Ileana DASCĂLU

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2015 cu o teză despre egalitatea de şanse în context intergeneraţional. Predă la Facultatea de Filosofie din 2017 şi interesele sale de cercetare vizează filosofia politică, filosofia educaţiei şi studiile culturale. În prezent lucrează cu studenţii de la licenţă şi de la masteratele  Intercultural Communication şi Intercultural Management desfăşurate în cadrul Catedrei UNESCO pentru Schimburi Interculturale şi Interreligioase.

Ore de consultaţii pentru studenţi (cu programare prealabilă prin e-mail):

Joi şi vineri, 10-12

E-mail: ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

STUDII:

 

2015                Doctorat în Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

2010                Masterat în Studii Europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

2006                Licenţă în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

                                                                                                    

 

STAGII DE CERCETARE:

 

11/2016 – 08/2017      Universitatea Anadolu din Eskişehir, Turcia (bursă postdoctorală Tübitak)

 

05/2013 – 06/2013      Catedra Hoover a Universităţii Catolice din Louvain la Neuve, Belgia (finanţare European Science Foundation)

 

PROIECTE DE CERCETARE:

 

09/2018 – 04/2021      Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza

                                    multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu

                                    patrimoniul cultural în România contemporană (PATCULT), iniţiat de

                                    Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea „Alexandru

                                    Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara; finanţare

                                    UEFISCDI. Domenii de cercetare: Patrimoniu material şi imaterial,

                                    filosofia educaţiei, filosofia istoriei.

 

09/2013 – 09/2016      Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to Nuclear Energy in Central and Eastern Europe (PLATENSO), iniţiat de Karita Research şi finanţat de Comisia Europeană prin programul FP7. Domenii de cercetare: Dreptate intergeneraţională, etica mediului, sustenabilitate şi riscuri în contextul dezvoltării energeticii nucleare.

 

11/2011 – 05/2015      Rights to a Green Future, Uncertainty, Intergenerational Human Rights

and Pathways to Realization (ENRI Future), iniţiat de Universitatea din Utrecht şi finanţat de European Science Foundation. Domenii de cercetare: Dreptate intergeneraţională, sustenabilitate, etica mediului.

 

CURSURI ŞI SEMINARE:

 

2017 –                          Influences across European Cultures (Filosofie, c. +s. master UNESCO)

2017 – 2022                 Filosofia istoriei (Filosofie, s. licenţă)

2022                            Filosofie politică contemporană (Filosofie, c. +s. licenţă)

2021 –                          Gender and Intercultural Communication (Filosofie, c.+s. master UNESCO)

2019 – 2022                 Introducere în filosofie (Sociologie, s. licenţă)

2017- 2020                  Intercultural Communication Models (Filosofie, c.+s. master UNESCO)

2018                            Etică socială şi politică (Filosofie, c.+s. master)

2018                            Etică (Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, s. licenţă)

2017 –                          Research Seminar (Filosofie, s. master UNESCO)

2009-2012                   Filosofia politicului (Litere, Studii Europene, s. licenţă)

2009-2011                   Idei şi mentalităţi în Europa modernă (Litere, Studii Europene, s. licenţă)

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

 

10/2017 –                  Lector universitar, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria                

Filosofiei şi Catedra UNESCO pentru Studii Interculturale, Bună Guvernanţă şi Dezvoltare Sustenabilă, Facultatea de Filosofie, Universitatea   din Bucureşti

 

09/2014 – 09/2016      Cercetătoare, Centrul de Cercetare pentru Dreptate Intergeneraţională,

Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

05/2014 – 10/2016      Administrator şef, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

10/2009 – 02/2012     Asistent universitar (asociat), Departamentul de Studii Europene,

                                    Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti     

 

10/2007 – 10/2010     Translator (EN/RO), DIWI Germany GMBH, Bucureşti

 

03/2007 – 10/2007      Specialist PR, Elite Art Club UNESCO, Bucureşti

 

 

LIMBI STRĂINE: 

Engleză, franceză: avansat

Germană, spaniolă: intermediar

Turcă: începător

 

CERTIFICĂRI:

12/2009: Trainer certificat de Opportunity Associates România (ToT)

06/2009: Traducător certificat de Ministerul Culturii pentru limba engleză, domeniul juridic

12/2005: Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Institutul Francez din Bucureşti

 

 

 

Carte:

                                           

2018                Egalitate de şanse şi datorii intergeneraţionale, Editura Universităţii din

                        Bucureşti (teză de doctorat, 318 p.)

 

Articole în reviste de specialitate:

 

2022                “Pathways to Interactions in Philosophical Training: Dewey’s Educational Philosophy and Embodied Learning”, Studia UBB.Philosophia, vol 67, nr.3, 39-50;

 

2022                „Valori şi simboluri în poveştile pentru copii”, Revista de filosofie, vol. LXIX, nr. 5, 611-622;

 

2020                “Cultural Heritage and John Dewey’s Philosophy of Education in a Democratic Community”, Public Reason, vol.12, nr.2, 27-35;

 

2019                „Reprezentări ale folosirii noilor tehnologii şi idei filosofice în antologia TV

                         Black Mirror”, Revista de Filosofie Aplicată, vol. 2, nr. 3, 26-38;

 

2018                “Cultural Heritage and the Inheritance of Civilization. Insights from Michael

                         Oakeshott’s Reflections on Education”, Hermeneia, nr. 21, 133-144;

 

2017                    „Educaţie, autonomie şi ideologie: O reconstituire a filosofiei educaţiei lui Michael Oakeshott”, Revista de Filosofie, tomul LXIV, nr. 1, 135-148;

 

2016               “Community, Fraternity and Merit: Theological and Secular Elements of Social 

Cohesion in Rawls’s Thought”, Revue Roumaine de Philosophie, Volum 60, nr.      2, 327-338;

 

2016                “Rawlsian Fair Equality of Opportunity and Developmental Opportunities”, Analele Universităţii din Bucureşti-Seria Filosofie, nr. 1, 31-47;

 

2015                “Liberal Education and Self-Fulfilment”, Public Reason, vol. 7, nr.1-2, 53-66;

 

2012                „Egalitate de şanse şi non-discriminare”, Sfera Politicii, vol.XX, nr. 168, martie – aprilie,  87- 93.

 

Studii în volume:

 

2021                „Reprezentări ale patrimoniului cultural în documentarul Cathedrals of Culture de

                        Wim Wenders”, în Romulus Brâncoveanu, Ştefan Ionescu (Ed.), Investigând patrimoniul cultural, Editura Universităţii din Bucureşti, 85-92;

 

2021                „John Dewey şi proiectul unei filosofii a educaţiei bazate pe experienţă” (studiu introductiv), în John Dewey, Experienţă şi educaţie, Editura Universităţii din Bucureşti, 9-33;

 

2018                (împreună cu A.-P. Iliescu, T. Ngosso şi N. van Steenbergen) “Intergenerational Justice in the Context of Developing Countriesˮ, în Marcus Düwell, Gerhard Bos, Naomi van Steenbergen (Ed.), Towards the Ethics of a Green Future. The Theory and Practice of Human Rights for Future People, Routledge, 110-131;

 

2016                “Complex Decision-Making with regard to Nuclear Risks: Advantages of Deliberative Democracy”, în Sylwia Mrozowska (Ed.), Social Sciences and Energy Issues, Wydawnictwo LIBRON,  Cracovia, 121-135.

 

Articole în volume ale unor conferinţe:

 

2023                (împreună cu Romulus Brâncoveanu) “Ethical Perspectives on the Goldwater Rule”, în Jean-Pierre Cléro (Ed.), Croisements et rencontres éthiques, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 61-77;

 

 

2022                „Competenţe interculturale în educaţia filosofică”, în Ecaterina Lozovanu (Ed.),  

                        Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Cercetarea, dezvoltarea şi

inovarea din perspectiva eticii globale”, Editura Universităţii Tehnice a Moldovei, Chişinău, 60-65;

 

2022                „Filosofia lui John Dewey, un ghid pentru dezvoltarea învăţământului online”, în

Marin Bălan (Ed.), Filosofie, educaţie, distanţă. Lucrările conferinței naționale online de filosofia educației 5-6 martie 2021, Editura Universităţii din Bucureşti, 125-136;

                       

2021                “Understanding Philosophy of History by Aesthetic Experience: Some

Reflections on Carl Becker and Modernism”, în E. Murat Ҫelik şi Ӧzgür Yaren (Ed.), Disiplinlerarası Estetik Tartışmalar/Multidisciplinary Debates on Aesthetics, SANART, Ankara, 174-186;

 

2021              “Education in Cultural Heritage as a Duty of Intergenerational Justice”, în

                        Maria Micle şi Gheorghe Clitan (Ed.), Innovative Instruments for Community

            Development in Communication and Education, Trivent, Budapesta, 147-160;

 

2020                „Une lecture éthique de la Convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel”, în Luminiţa Roşca (Ed.), De l’Ouest à l’Est: Métamorphoses des Discours en Europe. Actes du colloque international organisé à Bucarest les 24 & 25 octobre 2019, Editura Universităţii din Bucureşti,  89-98.

Traduceri:

 

2021 Experienţă şi educaţie (Experience and Education) de John Dewey; Editura Universităţii din Bucureşti.

 

2020  Luna din fântână. Poveşti înţelepte pentru o transformare profundă a vieţii (The Moon in the Well. Wisdom Tales to Transform Your Life, Family, and Community) de Erica Helm Meade; Editura Niculescu.

 

2011  Etica economică şi socială (Ethique économique et sociale) de Philippe Van Parijs şi Christian Arnsperger; Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Recenzii:

2019    Natsuko Akagawa, Laurajane Smith (Ed.), Safeguarding Intangible Heritage. Practices and Politics, Routledge, 2019, în Public Reason 11(2), 95-98;

2016    Joseph Fishkin, Bottlenecks. A New Theory of Equal Opportunity, OUP, 2014, în Public Reason 8(1-2), 91-95;

2013    Philippe Van Parijs, Just Democracy: The Rawls – Machiavelli Programme, ECPR Press, Colchester, UK, 2011, în Public Reason 5(2), 95-97;

2012    (împreună cu Adrian-Paul Iliescu): A. Gosseries & Y. Vanderborght (Ed.), Arguing about Justice. Essays for Philippe Van Parijs, Presses Universitaires de Louvain, 2011, în Public Reason 4(1-2), 273-280.

 

Participări la conferinţe:

 

Values and Symbols in Fairytales, conferinţa internaţională “Philosophy for/with Children Inside and Outside of School”, Centrul de Formare în Filosofie şi LIDILEM –Université Grenoble-Alpes, Facultatea de Filosofie, UB, 28-29 octombrie 2022;

 

Imagini ale nostalgiei în raportarea la patrimoniul cultural, conferinţa internaţională “Perspectives about Truth. Truths about Truth”, UPB, 20-21 iunie 2022 (online);

 

Altérité et norme morale: la restitution du patrimoine culturel africain, conferinţa internaţională „Altérité, don, prestige: de l’anthropologie à l’histoire chez soi et ailleurs”, Facultatea de Istorie, UB, CEREFREA, Institut d’Etudes Africaines – Chaire Senghor (UB), 16-17 iunie 2022 (online);

 

Interaction and Imagination in Philosophical Training, workshop internaţional “Direct Interaction: methods of research, epistemology and conceptualization”, UBB şi LiDiLEM – Université Grenoble Alpes, 2-4 iunie 2022, Cluj;

 

Martori de la distanţă: Reprezentări ale traumei în documentarul Austerlitz de Sergei Loznitsa, Conferinţa naţională de estetică şi filosofia artei „Ion Ianoşi”, ediţia a IX-a, Facultatea de Filosofie, UB, 13 mai 2022 (online);

 

Competenţe interculturale în educaţia filosofică, Conferinţa „Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea din perspectiva eticii globale”, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Științe Socioumane, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022 (online);

 

Reprezentări culturale şi emoţii colective, Conferinţa „Identitate, patrimoniu, globalizare”, Facultatea de Filosofie, UB şi Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM, 8 aprilie 2022 (online);

 

Why Self-Respect Matters for Justice. Rawls’s Legacy in Nussbaum’s View of Political Emotions, Conferinţa internaţională “After Justice. John Rawls’s Legacy in the 21st Century”, Facultatea de Filosofie, UB, 5-6 noiembrie 2021 (online);

 

Graniţe şi sensuri ale istoriei în romanul „E un pod pe Drina…” de Ivo Andrić, Colocviul naţional al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică: „Imagini ale graniţei, sensuri ale periferiei”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 23-24 septembrie 2021 (online);

 

Foundations of Somaesthetics and Pathways to Integrative Educational Experiences in John Dewey’s Thought, Conferinţa internaţională “Speaking Bodies. Embodied Cognition at the Crossroads of Philosophy, Linguistics, Psychology and Artificial Intelligence”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 13-15 mai 2021 (online);

 

Rolul filosofiei în viziunea lui Mary Midgley, Conferinţa „Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea din perspectiva eticii globale”, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul de Științe Socioumane, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 16 aprilie 2021 (online);

 

Distanţa dintre conţinut şi mediu în învăţământul online. Sugestii pentru o analiză în termenii filosofiei educaţiei a lui John Dewey, Conferinţa naţională „Filosofie, Educaţie, Distanţă”, Centrul de Formare în Filosofie, Facultatea de Filosofie, UB, 6 martie 2021 (online);

 

Community Participation in the Transmission of Intangible Cultural Heritage, Conferinţa internaţională “Cultural Heritage and Identities: Normative Perspectives, Sustainability and Global Governance”, Facultatea de Filosofie, UB, 16 noiembrie 2019;

 

Philosophie et l’aventure de l’intériorité chez Bergson, Colocviul internaţional „L’aventure au-delà de l’aventure”, Universitatea din Bucureşti –  Centrul de Cercetare HETEROTOPOS (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) şi CEREFREA, 7 noiembrie 2019;

 

Patrimoine culturel immatériel et géographies symboliques. Une lecture éthique de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du PCI, Colocviul internaţional „De l’Ouest à l’Est: Métamorphoses des discours en Europe”, Universitatea din Bucureşti – CEREFREA şi Institutul de Sociologie al Academiei Române, 24-25 octombrie 2019;

 

Teaching Philosophy of History as an Aesthetic Experience, Congresul Naţional Turc de Estetică, ediţia a III-a, Orta Doğu Teknik Üniversitesi & SANART, Ankara, 23-25 mai 2019;

 

Educaţia liberală şi cultivarea sensibilităţii estetice, Conferinţa naţională de estetică şi filosofia artei „Ion Ianoşi”, ediţia a VII-a, Facultatea de Filosofie, UB, 17 mai 2019;

 

Poate patrimoniul moral să constituie un fundament pentru educația  civică?, Colocviul naţional al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică:„Rescrieri ale tradiţiei. Identităţi şi uzuri hermeneutice”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1 noiembrie 2018;

 

Challenges of Care Ethics in an Intergenerational Context, conferinţa internaţională SCOPE. “Gender and Politics. The Challenges of Globalisation”, Facultatea de Ştiinţe Politice, UB, 18 mai 2018;

 

Emoţii, artă şi morală în „Cele două surse ale moralei şi religiei” de Henri Bergson, Conferinţa naţională de estetică şi filosofia artei „Ion Ianoşi”, ediţia a VI-a, Facultatea de Filosofie, UB, 18 mai 2018;

 

Goldwater Rule: Pour ou Contre (împreună cu Prof.dr. Romulus Brâncoveanu), Bucharest-Rouen Bioethics Colloquium, Facultatea de Filosofie, UB, 27 aprilie 2018;

 

Religion and Social Cohesion in Rawls’s A Theory of Justice, conferinţa internaţională “Identity and Diversity in Contemporary Culture – Process Philosophy Approachesˮ, Facultatea de Filosofie-CCIF, UB, 23 septembrie 2016;

 

Luck Egalitarianism and Intergenerational Equity in Healthcare, IBMB Scopes – CCEA (UB) International Summer School in Bioethics, Predeluţ, 12 septembrie 2016;

 

Equality of Opportunity in the Intergenerational Distribution of Healthcare Resources, IBMB –Scopes International Workshop, Basel, Elveţia,4 februarie 2016;

 

Deliberative Democracy and Nuclear Technologies: Institutional Obstacles to Good Governance of Resources, workshop internaţional PLATENSO, Budapesta, Ungaria, 12 noiembrie 2015;

 

Intergenerational Justice and the Ethical Acceptability of Nuclear Risks, conferinţa internaţională “The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mixˮ(SENIX-PLATENSO), Stockholm, Suedia, 26 mai 2015;

 

Sustainability and Developing Countries: Tradeoffs and Synergies, conferinţa internaţională “Rights to a Green Future” (ENRI), Soesterberg, Olanda, 30 octombrie 2014;

 

Short Termist or Long Termist? An Intertemporal Dilemma of Developing Countries, workshop internaţional “Developing Countries and Duties towards the Futureˮ (ENRI), Louvain la Neuve, Belgia, 21 iunie 2013;

 

From Gold to Trust. A Case Study of the Roşia Montană Project, workshop internaţional “Shaping a Sustainable World: Interconnecting Sustainability Scenarios, Intergenerational Human Rights, Risks and Motivation & Governance Issues” (ENRI), Seggau, Austria, 12 septembrie 2012.

 

Alte publicaţii şi comunicări:

 

Luna din fântână, o carte despre forţa transformatoare a poveştilor”, revista Psychologies, ediţia online, 7 decembrie 2020;

 

„Mobilitate intergeneraţională, libertate şi maximizarea fericirii. Evoluţia culturală în viziunea lui Ronald Inglehart”, publicaţia online LaPunkt, 11 octombrie 2019;

 

„Henri Bergson şi dinamismul plastic al lui Umberto Boccioni”, publicaţia online LaPunkt, 10 martie 2019;

 

„Filozofia în orizontul autenticităţii” – recenzie a cărţii lui Costică Brădăţan A muri pentru o idee. Despre viaţa plină de primejdii a filozofilor, Humanitas, 2018, în Dilema Veche, nr. 749, 28 iunie-4 iulie 2018;

 

                                                                        *

Pragmatismul filosofic american şi raţiunea publică, workshop-ul „Pace şi război”, Facultatea de Filosofie, UB, 9 iunie 2022;

 

Implicaţii ale Principiului Aristotelic în educaţie, Colocviul „John Rawls, o sută de ani de la naştere”, IFP al Academiei Române, 10-11 septembrie 2021 (online);

 

Experiencing Heritage: Lessons from John Dewey, conferinţa internaţională “Cultural Heritage, Identities and the Public Space”, Universitatea de Vest din Timişoara, 18 martie 2021 (online, PATCULT);

 

Challenges to Intergenerational Justice in Developing Countries with some Lessons from Confucian Ethics, workshop “The Clash  of  Civilizations. Western Liberalism versus Confucian Meritocracy”, Universitatea Jagielloniană, Cracovia, Polonia, Asociaţia Studenţilor Departamentului de Relaţii Internaţionale, 12 decembrie 2020 (online, invitată);

 

Spaţiu cultural şi fapt istoric. Reprezentări ale patrimoniului cultural în documentarul Cathedrals of Culture de Wim Wenders, Colocviul Naţional al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică „Naraţiuni şi discursuri identitare. Locuri, teritorii, lumi”, UAIC, Iaşi, 27-28 noiembrie 2020 (online, poster);

 

Atelier P4C: Storytelling. „Pot să fiu perfect?”, Şcoala de vară online Filosofie pentru copii, Centrul de Formare în Filosofie, Facultatea de Filosofie, UB, 17 iunie 2020;

 

Atelier de filosofie: „Henri Bergson. Râsul. Eseu asupra semnificaţiei comicului”, Şcoala de vară pentru elevi de liceu Cum să gândeşti ca un filosof, Centrul de Formare în Filosofie, Facultatea de Filosofie, UB, 4 septembrie 2019;

 

Patrimoniu spiritual şi identitate culturală în „Fiinţa istorică” de Lucian Blaga, conferinţa „Identitate şi valori culturale în context european”, ediţia I a Conferinţelor Bucureşti-Chişinău (UB-USM), Facultatea de Filosofie, UB, 29 martie 2019 (panel PATCULT);

 

Rationalism in Education and the Benefits of a Philosophical Education, prezentare în cadrul workshop-ului organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Anadolu din Eskişehir, Turcia, 28 aprilie 2017;

 

Closed Morality, Open Morality and Two Views on Education, prezentare în cadrul workshop-ului organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Anadolu din Eskişehir, Turcia, 10 martie 2017;

 

An Overview of John Rawls’s A Theory of Justice, prezentare în cadrul workshop-ului  organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Anadolu din Eskişehir, Turcia, 12 decembrie 2016;

 

Patriotism şi autonomie în educaţie, CCEA, Facultatea de Filosofie, UB, 2 noiembrie 2017;

 

Raţionalism şi educaţie, CSRC, Facultatea de Filosofie, UB, 26 mai 2017;

 

Comunicarea publică a riscurilor. Strategii ale instituţiilor publice din România, prezentare în cadrul workshop-ului PLATENSO „Energia nucleară. Relansarea dezbaterii publice privind aspectele sociale şi eticeˮ, Facultatea de Filosofie, UB, 27 octombrie 2014.