Burse 2023-2024

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2023-2024

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 16: „Bursele sociale și performanta pot fi retrase, dupa finalizarea primului semestru de studiu, de catre Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite in limita sumelor ramase disponibile. in acest sens, prin regulament propriu aprobat de Senatul UB, facultatile pot prevedea criterii academice specifice privind retragerea burselor, cu respectarea prevederilor OME 6463/02.10.2023. Aceste criterii vor fi aduse la cunoștința studentilor, prin afișare la avizier și pe site-ul facultatii, la inceputul anului universitar, inainte de demararea procesului de acordare a burselor. ”

Studenții care nu vor promova examene în sesiunea ianuarie-februarie 2024 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024.

Listele cu studenții care vor primi burse sociale și de performanță în anul universitar 2023-2024 pot fi consultate accesând Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de performanță trebuie să depună la secretariat, în perioada 05.12.2023-12.12.2023 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

Nedepunerea până pe 12.12.2023 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 05-12 decembrie 2023, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an de studii, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2023-2024. Nedepunerea adeverinței până pe 12 decembrie 2023 duce la neacordarea bursei.

Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 6,7,8.12.2023.

Comisia de burse

__________________________________________________________________________________________________

Proces verbal

Încheiat astăzi, 5 decembrie 2023, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie, conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse comunicat Facultății de Filosofie, prin adresa nr.23594/2023, este de 143.550 lei/lună.

Conform art. 21 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 37 de dosare pentru acordarea bursei sociale.Comisia a constatat că toate dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de metodologie. Din totalul de 143.550 lei/lună se alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, adică 43.065. Cuantumul celor 37 de burse sociale acordate se ridică la 38.850, diferența de 4.215 fiind realocată pentru alte categorii de burse. Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:

Nr. Nume și prenume Program/ An de studiu
1. Condrea Giuseppe Licență/I
2. Ciubotărița Iulian Licență/I
3. Crăciun Georgiana Elena Licență/I
4. Dumitru Gelu Augustin Licență/I
5. Fîciu Cătălin Licență/I
6. Gurgu Ștefănel Licență/I
7. Ionescu Diana Ștefania Licență/I
8. Ivanovics Daria Licență/I
9. Marin Bogdan Licență/I
10. Meran Gheorghe Luca Ștefan Licență/I
11. Oancea Maria Licență/I
12. Pușcă Mario Licență/I
13. Rusu Virginia Licență/I
14. Șerban Cristina Licență/I
15. Șoptean Răzvan Gabriel Licență/I
16. Stoian Camelia Elena Licență/I
17. Vingheac Marieme Alexandra Licență/I
18. Borcoș Albert-Florin Licență/II
19. Crețan Marinescu Constantin Licență/II
20. Bălan Laurențiu Andrei Licență/II
21. Vlădoiu Clara Licență/II
22. Butuc Ilinca Maria Licență/III
23. Gligor Nicolae Licență/III
24. Homoreanu Leon-Andrei Licență/III
25. Niculai Ioan-Cătălin Licență/III
26. Stan Alexia Maria Licență/III
27. Suth Emanuel Alexandru Licență/III
28. Hanu Alexandra Elena Licență/III
29. Brahadir Alina Nicoleta EASAO/I
30. Bronescu Miruna Delia Business Administration/I
31. Constantin George EASAO/I
32. Cioară Viorel Master Didactic/I
33. Grigore Cristina Măriuca Master Didactic/I
34. Ilău Gabriel Ciprian ICIF/I
35. Stanciu Mihai Laurențiu Filosofie și Gândire/I
36. Iordache Daniel Radu Cognitive Science/II
37. Popa Alexandru Dan Cognitive Science/II

 

Burse de performanță

Din fondul total de burse, a fost alocată suma inițială de 2871 pentru fondul de rezervă de 2%, conform Metodologiei. Suma totală disponibilă pentru bursele de performanță, după acordarea burselor sociale, este 101.829 RON, adică 84.8 burse. Comisia a decis acordarea a 85 de burse, diferența fiind acoperită din fondul de rezervă.

Algoritmul de repartizare a burselor de performanță pe ani și programe de studii a fost cel al proporționalității cu numărul de studenți înmatriculați și eligibili pentru bursă. Astfel, fiecărui an de studii și fiecărui program masteral i-au fost alocate numărul de burse rezultat din aplicarea algoritmului.

Criteriul de acordare al burselor de performanță a fost cel al mediilor din anul universitar anterior (sau al mediilor de admitere pentru anii I). La medii egale, departajarea a fost realizată prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

 • media de admitere
 • media de la examenul de licență (pentru master) sau de bacalaureat (pentru ciclul de licență)
 • media de absolvire a ciclului de studii anterior

Conform Ordinului Ministrului Educației 6463/10.10.2023, bursele de performanță nu se pot cumula cu bursele pentru masteratul didactic.

Licență

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Manițiu Oana 9,98
2. Craiovan Silviu Ioan 9,86
3. Nahorniac Luca 9,85
4. Apostu Alexandra 9,83
5. Dumitru Isabella Florentina 9,75
6. Rîmniceanu Teodor Ioan 9,75
7. Manea Alexandra Andreea 9,61
8. Dobre Iulia Cristina 9,61
9. Marin Bogdan 9,61
10. Ionel Ana Ilinca 9,60
11. Frunză Ioan Bogdan 9,60
12. Marin Larissa Andreea 9,60
13. Sava Anna 9,58
14. Baciu Dragoș George 9,56
15. Dragomir Ana Maria 9,54
16. Burcă Laura Eva 9,50
17. Tănase Diana Ioana 9,48
18. Piperea Anastasia 9,45
19. Ristea (Dumitru) Irina Carmen 9,44
20. Sabin Ingrid 9,41
21. Moga Claudiu Mădălin 9,41
22. Alexe Irina 9,41

 

Licență

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Iancu Miruna Andreea 10
2. Bîsceanu Sergiu Alexandru 10
3. Ciocheltca Alexia Cristiana 10
4. Hrițcu Dragoș George 10
5. Baranov Robert Alexandru 9,91
6. Bontz Mihai Teodor 9,90
7. Ghibirdic Ciprian Constantin 9,83
8. Dorobanțu Hariton 9,81
9. Burdianov Marian 9,69
10. Pavel Andreea Beatrice 9,63
11. Constantin Ionuț Octavian 9,50

 

Licență

Anul III

Nr. Crt. Nume și prenume Medie
1. Ștefan Bogdan George 10
2. Stancu Elisabeta Anda 9,90
3. Dumitru Alexandra Elena 9,81
4. Guzgan Alexandru 9,81
5. Iosef Măriuca 9,75
6. Ursu-Vodicenco Diana Erika 9,72
7. Blaj Andra 9,61
8. Antonescu Antonia 9,45
9. Bănică Daria Cosmina 9,40
10. Mărghescu Raluca 9,36

 

Master

Anul I

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Moroșan Raul Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9,76
2. Florea Roxana Cosmina Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 9,36
3. Chirică Oana Florentina Consiliere Filosofică 9,82
4. Urs Claudia Maria Consiliere Filosofică 9,76
5. Mihai (Bârlescu) Marina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,58
6. Rrudha Gersa Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,52
7. Vilău Camelia Georgeta Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați 9,50
8. Anastase Monica Maria Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați 9, 46
9. Cioară Andreea Philosophy, Politics and Economics 10
10. Babici Maria Alexandra Philosophy, Politics and Economics 9,75
11. Doboș Vlad Marius Filosofie și Gândire Critică 9,57
12. Blebea Daniela Filosofie și Gândire Critică 9,34
13. Sîtea Nicoleta Mădălina Filosofie și Gândire Critică 9,25
14. Manea Andreea Karla Cognitive Science 9,75
15. Zăgreanu Ramona Zica Cognitive Science 9,50
16. Tomescu Andreea Florentina Cognitive Science 9,38
17. Vraciu Maria Communication and Intercultural Studies 10
18. Pătlăgică (Bălan) Elena Bianca Intercultural Management 9,75
19. Cozma-Ivan Paul Business Administration 9,75
20. Boloca Flavia Ioana Business Administration 9,50
21. Bejan Cătălin Business Administration 9.00
22. Bronescu Miruna Delia Business Administration 9.00

 

Master

Anul II

Nr. Crt. Nume și prenume Program de masterat Medie
1. Drella Cristina Anita Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
2. Militaru Constantin Alexandru Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
3. Năfureanu Dan Andrei Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
4. Sibinescu Radu Istoria și Circulația Ideilor Filosofice 10
5. Chipurici Cristina Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 10
6. Stan Diana Georgiana Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații 9,87
7. Tache Alexandra Philosophy, Politics and Economics 9,87
8. Constantin Nicușor Alexandru Petruț Filosofie și Gândire Critică 10
9. Doru Emanuel Filosofie și Gândire Critică 10
10. Țucureanu Melania Filosofie și Gândire Critică 9,80
11. Ciobotaru Alexandra Cognitive Science 10
12. Elisei Oana Alexandra Cognitive Science 9,87
13. Nică Daniela Cognitive Science 9,87
14. Tomescu Ioana Maria Cognitive Science 9,50
15. Iordache Ana Teodora Communication and Intercultural Studies 9,53
16. Cristea Theodora Communication and Intercultural Studies 9,46
17. Vilău Andreea Livia Intercultural Management 9,64
18. Ene Antonia Mihaela Intercultural Management 9,23
19. Dincă Radu Alexandru Business Administration 9,38
20. Mistode Alin Gabriel Business Administration 9,15
21. Chindea Mihai Business Administration 9,07

Comisia a decis alocarea a 1200 lei din fondul de rezervă pentru o bursă de performanță acordată studentului Sibinescu Radu (ICIF), care a avut media 10 pe anul universitar 2022-2023. Astfel, masteratul de Istoria și Circulația Ideilor Filosofice, anul II, va beneficia de 4 burse de performanță, în locul celor 3 burse rezultate din algoritmul inițial. Numărul total de burse de performanță acordate este 86.

Suma totală alocată pentru bursele de performanță 103.200 lei. În fondul de rezervă a fost păstrată suma de 1500 lei.

Comisia de acordare a burselor pe Facultatea de Filosofie

Președinte de Comisie

Emanuel-Mihail Socaciu (Prodecan)

Membri

Lilian Ciachir (Administrator șef)

Carmen-Viviana Ciachir (Secretar Șef)

Miruna-Andreea Iancu (Student Consilier)

Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Consilier)

Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Consilier)

Ștefan-Cătălin Sali (Student Consilier)

Cătălin Andrei Fîciu (Student Consilier)

Adrian Mădălin Ciocioman (Student Consilier)

Student Observator

Robert-Alexandru Baranov (Delegat Philos)

DOSARELE PLIC CONȚINÂND CERERILE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE, ÎMPREUNĂ CU DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND VENITURILE NETE ȘI  DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE, SE VOR DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE FILOSOFIE, ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, ÎN PERIOADA 08.11.2023- 28.11.2023. 

Opis documente bursă socială pentru studenții sub 26 de ani 

 1. Cerere solicitare bursă (cetățean român – AICI  / cetățean străin – AICI )
 2. Declarație pe propria răspundere venituri  (student) – AICI
 3. Acorduri prelucrare date (student AICI  + membri de familie AICI)
 4. Extras de cont (student)
 5. Copie CI/BI (student + membri familie)
 6. Copii certificate de naștere pentru frații sau surorile din sistemul preuniversitar sau universitar la zi
 7. De la părinții salariați – adeverință de salariu cu veniturile nete pe ultimele 12 luni și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri.
 8. De la părinții care nu sunt salariați – adeverință ANAF cu veniturile obținute sau declarație notarială că nu au obținut venituri în ultimele 12 luni. (Dacă veniturile părinților sunt zero, se adaugă la dosar PV-ul anchetei sociale.)
 9. De la părinții pensionari – talon pensie ultimele 12 luni (Se iau în calcul numai pensiile impozabile, ceea ce înseamnă pensiile peste 2000 de lei. Talonul conține informațiile necesare și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri.
 10. Certificat de divorț, dacă este cazul, și dovada plății pensiei alimentare.
 11. Ancheta socială pentru studenții români ai căror părinți au venituri zero sau care au un părinte, sau ambii, la muncă sau domiciliați în străinătate.
 12. Alte declarații notariale, (de exemplu în cazul unui student care provine din familie monoparentală și care nu are legătură cu părintele înstrăinat. Poate da o declarație la notar că nu este întreținut și nu are nicio legătură cu părintele înstrăinat.)

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal – AICI 

Studenții străini trebuie să aducă aceleași acte ca studenții români – dovada veniturilor nete și a numărului membrilor familiei din ultimele 12 luni. Dacă nu sunt în limba română, acestea trebuie să fie în engleză sau franceză, sau trebuie să fie traduse în română de un traducător autorizat. În cazul în care există suspiciuni legate de autenticitatea documentelor, putem cere documente suplimentare, (legalizarea documentului).

O.M. privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învațamântul superior de stat, învațamânt cu frecvența AICI 

 

În cazul burselor medicale – studentul trebuie să aducă toate documentele care să dovedească să se încadrează în această categorie. 

În categoria student cu  handicap locomotor sau grad de invaliditate intră studenții care se încadrează în limitele legii 448 din 16/12/2006.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal:

 • venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal
 • venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal
 • venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal
 • venituri din pensii, definite conform art. 99 din Codul fiscal
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal; 
 • venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108 din Codul fiscal titlu
 • venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Codul fiscal
 • venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Codul fiscal

Dintre veniturile prevăzute la alin.(1) sunt venituri cu caracter permanent următoarele: 

 1. venituri din activităţi independente, definite conform art. 67
 2. venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70
 3. venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76
 4. venituri din cedarea folosinţei bunurilor imobile, definite conform art. 83
 5. venituri din cedarea folosinţei terenurilor; 
 6. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103

Dovedirea veniturilor cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, se realizează pe baza următoarele documente justificative: 

 • adeverință de salariu; 
 • cupoane de pensie, pentru veniturile din pensii; 
 • adeverință de la primărie pentru venituri obținute din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 
 • adeverință de la primărie pentru veniturile obținute din cedarea folosinţei bunurilor imobile, precum și pentru veniturile din cedarea folosinţei terenurilor; 
 • declarație pe proprie răspundere pentru veniturile obținute din activităţi independente, precum și pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

https://drive.google.com/drive/folders/1GgvqLXQtmS1OxcuiGB27Ka18-q6DSEto?usp=sharing

Burse 2022-2023

În atenția studenților bursieri în anul universitar 2022-2023

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu vor promova examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 20 februarie 2023, cu ocazia redistribuirii burselor de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat suficiente examene în sesiunea ianuarie-februarie 2023 pentru a acumula minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023.

Comisia de acordare a burselor a luat act de lista burselor anulate în urma sesiunii de examene din ianuarie-februarie, comunicată de secretariatul facultății. Distribuția lor este următoarea:

Progam/An de studii

Burse sociale anulate (număr)

Burse de merit 1 anulate (număr)

burse ocazionale anulate

Anul I licentă 

3

5

Anul II licență

3

2

Anul III licență

4

EASAO I

1

FGC I

1

Comisia a decis convertirea burselor sociale anulate în burse de merit I și acordarea lor către următorii clasați în ordinea criteriilor de departajare ale Metodologiei, în interiorul aceluiași an și program de studii, cu acoperirea diferenței de cuantum din fondul special de 1.191 lei/lună rezervat în cadrul sesiunii de acordare din noiembrie 2022 (nu au fost depuse în februarie dosare pentru burse sociale și sociale ocazionale). Bursele de merit anulate au fost redistribuite către următorii clasați în ordinea criteriilor de departajare, în interiorul aceluiași an și program de studii.

Suma rămasă disponibilă după retragerea celor 6 burse de merit 1 este de 4800 lei/lună. Suma rămasă disponibilă după retragerea celor 11 burse sociale este de 8250 lei/lună. Suma disponibilizată totală este 13.050 lei/lună. Cuantumul burselor redistribuite în februarie 2023 însumează 13.600 lei/lună. Diferența de 550 lei/lună va fi acoperită din fondul special, în care vor rămâne 641 lei/lună.

Burse de merit I redistribuite

Nr

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Observații

1.

Negrea D. Maria

Licență I

9.35

Bursă merit I

2.

Stroia I.C. Ștefania Ioana

Licență I

9.23

Bursă merit I

3.

Ene-Iliescu I.L. Ariadna

Licență I

9.21

Bursă merit I

4.

Popescu S.G. Carla-Ioana-Ana-Maria

Licență I

9.18

Bursă merit I

5.

Pavel R. Andreea-Beatrice

Licență I

9.13

Bursă merit I

6.

Ponomarenco A. Svetlana

EASAO I

9.57

Bursă merit I

Burse de merit I redistribuite prin conversia burselor sociale anulate:

Nr

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Observații

1.

Iliescu A. Eliza-Maria-Bogdan

Licență I

9.13

Bursă merit I

2.

Bîsceanu E.N. Sergiu-Alexandru

Licență I

9.10

Bursă merit I

3.

Veseliu M. Andreea-Irina

Licență I

9.08

Bursă merit I

4.

Budeanu P. Ilinca

Licență II

9.27

Bursă merit I

5.

Pasăre T.L. Bogdan-Gabriel

Licență II

9.09

Bursă merit I

6.

Hanu S. Alexandra-Elena

Licență II

9.00

Bursă merit I

7.

Florea F.R. Roxana-Cosmina

Licență III

8.80

Bursă merit I

8.

Codrescu F. Georgiana-Florentina

Licență III

8.70

Bursă merit I

9.

Sîrbu M. Andreea-Georgiana

Licență III

8.40

Bursă merit I

10.

Stănescu D. Adrian

FGC I

9.41

Bursă merit I

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Aronescu-Bodnărescu Ana-Maria,

Student consilier

Băcescu Adnana-Ioana,

Student consilier

Dascălu Rareș-Constantin,

Student consilier

Dincă Radu-Alexandru,

Student consilier

Opriș Andreea-Ioana

Din fondul suplimentar repartizat Facultății de Filosofie, în cuantum de 1809 lei, au fost alocate 2 burse de merit I următorilor studenți:

 • Stan Alexia Maria, anul II Licență – media 9.36
 • Grigore Cristina-Măriuca, anul III Licență – media 8.90

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 2.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 18 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 17-18 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal – Etapa a II-a

Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării de către Comisia de acordare a burselor a etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Nu a fost depusă nicio contestație. 

În perioada rezervată confirmărilor burselor cinci studenți de pe lista inițială nu au transmis declarații de confirmare a acceptării bursei de merit I, fiind astfel înlocuiți de următorii clasați în ordinea mediilor, la același an/program de studii.

 

Prin urmare, studenții/studentele care au obținut Bursa de Merit I prin reclasificare sunt: 

Nume și Prenume

Program și An

Medie

Gheorghe Ciprian Alexandru

Licență III

Dumitru Alexandra-Elena

Licență II

9.54

Baranov Alexandru-Robert

Licență I

9.46

Marin Vlad

Licență I

9.40

Dumitru Oana Mihaela

Master EASAO I

9.64

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București: 

 

Prodecan
Emanuel Socaciu, 

Secretar Șef

Viviana Ciachir,

Student consilier

Ștefan Bârzu,

Student consilier

Maria Silvia,

Student consilier

Ruxandra Rădulescu

Listele cu studenții care vor primi burse (merit I, merit II, sociale) în anul universitar 2022-2023 pot fi consultate în tabelul de mai jos, accesând Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I, merit II sau sociale trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:

 • Declarația de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele de performanță, de merit I și de merit II.
 • un extras de cont personal și o copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale (doar dacă nu au fost deja depuse).

Nedepunerea până pe 15 noiembrie 2022 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2022-2023: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 9-15 noiembrie 2022 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2022-2023. Nedepunerea adeverinței până pe 15 noiembrie 2022 duce la neacordarea bursei.

Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 9-11 noiembrie 2022.

Comisia de burse

_____________________________________________________________________________________

Proces Verbal

Încheiat astăzi, 7 noiembrie 2022, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse alocat Facultății de Filosofie este de 78.591 lei/lună, iar fondul de burse din venituri UB este de 3.200 (4 burse de merit I).

Conform art. 36.2. din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”

Burse sociale

Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 35 de dosare pentru acordarea bursei sociale. Comisia a constatat că 34 din dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de Metodologie, 1 dosar fiind neeligibil. Din totalul de 78.591 lei/lună s-a alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, anume 23.577.3 lei/lună. După evaluarea dosarelor, fondul total alocat burselor sociale este de  25.500 lei/lună.         

Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Program/ An de studiu

1.

Aguș Constantin

Licență/ I

2.

Aldea MIhaela Gabriela

Licență/ I

3.

Bălan Laurențiu Andrei

Licență/ I

4.

Băcioiu Evelina Mariana

Licență/ I

5.

Burdianov Marian

Licență/ I

6.

Tudor Sabina Gabriela

Licență/ I

7.

Gligor Nicolae

Licență/ II

8.

Homoreanu Leon Andrei

Licență/ II

9.

Ionaș Ioana Claudia

Licență/ II

10.

Apetrei Daniel Mihail

Licență/ II

11.

Spenchiu Teodora

Licență/ II

12.

Stan Alexia Maria

Licență/ II

13.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

14.

Anton Constantin

Licență/ III

15.

Brahadir Alina

Licență/ III

16.

Cioară Viorel

Licență/ III

17.

Cojoc Elena Denisa

Licență/ III

18.

Ilău Gabriel Ciprian

Licență/ III

19.

Ivașcu Andreea Bianca

Licență/ III

20.

Lupu Alexandra

Licență/ III

21.

Măcișanu Daniel Vasile

Licență/ III

22.

Niculai Ioan Cătălin

Licență/ III

23.

Perijoc Florina

Licență/ III

24.

Roman Sebastian Constantin

Licență/ III

25.

Stanciu Andrei Marius

Licență/ III

26.

Suth Emanuel Alexandru

Licență/ III

27.

Țurcan Adelina

Licență/ III

28.

Trofim Corneliu

Licență/ III

29.

Văduva Ionuț

Licență/ III

30.

Manolache Adrian

Master/ II

31.

MIhăilescu Silvia Elena

Master/ II

32.

Cetean Adrian

Master/ II

33.

Băltărețu Emilia

Master/ I

34.

Iordache Daniel Radu

Master/ I

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% din suma totală pentru acoperirea situațiilor speciale, conform Metodologiei pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București. Totalul sumei rezervate este 1.571.82 lei/lună. Menționăm faptul că au fost depuse 3 dosare pentru bursa socială ocazională, acestea respectând criteriile enunțate de Metodologie. Bursele sociale ocazionale acordate vor fi acoperite din Fondul de Rezervă.

Studentele care beneficiază de bursa socială ocazională sunt:

Nr.

Numele și prenumele

Programul/anul de studiu

1.

Ionaș A. Ioana Claudia

Licență/ II

2.

Milea Andrei Georgian

Licență/ II

3.

Apetrei Daniel Mihai

Licență/ II

 

Bursa de Performanță Științifică

Conform Art. 16 din Metodologia pentru Acordarea Burselor și a altor Forme de Sprijin pentru Studenții Universității din București, s-a format o Comisie specială de acordare a Burselor de Performanță, în vederea evaluării activității științifice a studenților care au depus cerere, comisie formată din: conf. univ. dr. Cristian Iftode, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, conf. univ. dr. Emilian Mihailov.

 S-au alocat două burse, respectiv 2.000 lei/lună, din fondul de burse al Facultății de Filosofie, ai căror beneficiari sunt numiți în Procesul Verbal pentru Acordarea Burselor de Performanță Științifică, afișat separat pe site-ul Facultății de Filosofie.

Bursa de Merit II

Conform art. 20 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master „Bursa de merit II (b.m.II) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul II de studii.”

S-au alocat 2.700 lei/lună din fondul de burse al Facultății de Filosofie către bursele de merit II. A fost atribuită câte o bursă de merit II pentru anii II și III licență și pentru anul II master. Bursele au fost acordate studentului/studentei cu cea mai mare medie din an. În situațiile în care mai mulți studenți au avut media egală, aceștia au fost departajați conform Regulamentului de acordare a bursei de merit II pe baza mediei obținute la examenul de admitere. 
           

Studenții care beneficiază de burse de Merit II sunt următorii:

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program/An de studiu

Medie

1.

Stancu Elisabeta Anda

Licență/ II

10

2.

Gațe Maria – Floriana

Licență/ III

10

3.

Chirică Victoria

Master/ II

10

 

Burse de Merit I

Conform art. 23 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „Bursa de merit I (b.m.I) se poate acorda studenților de la învățământul universitar nivel licență și master, începând cu anul I de studii, în conformitate cu prevederile art. 15”.
Bursele de merit I s-au alocat fiecărui program și an de studiu proporțional cu numărul de studenți înscriși. Criteriul de acordare a fost cel al mediei.

S-au acordat inițial 46819,18 lei/lună din fondul de burse alocat Facultății de Filosofie către bursele de merit I. Această sumă a fost suplimentată cu 380.82 lei/lună din fondul de rezervă, bugetul total alocat pentru bursele de merit 1 fiind de 47200 lei/lună.

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programul de licență este de 22.400 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 28.

Studenții care au obținut bursa de Merit I:

Licență

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Ciocheltca Alexia Cristiana

9.90

2.

Tarcău Rareș Ștefan

9.86

3.

Băcioiu Evelina Mariana

9.80

4.

Hrițcu Dragoș Georgian

9.76

5.

Buruiană Diana Maria

9.71

6.

Borcoș Albert Florin

9.70

7.

Dorobanțu Hariton

9.78

8.

Staicu Ștefan

9.58

9.

Anghel Silvia

9.55

10.

Tololoancă Elena Cristina

9.51

11.

Constantin Ionuț Octavian

9.51

12.

Cristache Andrei Eduard

9.50

13.

Comărniceanu Maria

9.48

 

Licență

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Antonescu Antonia

10

2.

Ștefan Bogdan George

10

3.

Iosef Măriuca

9.90

4.

Cioroianu Adrian Florin

9.81

5.

Guzgan Alexandru

9.72

6.

Oros Radu Mihai

9.63

7.

Blaj Andra

9.54

 

Licență

Anul III

Nr. Crt.

Nume și prenume

Medie

1.

Moroșan Raul

            9.80

2.

Niță Radu

9.80

3.

Medașan Alexandru

9.63

4.

Bozianu Gabriela

9.45

5.

Chivoiu Irina

9.40

6.

Stanciu Andrei Marius

9.20

7.

Șerban Andreea (căs. Frâncu)

9.20

8.

Caradimu Clara Victoria

9.09

 

Master

Suma alocată pentru bursele de Merit I studenților de la programelor de Master este 24.800 lei/lună, numărul studenților beneficiari fiind 31.

Bursele de Merit I pentru anul I de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la licență.

Bursele de Merit I pentru anul II de masterat au fost acordate în funcție de media și numărul de studenți de la fiecare program. În cazurile în care mai mulți studenți au avut media egală, departajările s-au făcut în funcție de media obținută la examenul de admitere.

Anul I

Nr. Crt.

Nume și prenume

Program de masterat

Medie

1.

Militaru Constantin Alexandru

ICIF

9.99

2.

Paraschiv Andrei Șerban

ICIF

9.94

3.

Drella Cristina Anita

ICIF

9.89

4.

Ciubotaru Alexandra

CS

10

5.

Tomescu Ioana Maria

CS

9.87

6.

Vasilescu Teodora

CS

9.87

7.

Popa Anastasia

EASAO

9.81

8.

Nedelcu Monica (Lotreanu)

EASAO

9.75

9.

Deliu Victoria Maria

PPE

10

10.

Iridon Răzvan Andrei

PPE

10

11.

Constantin Nicușor Alexandru Petruț

FGC

9.94

12.

Țucureanu Melania

FGC

9.89

13.

Iordache Ana Teodora

CIS (UNESCO)

10

14.

Petruț Dinu Relu

MD

10

15.

Oprea Carmen Viorela

IM (UNESCO)

9.50

16.

Mistode Alin Gabriel

MBA (UNESCO)

9.25

17.

Dincă Radu Alexandru

MBA (UNESCO)

8.75

Master

Anul II

Nr. Crt.

Nume și prenume

Programul de masterat

Medie

1.

Toma Ruxandra

ICIF

10

2.

Tudose Maria Margareta

SDIERI

9.83

3.

Rădulescu Iulia Maria

EASAO

10

4.

Cristian Costel

FGC

9.90

5.

Cetean Adrian Iulian

FGC

9.80

6.

Manea Ștefăniță Florin

OM

10

7.

Faur Alexandra

CIS (UNESCO)

9.85

8.

Georgescu Savinia

CIS (UNESCO)

9.46

9.

Pașalău Hortensia

IM (UNESCO)

9.77

10.

Birbudak Deniz-Can-Gabriela

IM (UNESCO)

9.69

11.

Migdalovici Teodora

IM (UNESCO)

9.69

12.

Soare Anca Monica

MBA (UNESCO)

9.54

13.

Marin Daniela Mihaela

MBA (UNESCO)

9.38

14.

Sorici Vlad

MBA (UNESCO)

9.38

 

Cele 4 burse de merit I din venituri UB au fost acordate unor studenți cu media 10 în anul universitar anterior care, în urma aplicării criteriilor de departajare secundare, s-au aflat sub pragul de acordare. Suma totală pentru bursele din venituri U.B. este de 3.200 lei/lună.

Burse merit I venituri U.B.:

1.

Podea Alexandra

10

Master/II

2.

Breza Maria Delia

10

Master/ II

3.

Teoharie Cătălin

10

Master/ II

4.

Stanciu Maria Andrada

10

Master/ II

 

Din fondul de burse acordat Facultății de Filosofie de 78591 lei/lună, s-au utilizat pentru distribuirea burselor sociale, de performanță științifică, burse de merit II, burse de Merit I, suma de 77400 lei/lună. Diferența de 1.191 lei/lună rămâne în fondul special pentru burse ocazionale, trei burse ocazionale fiind acordate din această sumă în prezenta sesiune de acordare.

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

Prodecan
Emanuel Socaciu,

Secretar șef

Viviana Ciachir,

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu,

Maria Silvia Grecu,

Ruxandra Rădulescu,

PROCES VERBAL

Comisia specială de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică, formată din prof.dr. Constantin Stoenescu , conf.dr. Cristian Iftode, conf.dr. Emilian Mihailov  întrunită în data de 7.11.2022, a analizat dosarele depuse pentru obținerea acestor burse. Notele oferite de cei trei membri ai comisiei au fost următoarele:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr. Cristian Iftode

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Conf.dr.  Emilian Mihailov

Nume și prenume student

Notă pentru activitatea științifică

Notă pentru lucrarea  științifică reprezentativă

Media pe anul anterior

PETRIŞOR MIHAI-ALEXANDRU

10

10

10

VĂDUVA IONUŢ

10

10

10

 

Comisia de evaluare a dosarelor prezentate pentru obținerea burselor de performanță științifică:

Prof.dr. Constantin Stoenescu

Conf.dr. Cristian Iftode

Conf.dr. Emilian Mihailov

Art. I Facultatea de Filosofie acordă un număr de 2 (două) burse de performanţă ştiinţifică, una pentru ciclul de studii de licenţă, respectiv una pentru ciclul de studii de masterat. Bursele de performanță științifică se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute ca medie aritmetică din notele date de:

 1. Media pe anul anterior celui care se solicită bursa;
 2. Nota primită de student pentru activitatea sa ştiinţifică din partea unei comisii constituite special în acest scop, prin votul Consiliului facultăţii;
 3. Nota primită de student pentru una dintre lucrările sale pe care acesta o apreciază ca fiind reprezentativă pentru activitatea sa ştiinţifică şi pe care o depune ataşată cererii de bursă; această notă este acordată de aceeaşi comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

În conformitate cu „Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat”, aprobată în ședința Senatului UB din data de 21.03.2018 și modificată în data de 21.10.2020, categoriile de activități luate în considerare sunt următoarele:

Articole publicate
Brevete inregistrate
Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Sesiuni ştiinţifice naţionale
Sesiuni ştiinţifice organizate de către U.B.

 Dosarele se vor depune în format fizic la secretara de an până pe 28 octombrie 2022, ora 12.00.

LICENȚĂ ANUL I, II și III

Secretar CARMEN ȘANDRU

MASTERAT anii I și II / DOCTORAT anii II și III

Secretar IULIANA ILIESCU

MASTERAT Catedra UNESCO / DOCTORAT anul I

Secretar VIVIANA CIACHIR

Art. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă,  1 bursă pentru anul II Masterat.

Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute în anul anterior celui pentru care se solicită bursa. În cazul mediilor egale, departajarea se face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. Media pe anul anterior;
 2. Media obţinută la examenul de admitere;
 3. Nota obținută la o probă scrisă de comentariu a unui text fundamental de filosofie, sociologie* sau administrarea afacerilor*, propus și evaluat de o comisie constituită special în acest scop, prin votul Consiliului facultății.

_____________________

* pentru programele de master organizate de Catedra UNESCO

Bursele Guvernului Francez (Master, Doctorat și Postdoctorat): deadline 3 martie 2023

Programul de burse al Guvernului francez este destinat candidaților români. În fiecare an, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România lansează un apel național pentru Bursele Guvernului Francez (care vor deveni Burse de Excelență Franța în 2023) pentru nivelurile de Masterat, Doctorat și Post-Doctorat.

Pentru detalii accesați https://institutfrancais.ro/bucuresti/bursele-guvernului-francez-master-doctorat/#/ 

Appel à candidatures pour la campagne 2023 des Bourses du Gouvernement français pour les niveaux Master, Doctorat et Post-Doctorat

Le pôle d’échanges universitaires et scientifiques de l’Institut Français a lancé hier son appel à candidatures pour la campagne 2023 des Bourses du Gouvernement Français pour les niveaux Master, Doctorat et Post-Doctorat. Vous pouvez y accéder via les liens suivants :

Oferta burse Italia

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023:

–  până la 36 luni de bursă oferite de M.A.E. italian acordate conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure 

Bursele se pot acorda pentru:

 1. Studii de masterat (Laurea Magistrale 20 ciclo) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 2. Cursuri de studii superioare în Arta, Muzică și Dans (AFAM) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 3. Programe de doctorat – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 4. Proiecte de cercetare (Progetti in co-tutela) ) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
 5. Cursuri avansate de limbă și cultură italiană – pentru o perioadă de studii 3 luni.

Informații complete privind programele de burse, condițiile de eligibilitate cerute de partea italiană, documentele solicitate și condițiile financiare oferite de M.A.E. italian găsiți în documentul atașat și pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it

Aplicația pentru partea italiană se realizează online. Candidații trebuie să completeze și să transmită formularul online de aplicație  înregistrându-se folosind următorul link: https://studyinitaly.esteri.it 

Candidaturile pentru partea italiană trebuie să fie transmise on-line până la data limită de 09 iunie 2022, 2 PM C.E.T.

Termen limită pentru depunerea candidaturilor la A.C.B.S. – 13 IUNIE 2022.

A se vedea informatiile de la pagina https://roburse.ro/concurs/italia-2022-2023/ 

REDISTRIBUIRE BURSE – SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022

Ca rezultat al retragerii unor burse de merit și burse sociale, conform prevederilor din Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8, vă anunțăm că Iistele cu studenții cărora le vor fi redistribuite bursele în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 pot fi consultate accesând următorul Proces-Verbal.

Studenții beneficiari ai burselor de merit I sau sociale trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 28 februarie – 02 martie 2022 (până la ora 12.00) următoarele documente:

– declarație de acceptare a bursei (Anexa 4 din Metodologia de burse), extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele de merit I.

– extras de cont și copie după cartea de identitate – pentru bursele sociale.

Nedepunerea documentelor menționate mai sus până pe 02 martie 2022 (ora 12.00) duce la neacordarea bursei.

Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Procesului-verbal), trebuie să transmită online secretarei de an, în perioada 28 februarie – 02 martie 2022 (până la ora 12.00), o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an universitar, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2021-2022. Nedepunerea adeverinței până pe 02 martie 2022 (ora 12.00) duce la neacordarea bursei.

Depunerea eventualelor contestații se poate face online în perioada 28 februarie – 02 martie 2022 (până la ora 12.00).

Proces-verbal

 

Încheiat astăzi, 25 februarie 2022, cu ocazia redistribuirii burselor de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2022 astfel încât să acumuleze minim 15 credite de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.

Suma revenită din retragerea celor 7 burse sociale este de 4.900 lei/lună, respectiv suma de 6.840 lei/lună din retragerea celor 9 burse de merit I. Totalul sumei revenite ca urmare a retragerii burselor este de 11.740 lei/lună. În luna noiembrie a anului universitar 2021 – 2022, Comisia de acordare a burselor a rezervat 2% pentru acoperirea situațiilor speciale din totalul sumei fondului de burse acordat Facultății de Filosofie, suma neutilizată fiind de 1.492 lei/lună. Au fost alocate în prima etapă de distribuire a burselor două burse sociale ocazionale, în prezent fiind retrasă una dintre acestea însă cuantumul aferent a fost distribuit pentru acordarea unei burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte.

Din sumele neutilizate din fondul de rezervă și din excedentul creat din diferența între bursele sociale retrase și cele acordate în februarie, comisia a decis acordarea unui număr de trei burse de merit I. Pe baza criteriului proporționalității, aceste burse au fost alocate către următoarele programe de studii: licență (anul III), masterat Philosophy Politics and Economics (anul 1) și masterat FGC (anul II). În fondul de rezervă, după sesiunea de redistribuire, au rămas 612 lei/lună.

 

 1. Burse retrase

 

În baza articolului citat anterior, studenții cărora li s-a retras bursa socială sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

 1.  

Gligor Nicolae

Licență, anul I

 1.  

Tudor Valentina – Andreea

Licență, anul I

 1.  

Lupu Alexandra

Licență, anul II

 1.  

Suth Emanuel-Alexandru

Licență, anul II

 1. 5.

Pintilie Bogdan-Ștefan

Licență, anul III

 1. 6.

Marin Raluca – Ioana

Licență, anul III

 1. 7.

Grigore I. Eva

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații, anul I

 

 

În baza articolului citat anterior, studenții cărora li s-a retras bursa de Merit I sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

1.

Băluță Ion

Licență, anul I

2.

Caba Tudor Ioan

Licență, anul I

3.

Fanea Călin Iulian

Licență, anul I

4.

Musceleanu Diana

Licență, anul I

5.

Pătrașcu Teodora

Licență, anul I

6.

Stroe Alexandru – Gabriel

Licență, anul I

7.

Ștefănescu Paul – Mihnea

Licență, anul I

8.

Rădulescu Ileana

Licență, anul II

9.

Duță I. Alina – Gabriela

Filosofie și Gândire Critică, anul I

 

 

            În baza articolului citat anterior, studenții cărora li s-a retras bursa socială ocazională sunt următorii:

Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

1.

Grigore I. Eva

Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații, anul I

 

 

 

 1. Burse redistribuite

Ca rezultat al retragerii burselor de Merit I, studenților cărora le vor fi redistribuite bursele sunt următorii:

    Nr.

Nume și prenume

Programul și anul de studiu

Medie

 1.  

Ceoroianu I. Raluca – Ana – Maria

Licență, anul I

9,47

 1.  

Vasile C. Dariana – Irina

Licență, anul I

9,40

 1.  

Petre M. Andrei

Licență, anul I

9,36

 1.  

Ursu – Vdovicenco I. Diana – Erika

Licență, anul I

9,33

 1.  

Burlacu P. Tudor – Andrei

Licență, anul I

9,26

 1.  

Antonescu P. Antonia

Licență, anul I

9,23

 1.  

Ștefan M. Bogdan – George

Licență, anul I

9,19

 1.  

Sîrbu M. Andreea – Georgiana

Licență, Anul II

9,45

 1.  

Iridon V. Răzvan-Andrei

Licență, Anul III

9,09

 1.  

Cetean I. I. Adrian – Iulian

Filosofie și Gândire Critică, Anul I

8,85

 1.  

Andrei C. Cătălin Marian

Filosofie și Gândire Critică, Anul II

9,77

 1.  

Mihăilescu S.V Silvia-Elena

Philosophy Politics and Economics, Anul I

9,38

 

 

Ca rezultat al retragerii burselor de sociale, studenților cărora le vor fi redistribuite bursele sunt următorii:

Nr.

Numele și prenumele

Programul și anul de studiu

1.

Apostolie Ana Maria

Licență, Anul I

2.

Țurcan Adelina

Licență, Anul II

3.

Vaduva Ionuț

Licență, Anul II

4.

Măcișanu Daniel Vasile

Licență, Anul II

5.

Mirică Denisa

Management intercultural, Anul I

 

 

Ca rezultat al retragerii bursei sociale ocazionale, studentei căreia îi va fi redistribuită bursa este:

Nr.

Numele și prenumele

Programul și anul de studiu

1.

Dumitru Roxana

Licență, Anul I

 

 

Membrii Comisiei de Acordare a Burselor a Facultății de Filosofie, Universitatea din București:

 

Președinte Comisie de burse,

Prodecan

Emanuel-Mihail Socaciu,

 

Secretar Șef,
Carmen-Viviana Ciachir

 

Studenți consilieri

Ștefan Bârzu

 

Silvia Patrașc

 

În conformitate cu Metodologia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și masterat, Art. 8: „Bursele sociale, de merit și de performanță pot fi retrase, după finalizarea primului semestru de studiu, de către Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate și redistribuite în limita sumelor rămase disponibile”. Studenții care nu au promovat examene în sesiunea ianuarie-februarie 2022 astfel încât să acumuleze minim 15 credite ECTS de studii nu vor mai beneficia de bursă începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.

Listele cu studenții care au pierdut bursa după semestrul I, an universitar 2021-2022, se află la secretariatul facultății.

Fondul de burse rămas disponibil în urma suspendării burselor (cazul studenților care după sesiunea ianuarie-februarie 2022 nu au acumulat minim 15 credite de studii va fi redistribuit studenților integraliști la începutul anului universitar 2021-2022, care îndeplinesc condițiile de promovare (au acumulat minim 15 credite de studii în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2022).

Studenții care vor solicita burse sociale vor transmite dosarele întocmite conform Metodologiei până la data de 25 februarie 2022, ora 23.59, pe adresele secretarelor de an. La completarea dosarului se vor transmite documentele care atestă veniturile obținute în ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022).

Secretar Iuliana ILIESCU:  iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro – studii universitare de master:   anul I și II

Secretar Carmen ȘANDRU: carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro – studii universitare de licență: anul I, II și III