Masterat în STUDII DE DEZVOLTARE ȘI ETICA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

CONTACT:

Conf. Dr. Radu DUDĂU:
radu.dudau@filosofie.unibuc.ro
office@filosofie.unibuc.ro

Ajutorul extern, îmbunătăţirea guvernării, sănătatea, educaţia, drepturile omului, egalitatea de gen, prevenirea dezastrelor, economia, mediul sunt problemele care interezează în primul rând dezvoltarea internaţională şi fac parte din substanţa acesteia. Dezvoltarea internaţională are în vedere în primul rând politici de creare a capacităţilor, structurilor şi instituţiilor, precum şi politici care să reflecte preocupări etice (etica relaţiilor internaţionale, drepturile omului etc), iar acestea redau orientarea teoretică principală propusă de acest masterat.

Dat fiind caracterul multi- şi interdisciplinar al studiilor de dezvoltare, programul poate fi urmat de absolvenţi ai studiilor de licenţă din domenii foarte diferite: filosofie şi ştiinţe umaniste, economie şi medicină, ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe tehnice, ştiinţe politice, sociologie şi ştiinţe ale naturii etc.

Aceştia vor obţine în cursul studiilor toate competenţele necesare angajării în proiecte şi programe de dezvoltare internaţională, în elaborarea de politici, în implementarea acestora, interiorizând cadrele normative ale dezbaterilor consacrate din studiile de dezvoltare.

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )
  • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
  • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 4000 RON/an.
    Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/?lang=en
OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
  • Expert sau consultant în studii de dezvoltare şi relaţii internaţionale
  • Specialist în politici publice
  • Consultant în etică politică și socială
  • Înalt-funcţionar în cadrul organizaţiilor neguvernamentale internaţionale, agenţiilor Naţiunilor Unite sau al agenţiilor de dezvoltare multi-laterale şi bilaterale.

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați https://filosofie.unibuc.ro/admitere-master/)

4 semestre (120 ECTS)

Româna