Vă aducem la cunoștință că astăzi, 22 septembrie 2021, membrii Consiliului Facultății de Filosofie au votat în majoritate (11 pentru, 5 împotrivă) pentru organizarea în scenariu mixt (conform textului de mai jos) a activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

Această decizie urmează să fie validată de Conducerea Universității din București în următoarea perioadă.

________________________________

Scenariul mixt presupune la Facultatea de Filosofie adoptarea următoarele elemente definitorii:

  • Se vor desfășura în format fizic toate activitățile cu mai puțin de 30 de participanți potențiali care se regăsesc în catalogul școlar al activității respective (i.e. se va considera că numărul real de participanți este cel maxim posibil, pentru a evita situația, puțin probabilă, dar posibilă, în care toate persoanele școlarizate se și prezintă la acea activitate); în consecință, se vor organiza în acest format toate seminarele, de la toți anii de studii (licență și masterat) și toate cursurile de modul de la anul III licență (i.e., fără cele din trunchiul comun de la acest an) și anul I și II masterat și doctorat;
  • Indiferent de adoptarea sau nu a certificatului de vaccinare ca document obligatoriu legal de acces în instituții, membrii Facultății de Filosofie (FF) vor respecta regulile de distanțare socială de 1,5 m între persoane și purtarea măștii, chiar dacă acestea nu vor mai fi solicitate în mod expres; adoptarea unui număr mai mic de persoane participante la activități (30 în loc de 50) este expresia unei preocupări față de restrângerea pe cât posibil a riscurilor epidemiologice, și nu derivă din intenția de a introduce factori restrictivi suplimentari de natură subiectivă sau aleatorie;
  • La licență anul I și II se va organiza un seminar online dedicat studenților cu probleme medicale personale sau în familie (pe baza unei dovezi prezentate / trimise online la secretariat); toți studenții care nu se găsesc într-o astfel de situație din grupa desemnată ca activând online vor putea participa la oricare din celelalte grupe ce activează în format fizic, sub condiția unei alegeri ferme a grupei în care vor activa (pentru a evita migrația de la o grupă la alta, agravantă din punct de vedere epidemiologic);
  • Toate cadrele didactice, vaccinate sau nu, aflate în situația unei afecțiuni atestate ca putând constitui un factor de expunere medicală periculoasă, respectiv având în familie un caz care poate fi afectat de această activitate, vor desfășura activitățile în format online;
  • Activitățile online astfel rezultate vor fi grupate în anumite zile, pentru fiecare program și / sau an studii, pentru a) a facilita accesul tuturor studenților la acest tip de activități și b) a oferi un instrument pentru gruparea activităților în format fizic într-un număr minimal de zile, de preferat succesive;
  • Adoptarea scenariului mixt nu exclude reevaluarea acestor aspecte în funcție de evoluția pozitivă sau negativă a situației pandemice (i.e. se poate renunța la sau se pot adăuga alte prevederi restrictive); FF va dovedi în permanență flexibilitate și mobilitate instituțională, ținând cont de cerința de a oferi în permanență siguranța medicală a participanților la activitățile pe care le organizează;
  • Prioritatea opțiunilor în vederea realizării unui orar care să respecte reglementările dictate de situația epidemiologică este următoarea: 1) opțiunile exprimate de profesorii cu activitate în format fizic au prioritate față de cele ale colegilor care desfășoară activități online; 2) asigurarea unor activități compacte și continue ale unor grupe de studenți în același spațiu este prioritară față de opțiunea profesorilor (pe scurt, principiul este „profesorul urmează grupa”);
  • În funcție de situația epidemiologică din țările respective existentă la momentul susținerii cursului (de ex., impunerea unei carantine la întoarcerea din România etc.), profesorii din străinătate pot opta pentru ținerea acelui curs în sistem online, fără a mai realiza deplasarea în România;
  • Toate prevederile conținute în scenariul mixt se subordonează necondiționat reglementărilor legale aflate în vigoare, din punct de vedere medical și / sau educațional;
  • În cazul intrării în vigoare a unor interdicții legale de desfășurare a activităților în format fizic, se recomandă desfășurarea pe parcursul validității acestor reguli a activităților de curs, urmând ca cele de seminar să fie alocate cu preponderență perioadei cu activitate în format fizic care va urma.