Centrul DIRESS

DIRESS_sigla_colorCentrul DIRESS este cel mai nou centru de cercetare din Facultatea de Filosofie, creat la sfârşitul anului 2013. Misiunea sa constă în crearea unei platforme de cercetare şi dezbatere asupra unor teme de interes contemporan din sfera filosofiei morale şi politice. Directorul actual al Centrului este prof.dr. Adrian-Paul Iliescu.

DIRESS este conceput ca un centru de cercetări şi proiecte interdisciplinar, cu participare naţională şi internaţională, dedicat dezvoltării cunoaşterii şi analizei aspectelor normative din următoarele arii tematice: obligaţii de dreptate între membrii generaţiei actuale şi cei ai generaţiilor viitoare, dezvoltarea unui concept de responsabilitate socială, care să poată fi aplicat raporturilor intergeneraţionale; gestiunea echitabilă a resurselor naturale; protecţia împotriva riscurilor asociate tehnologiilor şi activităţilor industriale (ex. sectorul nuclear), precum şi analiza mecanismelor decizionale de gestionare a acestor riscuri; dimensiunea filosofică a conceptului de sustenabilitate.