Studii de masterat // MA studies

Facultatea de Filosofie oferă programe de masterat acreditate şi interdisciplinare, cu predare în română şi engleză. Toate programele noastre asigură o specializare solidă în domenii care combină formarea gândirii critice şi a viziunii strategice cu pregătirea absolvenţilor pentru a face faţă cu succes provocărilor din instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale.
La studiile de masterat se pot înscrie absolvenţi de licenţă din toate domeniile.
Concursul de admitere constă în două probe:

  1. Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere;
  2. Interviu : pe baza scrisorii de intenţie.

 

Pentru programele cu predare în limba engleză este necesară demonstrarea competenţei lingvistice. Verificarea cunoştinţelor de limbă engleză se va face în timpul interviului.

 

Programe de masterat cu predare în limba română

Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii
Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice
Istoria şi Filosofia Ştiinţei
Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale
Studii Europene şi Etica Relaţiilor Internaţionale
Istoria Artei și Filosofia Culturii

Programe de masterat cu predare în limba engleză

Intercultural Communication
Intercultural Management
Business Administration (MBA)
Cognitive Sciences (Open Mind)
Analytic Philosophy
Globalization and Cultural Diplomacy
Philosophy, Politics and Economics (PPE)