Zilele Porţilor Deschise la Facultatea de Filosofie

Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează în perioada 3-7 aprilie și 8-12 mai 2017 Zilele Porţilor Deschise, în sediul său din Str. Splaiul Independentei, nr. 204. Cu prilejul acestui eveniment, organizatorii îi invită pe liceeni să participe la manifestările dedicate promovării programelor de studii ale facultăţii, care cuprind:

Zilele Porților Deschise la Facultatea de Filosofie

Brosura 2016 PDF18-22 aprilie 2016
între orele 10.00 și 15.00

Vă invităm la Zilele Porților Deschise unde veți putea interacționa cu studenții și profesorii Facultății de Filosofie. Aveți oportunitatea de a vă familiariza cu un mediu intelectual care stimulează discuțiile libere și încurajează încrederea în propriile capacități, curiozitatea, creativitatea și evaluarea critică a prejudecăților.

Absolvenţii Facultăţii de Filosofie lucrează în învăţământ, cercetare, în domenii în care competenţele critice, explicative, interpretative şi decizionale sunt solicitate în activităţile de analiză, cercetare, creaţie şi dezvoltare, în consultanţă şi analiză politică, consultanţă etică, management organizaţional, comunicare, publicitate şi jurnalism. Informații despre oferta educațională a Facultății de Filosofie găsiți aici: http://filosofie.unibuc.ro/

PROGRAM

Luni, 18 aprilie 2016
12:00-14:00, Amfiteatrul Mircea Florian: Curs deschis de Filosofia Limbajului cu profesorul Sorin Costreie

Miercuri, 20 aprilie 2016
12:00-14:00, Sala Tudor Vianu: Seminar deschis de Modele ale Democrației cu profesorul Laurențiu Gheorghe.
14:00-15:00, Amfiteatrul Mircea Florian: ”Utilitatea filosofiei în societatea contemporană”, dezbatere interactivă între elevi, studenți și profesori
Joi, 21 aprilie 2016
10:00-12:00, Amfiteatrul Constantin Rădulescu Motru: Seminar deschis de Filosofie Contemporană cu profesorul Cristian Iftode.
10:00-12:00, Sala 2: Seminar deschis de Istoria Ideilor Politice cu profesorul Emilian Mihailov.
12:00-14:00, Sala 2: Dialog Socratic cu profesorul Marin Bălan.
14:00-15.00, Sala 8: Seminar deschis de Libertate și Mentalități cu profesorul Constantin Vică.

PROGRAMARE LICENŢĂ SI DISERTAŢIE SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

PROGRAMARE LICENŢĂ

SESIUNEA  IANUARIE-FEBRUARIE 2014

ÎNSCRIERI:  6-17 ianuarie 2014

SUSŢINERE LUCRARE LICENŢĂ : 5 februarie 2014, ora 9,00

 

 

PROGRAMARE DISERTAŢIE :

SESIUNEA  IANUARIE-FEBRUARIE 2014

ÎNSCRIERI:  6-17 ianuarie 2014

SUSŢINERE LUCRARE DISERTAŢIE : 6 februarie 2014, ora 9,00

 

ACTE ÎNSCRIERE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE SESIUNEA IANUARIE-FEBRUARIE 2014

 LICENŢĂ
DOSARUL VA CUPRINDE:
1.  CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
2.  FIŞĂ DE LICHIDARE: BIBLIOTECA, SOCIAL SI CONTABILITATE;
3. DECLARAŢIA TIP PE PROPRIA RĂSPUNDERE;
4.  CERTIFICAT DE NAŞTERE, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
5. DIPLOMĂ BACALAUREAT, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
6. COPIE CARTE IDENTITATE;
7. CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ÎN ORIGINAL SI COPIE;
8. 2 FOTOGRAFII ;
9. DOSAR PLIC;
10. LUCRAREA DE LICENŢĂ  ÎN FORMAT ELECTRONIC ŞI PE SUPORT DE HÂRTIE (CARTONATĂ, NU CU SPIRĂ).

 
DISERTAŢIE

DOSARUL VA CUPRINDE:
1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE;
2.  FIŞA DE LICHIDARE : BIBLIOTECA, SOCIAL SI CONTABILITATE;
3. DECLARAŢIA TIP PE PROPRIA RĂSPUNDERE;
4. CERTIFICAT DE NAŞTERE, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
5. DIPLOMĂ BACALAUREAT, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
6. DIPLOMĂ LICENŢĂ, ÎN COPIE LEGALIZATĂ;
7.COPIE CARTE IDENTITATE;
8. 2 FOTOGRAFII ;
9. DOSAR PLIC;
10. LUCRAREA DE DISERTAŢIE  ÎN FORMAT ELECTRONIC ŞI PE SUPORT DE HÂRTIE .

Rezultate admitere studii de licenta sesiunea Septembrie 2013

ADMISI buget SEPTEMBRIE 2013

ADMISI taxa sept. 2013

admisi FILOSOFIE taxa sept. 2013

admisi FILOSOFIE buget sept.2013

admisi Studii Europene buget sept. 2013

admisi Studii Europene taxa sept. 2013

in asteptare sept. 2013

1. ANUNŢ IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget (fără taxă):

– Vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie în zilele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 (până la ora 12:00).

– Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

 

2. ANUNŢ IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

– Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în zilele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 (până la ora 12:00) următoarele:

– Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.

– Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat. Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).

– Cei care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

 

3. ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă :

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea diplomei de bacalaureat în original de către cei declaraţi admisi), acestea vor fi ocupate, în zilele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 (până la ora 12:00), de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

a) vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;

b) fiecare loc va fi confirmat prin depunerea DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în zilele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 (până la ora 12:00);

c) candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 16 septembrie 2013, exprimandu-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2013.

 

 

4. ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 16.09.2013(până la ora 12:00) diploma de bacalaureat în original.

 

– Achitarea taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu”.

– Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se ridica de la secretariat).

 

Admitere septembrie 2013 studii de licenta si masterat

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ  SEPTEMBRIE 2013

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3 – 10 SEPTEMBRIE 2013

Programul inscrierilor pentru admitere: L-V: 9:00-14:00 si S-D: 9:00-12:00

Număr locuri scoase la concurs studii de licenţă: 14 locuri buget

                                                                                           45 locuri cu taxă

 

ADMITEREA SE FACE PE BAZA MEDIEI DE LA BACALAUREAT

 

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:

 1. 1.      Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
 2. 2.      Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
 3. 3.      În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia  în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
 4. 4.      Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

ACTE  NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ  ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ (pentru candidaţii licenţiaţi)
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120  lei  (se achita la Secretariat).  Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)

 

 

                                      ADMITERE MASTER 2013 SEPTEMBRIE 2013

 

–        ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3 – 10 SEPTEMBRIE 2013

–         Număr locuri scoase la concurs studii de master : 77 locuri buget

163 locuri cu taxă

 

–          Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii   (în limba română)

–          Filosofie analitică (Analytic Philosophy)(în limba engleză)

–          Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)

–          Istoria şi filosofia ştiinţei  (în limba română)

–          Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)

–          Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale  (în limba română)

–          Istoria artei şi filosofia  culturii (în limba română)  (în colaborare cu Facultatea de Istorie, admiterea se face la Facultatea de Istorie)   

 

 Taxa de studiu  3100 RON/an

Admiterea la masterat (forma de zi):

(1)   Scrisoare de intenţie  (se depune la înscriere)

(2)    Interviu

 • Criterii de departajare pentru mediile egale: media de licenţă

ACTE  NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)
ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort