În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2021 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021;

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2020-2021, se află la secretariatul facultății;

Fondul de burse rămas disponibil va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2020-2021, care îndeplinesc condițiile de promovare (acumulează minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2021). Studenții care vor solicita burse sociale vor transmite dosarele întocmite conform Metodologiei până la data de 25 februarie 2021, ora 12.00, pe adresele secretarelor de an. La completarea dosarului se vor transmite documentele care atestă veniturile obținute în ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021).

Secretar Iuliana ILIESCU :  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro

  • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 350, 351, 352, anul II , III SE
  • Studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

  • Studii universitare de licență:   anul I  grupele 353, 354, 355, anul II , III FILOSOFIE
  • Studii universitare de doctorat

Secretar Carmen-Viviana CIACHIR: viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

  • Studii universitare de master organizate de Catedra UNESCO: anul I și II