Extras din Minuta ședinței Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 25 octombrie 2021

În vederea respectării prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91 din 22.10.2021, se decide ca accesul în clădirile Universității din București, cu excepția angajaților, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba română.