A plecat dintre noi profesorul Alexandru SURDU

Alexandru SURDU

1938-2020

Născut în Brașov la 24 februarie 1938, Alexandru SURDU a fost profesor în cadrul Facultății de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în perioada 1992-2007, unde a predat filosofie modernă și filosofie contemporană. A devenit în 1993 membru titular al Academiei Române şi preşedinte al Secţiei de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie a Academiei Române. Din 1997, a fost directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Academicianul Alexandru SURDU a avut o activitate prodigioasă de-a lungul căreia a publicat numeroase cărţi şi studii, dintre care amintim Logica clasică şi logica matematică (1971); Elemente de logică intuiţionistă (1976); Neointuiţionismul (1977); Actualitatea relaţiei gândire-limbaj; Teoria formelor prejudicative (1989); Şcheii Braşovului (Monografie etnologică) (1992); Pentamorfoza artei (1993); Elogiul filosofiei româneşti (discurs de recepţie la Academia Română) (1994); Vocaţii filosofice româneşti (1995); Contribuţii româneşti în domeniul logicii în secolul XX (1999); Gândirea speculativă (2000); Filosofia modernă. Orientări fundamentale (2002); Confluenţe cultural-filosofice (2002); Filosofia contemporană; (2003); Mărturiile anamnezei (2004); Rumänische Beiträge zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik (2004); Istoria logicii româneşti (coord.) (2006); Aristotelian Theory of Prejudicative Forms (2006); Filosofia pentadică I, Problema Transcendenţei (2007); Teoria formelor logico-clasice (2008); Filosofia pentadică III (2014); Pietre de poticnire (2014); La porțile împărăției (2016); Comemorare Titu Maiorescu, vol. I (2017); Comemorare Titu Maiorescu, vol. II (2017); Ordinul Cavalerilor Marmațieni (2020); Gânduri despre Lucian Blaga (2020); Comentarii la rostirea filosofică (2020); Filosofia pentadică IV. Teoria Ființei (2020); Moderne aristotelische Forschungsergebnisse in Rumänien (autor și coordonator) (2020).

În 1996 a obținut Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică, istorie literară şi eseu „Octav Şuluţiu”, iar în anul 2004 a fost distins cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de cavaler.

CV-ul complet al Academicianului Alexandru SURDU poate fi consultat aici

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A plecat dintre noi profesorul ȘTEFAN GEORGESCU

ȘTEFAN GEORGESCU
Sursa: wikipedia.org

Născut în 26 martie 1928, Ștefan Georgescu a parcurs toate etapele evoluției sale universitare în cadrul Facultății de Filosofie, unde a desfășurat o activitate deosebit de rodnică vreme de peste patru decenii, din 1954 și până în 1997. Preocupările sale profesionale au pivotat în jurul disciplinelor de Filosofia dreptului și Epistemologie. Autor a numeroase volume de specialitate, dintre care menționăm Pozitivismul logic și teoria adevărului. Studiu critic (1964); Epistemologie (1978); Filosofia dreptului – O istorie a ideilor. Partea I (1998); Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2500 de ani (2001). Conducător de doctorat cu har, a îndrumat tezele unor personalități marcante ale filosofiei de la noi: Vasile Tonoiu, Valentin Mureșan, Adrian-Paul Iliescu, Adrian Niroiu, Mircea Dumitru etc. Dincolo de realizările sale publicistice și pedagogice, profesorul Ștefan Georgescu s-a achitat cu înțelepciune de sarcini instituționale deosebite, în vremuri de mari încercări și presiuni ideologice, el fiind prodecan (1959-1962) și decan (1972-1976) al Facultății de Filosofie, precum și prorector al Universității din București (1965-1969). I-a fost decernat Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române în anul 1982.

Slujba religioasă de înhumare va avea loc marți, 30 iunie, ora 11.00, la Biserica Bălăneanu-Iancu Nou, Capela Iancu Nou, Șoseaua Mihai Bravu nr. 117-119, sector 2.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ne-a părăsit Academicianul Alexandru Boboc

În dimineața zilei de 18 aprilie 2020 a plecat dintre noi academicianul Alexandru Boboc, personalitate de marcă a filosofiei din România.

Născut în 1930 în comuna Dumbrava, Mehedinți (împlinise pe 20 februarie venerabila vârstă de 90 de ani), a absolvit Facultatea de Filosofie, Universitatea din București în 1957. Întreaga carieră pedagogică de peste șase decenii a profesorului Alexandru Boboc a fost legată strâns de instituția noastră, domnia sa parcurgând la Catedra de Istorie a Filosofiei, imediat după absolvire, toate treptele recunoașterii universitare (asistent, lector, conferențiar, profesor din 1972). În toată această perioadă a îndrumat cu talent și generozitate, științifică și umană, mii de studenți și doctoranzi ai Facultății de Filosofie. Specialist cu o vastă cultură clasică în domeniul istoriei filosofiei, îndeosebi al filosofiei moderne și contemporane, a semnat un număr impresionant de volume (peste 40), precum și sute de articole și studii. A fost un traducător neobosit din operele marilor filosofi moderni și contemporani (Descartes, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Scheler, Cassirer, Husserl, Hartmann, Carnap, Heidegger, Gadamer etc.). Mai multe amănunte despre prodigioasa sa activitate se pot găsi la adresa: http://filosofie.unibuc.ro/alexandru-boboc/

Pentru toată contribuția de excepție pe care a avut-o la dezvoltarea unui învățământ filosofic de calitate, pentru tot devotamentul său pedagogic plin de energie dar și de discreție, îi mulțumim la acest ceas de despărțire și îi vom păstra recunoștință vie.

Transmitem pe această cale sincere condoleanțe familiei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!