Studii de licență // BA studies

Studiile organizate de Facultatea de Filosofie oferă cunoştinţe şi competenţe profesionale necesare în activităţi de cercetare, expertiză şi consultanţă, mediere, învăţământ, organizaţii europene, organizaţii internaţionale, instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale, corporaţii, afaceri, politici publice, comunicare, jurnalism, analiză politică.

Iată câteva dintre profesiile din COR care presupun studii de filosofie:

Filosof – 263301
Profesor în învăţământul liceal, postliceal – 233001
Profesor in invatamantul gimnazial – 233002
Cercetător în filosofie – 263305
Publicist comentator – 264210
Purtător de cuvânt – 243206
Asistent de cercetare în filosofie – 263306
Realizator emisiuni radio-tv 265409
Redactor – 264211
Expert relaţii externe – 243213
Consilier în relaţii internaţionale – 263105

Specialist în relaţii publice – 2432
Manager de responsabilitate socială – 242903
Mentor – 235902
Consultant în management – 263107
Cercetator de dezvoltare comunitara – 263207
Consilier administraţie publică – 242201
Consilier afaceri europene – 242214
Consilier mediator – 235922
Expert relaţii sociale – 441903
Specialist în activitatea de lobby – 243220

Programul de Licenţă în Filosofie  cu liniile de studii Filosofie și Filosofie și Studii Europene se desfăşoară pe durata a 3 ani (cursuri de zi, 180 credite ECTS) şi oferă o specializare în domeniile esenţiale ale filosofiei, cu un fundament teoretic solid construit prin pachetul de discipline formatoare ca: logică, ontologie, teoria cunoaşterii, etică, estetică, istoria ideilor, filosofia limbajului.

În anul al III-lea, studenţii de la specializarea Filosofie pot opta pentru unul dintre cele trei module de studiu: Filosofie teoretică, Filosofie politică şi morală, Istoria filosofiei şi filosofia culturii.

FilosofieFilosofie și Studii Europene
 • Modulul de Filosofie teoretică  oferă discipline de studiu care permit aprofundarea principalelelor  teorii filosofice cu privire la existenţă, cunoaştere, adevăr, minte, ştiinţă. Studenţii care cerceteazǎ răspunsurile oferite de-a lungul timpului unor astfel de întrebări pot deprinde, pe lângă cunoştinţele specifice, şi capacitatea de a înţelege mai bine complexitatea lumii în care trăim şi de a aprecia critic pretenţiile de cunoaştere, individuale sau colective, cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi.
 • Studenţii care optează pentru modulul de Filosofie politică şi morală se angajează într-o reflecţie sistematică asupra naturii şi fundamentelor societăţii şi ale moralei, asupra specificităţii doctrinelor şi ideologiilor politice, istoriei gândirii politice sau manierelor teoretice de abordare a problemelor etice. Ei îşi dezvoltă astfel abilitatea de a analiza motivaţiile şi temeiurile care stau la baza acţiunilor umane, însuşindu-şi în acelaşi timp o serie de cunoştinţe care îi abilitează să participe activ la viaţa comunităţii, în instituţii publice sau politice.
 • Disciplinele din cadrul modulului de Istoria filosofiei şi filosofia culturii urmăresc dezvoltarea deprinderii de a observa succesiunea şi ramificaţiile istorice ale ideilor, teoriilor, concepţiilor filosofice şi mentalităţilor, de a interpreta, contextualiza şi nuanţa o anumită poziţie filosofică în raport cu altele. Studiind principalele perspective filosofice care au influenţat de-a lungul timpului concepţiile noastre despre frumos şi bine, despre relaţia individului cu societatea, cultura şi valorile, studenţii îşi dezvoltă abilităţi de observatori atenţi ai fenomenului istoric şi cultural-artistic, de analiză şi critică a istoriei mentalităţilor care ne stăpânesc indiferent de epocă.

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

ANUL I
CURSURI OBLIGATORII

 • Filosofia istoriei
 • Originile filosofiei europene
 • Teoria argumentării
 • Introducere în etică
 • Introducere în filosofie
 • Filosofie greacă
 • Filosofie medievală
 • Istoria ideilor politice
 • Introducere în estetică
 • Epistemologie
 • Limba străină (franceză, engleză, germană)

CURSURI FACULTATIVE

 • Educaţie fizică
 • Etică și integritate academică

ANUL II
CURSURI OBLIGATORII

 • Modernitate şi europenitate
 • Teorii etice
 • Filosofia minţii și a științei cognitive
 • Filosofia dreptului
 • Metafizică
 • Introducere în logica modernă
 • Filosofie modernă
 • Filosofie politică şi socială
 • Filosofia limbajului
 • Practică de specialitate

CURSURI FACULTATIVE

 • Educaţie fizică
 • Didactica specialității
 • Practică pedagogică

ANUL III
TRUNCHI COMUN PENTRU TOATE MODULELE DE STUDIU

CURSURI OBLIGATORII

 • Semnificație, existență, adevăr
 • Filosofie contemporană
 • Practică de specialitate

Modulul de Istoria filosofiei și filosofia culturii

 • Fenomenologie
 • Estetică
 • Istoria filosofiei românești
 • Filosofia imaginarului
 • Hermeneutică
 • Filosofie și religie
 • Curs opțional

Modulul de Filosofie politică şi morală

 • Instituţii politice şi sociale
 • Etică aplicată
 • Filosofie politica contemporana
 • Antropologie politică
 • Etica noilor tehnologii
 • Filosofia ştiinţelor umane
 • Curs opțional

Modulul de Filosofie teoretică

 • Filosofia științei
 • Filosofia naturală și originile științei moderne
 • Teoria cunoaşterii ştiinţifice
 • Ontologie
 • Filosofia matematicii
 • Introducere în filosofia analitică
 • Filosofia biologiei

Modulul Studii Europene  se bucură de o linie de studii specială, ce conţine cursuri de teoria relaţiilor internaţionale, modele ale democraţiei, organizaţii şi politici europene, drept şi drept comunitar. Planul de învăţământ al modulului este individualizat încă din anul I şi combină armonios latura formativă, specifică filosofiei, cu transmiterea unor cunoştinţe tehnice referitoare la instituţiile şi proiectele europene, astfel încât absolvenţii să facă faţă cu succes unor medii profesionale internaţionale, diverse cultural şi lingvistic. Prin înfiinţarea modulului de Studii Europene, Facultatea de Filosofie continuă să contribuie la efortul fundamental de înţelegere şi conştientizare a complexităţii pe care o presupune apartenenţa României (a culturii, politicilor sale publice şi a instituţiilor sale) la comunitatea statelor UE.

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

ANUL I

CURSURI OBLIGATORII

 • Filosofia istoriei
 • Originile filosofiei europene
 • Introducere în filosofie
 • Introducere în etică
 • Teoria argumentării
 • Filosofie greacă
 • Introducere în estetică
 • Istoria ideilor politice
 • Ideea europeană în Evul Mediu
 • Limba străină (franceză, engleză, germană)

CURSURI FACULTATIVE

 • Educaţie fizică
 • Etică și integritate academică

ANUL II
CURSURI OBLIGATORII

 • Modernitate şi europenitate
 • Filosofia dreptului
 • Teorii etice
 • Teoria generală a dreptului
 • Filosofia limbajului
 • Filosofie politică și socială
 • Filosofie modernă
 • Modele ale democraţiei
 • Limba străină (franceză, engleză, germană)
 • Practică de specialitate

CURSURI FACULTATIVE

 • Educaţie fizică
 • Didactica specialității
 • Practică pedagogică

ANUL III
CURSURI OBLIGATORII

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituții politice și sociale
 • Etică aplicată
 • Globalizare si politica internationala
 • Libertate și mentalități
 • Drept constituțional comparat
 • Culturi europene și mentalități politice
 • Antropologie politică
 • Practică de specialitate