Facultatea de Filosofie lansează procesul de selecție pentru  mobilitățile de predare/formare profesională Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023 la Yerevan State University, Armenia (3 locuri) și Universitatea de stat din Moldova (2 locuri)  pentru  cadrele didactice / personal administrativ.

Documentele necesare selecției sunt :

  1. Copie Carte de Identitate
  2. CV Europass într-o limbă străină
  3. Plan de predare / formare profesională provizoriu pentru stagiul de mobilitate

Documentele vor fi depuse la Secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 15 februarie 2023.

Comisia de selecție se va întruni pe data de 16 februarie 2023 iar rezultatele  provizorii vor fi anunțate în aceeași zi. Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 20 februarie 2023. Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 21 februarie 2023.

Responsabil ERASMUS,
Lect. dr. Laurențiu Gheorghe