Pentru a elimina neclaritățile care pot să apară legat de revenirea studentelor / studenților la activitățile în format fizic organizate la Facultatea de Filosofie facem următoarele precizări suplimentare valabile până la sfârșitul semestrului I al a.u. 2021/2022:

  • Revenirea la activitățile în format fizic se realizează în baza hotărârii Consiliului Facultății de Filosofie din data de 20.09.2021, ca urmare a îndeplinirii uneia dintre condițiile introduse în hotărârea Consiliului Facultății de Filosofie (scăderea ratei de infectare în Municipiul București sub 3/1000), care suspendă temporar prevederile anterioare;
  • Accesul în clădirea Facultății de Filosofie se realizează în aceleași condiții ca în toate celelalte clădiri ale Universității din București, pe baza Hotărârii BECA din data de 25.10.2021, adoptată pentru a respecta Hotărârea CNSU nr. 91 din 22.10.2021;
  • Activitățile cadrelor didactice, aflate în situația unei afecțiuni atestate ca putând constitui un factor de expunere medicală periculoasă, respectiv având în familie un caz care poate fi afectat de această activitate (pe baza unui document medical doveditor), se vor desfășura exclusiv în format online; un cadru didactic aflat în situația unei afecțiuni atestate ca putând constitui un factor de expunere medicală periculoasă poate opta pentru desfășurarea activităților în regim fizic prin semnarea unei declarații de desfășurare a activității în format fizic pe proprie răspundere;
  • Studentele aflate / studenții aflați în situația unei afecțiuni atestate ca putând constitui un factor de expunere medicală periculoasă, respectiv având în familie un caz care poate fi afectat de această activitate (pe baza unei declarații pe proprie răspundere, urmată în decurs de o săptămână de un document medical doveditor trimis pe adresa oficială a secretariatului), vor putea participa la activități în format online; pentru studentele / studenții din anii I și II (studii de licență) există posibilitatea de a participa la seminare în grupa dedicată exclusiv interacțiunii online, prevăzută în orar; cursurile la acești ani, întrucât vizează un număr mai mare de 30 de persoane, se vor desfășura în totalitate online; pentru toate celelalte cazuri, se va asigura comunicarea online a activității desfășurate în format fizic (prin laptop etc.) pentru toate persoanele menționate anterior;
  • Studentele / studenții care au domiciliul în provincie la o distanță mai mare de 50 de km de București pot opta pentru participarea în format online la activități, în condițiile precizate anterior, doar dacă nu beneficiază de cazare la cămin din partea Universității din București;
  • Comunicarea unui caz de COVID-19 (atestat prin test PCR) în rândurile persoanelor care participă în format fizic la activități duce la trecerea grupei respective în regim de online pentru o perioadă de 14 zile; comunicarea se realizează prin trimiterea rezultatului pozitiv al testului PCR pe adresa oficială a secretariatului facultății (office@filosofie.unibuc.ro); secretariatul facultății va transmite cu celeritate existența acestui caz tuturor celorlalți participanți și trecerea activităților grupei în online;
  • Așa cum s-a precizat și în hotărârea Consiliului Facultății din 20.09.2021, scenariul mixt în conformitate cu care se desfășoară activitățile la Facultatea de Filosofie în a.u. 2021/2022 nu exclude reevaluarea acestor aspecte în funcție de evoluția semnificativă, pozitivă sau negativă, a situației pandemice (i.e. se poate renunța la sau se pot adăuga alte prevederi restrictive), așa cum a fost cazul în ultimele săptămâni; Facultatea de Filosofie va dovedi în permanență flexibilitate și mobilitate instituțională, ținând cont de cerința de a oferi în permanență siguranța medicală a participanților la activitățile pe care le organizează.