Masterat în ISTORIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI

Singurul masterat organizat în România în domeniul istoriei şi filosofiei ştiinţei le oferă absolvenţilor un cadru teoretic bine organizat, dinamic şi captivant pentru aplicarea unei abordări filosofice şi istorice bazate pe problematizare. Programul beneficiază de expertiza unor profesori români şi străini, precum şi de aceea a cercetătorilor care colaborează cu Centrul de Cercetări de Logică şi Filosofia şi Istoria Ştiinţei (CELFIS) din Facultatea de Filosofie.
Masteratul se adresează tuturor absolvenţilor de facultate interesaţi de fenomenul ştiinţei moderne, indiferent de domeniul în care şi-au finalizat studiile iniţiale. Istoria şi filosofia ştiinţei oferă un cadru nou, activ şi conectat de lucru, un mediu interdisciplinar, expertiză şi informaţie, precum şi formarea unor abilităţi de orientare şi cercetare care pot duce, mai departe, spre studii doctorale sau spre o gamă largă de profesii de care este nevoie în România în interfaţa dintre omul de ştiinţă şi publicul larg sau între descoperirea ştiinţifică şi aplicarea ei.

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

  • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
  • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 3100 RON/an.
    Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/Registration.php

 

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
  • Funcţii publice de administrare a fondurilor pentru ştiinţă (management şi implementare de proiecte)
  • Comunicare în ştiinţă (în mass-media, companii sau instituţii cu o pronunţată componentă de cercetare)
  • Expert în managementul cunoaşterii
  • Cercetare avansată în domenii de graniță între știință, tehnologie și societate

CURRICULUM

De la filosofia naturală la fizica newtoniană: spațiu, timp şi materie în sec. 16-17
Tipuri istorice de ştiinţă
Modele ale evoluţiei
Ontologia ştiinţei
Construcţia logică a ştiinţei
Ştiinţa şi sociologia cunoaşterii
Structura si funcțiile teoriei științifice
Filosofia tehnologiei
Etica ştiinţei
Paradigme teoretice în analiza limbajului
Practică de specialitate

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie
4 semestre (120 ECTS)

 Româna

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați http://filosofie.unibuc.ro/studii_masterat/)

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00