, ora 20.00 prin email: philosophy.edws@gmail.com
Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro 13 iunie 2024, ora 15.00 – Restanțe, toate disciplinele, cu un mesaj în prealabil pe adresa de email.
Volacu Alexandru alexandru.volacu@faa.unibuc.ro Evidence-Based Policies (Anul II, Master PPE) – examen 22 mai 2024 (transmitere lucrare pe mail); restanță – 6 iunie 2024 (la fel).
Prof. univ. dr. Mircea Dumitru mircea.dumitru@unibuc.ro Introducere în Logica Modernă, 13 iunie 2024, ora 10:00
Conf. univ. dr. Sorin Costreie sorin.costreie@unibuc.ro Filosofia Limbajului, 14 iunie 2024, ora 09:00

PROGRAMARE SESIUNE DE RESTANȚE: 19.02.2024 – 25.02.2024

Această sesiune de restanțe se adresează studenților din anii I, II și III Licență și anii I și II Masterat

Restanțele din anul universitar curent nu se plătesc.
Pentru restanțele din ani anteriori se achită taxa de 50 de lei/examen, conform anunțului precedent.

Adresă de e-mail Nume și prenume cadru didactic PROGRAMARE SESIUNE DE RESTANȚE: 19  – 25 februarie 2024 (în această sesiune de restanțe se pot prezenta studenții din toți anii de studii: anii I, II și III Licență și anii I și II Masterat)
marin.balan@filosofie.unibuc.ro Bălan Marin Master didactic, an I, Filosofie (sinteză): 21 februarie, ora 09.30.
romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro Brâncoveanu Romulus Vasile 20 februarie ora 10.00.
constantin.brincus@unibuc.ro Brîncuș Constantin Semnificație, existență, adevăr, Licență III, 23 februarie 2024, ora 11:00;
Cultură, cunoaștere, valori, Masterat II, 23 februarie, ora 11:00.
viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro Cernica Viorel Restanțe: pentru toate cursurile – 21 februarie 2024, ora 15:00.
mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro Constantinescu Mihaela Restanțe pentru toate cursurile: transmitere eseu până la data de 18 februarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 24 februarie 2024, ora 12.00, Facultatea de Filosofie
sorin.costreie@unibuc.ro Costreie Sorin-Valentin Toate disciplinele: vineri, 23 februarie, orele 14.30-16.30.
mirdumitru@yahoo.com Dumitru Mircea Toate disciplinele: vineri, 23 februarie, orele 11.00-13.00.
sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro Grama Sebastian 20 februarie 2024 – data limită de trimitere a eseurilor.
Pentru cursurile „Teorii şi paradigme culturale” (licenţă III) şi respectiv „Imaginile invizibilului” (IAFC I):  22 februarie 2024, ora 16.00 – întâlnire la facultate pentru discutarea eseurilor.
noragrigore@gmail.com Grigore Nora Restanțele pentru ambele cursuri – 22 februarie 2024, ora 12.00
cristian.iftode@@filosofie.unibuc.ro Iftode Cristian Vasile Restanţe la: Introducere în etică, Introducere în estetică, Filosofie contemporană, Concepte și terapii filosofice în Antichitate: 20 februarie ora 10. TOŢI studenţii care doresc să dea examen în sesiunea de restanţe trebuie să contacteze profesorul titular ÎNAINTE de 19 februarie, pe adresa de mail instituţională: cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro
adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro Iliescu Adrian Paul Restanțe Social and Political Philosophy, master PPE, an II (online) – 20 februarie 2024, ora 18.00
Restanțe Etică socială și politică, master EASAO, an I (online) – 21 februarie 2024, ora 17.00
andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro Mărășoiu Andrei Ionuț Toate disciplinele: vineri, 23 februarie, orele 16.30-18.30.
emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro Mihailov Nicu Emilian Examen restanțe Teorii etice, anul II, licență – 22 februarie 2024.
dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro Pătrunsu Dorina Mihaela 24 februarie 2024 (eseu).
mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro Pop Mihaela Restanțe 20 februarie 2024, ora 10.30.
oana.serban@filosofie.unibuc.ro Șerban Oana Camelia Restante, pentru toate cursurile: luni, 19 februarie 2024, ora 11.00 (examen oral si scris: Modernitate și europenitate, examen oral: Estetică). Deadline transmitere eseu: 17 februarie 2024, ora 12.00, via email.
emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro Socaciu Emanuel Mihail Restante: 19 februarie 2024, ora 10.00.
laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro Staicu Laurențiu-Mihai 19 februarie 2024, ora 10.00.
gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Ștefanov Gheorghe 19 februarie 2024, ora 10.00.
constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro Stoenescu Constantin Restanțe  (toate disciplinele), miercuri, 21 februarie 2024 ora 10.00
savu.totu@filosofie.unubuc.ro Totu Savu 20 februarie 2024, ora 10.00.
constantin.vica@filosofie.unibuc.ro Vică Constantin Restanțe: 20 februarie 2024, ora 14.00 – toate cursurile.

cezar.giosan@fpse.unibuc.ro

pana.alexandru@gmail.com

Cezar Giosan

Alexandru Pană

 

Restanțe disciplina Evolutionary Psychology – program master Mind the Brain: 21 februarie 2024 ora 12.00, la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației.
Studenţii care doresc să dea acest examen în sesiunea de restanţe trebuie să îl contacteze pe profesorul titular înainte de 21 februarie a.c., pe adresa de mail instituţională.
bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro Bogdan Mincă Anul I, Licență, Restanțe seminar „Originea gândirii europene“ – 22 februarie 2024, ora 10, Facultatea de Filosofie (examen-colocviu).

 

ÎNSCRIERI SUSȚINERE RESTANȚE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI ȘI EXAMENE DE DIFERENȚĂ – SESIUNEA DE RESTANȚE: 19-25 FEBRUARIE 2024

Studenții din anii II și III licență și anul II master care au restanțe din anii de studii anteriori și/sau examene de diferență le pot susține în sesiunea de restanțe prevăzută în perioada 19-25 februarie 2024.

Pentru aceasta, studenții sunt rugați ca până la data de 15 februarie 2024 să transmită la secretariat cererile de susținere a restanțelor/diferențelor și dovezile de plată a taxei de restanță/diferență (50 de lei/examen)*.

Cererile în care vor fi menționate restanțele/diferențele pe care le vor susține în sesiunea de restanțe din luna februarie 2024, însoțite de copia scanată a OP-ului/chitanței, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale secretarelor de an: 

Studii universitare de licență:

secretar CARMEN ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master:

secretar IULIANA ILIESCU: iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Studii universitare de master Catedra UNESCO:

secretar VIVIANA CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

Taxa de susținere a restanțelor/diferențelor se poate achita direct la Casieria Universității din București, din Șoseaua Panduri nr. 90 sau prin transfer bancar în conturile deschise de Universitatea din București (cod fiscal: 4505502) la Banca Comercială Română sector 5:

RO11RNCB0076010452620304 – pentru studii universitare de licență și master

RO27RNCB0076010452620307 – pentru studii universitare de master de la Catedra UNESCO

Mențiuni: Taxă restanță/diferență-licență/master-nume-prenume student-Facultatea de Filosofie-an de studii-grupa.

*Restanțele și examenele de diferență se pot susține numai după achitarea taxei de 50 de lei pentru fiecare examen restant, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UB din 27.09.2022 și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, Art. 21.

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE CURENTE – 22.01.2024 – 11.02.2024

Nume si prenume cadru didactic Adresă de e-mail  Programare examene curente sesiunea
22.01.2024 – 11.02.2024
Bălan Marin marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Licență – Modul Psiho-Pedagogic, an III, Practică pedagogică, colocviu: 07.02.2024, ora 15.00.

Master didactic, an I, Filosofie (sinteză), colocviu: 31.01.2024, ora 11.00.

Master didactic, an II, Practică pedagogică, colocviu: 07.02. 2024, ora 17.00.

Brâncoveanu Romulus Vasile romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro

Realismul politic în literatură și film – doctorat 25 februarie 2024.

Filosofia istoriei – master IAFC 25 februarie 2024.

Brîncuș Constantin constantin.brincus@unibuc.ro Master II, Cultură cunoaștere, valori. Predare eseu, vineri, 02 februarie 2024.
Cernica Viorel viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

Istoria filosofiei românești – Licență III-FC – 01 februarie 2024, ora 12:00.

Hermeneutica filosofică a culturii – Master ICIF-I – 01 februarie 2024, ora 16:00.

Cioabă Cătălin  catalin.cioaba@filosofie.unibuc.ro

Fenomenologie, 06 februarie 2024, ora 11.00.

Opere filosofice fundamentale, 07 februarie 2024, ora 14.00.

Fenomenologie germană, 07 februarie 2024, ora 16.00.

Cocoru Arina acc591@nyu.edu

Cursul „Datoria de a Respecta Legea”: 25 ianuarie 2024, ora 16:00.

Cursul „Democratic Backsliding”: 25 ianuarie 2024, ora 14:00.

Constantinescu Mihaela mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Etică și Integritate Academică (masterat): transmitere eseu până la data de 31 ianuarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 07 februarie 2024, ora 16.00, Facultatea de Filosofie

Academic Ethics and Integrity (masterat): transmitere eseu până la data de 01 februarie 2024 (finalul zilei) la adresa mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro; colocviu în data de 08 februarie 2024, ora 16.00, Facultatea de Filosofie

Costreie Sorin-Valentin sorin.costreie@unibuc.ro

Filosofia Matematicii, anul 3 licență, examen final scris, 25 ianuarie, ora 10.

Critical Thinking in the Social Sciences, master „Mind the Brain” + PPE, anul 1, examen final scris, 5 februarie ora 14.

Philosophy of Mind, master „Mind the Brain” anul 2, examen final scris, 5 februarie ora 14.

Dobre Mihnea mihnea.dobre@filosofie.unibuc.ro 31 ianuarie 2024 (Facultatea de Fizica, cursul de Etica si Integritate Academica).
Dumitru Mircea mircea.dumitru@unibuc.ro Introducere în Logica Modernă, anul 2 licență, examen final scris, 05 februarie 2024, ora 11.00.
Gheorghe Laurențiu  laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Masterat Consiliere Filosofică – Consiliere filosofică – luni 22 ianuarie 2024, ora 18.00.

Unesco – Interculturality and Global Problems – termen limită eseu 21 ianuarie 2024, examen marți  23 ianuarie 2024, ora 18.00.

Etică și Integritate Academică – Doctorat – termen limită eseu 24 ianuarie 2024, rezultate 30 ianuarie 2024, discuții pe tema eseului (opțional) 02 februarie 2024, ora 16.00.

Grama Sebastian sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

Teorii şi Paradigme Culturale – licenţă, an III, Filosofia Culturii: 25 ianuarie 2024, ora 14 examen cu discutarea eseurilor.

Semnul în artă – master IAFC, an II: 25 ianuarie 2024 – data limită pentru trimiterea eseurilor.

Imaginile Invizibilului – master IAFC, an I: 30 ianuarie 2024, ora 16.00 examen.

Grigore Nora noragrigore@utexas.edu

Cursul Gottlob Frege și începuturile filosofiei analitice: 08 februarie 2024, ora 16.00.

Cursul Guvernare privată, spațiu public și spațiu privat: 08 februarie 2024, ora 14.00.

Iftode Cristian Vasile cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro Introducere în etică, curs Licenţă anul 1: Examen scris – 5 februarie 2024, ora 10.00, amf. TM.
Iliescu Adrian Paul adrian.paul.iliescu@filosofie.unibuc.ro

Social and Political Philosophy, master PPE, an II (online)      30 ianuarie 2024, ora 18.00.

Etica sociala si politica, master EASAO, an I (online)               31 ianuarie 2024, ora 17.00.

Jalobeanu Daniela Rodica dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

Arta de a pune întrebări (Master anul I FGC) 25 ianuarie ora 16.00.

Epicureism și modernitate (opțional) 31 ianuarie 2024, ora 16.00.

Filosofia știintei (anul III FT) 01 februarie 2024, ora 10.00.

Karlstedt Ana ana.karlstedt@lls.unibuc.ro 16 ianuarie 2024 – verificare (mid-term). Toti studentii care au nevoie de o nota sunt anunțați și se vor prezenta pe 16 ianuarie 2024, la verificare.
Lazăr Veronica Ioana veronica.lazar@yahoo.com 31 ianuarie 2024, ora 11.00.
Filosofie sinteză (Master didactic)
forma examinării: colocviu.
Mărășoiu Andrei Ionuț andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Philosophical Foundations of Cognitive Science, master an 1 „Mind the Brain”, examen final scris, 11 februarie 2024, ora 14.00.

Critical Thinking in the Social Sciences, master an 1 „Mind the Brain” + PPE, examen final scris, 05 februarie 2024, ora 14.00.

Gândire critică în dezbateri publice, master an 1 FGC, examen final scris, 01 februarie 2024, ora 17.00.

Mihailov Nicu Emilian emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Examen Teorii etice, anul II, licență, 02 februarie 2024, ora 10.00.

Examen Etică biomedicală, anul II, Master EASAO, 29 ianuarie, ora 10.00.

Mincă Bogdan bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Curs „Originea gândirii europene“, Licență, anul I, sem. I: 04 februarie 2024.

Curs „Teme ale gândirii grecești“, Masterat ICIF, anul I, sem. I: 03 februarie 2024.

Panzaru Miriam miriam.panzaru@gmail.com UNESCO – Theory of Intercultural Management – deadline transmitere proiect: 01 februarie 2024
UNESCO – Intercultural Communication Methods  – 05.02.2024* (*de confirmat cu studentii la ultimul curs)
Pătrunsu Dorina Mihaela dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

8 februarie 2024 IPS (licență).

11 februarie 2024 PPE (master).

Socaciu Emanuel Mihail emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Etica aplicată (FMP III): 08 februarie 2024, ora 12.00.

Fundamente conceptuale ale eticii si economiei (EASAO I): 08 februarie 2024, ora 16.00.

Staicu Laurențiu laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Introducere în filosofie, anul I, licență: 23, 25, 26 ianuarie 2024.

Metafizică, anul II, licență: 29, 30 ianuarie 2024.

Metafizică aplicată, anul I, master FGC/CF: 06 februarie 2024.

Știință și societate, anul II, master FGC: 18 ianuarie 2024.

TICC/master UNESCO, anul II, 28 ianuarie 2024.

Stoenescu Constantin constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Etica mediului și dezvoltare durabilă, Master EASAO, Miercuri, 31 ianuarie 2024, ora 16.00.

Artă și cunoaștere, Master IAFC, 08 februarie 2024, ora 16.00.

Filosofie analitică și filosofie continentală, Școala doctorală, Vineri, 09 februarie 2024 (termen limită de predare a referatelor)

Șerban Oana Camelia oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Modernitate si europenitate, anul II, studii de licenta, examen oral: luni 22 ianuarie, ora 9.00, Amf. Mircea Florian, examen scris: marti, 23 ianuarie, ora 8.45, Amf. Mircea Florian

Teoria valorilor, anul I, master Consiliere filosofica, 25 ianuarie, ora 16.00, sala Tudor Vianu (examen oral)

Estetica, anul III, licenta, Filosofia culturii, examen oral, vineri, 26 ianuarie, ora 12.00, sala Tudor Vianu

UNESCO, anul I, Cultural capital and creative communication, luni, 29 ianuarie (transmitere eseu si evaluare sumativa)

Ștefanov Gheorghe gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro Argumentare și gândire critică (anul I) – 08 februarie 2024, ora 10.00.
Totu Savu savu.totu@filosofie.unibuc.ro Imaginie Invizibilului. Controversa iconoclastă, 01 februarie 2024, orele 16.00.
Vacariu Gabriel gabriel.vacariu05@gmail.com

Teoria Cunoașterii Științifice (an III, Filosofie Teoretică): deadline referat 07 februarie 2024, ora 22.00; examen 09 februarie 2024, ora 10.00.

Filosofia Minții și a Științei Cogniției (an II, Filosofie): deadline referat 28 ianuarie 2024, ora 16.00; examen 01 februarie 2024, ora 10.00, 11.00, 12.00.

Vică Constantin constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

29 ianuarie 2024, ora 16.00 – Ethics of Cognitive Technologies (Cognitive Science, an II)

31 ianuarie 2024, ora 14.00 – Filosofia istoriei, filosofia viitorului (Licență, an I)

21 ianuarie 2024, ora 24.00 – New Media and Intercultural Communication (IC, an II) – trimitere proiecte de cercetare.

Vida Grigore grigore.vida@gmail.com Epicureism și modernitate – 31 ianuarie, ora 16.
Vizureanu Viorel viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro MODERNISM – ANTIMODERNISM – POSTMODERNISM – master ICIF II – 05 februarie, ora 12.00, predare referate.
Zaharia Daniela daniela.zaharia@istorie.unibuc.ro 11 februarie 2024 – predarea referatelor pe temele anunțate deja.

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE ȘI REEXAMINĂRI 01-09.09.2023 (anii I, II licență; I master)

 

Nume & Prenume cadru didactic

Adresă de e-mail

Programare

Prof. univ. dr. Savu Totu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

05.09.2023, ora 10.00 – Filosofie greacă; Istoria ideilor filosofice-istoria filosofiei; Filosofie și creștinism

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

mircea.dumitru@unibuc.ro

01 septembrie, ora 15.00, examen scris, 3h.

Prof. univ. dr. Laurențiu-Mihai Staicu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

04 septembrie 2023, ora 10.00.

Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

07 septembrie, ora 10.00, restanțe, reexaminări la toate disciplinele.

Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean

ana-maria.zagrean@g.unibuc.ro

Examen restanțe, reexaminări pentru anul I masterat:  06 septembrie 2023.
Examen măriri pentru anul I masterat: 07 septembrie 2023.

Prof. univ. dr. Ion Vezeanu

 ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

5 septembrie, de la ora 14.00, Amf. Titu Maiorescu

Curs opțional Licență-Master (reexaminări și restante) și cursul de Metodologia și etica cercetării pt. Școala  Doctorală

Prof. univ. dr. Viorel Cernica

 viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

07.09.2023, ora 11.00, pentru toate disciplinele/cursuril

Prof. univ. dr. Mihaela Alexandra Pop

 mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

06.09.2023, ora 14.00

Conf. univ. dr. Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Filosofie medievală, an I: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru” Didactica specialității, an II, modul psiho-pedagogic: 7 septembrie, data până la care se trimite portofoliul, 9 septembrie, ora 10.00, Colocviu, amf. „C. Rădulescu-Motru”

Conf. univ. dr. Sorin-Valentin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

cursurile de licență: 04 septembrie, ora 10.00, examen scris, 2h.
cursurile de master: 04 septembrie, ora 12.00, examen scris, 2h.

Conf. univ. dr. Sebastian Grama

sebastian.grama@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023 (predare eseuri).

Conf. univ. dr. Cristian Vasile Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Restanţe la Introducere în etică şi Introducere în estetică: luni 4 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Reexaminări la Introducere în etică şi Introducere în estetică: marţi 5 septembrie, ora 10.00 (examen scris).

Pentru restanţe şi reexaminări la Concepte şi terapii filosofice (master ICIF): deadline trimitere eseuri: marţi 5 septembrie, ora 20.00.

Conf. univ. dr. Gheorghe Ștefanov

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

06 septembrie 2023, ora 10.00.

Conf. univ. dr. Emanuel Mihail Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

08 septembrie 2023, ora 10.00 (licență) și ora 16.00 (masterat).

Conf. univ. dr. Dorina Mihaela Pătrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

01 septembrie 2023

Conf. univ. dr. Gabriel Vacariu

gvacariu5@gmail.com

8 Septembrie, 2023, ora 11.00 restante la

1. Filosofia mintii si stiintei cognitiei

2. Teoria cunoasterii stiintifice

3. Minte, creier, constiinta (master)

4. Filosofie si film

 

Examenul consta in trimitere referat la adresa gvacariu5@gmail.com

Conf. univ. dr. Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

05 septembrie 2023, ora 14.00 – toate cursurile. Cu programare în prealabil pe mail – constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Conf. univ. dr. Bogdan Mincă

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Restanțe/Măriri „Originea Gândirii Europene“ (anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Hermeneutică“ (anul III, sem. II, Fil. Cult): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Teme ale Gândirii Grecești. De la Mythos la Logos“ (master ICIF, anul I, sem. I): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Introducere în Greaca Veche“ (Curs opțional, sem. II): 7.09.2023, ora 13:00
Restanțe/Măriri „Phenomenology and Ontology of European Culture“ (master UNESCO, sem. I): 07 septembrie 2023, ora 13:00.

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00 ONLINE (Trimit linkul de zoom la primirea dosarului cu temele de seminar restante, pana la data de 5 septembrie ora 20).

Conf. univ. dr. Emilian Nicu Mihailov

Emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

8 septembrie ora 10.00

Lect. univ. dr. Oana Șerban

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Toate disciplinele- deadline eseu 03 septembrie 2023, ora 10.00.
Examinare:
Estetică – 04 septembrie 2023, ora 9.00.
O istorie biopolitică a antisemitismului și antiumanismului – 04 septembrie 2023, ora 10.00.
Teorii ale reprezentării – 04 septembrie 2023, ora 11.00.

Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu

mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro

Restanțe, reexaminări, măriri – toate cursurile: 08 septembrie, 15.30-17.30, pe baza programării prealabile via email mihaela.constantinescu@filosofie.unibuc.ro. Detalii suplimentare pe paginile Classroom ale cursurilor.

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu

ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Ethics and Academic Integrity (UNESCO MBA, IM, CIS) – 05 septembrie 2023.
Research Seminar (UNESCO, IM) – 05 septembrie 2023.

Lect. univ. dr. Ionuț-Bogdan Dima

bogdan.dima@drept.unibuc.ro

Constitutional Democracy – orele 10.00, Sambata 9 septembrie 2023

Lect. univ. dr. Laurențiu Marius Gheorghe

laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Filosofia Dreptului 9 septembrie, ora 10.00;

Morality & Law 9 septembrie, ora 10.00

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

alexandru.dragomir@filosofie.unibuc.ro

Etica Inteligenței Artificiale – deadline eseu: 6.09.2023, susținere eseu: 8.09.2023, 12:00.

Minds and Machines – deadline eseu: 6.09.2023.

Asist. univ. dr. Andrei Ionuț Mărășoiu

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Eseurile finale (eseul II), termen 25 august ora 10.00 dimineața, de transmis via e-mail la andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro; pentru studenții eligibili.
Testarea de recuperare la Introducere în Logica Modernă (anul 2 licență), respectiv Reasoning (anul 2 master), va avea loc pe 25 august, ora 10.00 dimineața, examinare scrisă.

Asist. univ. dr. Paul Gabriel Sandu

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Curs Filosofie Modernă – Examen scris/Predare referat 04 septembrie 2023, ora 10:00.