Masterat în ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

în parteneriat cu Facultatea de Istorie

Programul se adresează absolvenţilor de licenţă cu specializări diverse, dar cu interes pentru studiile umaniste şi cultură, permiţându-le o profundă înţelegere a istoriei şi filosofiei artei. Astfel, noţiunile de istoria artei sunt completate de cursuri care familiarizează studenţii cu principalele curente din filosofia culturii şi estetică, precum şi cu abordări specifice sociologiei culturii şi istoriei ideilor.

Principalul avantaj teoretic al masteratului este că oferă o pregătire solidă în domeniul cultural, depăşind perspectivele strict istorică sau strict filosofică asupra înţelegerii unor fenomene culturale complexe.

De asemenea, masteratul deschide perspective noi de cercetare pentru absolvenţi, care pot folosi cunoştinţele interdisciplinare dobândite în cadrul studiilor pentru conturarea unor proiecte de cercetare în domeniul studiilor culturale, al esteticii, filosofiei culturii, precum şi în domenii conexe, ca istoria ideilor sau diplomaţia culturală. Admiterea se face la Facultatea de Istorie.

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

  • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
  • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 3100 RON/an.
    Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea http://filosofie.unibuc.ro/studii_masterat/

 

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
  • Managementul proiectelor culturale
  • Organizarea de evenimente culturale, artistice
  • Mass-media (jurnalist cultural, manager, editor, redactor)
  • Muzeografie
  • Cercetare avansată

CURRICULUM

Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei
Imaginile Invizibilului. Controversa iconoclastă
Arta elitelor în Extremul Orient
Principii estetice, iconografice şi iconologice în arta şi arhitectura Romei antice
Istorie şi imaginar în arte
Perspectiva istorică şi fenomenologică în interpretarea culturii
Constituirea şi evoluţia imaginii în lumea medievală occidentală
Discursuri despre gen în artele plastice (sec. XIX-XX)
Iconografia bizantină şi post-bizantină
Studiu curatorial şi critică instituţională
Imaginar, imaginaţie, imagine. Direcţii de gândire filosofică şi artistică
Idei filosofice în artă. Contestarea sistemului de valori tradiţionale.
Filosofia istoriei.
Arta aulică şi exerciţiul puterii în Imperiul Roman.
Arhitectura romană şi gotică.
Africa neagră: imagine creată, imagine reflectată
Artă şi cunoaştere
Structurile ideatice ale modernităţii timpurii
Perspectiva etică şi antropologică asupra violenţei în istorie. Holocaustul şi terorismul în arta sec. XX
Practică

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE
4 semestre (120 ECTS)

 Româna

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați http://www.istorie.unibuc.ro/admitere/master)

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00