Conf. dr. Laurenţiu Staicu

Conf.univ.dr. Laurenţiu Staicu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2002, cu o teză despre metafizica genurilor naturale. A publicat cărţi şi articole de specialitate pe teme fundamentale ale metafizicii, precum şi privind relaţia acesteia cu biologia (cu accent pe teoriile evoluţioniste, darwinism, raţionalitate şi evoluţie), filosofia ştiinţei, istoria ştiinţei, etică aplicată şi managementul cunoaşterii. Printre cursurile sale pentru studenţii de la licenţă şi master se numără: Filosofia Biologiei, Metafizică, Etica Ştiinţei, Managementul Proiectelor de Dezvoltare, Ontologie, Modele ale Evoluţiei. Recent, a coordonat un proiect de cercetare în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti pe tema procedurii de obţinere a consimţământului pacienţilor în psihiatria românească din perspectiva surselor istorice, eticii cercetării şi a consecinţelor sociale.