Masterat în ISTORIA ŞI CIRCULAŢIA IDEILOR FILOSOFICE

Masteratul propune o specializare universitară de calitate, punând la dispoziţia studenților conţinuturi informaţionale semnificative şi mijloace performante de analiză, prin abordarea unor teme şi problematici fundamentale din cadrul istoriei ideilor filosofice. Masteratul acoperă segmente istorice şi spaţii spirituale relevante pentru orice periodizare sau topologie din istoria filosofiei: filosofie antică greacă, filosofie romană, neoplatonism, gândire creştină, filosofie modernă, filosofie contemporană, postmodernism filosofic.

Din perspectiva metodologiei filosofice, abordarea dominantă a masteratului este o combinaţie de hermeneutică, fenomenologie şi deconstrucţie filosofică, care le oferă absolvenţilor şansa de a se familiariza cu principalele viziuni și demersuri interpretative din domeniu. Masteratul este conceput să asigure un echilibru între excelenţa în predare, participarea masteranzilor la seminarii sau proiecte de cercetare inovatoare și dezvoltarea unei dimensiuni interdisciplinare a activității lor viitoare. Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIF) din Facultatea de Filosofie organizează anual conferinţe naţionale şi internaţionale care le permit masteranzilor să îşi prezinte rezultatele cercetărilor şi să participe la o viață academică plină de dinamism.

CAPACITATE DE ȘCOLARIZARE: 50 de locuri (buget şi taxă )

 • Locurile la buget sunt disponibile pentru cetăţeni din statele UE, SEA şi Confederaţia Elveţiană.
 • Taxa pentru locurile nefinanţate (pentru cetăţeni UE, SEA şi ai Confederaţiei Elveţiene): 3100 RON/an.
  Pentru studenţi din alte state, care sunt admişi la taxă, a se vedea http://www.unibuc.ro/e/n/admitere/Registration.php
OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
 • Cercetare avansată în istoria filosofiei și filosofia culturii și valorilor
 • Posturi didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar
 • Management cultural
 • Jurnalism și analiză culturală
 • Consiliere educaţională

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT a.u. 2018-2020
Nr.

crt.

Numele disciplinei Forma de evaluare Credite
Anul I
1. Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei Examen sem. 1 6 credite
2. Gândirea filosofică greacă. Între cultura orală și scrisă Examen sem. 1 5 credite
3. Istoria filosofică a retoricii Examen sem. 1 5 credite
4. Hermeneutica filosofică a culturii Examen sem. 1 5 credite
5. Etica și integritate academică Examen sem. 1 5 credite
6. Practică participativă de specialitate Verificare sem. 1 4 credite
7. Concepte și terapii filosofice în Antichitate Examen sem. 2 10 credite
8. Filosofie și creștinism Examen sem. 2 8 credite
9. Teorii ale reprezentării. Studiul imaginarului Examen sem. 2 8 credite
10. Practică aplicativă de specialitate Verificare sem. 2 4 credite
Anul II
11. Fenomenologia germană Examen sem. 3 6 credite
12. Idei filosofice în artă Examen sem. 3 10 credite
13. Modernism-antimodernism-postmodernism Examen sem. 3 10 credite
14. Practică de cercetare aplicativă Verificare sem. 3 4 credite
15. Fenomenologie franceză Examen sem. 4 10 credite
16. O perspectivă etică şi antropologică asupra violenței în istorie. Holocaustul şi terorismul Examen sem. 4 8 credite
17. Curs opțional Examen sem. 4 8 credite
18. Practica de specialitate – Internship Verificare sem. 4 4 credite

ADMITEREDURATA PROGRAMULUILIMBA DE PREDARECALENDAR ADMITERE

Concursul de admitere constă în două probe:

 • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
 • Interviu : pe baza scrisorii de intenţie
4 semestre (120 ECTS)

 Româna

Admiterea are loc în iulie şi septembrie (pentru detalii accesați http://filosofie.unibuc.ro/studii_masterat/)

CONTACT
Facultatea de Filosofie
Splaiul Independenţei, 204, sector 6, Bucureşti

E-mail: office@filosofie.unibuc.ro
Tel: +40 21 318 15 56 || +40 21 318 29 74
Fax: +40 21 318 52 89

Programul de lucru cu publicul al secretariatului
Luni-Joi: 12:00-14:00
Vineri: 10:00-12:00