În perioada 21-25 august 2023 s-a desfășurat la Viena al XI-lea Congres European de Filosofie Analitică, organizat de Universitatea Central Europeană în colaborare cu Universitatea din Viena. Facultatea de Filosofie a fost reprezentată de colegii noștri, conf. univ. dr. Dana Jalobeanu și prof. univ. dr. Constantin Stoenescu. De asemenea, au mai prezentat comunicări foști studenți ai facultății noastre care acum sunt cadre didactice sau cercetători la alte universități din țară sau din străinătate, o dovadă a valorii Școlii filosofice de la București. Îi menționăm pe Camil Golub (Rutgers University-Newark), Lavinia Marin (TU Delft), Radu Uszkai (Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane, ASE București / Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București), Mihail-Valentin Cernea (Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane, ASE București / Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București), Constantin C. Brîncuș (ICUB Universitatea din București/Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române), Richard David-Rus ( Institutul de Antropologie “Francisc J. Rainer” al Academiei Române).