Burse 2022-2023

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2022-2023

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu vor promova examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 20 februarie 2023, cu ocazia redistribuirii burselor de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat suficiente examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 pentru a acumula minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Comisia de acordare a burselor a luat act de lista burselor anulate în urma sesiunii de examene din ianuarie-februarie, comunicată de secretariatul facultății. Distribuția lor este următoarea:

Progam/An de studii

Burse sociale anulate (număr)

Burse de merit 1 anulate (număr)

burse ocazionale anulate

Anul I licentă 

3

5

Anul II licență

3

2

Anul III licență

4

EASAO I

1

FGC I

1

Comisia a decis convertirea burselor sociale anulate în burse de merit I și acordarea lor către următorii clasați în ordinea criteriilor de departajare ale Metodologiei, în interiorul aceluiași an și program de studii, cu acoperirea diferenței de cuantum din fondul special de 1.191 lei/lună rezervat în cadrul sesiunii de acordare din noiembrie 2022 (nu au fost depuse în februarie dosare pentru burse sociale și sociale ocazionale). Bursele de merit anulate au fost redistribuite către următorii clasați în ordinea criteriilor de departajare, în interiorul aceluiași an și program de studii.

Suma rămasă disponibilă după retragerea celor 6 burse de merit 1 este de 4800 lei/lună. Suma rămasă disponibilă după retragerea celor 11 burse sociale este de 8250 lei/lună. Suma disponibilizată totală este 13.050 lei/lună. Cuantumul burselor redistribuite în februarie 2023 însumează 13.600 lei/lună. Diferența de 550 lei/lună va fi acoperită din fondul special, în care vor rămâne 641 lei/lună.

Burse de merit I redistribuite

Nr

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Observații

1.

Negrea D. Maria

Licență I

9.35

Bursă merit I

2.

Stroia I.C. Ștefania Ioana

Licență I

9.23

Bursă merit I

3.

Ene-Iliescu I.L. Ariadna

Licență I

9.21

Bursă merit I

4.

Popescu S.G. Carla-Ioana-Ana-Maria

Licență I

9.18

Bursă merit I

5.

Pavel R. Andreea-Beatrice

Licență I

9.13

Bursă merit I

6.

Ponomarenco A. Svetlana

EASAO I

9.57

Bursă merit I

Burse de merit I redistribuite prin conversia burselor sociale anulate:

Nr

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Observații

1.

Iliescu A. Eliza-Maria-Bogdan

Licență I

9.13

Bursă merit I

2.

Bîsceanu E.N. Sergiu-Alexandru

Licență I

9.10

Bursă merit I

3.

Veseliu M. Andreea-Irina

Licență I

9.08

Bursă merit I

4.

Budeanu P. Ilinca

Licență II

9.27

Bursă merit I

5.

Pasăre T.L. Bogdan-Gabriel

Licență II

9.09

Bursă merit I

6.

Hanu S. Alexandra-Elena

Licență II

9.00

Bursă merit I

7.

Florea F.R. Roxana-Cosmina

Licență III

8.80

Bursă merit I

8.

Codrescu F. Georgiana-Florentina

Licență III

8.70

Bursă merit I

9.

Sîrbu M. Andreea-Georgiana

Licență III

8.40

Bursă merit I

10.

Stănescu D. Adrian

FGC I

9.41

Bursă merit I

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Aronescu-Bodnărescu Ana-Maria,

Student consilier

Băcescu Adnana-Ioana,

Student consilier

Dascălu Rareș-Constantin,

Student consilier

Dincă Radu-Alexandru,

Student consilier

Opriș Andreea-Ioana

Din fondul suplimentar repartizat Facultății de Filosofie, în cuantum de 1809 lei, au fost alocate 2 burse de merit I următorilor studenți:

 • Stan Alexia Maria, anul II Licență – media 9.36
 • Grigore Cristina-Măriuca, anul III Licență – media 8.90

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 2.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 18 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal – Etapa a II-a

Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării de către Comisia de acordare a burselor a etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Nu a fost depusă nicio contestație. 

În perioada rezervată confirmărilor burselor cinci studenți de pe lista inițială nu au transmis declarații de confirmare a acceptării bursei de merit I, fiind astfel înlocuiți de următorii clasați în ordinea mediilor, la același an/program de studii.

 

Prin urmare, studenții/studentele care au obținut Bursa de Merit I prin reclasificare sunt: 

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Gheorghe Ciprian Alexandru

Licență III

Dumitru Alexandra-Elena

Licență II

9.54

Baranov Alexandru-Robert

Licență I

9.46

Marin Vlad

Licență I

9.40

Dumitru Oana Mihaela

Master EASAO I

9.64

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 15 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 9-11 noiembrie 2022.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal

Încheiat astăzi, 7 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 78.591 lei/lună, iar fondul de burse din venituri UB este de 3.200 (4 burse de merit I).

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 35 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Comisia a constatat că 34 din dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de Metodologie, 1 dosar fiind neeligibil. Din totalul de 78.591 lei/lună s-a alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, anume 23.577.3 lei/lună. După evaluarea dosarelor, fondul total alocat burselor sociale este de  25.500 lei/lună.         

Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Program/ An de studiu

1.

Aguș Constantin

Licență/ I

2.

Aldea MIhaela Gabriela

Licență/ I

3.

Bălan Laurențiu Andrei

Licență/ I

4.

Băcioiu Evelina Mariana

Licență/ I

5.

Burdianov Marian

Licență/ I

6.

Tudor Sabina Gabriela

Licență/ I

7.

Gligor Nicolae

Licență/ II

8.

Homoreanu Leon Andrei

Licență/ II

9.

Ionaș Ioana Claudia

Licență/ II

10.

Apetrei Daniel Mihail

Licență/ II

11.

Spenchiu Teodora

Licență/ II

12.

Stan Alexia Maria

Licență/ II

13.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

14.

Anton Constantin

Licență/ III

15.

Brahadir Alina

Licență/ III

16.

Cioară Viorel

Licență/ III

17.

Cojoc Elena Denisa

Licență/ III

18.

Ilău Gabriel Ciprian

Licență/ III

19.

Ivașcu Andreea Bianca

Licență/ III

20.

Lupu Alexandra

Licență/ III

21.

Măcișanu Daniel Vasile

Licență/ III

22.

Niculai Ioan Cătălin

Licență/ III

23.

Perijoc Florina

Licență/ III

24.

Roman Sebastian Constantin

Licență/ III

25.

Stanciu Andrei Marius

Licență/ III

26.

Suth Emanuel Alexandru

Licență/ III

27.

Țurcan Adelina

Licență/ III

28.

Trofim Corneliu

Licență/ III

29.

Văduva Ionuț

Licență/ III

30.

Manolache Adrian

Master/ II

31.

MIhăilescu Silvia Elena

Master/ II

32.

Cetean Adrian

Master/ II

33.

Băltărețu Emilia

Master/ I

34.

Iordache Daniel Radu

Master/ I

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale, conform Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Totalul sumei rezervate este 1.571.82 lei/lună. Menționăm faptul că au fost depuse 3 dosare pentru bursa socială ocazională, acestea respectând criteriile enunțate de Metodologie. Bursele sociale ocazionale acordate vor fi acoperite din Fondul de Rezervă.

Studentele care beneficiază de bursa socială ocazională sunt:

Nr.

Numele și prenumele

Programul/anul de studiu

1.

Ionaș A. Ioana Claudia

Licență/ II

2.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

3.

Apetrei Daniel Mihai

Licență/ II

 

Bursa de Performanță Științifică

Conform Art. 16 din Metodologia pentru Acordarea Burselor și a altor Forme de Sprijin pentru Studenții Universității din București, s-a format o Comisie specială de acordare a Burselor de Performanță, în vederea evaluării activității științifice a studenților care au depus cerere, comisie formată din: conf. univ. dr. Cristian Iftode, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, conf. univ. dr. Emilian Mihailov.

 S-au alocat două burse, respectiv 2.000 lei/lună, din fondul de burse al Facultății de Filosofie, ai căror beneficiari sunt numiți în Procesul Verbal pentru Acordarea Burselor de Performanță Științifică, afișat separat pe site-ul Facultății de Filosofie.

Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au alocat 2.700 lei/lună din fondul de burse al Facultății de Filosofie către bursele de merit II. A fost atribuită câte o bursă de merit II pentru anii II și III licență și pentru anul II master. Bursele au fost acordate studentului/studentei cu cea mai mare medie din an. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 
           

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program/An de studiu

Medie

1.

Stancu Elisabeta Anda

Licență/ II

10

2.

Gațe Maria – Floriana

Licență/ III

10

3.

Chirică Victoria

Master/ II

10

 

Burse de Merit I

Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15”.
Bursele de merit I s-au alocat fiecărui program și an de studiu proporțional cu numărul de studenți înscriși. Criteriul de acordare a fost cel al mediei.

S-au acordat inițial 46819,18 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 380.82 lei/lună din fondul de rezervă, bugetul total alocat pentru bursele de merit 1 fiind de 47200 lei/lună.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență este de 22.400 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 28.

Studenții care au obținut bursa de Merit I:

Licență

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Ciocheltca Alexia Cristiana

9.90

2.

Tarcău Rareș Ștefan

9.86

3.

Băcioiu Evelina Mariana

9.80

4.

Hrițcu Dragoș Georgian

9.76

5.

Buruiană Diana Maria

9.71

6.

Borcoș Albert Florin

9.70

7.

Dorobanțu Hariton

9.78

8.

Staicu Ștefan

9.58

9.

Anghel Silvia

9.55

10.

Tololoancă Elena Cristina

9.51

11.

Constantin Ionuț Octavian

9.51

12.

Cristache Andrei Eduard

9.50

13.

Comărniceanu Maria

9.48

 

Licență

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Antonescu Antonia

10

2.

Ștefan Bogdan George

10

3.

Iosef Măriuca

9.90

4.

Cioroianu Adrian Florin

9.81

5.

Guzgan Alexandru

9.72

6.

Oros Radu Mihai

9.63

7.

Blaj Andra

9.54

 

Licență

Anul III

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Moroșan Raul

            9.80

2.

Niță Radu

9.80

3.

Medașan Alexandru

9.63

4.

Bozianu Gabriela

9.45

5.

Chivoiu Irina

9.40

6.

Stanciu Andrei Marius

9.20

7.

Șerban Andreea (căs. Frâncu)

9.20

8.

Caradimu Clara Victoria

9.09

 

Master

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programelor de Master este 24.800 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 31.

Bursele de Merit I pentru anul I de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la licență.

Bursele de Merit I pentru anul II de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la examenul de admitere.

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program de masterat

Medie

1.

Militaru Constantin Alexandru

ICIF

9.99

2.

Paraschiv Andrei Șerban

ICIF

9.94

3.

Drella Cristina Anita

ICIF

9.89

4.

Ciubotaru Alexandra

CS

10

5.

Tomescu Ioana Maria

CS

9.87

6.

Vasilescu Teodora

CS

9.87

7.

Popa Anastasia

EASAO

9.81

8.

Nedelcu Monica (Lotreanu)

EASAO

9.75

9.

Deliu Victoria Maria

PPE

10

10.

Iridon Răzvan Andrei

PPE

10

11.

Constantin Nicușor Alexandru Petruț

FGC

9.94

12.

Țucureanu Melania

FGC

9.89

13.

Iordache Ana Teodora

CIS (UNESCO)

10

14.

Petruț Dinu Relu

MD

10

15.

Oprea Carmen Viorela

IM (UNESCO)

9.50

16.

Mistode Alin Gabriel

MBA (UNESCO)

9.25

17.

Dincă Radu Alexandru

MBA (UNESCO)

8.75

Master

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Programul de masterat

Medie

1.

Toma Ruxandra

ICIF

10

2.

Tudose Maria Margareta

SDIERI

9.83

3.

Rădulescu Iulia Maria

EASAO

10

4.

Cristian Costel

FGC

9.90

5.

Cetean Adrian Iulian

FGC

9.80

6.

Manea Ștefăniță Florin

OM

10

7.

Faur Alexandra

CIS (UNESCO)

9.85

8.

Georgescu Savinia

CIS (UNESCO)

9.46

9.

Pașalău Hortensia

IM (UNESCO)

9.77

10.

Birbudak Deniz-Can-Gabriela

IM (UNESCO)

9.69

11.

Migdalovici Teodora

IM (UNESCO)

9.69

12.

Soare Anca Monica

MBA (UNESCO)

9.54

13.

Marin Daniela Mihaela

MBA (UNESCO)

9.38

14.

Sorici Vlad

MBA (UNESCO)

9.38

 

Cele 4 burse de merit I din venituri UB au fost acordate unor studenți cu media 10 în anul universitar anterior care, în urma aplicării criteriilor de departajare secundare, s-au aflat sub pragul de acordare. Suma totală pentru bursele din venituri U.B. este de 3.200 lei/lună.

Burse merit I venituri U.B.:

1.

Podea Alexandra

10

Master/II

2.

Breza Maria Delia

10

Master/ II

3.

Teoharie Cătălin

10

Master/ II

4.

Stanciu Maria Andrada

10

Master/ II

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie de 78591 lei/lună, s-au utilizat pentru distribuirea burselor sociale, de performanță științifică, burse de merit II, burse de Merit I, suma de 77400 lei/lună. Diferența de 1.191 lei/lună rămâne în fondul special pentru burse ocazionale, trei burse ocazionale fiind acordate din această sumă în prezenta sesiune de acordare.

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

Prodecan
Emanuel Socaciu,

Secretar șef

Viviana Ciachir,

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu,

Maria Silvia Grecu,

Ruxandra Rădulescu,

PROCES VERBAL

Comisia specială de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică, formată din prof.dr. Constantin Stoenescu , conf.dr. Cristian Iftode, conf.dr. Emilian Mihailov  întrunită în data de 7.11.2022, a analizat dosarele depuse pentru obținerea acestor burse. Notele oferite de cei trei membri ai comisiei au fost următoarele:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr. Cristian Iftode

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr.  Emilian Mihailov

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Comisia de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Conf.dr. Cristian Iftode

Conf.dr. Emilian Mihailov

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune în format fizic la secretara de an până pe 28 octombrie 2022, ora 12.00.

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

Bursele Guvernului Francez (Master, Doctorat și Postdoctorat): deadline 3 martie 2023

Programul de burse al Guvernului francez este destinat candidaților români. În fiecare an, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România lansează un apel național pentru Bursele Guvernului Francez (care vor deveni Burse de Excelență Franța în 2023) pentru nivelurile de Masterat, Doctorat și Post-Doctorat.

Pentru detalii accesați https://institutfrancais.ro/bucuresti/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/#/ 

Appel à candidatures pour la campagne 2023 des Bourses du Gouvernement français pour les niveaux Master, Doctorat et Post-Doctorat

Le pôle d’échanges universitaires et scientifiques de l’Institut Français a lancé hier son appel à candidatures pour la campagne 2023 des Bourses du Gouvernement Français pour les niveaux Master, Doctorat et Post-Doctorat. Vous pouvez y accéder via les liens suivants :

Oferta burse Italia

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023:

–  până la 36 luni de bursă oferite de M.A.E. italian acordate conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure 

Bursele se pot acorda pentru:

 1. Studii de masterat (Laurea Magistrale 20 ciclo) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 2. Cursuri de studii superioare în Arta, Muzică și Dans (AFAM) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 3. Programe de doctorat – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 4. Proiecte de cercetare (Progetti in co-tutela) ) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 5. Cursuri avansate de limbă și cultură italiană – pentru o perioadă de studii 3 luni.

Informații complete privind programele de burse, condițiile de eligibilitate cerute de partea italiană, documentele solicitate și condițiile financiare oferite de M.A.E. italian găsiți în documentul atașat și pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it

Aplicația pentru partea italiană se realizează online. Candidații trebuie să completeze și să transmită formularul online de aplicație  înregistrându-se folosind următorul link: https://studyinitaly.esteri.it 

Candidaturile pentru partea italiană trebuie să fie transmise on-line până la data limită de 09 iunie 2022, 2 PM C.E.T.

Termen limită pentru depunerea candidaturilor la A.C.B.S. – 13 IUNIE 2022.

A se vedea informatiile de la pagina https://roburse.ro/concurs/italia-2022-2023/ 

REDISTRIBUIRE BURSE – SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022

Ca rezultat al retragerii unor burse de merit și burse sociale, conform prevederilor din Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8, vă anunțăm că Iistele cu studenții cărora le vor fi redistribuite bursele în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 pot fi consultate accesând următorul Proces-Verbal.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I sau sociale trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 28 februarie – 02 martie 2022 (până la ora 12.00) următoarele documente:

– declarație de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele de merit I.

– extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale.

Nedepunerea documentelor menționate mai sus până pe 02 martie 2022 (ora 12.00) duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Procesului-verbal), trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 28 februarie – 02 martie 2022 (până la ora 12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2021-2022. Nedepunerea adeverinței până pe 02 martie 2022 (ora 12.00) duce la neacordarea bursei.

Depunerea eventualelor contestații se poate face online în perioada 28 februarie – 02 martie 2022 (până la ora 12.00).

Proces-verbal

 

Încheiat astăzi, 25 februarie 2022, cu ocazia redistribuirii burselor de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2022 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.

Suma revenită din retragerea celor 7 burse sociale este de 4.900 lei/lună, respectiv suma de 6.840 lei/lună din retragerea celor 9 burse de merit I. Totalul sumei revenite ca urmare a retragerii burselor este de 11.740 lei/lună. În luna noiembrie a anului universitar 2021 – 2022, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% pentru acoperirea situațiilor speciale din totalul sumei fondului de burse acordat Facultății de Filosofie, suma neutilizată fiind de 1.492 lei/lună. Au fost alocate în prima etapă de distribuire a burselor două burse sociale ocazionale, în prezent fiind retrasă una dintre acestea însă cuantumul aferent a fost distribuit pentru acordarea unei burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte.

Din sumele neutilizate din fondul de rezervă și din excedentul creat din diferența între bursele sociale retrase și cele acordate în februarie, comisia a decis acordarea unui număr de trei burse de merit I. Pe baza criteriului proporționalității, aceste burse au fost alocate către următoarele programe de studii: licență (anul III), masterat Philosophy Politics and Economics (anul 1) și masterat FGC (anul II). În fondul de rezervă, după sesiunea de redistribuire, au rămas 612 lei/lună.

 

 1. Burse retrase

 

În baza articolului citat anterior, studenții cărora li s-a retras bursa socială sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

 1.  

Gligor Nicolae

Licență, anul I

 1.  

Tudor Valentina – Andreea

Licență, anul I

 1.  

Lupu Alexandra

Licență, anul II

 1.  

Suth Emanuel-Alexandru

Licență, anul II

 1. 5.

Pintilie Bogdan-Ștefan

Licență, anul III

 1. 6.

Marin Raluca – Ioana

Licență, anul III

 1. 7.

Grigore I. Eva

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații, anul I

 

 

În baza articolului citat anterior, studenții cărora li s-a retras bursa de Merit I sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

1.

Băluță Ion

Licență, anul I

2.

Caba Tudor Ioan

Licență, anul I

3.

Fanea Călin Iulian

Licență, anul I

4.

Musceleanu Diana

Licență, anul I

5.

Pătrașcu Teodora

Licență, anul I

6.

Stroe Alexandru – Gabriel

Licență, anul I

7.

Ștefănescu Paul – Mihnea

Licență, anul I

8.

Rădulescu Ileana

Licență, anul II

9.

Duță I. Alina – Gabriela

Filosofie și Gândire Critică, anul I

 

 

            În baza articolului citat anterior, studenții cărora li s-a retras bursa socială ocazională sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

1.

Grigore I. Eva

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații, anul I

 

 

 

 1. Burse redistribuite

Ca rezultat al retragerii burselor de Merit I, studenților cărora le vor fi redistribuite bursele sunt următorii:

    Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

Medie

 1.  

Ceoroianu I. Raluca – Ana – Maria

Licență, anul I

9,47

 1.  

Vasile C. Dariana – Irina

Licență, anul I

9,40

 1.  

Petre M. Andrei

Licență, anul I

9,36

 1.  

Ursu – Vdovicenco I. Diana – Erika

Licență, anul I

9,33

 1.  

Burlacu P. Tudor – Andrei

Licență, anul I

9,26

 1.  

Antonescu P. Antonia

Licență, anul I

9,23

 1.  

Ștefan M. Bogdan – George

Licență, anul I

9,19

 1.  

Sîrbu M. Andreea – Georgiana

Licență, Anul II

9,45

 1.  

Iridon V. Răzvan-Andrei

Licență, Anul III

9,09

 1.  

Cetean I. I. Adrian – Iulian

Filosofie și Gândire Critică, Anul I

8,85

 1.  

Andrei C. Cătălin Marian

Filosofie și Gândire Critică, Anul II

9,77

 1.  

Mihăilescu S.V Silvia-Elena

Philosophy Politics and Economics, Anul I

9,38

 

 

Ca rezultat al retragerii burselor de sociale, studenților cărora le vor fi redistribuite bursele sunt următorii:

Nr.

Numele și prenumele

Programul și anul de studiu

1.

Apostolie Ana Maria

Licență, Anul I

2.

Țurcan Adelina

Licență, Anul II

3.

Vaduva Ionuț

Licență, Anul II

4.

Măcișanu Daniel Vasile

Licență, Anul II

5.

Mirică Denisa

Management intercultural, Anul I

 

 

Ca rezultat al retragerii bursei sociale ocazionale, studentei căreia îi va fi redistribuită bursa este:

Nr.

Numele și prenumele

Programul și anul de studiu

1.

Dumitru Roxana

Licență, Anul I

 

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

 

Președinte Comisie de burse,

Prodecan

Emanuel-Mihail Socaciu,

 

Secretar Șef,
Carmen-Viviana Ciachir

 

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu

 

Silvia Patrașc

 

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2022 astfel încât să acumuleze minim 15 credite ECTS de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2021-2022, se află la secretariatul facultății.

Fondul de burse rămas disponibil în urma suspendării burselor (cazul studenților care după sesiunea ianuarie-februarie 2022 nu au acumulat minim 15 credite de studii va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2021-2022, care îndeplinesc condițiile de promovare (au acumulat minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2022).

Studenții care vor solicita burse sociale vor transmite dosarele întocmite conform Metodologiei până la data de 25 februarie 2022, ora 23.59, pe adresele secretarelor de an. La completarea dosarului se vor transmite documentele care atestă veniturile obținute în ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022).

Secretar Iuliana ILIESCU:  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro – studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro – studii universitare de licență: anul I, II și III

Training-uri online gratuite studenti – Font-End Masterclass

Anul acesta ne dorim sa venim si mai mult in sprijinul celor aflati la inceput de drum, indiferent de profilul si background-ul pe care il au.

Asadar, ne-am propus sa ii ajutam pe tineri sa deprinda skill-uri digitale, esentiale indiferent de domeniul in care isi doresc sa profeseze si vom organiza Font-End Masterclass, 6 sesiuni de traininguri online gratuite pentru incepatori, prin intermediul carora participantii isi vor dezvolta o baza de cunostinte digitale, cu ajutorul mentorilor nostri.

Specificul Codecool este de a pregati studentii cu profil non-tehnic, astfel, apelam la ajutorul dvs pentru a ne sprijini in acest demers si pentru a-i ajuta pe studenti sa afle despre aceasta oportunitate de a participa. Credem ca este o ocazie foarte buna pentru tineri sa ajunga in mod gratuit la informatii care le vor fi de folos in practica de zi cu zi si sa exerseze gandirea logica.

Programul Font-End Masterclass poate fi vizualizat mai jos. Participantii care parcurg cu succes cele 6 sesiuni de training-uri vor primi certificate de participare. 

Inscrierile se realizeaza prin completarea formularului de AICI, pana luni, 21 februarie 2022.

Week 1 – Intro to HTML

 • 21 februarie – 6.00PM – 7.30PM | Ce este HTML și când îl utilizăm

 • 23 februarie – 6.00PM – 7.30PM | Cum construim un CV în HTML

 • 24 februarie – 6.00PM – 7.30PM | Ce soft skill-uri îți sunt necesare pentru a deveni programator

Week 2 – Intro to CSS

 • 28 februarie – 6.00PM – 7.30PM | Elementele de bază în CSS

 • 2 martie – 6.00PM – 7.30PM | Fii creativ – adaugă un touch personal CV-ului

 • 3 martie – 6.00PM – 7.30PM | Care sunt următorii pași pentru o carieră în programare