ORAR

semestrul II

Cursurile Profesorilor Mircea Dumitru și Viorel Cernica vor începe în 3 martie 2021.

Cursul Profesorului Gheorghe Vlăduțescu se va ține modular în luna mai 2021.

Nume și prenume

Adresă de e-mail

Adascalitei Mirela

mirela.adascalitei@lls.unibuc.ro

Alexandru Liciu

liciu_a@yahoo.com

Ana Karlstedt

ana.karlstedt@lls.unibuc.ro

Breazu Remus

remusbreazu@gmail.com

Calin Valsan

cvalsan@ubishops.ca

Cernica Viorel

viorel.cernica@filosofie.unibuc.ro

Constantin Vică

constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Constantinescu Mihaela

mihaela.ctinescu@gmail.com

Cristian Iftode

cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Dana Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro

Dorina Patrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Dumitrescu Bogdan

bogdan.dumitrescu@drd.unibuc.ro

Dumitru Mircea

mircea.dumitru@unibuc.ro

Elena Druica

elena.druica@faa.unibuc.ro

Emanuel Socaciu

emanuel.socaciu@filosofie.unibuc.ro

Emilian Mihailov

emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Ion Vezeanu

ion.vezeanu@univ-grenoble-alpes.fr

Lazar Iuliana Mihaela

iulia.lazar@fpse.unibuc.ro

Madălina Toader

madalina.toader@lls.unibuc.ro

Mărăşoiu Andrei Ionuţ

andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro

Marin Bălan

marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Mincă, Bogdan

bogdan.minca@filosofie.unibuc.ro

Paula Tomi

paulapompilia@yahoo.com

Pop Mihaela

mihaela.pop@filosofie.unibuc.ro

Radu Dudau

radu.dudau@gmail.com

Romulus Brancoveanu

romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro

Sandu Paul Gabriel

paulgabriel.sandu@filosofie.unibuc.ro

Serban Oana

oana.serban@filosofie.unibuc.ro

Sorin Costreie

sorin.costreie@unibuc.ro

Staicu Laurentiu

laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Ștefanov Gheorghe

gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro

Stoenescu Constantin

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Totu Savu

savu.totu@filosofie.unibuc.ro

Veronica Lazăr

veronica.lazar@yahoo.com

Viorel Vizureanu

viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

Elena Zăvoianu

elena.zavoianu@credis.unibuc.ro