Ileana DASCĂLU

Lect. univ. dr. Ileana Dascălu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2015 cu o teză despre egalitatea de şanse în context intergeneraţional. Predă la Facultatea de Filosofie din 2017 şi interesele sale de cercetare vizează filosofia politică, filosofia educaţiei şi studiile culturale. În prezent lucrează cu studenţii de la licenţă şi de la masteratele  Intercultural Communication şi Intercultural Management desfăşurate în cadrul Catedrei UNESCO pentru Schimburi Interculturale şi Interreligioase.

Ore de consultaţii pentru studenţi (cu programare prealabilă prin e-mail):

Joi şi vineri, 10-12

E-mail: ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

STUDII:

2015                Doctorat în Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

2010                Masterat în Studii Europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie

2006                Licenţă în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

                                                                                                    

STAGII DE CERCETARE:

11/2016 – 09/2017       Universitatea Anadolu din Eskişehir, Turcia (bursă postdoctorală Tübitak)

05/2013 – 06/2013       Catedra Hoover a Universităţii Catolice din Louvain la Neuve, Belgia (grant European Science Foundation)

 

PROIECTE DE CERCETARE:

09/2018 – 05/2019     Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană (PATCULT), iniţiat de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara; finanţare UEFISCDI. Domenii de cercetare: filosofia educaţiei, ontologie socială, filosofia istoriei, filosofia comunicării.

09/2013 – 09/2016      Building a Platform for Enhanced Societal Research Related to Nuclear Energy in Central and Eastern Europe (PLATENSO), iniţiat de Karita Research  şi finanţat de Comisia Europeană prin programul FP7. Domenii de cercetare: dileme etice, societale şi instituţionale, datorii intergeneraţionale şi riscuri în contextul dezvoltării energeticii nucleare.

 11/2011 – 05/2015       Rights to a Green Future, Uncertainty, Intergenerational Human Rights and Pathways to Realization (ENRI Future), iniţiat de Universitatea din Utrecht şi susţinut de Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă. Domenii de cercetare: Sustenabilitate, guvernanţă şi etică; dreptate intergeneraţională şi probleme specifice ţărilor în curs de dezvoltare.

 

CURSURI ŞI SEMINARE:

2019 –                          Introducere în filosofie (Facultatea de Sociologie, seminar licenţă)

2017 –                          Filosofia istoriei (Facultatea de Filosofie, seminar licenţă)

2017 –                          Cultural Influences in Europe (Filosofie, c +s master UNESCO)

2017 –                          Intercultural Communication Models (Filosofie, c+s master UNESCO)

2017-                           Research Methods (Filosofie, s, master UNESCO)

2018                            Etică socială şi politică (Facultatea de Filosofie, c+s master)

2018                            Etică (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, seminar licenţă)

2009-2012                   Filosofia politicului (Litere, Studii Europene, s. licenţă)

2009-2011                   Idei şi mentalităţi în Europa modernă (Litere, Studii Europene, s. licenţă)

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

09/2014 – 09/2016       Cercetătoare, Centrul de Cercetare pentru Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

05/2014 – 10/2016       Administrator şef, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

10/2009 – 02/2012    Asistent universitar (asociat), Departamentul de Studii Europene, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.     

10/2007 – 10/2010     Translator (EN/RO), DIWI Germany GMBH, Bucureşti. 

03/2007 – 10/2007       Specialist PR, Elite Art Club UNESCO, Bucureşti. 

LIMBI STRĂINE: 

Engleză, franceză: avansat

Germană, spaniolă: intermediar

Turcă: începător

 

CERTIFICĂRI:

12/2009: Trainer certificat de Opportunity Associates România (ToT)

06/2009: Traducător certificat de Ministerul Culturii pentru limba engleză, domeniul juridic.

12/2005: Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Institutul Francez din Bucureşti.

 

Carte:

2018                Egalitate de şanse şi datorii intergeneraţionale, Editura Universităţii din Bucureşti (teză de doctorat, 318 p.)

 

Articole:

 2019                „Reprezentări ale folosirii noilor tehnologii şi  idei filosofice în antologia TV Black Mirror”, Revista de Filosofie Aplicată, vol. 2, nr. 3, 26-38;

2019               “Aesthetic Education and Human Flourishing in Schooling”, International Journal  of Aesthetics and Philosophy of Culture, vol. 1, nr. 4;

2018                “Cultural Heritage and the Inheritance of Civilization. Insights from Michael Oakeshott’s Reflections on Education”, Hermeneia, nr. 21, 133-144;

2017                     „Educaţie, autonomie şi ideologie: O reconstituire a filosofiei educaţiei lui Michael Oakeshott”, Revista de Filosofie, tomul LXIV, nr. 1,  135-148;

2016               “Community, Fraternity and Merit: Theological and Secular Elements of Social Cohesion in Rawls’s Thought”, Revue Roumaine de Philosophie, Volum 60, nr. 2/2016, 327-338;

2016                “Rawlsian Fair Equality of Opportunity and Developmental Opportunities”, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Filosofie, nr. 1/2016, 31-47;

 2015                “Liberal Education and Self-Fulfilment”, Public Reason, 7(1-2), 2015, 53-66;

 2012                „Egalitate de şanse şi non-discriminare”, Sfera Politicii, vol.XX, nr. 168, martie – aprilie 2012,  87- 94.

 

Capitole în volume:

 2018                (împreună cu A.-P. Iliescu, T. Ngosso şi N. van Steenbergen) “Intergenerational Justice in the Context of Developing Countriesˮ, în Marcus Düwell, Gerhard Bos, Naomi van Steenbergen (Ed.), Towards the Ethics of a Green Future. The Theory and Practice of Human Rights for Future People, Routledge, 2018, 110-131;

 2016                “Complex Decision-Making with regard to Nuclear Risks: Advantages of Deliberative Democracy”, în Sylwia Mrozowska (Ed.), Social Sciences and Energy Issues, Wydawnictwo LIBRON,  Cracovia, 2016,  121-135.

 

Recenzii:

 2016    Joseph Fishkin, Bottlenecks. A New Theory of Equal Opportunity, OUP, 2014, în Public Reason, 8 (1-2), decembrie 2016, 91-95;

2013    Philippe Van Parijs, Just Democracy: The Rawls – Machiavelli Programme, ECPR Press, Colchester, UK, 2011, în Public Reason, 5 (2), decembrie 2013, 95-97;

2012    (împreună cu Adrian-Paul Iliescu): A. Gosseries & Y. Vanderborght (Ed.), Arguing about Justice. Essays for Philippe Van Parijs, Presses Universitaires de Louvain, 2011, în Public Reason, 4(1-2), decembrie 2012, 273-280.

 

Traduceri:

 2011    Traducerea în limba română a volumului Éthique économique et sociale (2000), de Philippe Van Parijs şi Christian Arnsperger, apărută la Editura Universităţii din Bucureşti.

 

Participări la conferinţe:

Community Participation in the Recognition and Transmission of Intangible Cultural Heritage, Conferinţa internaţională ‘Cultural Heritage and Identities: Normative Perspectives, Sustainability and Global Governance’, Facultatea de Filosofie, UB, 16 noiembrie 2019;

Philosophie et l’aventure de l’intériorité chez Bergson, Colocviul internaţional „L’aventure au-delà de l’aventure”, Universitatea din Bucureşti – Centrul de Cercetare HETEROTOPOS (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) şi CEREFREA,  7 noiembrie 2019;

Patrimoine culturel immatériel et géographies symboliques. Une lecture éthique de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du PCI, Colocviul Internaţional „De l’Ouest à l’Est: Métamorphoses des discours en Europe”, Universitatea din Bucureşti –CEREFREA şi Institutul de Sociologie al Academiei Române, 25 octombrie 2019;

Teaching Philosophy of History as an Aesthetic Experience, Congresul Naţional Turc de Estetică, ediţia a III-a, Orta Doğu Teknik Üniversitesi & Sanart, Ankara, 25 mai 2019;

Educaţia liberală şi cultivarea sensibilităţii estetice, Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoşi”, ediţia a VII-a, Facultatea de Filosofie, UB, 17 mai 2019;

Patrimoniu spiritual şi identitate culturală în „Fiinţa istorică” de Lucian Blaga, conferinţa „Identitate şi valori culturale în context european”, ediţia I a Conferinţelor Bucureşti-Chişinău (UB-USM), Facultatea de Filosofie, UB, 29 martie 2019;

Poate patrimoniul moral să constituie un fundament pentru educația  civică?, Colocviul Naţional al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică „Rescrieri ale tradiţiei. Identităţi şi uzuri hermeneutice”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1 noiembrie 2018;

Challenges of Care Ethics in an Intergenerational Context, conferinţa internaţională SCOPE. ‘Gender and Politics. The Challenges of Globalisation’, Facultatea de Ştiinţe Politice, UB, 18 mai 2018;

Emoţii, artă şi morală în „Cele două surse ale moralei şi religiei” de Henri Bergson, Conferinţa Naţională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoşi”, ediţia a VI-a, Facultatea de Filosofie, UB, 18 mai 2018;

Goldwater Rule: Pour ou Contre (împreună cu Prof.dr. Romulus Brâncoveanu), Bucharest-Rouen Bioethics Colloquium, Facultatea de Filosofie, UB, 27 aprilie 2018;

Religion and Social Cohesion in Rawls’s ‘A Theory of Justice’, conferinţa internaţională “Identity and Diversity in Contemporary Culture – Process Philosophy Approachesˮ, Facultatea de Filosofie-CCIF, UB, 23 septembrie 2016;

Luck Egalitarianism and Intergenerational Equity in Healthcare, IBMB Scopes – CCEA (UB) International Summer School in Bioethics, Predeluţ, 12 septembrie 2016;

Equality of Opportunity in the Intergenerational Distribution of Healthcare Resources, IBMB –Scopes International Workshop, Basel, Elveţia,4 februarie 2016;

Deliberative Democracy and Nuclear Technologies: Institutional Obstacles to Good Governance of Resources, workshop internaţional PLATENSO, Budapesta, Ungaria, 12 noiembrie 2015;

Intergenerational Justice and the Ethical Acceptability of Nuclear Risks, conferinţa internaţională “The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mixˮ(SENIX), Stockholm, Suedia, 26 mai 2015;

Sustainability and Developing Countries: Tradeoffs and Synergies, conferinţa internaţională “Rights to a Green Future” (ENRI), Soesterberg, Olanda, 30 octombrie 2014;

Short Termist or Long Termist? An Intertemporal Dilemma of Developing Countries, workshop internaţional “Developing Countries and Duties towards the Futureˮ (ENRI), Louvain la Neuve, Belgia, 21 iunie 2013;

From Gold to Trust. A Case Study of the Roşia Montană Project, workshop internaţional “Shaping a Sustainable World: Interconnecting Sustainability Scenarios, Intergenerational Human Rights, Risks and Motivation & Governance Issues” (ENRI), Seggau, Austria, 12 septembrie 2012.

 

Alte publicaţii şi comunicări:

„Mobilitate intergeneraţională, libertate şi maximizarea fericirii. Evoluţia culturală în viziunea lui Ronald Inglehart”, publicaţia online LaPunkt (proiect Eurocentrica/Eurozine), 11 octombrie 2019;

„Henri Bergson şi dinamismul plastic al lui Umberto Boccioni”, publicaţia online LaPunkt, 10 martie 2019;

„Filozofia în orizontul autenticităţii” – recenzie a cărţii lui Costică Brădăţan, A muri pentru o idee. Despre viaţa plină de primejdii a filozofilor, Humanitas, 2018, în Dilema Veche, nr. 749, 28 iunie-4 iulie 2018;

Rationalism in Education and the Benefits of a Philosophical Education, dezbatere în cadrul workshop-ului studenţesc organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Anadolu din Eskişehir, Turcia, 28 aprilie 2017 (invitată);

Closed Morality, Open Morality and Two Views on Education, dezbatere în cadrul workshop-ului studenţesc organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Anadolu din Eskişehir, Turcia, 10 martie 2017  (invitată);

 An Overview of John Rawls’s ‘A Theory of Justice’, dezbatere în cadrul workshop-ului studenţesc organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii Anadolu din Eskişehir, Turcia, 12 decembrie 2016 (invitată);

 Patriotism şi autonomie în educaţie, dezbatere organizată de CCEA, Facultatea de Filosofie, UB, 2 noiembrie 2017;

 Raţionalism şi educaţie, dezbatere organizată de CSRC, Facultatea de Filosofie, UB, 26 mai 2017;

 Comunicarea publică a riscurilor. Strategii ale instituţiilor publice din România, workshop PLATENSO „Energia nucleară. Relansarea dezbaterii publice privind aspectele sociale şi eticeˮ ,  Facultatea de Filosofie, UB, 27 octombrie 2014.