Programare eliberări carnete și legitimații

Volumul mare de înscrieri de la începutul perioadei dedicate (5 – 31 octombrie a.c.) a condus la imposibilitatea eliberării în termen de trei zile a carnetelor, legitimațiilor, adeverințelor și a altor situații solicitate de studenți. De aceea, a fost necesară următoarea programare pentru anul I de licență și masterat:  

– anul I licență –

Studenții anului I de licență, care au depus Fișa anuală și Contractele până pe 6 octombrie a.c., sunt rugați să vină pentru eliberarea carnetelor/legitimațiilor*, conform următoarei programări:

  • Anul I licență, grupele 350 și 351: miercuri 12 octombrie 2022, între orele 12.00 și 16.00
  • Anul I licență, grupele 352 și 353: joi 13 octombrie 2022, între orele 12.00 și 16.00
  • Anul I licență, grupele 354 și 355: vineri 14 octombrie 2022, între orele 10.00 și 13.00

– anul I masterat –

Studenții anului I de la toate programele de masterat, care au depus Fișa anuală și Contractele până pe 6 octombrie a.c., sunt rugați să vină pentru eliberarea carnetelor/legitimațiilor* în zilele următoare:

  • miercuri 12 octombrie 2022, între orele 12.00 și 16.00
  • joi 13 octombrie 2022, între orele 12.00 și 18.00

_______________________

*Legitimații primesc doar studenții cu vârsta de până în 26 de ani.