Masterat în ISTORIA ŞI CIRCULAŢIA IDEILOR FILOSOFICE

[twocol_one]

Masteratul propune o specializare universitară de calitate, punând la dispoziţia studenților conţinuturi informaţionale semnificative şi mijloace performante de analiză, prin abordarea unor teme şi problematici fundamentale din cadrul istoriei ideilor filosofice. Masteratul acoperă segmente istorice şi spaţii spirituale relevante pentru orice periodizare sau topologie din istoria filosofiei: filosofie antică greacă, filosofie romană, neoplatonism, gândire creştină, filosofie modernă, filosofie contemporană, postmodernism filosofic.

Din perspectiva metodologiei filosofice, abordarea dominantă a masteratului este o combinaţie de hermeneutică, fenomenologie şi deconstrucţie filosofică, care le oferă absolvenţilor şansa de a se familiariza cu principalele viziuni și demersuri interpretative din domeniu. Masteratul este conceput să asigure un echilibru între excelenţa în predare, participarea masteranzilor la seminarii sau proiecte de cercetare inovatoare și dezvoltarea unei dimensiuni interdisciplinare a activității lor viitoare. Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIF) din Facultatea de Filosofie organizează anual conferinţe naţionale şi internaţionale care le permit masteranzilor să îşi prezinte rezultatele cercetărilor şi să participe la o viață academică plină de dinamism.

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
  • Cercetare avansată în istoria filosofiei și filosofia culturii și valorilor
  • Posturi didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar
  • Management cultural
  • Jurnalism și analiză culturală
  • Consiliere educaţională

CURRICULUM

Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei
Gândirea filosofică greacă. Între cultura orală şi scrisă
Istoria filosofică a retoricii
Sincronismul în construcţia culturală
Filosofie greacă – filosofie romană
Neoplatonismul şi gândirea creştină
Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului
Fenomenologia germană
Idei filosofice în artă
Modernism-antimodernism-postmodernism
Fenomenologie franceză
O perspectiva etică şi antropologică asupra violenţei în istorie. Holocaustul şi terorismul
Practică de specialitate

[/twocol_one_last]

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie

filosofie.unibuc.ro/admitere-masterat

4 semestre (120 ECTS)

filosofie.unibuc.ro/admitere-masterat

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați filosofie.unibuc.ro/admitere-masterat/)
[box]

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

filosofie.unibuc.ro/admitere-masterat

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00

[/box]