Prof. dr. Laurenţiu Staicu

Prof. univ. dr. Laurenţiu Staicu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2002, cu o teză despre metafizica genurilor naturale. A publicat cărţi şi articole de specialitate pe teme fundamentale ale metafizicii, precum şi privind relaţia acesteia cu biologia (cu accent pe teoriile evoluţioniste, darwinism, raţionalitate şi evoluţie), filosofia ştiinţei, istoria ştiinţei, etică aplicată şi managementul cunoaşterii. Printre cursurile sale pentru studenţii de la licenţă şi master se numără: Filosofia Biologiei, Metafizică, Etica Ştiinţei, Managementul Proiectelor de Dezvoltare, Ontologie, Modele ale Evoluţiei. Recent, a coordonat un proiect de cercetare în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti pe tema procedurii de obţinere a consimţământului pacienţilor în psihiatria românească din perspectiva surselor istorice, eticii cercetării şi a consecinţelor sociale.


Curriculum Vitae (PDF)

Curriculum Vitae

Date personale:

Naționalitate: Română

Statutul civil: Necăsătorit

Angajator: Universitatea din București

Funcția deținută: Profesor universitar, Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie

Educație:

 • Program de cercetare post-doctorală – Universitatea din București (2010-2012)
 • Program de cercetare doctorală – Universitatea Bucuresti (1997-2002)
 • Facultatea  de Filosofie, Universitatea din București (1990-1995)

 Experiența profesională:

 • Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Teoretică – Profesor universitar (2017-prezent)
 • Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Teoretică – Conferențiar universitar (2008-2017)
 • Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Teoretică – Lector universitar (2001-2008)
 • Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie Teoretică – Asistent universitar (1997-2000)
 • Institutul de Filosofie, Academia Română, Departamentul de Filosofia Științei – Asistent de cercetare (1994-1997)
 • Fundația PRO, Colegiul PRO – Director programe de studii (1999-2002)
 • Academia Cațavencu, revista culturală DECI – redactor șef (2002-2003)
 • Focus BBC Romania, senior editor (2011-2012)
 • Consilier filosofic în cadrul Centrului Medical Bellanima (2012-prezent).

Domenii de specializare și cercetare: Metafizică/Ontologie, Metafilosofie, Filosofia științei, Etică aplicată, Consiliere filosofică.

Participare la conferințe științifice naționale și internaționale:

 • Școala de vară pe teme de filosofie politică,

Soveja, Romania, 1994

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

 • Colocviul Internațional pentru studenți Oxford-Praga, ediția a treia,

Praga, 1995

University of Oxford și University of Prague

 • Bursă de cercetare, University of Oxford

Finanțată de Fundația SOROS

Martie-Aprilie 1996

 • Romanian-Finnish Colloquium on Contemporary Topics in Philosophy of Science, Logic and Cognitive Science – conferință internațională, Predeal, Romania, 1997.
 • Bursă de cercetare, University of Oxford

Finanțată de Banca Mondială

Septembrie-Octombrie 1998

 • Second International Colloquium on Analytical Philosophy, “Philosophy of Mind and the Foundations of Cognitive Science

București, Romania, 2004

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

 • Liberty Fund Colloquium

Santa Fe, USA, 2004

Liberty Fund

 • Cercetător invitat la University of Tulsa, U.S.A., August-Septembrie 2004

Titlurile conferințelor susținute la University of Tulsa:

Natural Kinds and the Problem of Biological Species

What Is It Like To Be A Mind

 • Kant’s International Colloquium

Goethe Institut

București, Romania, 2004

Titlul comunicării științifice susținute: Searching for a Universal Morality: Kant and the Categorical Imperative

 • VII Congreso International de Ontologia

San Sebastian, Spania, 2006

Department of Philosophy. University of the Basque Country.

Department of Philosophy. Autonomous University of Barcelona

Titlul comunicării științifice susținute: Can We Speak of Virtual Natural Kinds?

 • Profesor invitat în cadrul programului Erasmus TS (Teaching Staff), Universidad Autonoma de Barcelona, Spania

Aprilie 2007

 • Focus Group, International Bureau of Education, UNESCO, Geneva, Elveția

The Bologna Process and its Implications, Iunie, 2007

 • Darwin, Evolution of Species and Evolutionary Thought – conferință internațională, București, Noiembrie 2009

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Biologie

Titlul comunicării științifice susținute: Why We Don’t Like Darwin? Theory of Evolution and the Myth of Disenchanting the World

 • Knowledge Management: Key Issues – conferință națională, București, Iunie 2010

Titlul comunicării științifice susținute: Knowledge Management or Management Knowledge? Reflections on Romanian Organizational Culture

 • Bucharest Conferences in Applied Ethics, București, Iunie 2010

Titlul comunicării științifice susținute: Wise Leadership in a Crisis Environment

 • Toward a Science of Consciousness – International Conference, Stockholm, May 2011

Titlul comunicării științifice susținute: How can we reality-check our concept of  ‘reality’?

 • Passionate Minds. Knowledge and Emotions in Intellectual History, 11th ISIH Conference (International Society for Intellectual History), București, Mai 2011

Titlul comunicării științifice susținute: Darwin on emotions

 • Evolution and Norms. Concepts, models, challenges – conferință internațională, București, Noiembrie 2011

Titlul comunicării științifice susținute: Cultural Change and Human Enhancement. A Tale of Coevolution

 • Humanities and Social Sciences Today, Classical and Contemporary Issues – conferință internațională, Iași, Mai 2015

Titlul comunicării științifice susținute: The Myth of the New Man and its Avatars: from Communism to Posthumanism and back

 • Critică, marginalitate, cinism – conferință națională, București, Noiembrie 2015

Titlul comunicării științifice susținute: Cynicism and trolling

 • Teaching Research Ethics – International Conference, Japan, Sapporo, Noiembrie 2015

Titlul comunicării științifice susținute: Research Ethics in Romania

 • World Lumen Congress 2016 – Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty – conferință internațională, Iasi, Aprilie 2016

Titlul comunicării științifice susținute: The Role of Thought Experiments in Applied Ethics

 • Filosofia și istoria în universitatea contemporană: provocări, confruntări, soluții – conferință internațională, Timișoara, Aprilie 2016

Titlul comunicării științifice susținute: Filosofia universității

 • Bioethics in European Context”, conferință internațională, București, Mai 2016.

Titlul comunicării științifice susținute: Metaphysical Presuppositions in the Ethics of Informed Consent

 • Dezbaterile CCEA, Universitatea din București, Mai, 2016

Titlul comunicării științifice susținute: Philosophical Imagination and Ethical Judgements

 • International Workshop “Teaching Bioethics”, Basel, 3-4 Noiembrie 2016, Institute for Biomedical Ethics, Basel, Elveția

Titlul comunicării științifice susținute: Teaching Bioethics in Romania. Science and traditions

 • 2004 Aristotle – International Conference, București, Romania, 25-26 Noiembrie 2016

Titlul comunicării științifice susținute: What’s still important in Aristotle’s theory of categories?

 • Bucharest – Hokkaido International Workshop on Applied Ethics, 15-16 Decembrie 2016

Titlul comunicării științifice susținute: The rise of postmedicine: some ethical concerns regarding biomedical technology.

 • Profesor invitat în cadrul programului Erasmus TS (Teaching Staff) – Oxford, UK, 2017

 

Coordonare și participare la programe și proiecte de cercetare:

 • “Teorii ale complexității”, proiect de cercetare interdisciplinar

Director: Prof. Ilie Parvu

Finanțat de Banca Mondială

Durata: 3 ani (1998-2000)

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

 • “Fundamente teoretice și metodologice în dinamica sistemelor naturale complexe”, proiect de cercetare interdisciplinar

Director: Conf. Laurențiu Staicu

Finanțat de CNCSIS

Durata: 3 ani (2006-2008)

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

 • “Achiziția și transferul cunoașterii pentru sporirea avantajului competitiv într-o economie bazată pe cunoaștere”, proiect de cercetare interdisciplinar,

Director: Conf. Constantin Stoenescu

Finanțat de CNCSIS

Durata: 3 ani (2008-2010)

Universitatea din București, Facultatea de Filosofie

 • “Consimțământul informat în psihiatria din România. Istoriografie, consecințe etice și implicații sociale”, proiect de cercetare interdisciplinar,

Directors: Conf. Octavian Buda și Conf. Laurențiu Staicu

Finanțat de CNCSIS

Durata : 4 ani (2012-2016)

Universitatea din București și Universitatea de Medicină “Carol Davila”.

 Acreditari si afilieri profesionale:

 • Membru fondator al Societății Române de Filosofie Analitică (SRFA)
 • Membru fondator al Societății Române de Filosofie (SRF)
 • Membru fondator și director al Centrului de Logică, Filosofia și Istoria Științei, Universitatea din București
 • Membru fondator și președintele Asociației Române de Filosofie Practică.

 Alte afilieri profesionale:

 • Membru al comitetului editorial pentru revista Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology
 • Membru al comitetului editorial pentru revista Philosophy Study
 • Membru al comitetului editorial pentru revista Analele Universității din Craiova. Seria Filosofie
 • Membru al Colegiului de Experți Evaluatori ESF (European Science Foundation).
 • Membru al comisiei de experți evaluatori ARACIS (Comisia nr. 2, Științe umaniste și teologie)

 Articole și studii de specialitate: 

“Premise istorice ale concepției senzualiste a lui John Locke”, în Revista de Filosofie, Nr. 2, 1993.

“Filosofie si metoda la Rene Descartes”, în Revista de Filosofie, Nr. 3, 1993.

“Probleme filosofice ale timpului”, în Revista de Filosofie, Nr. 4, 1994.

“Is Carnap’s Philosophy a Metaphysics?” în Revue Roumaine de Philosophie, Nr. 2,1994.

Recenzie științifică a lucrării Holism: A Consumer Update, Jerry Fodor & Ernest LePore (edr.), în Revista de Filosofie, Nr. 3, 1995.

“Întrebarea fundamentală a metafizicii. O abordare contemporana: Robert Nozick”, în Revista de Filosofie, Nr. 2, 1997.

“Reflecții despre holism”, în Revista de Filosofie, Nr.3, 1997.

“Genurile naturale și problema speciilor biologice”, în Revista de Filosofie, Nr. 5, 1999.

“Niveluri de organizare si entități complexe: genurile naturale și problema speciilor”, în Complexitatea. Probleme logice, ontologice și epistemologice, Marcel Bodea (ed.), Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2000

“Identitatea personală”, în Revista de filosofie, Nr. 3, 2002.

“În căutarea unei moralități universale: Kant și imperativul categoric”, în Revista de Filosofie, Nr.5-6, 2007.

“Cum este sa fii minte?”,  în Revista de Filosofie, Nr. 5-6, 2007.

“Can We Speak of Virtual Natural Kinds?” în Ontology Studies, Nr. 8, 2008, San Sebastian, Spania.

“Holism și coevoluție”, în Raționalitate și Evoluție. Explorări filosofice ale complexității, Vol. I, Editura Universității din București, 2009.

“De ce nu ne place Darwin? Teoria evoluției și mitul dezvrăjirii lumii”, în Darwin și gândirea evoluționistă, Editura Pelican, 2010.

“Human cloning and the myth of disenchantment”, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol.11, Nr.31, 2012.

“La ce mai folosesc categoriile astăzi?”, în Metafizică și Știință,, Editura Universității din București, 2012.

“Value as the Ultimate Foundation of Existence”, în Revue Roumaine de Philosophie, Vol. 57, Nr.2, 2013.

“Natural Science and the Evolution of Categorial Discourse”, Philosophy Study, Vol. 3, Nr. 2, 2013

“The institutionalization of asylum and forensic psychiatry in Bucharest, 19th century. A historical outline”, Romanian Journal of Legal Medicine, 21 (1) pp. 79-84, 2013 (co-author).

“Presupoziții metafizice în etica consimțământului informat”, în Revista de Filosofie, Nr. 5, 2015.

”Specii biologice și proprietăți emergente”, în Studii de epistemologie și de teoria valorilor, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (edr.), Editura Academiei Române, 2015.

“Cinici si trolli: între divan și periferie”, în Critică, marginalitate, cinism, Cristian Iftode, Cristina Voinea (eds.), Editura Universității din București, 2017.

„Filosofia universității”, în Filosofia în universitatea contemporană, Claudiu Mesaroș (ed.), Editura Universității de Vest, 2017.

“Rolul saltaționismului în modelarea evoluției culturale”, în Octavio Paz: Culture and Modernity, R. Brâncoveanu, L. Gheorghe, O. Șerban, M. Zamfir (edr.), Editura Universității din București, 2017.

Editoriale și articole în reviste de cultură de circulație națională și internațională (Dilema Veche, Deci, Academia Cațavencu, Dragonfire.com).

 

Cărți:

Metafizica genurilor naturale, Editura Universității din București, 2007

Introducere în Managementul Cunoașterii, Editura Universității din București, 2007

Raționalitate și Evoluție. Explorări filosofice ale complexității, Vol. I, Editura Universității din București, 2009, editor.

Darwin și gândirea evoluționistă, Editura Pelican, 2010, editor.

Trei istorii metafizice pentru insomniaci Editura Trei, 2017.

Filosofia pentru adolescenți, Editura Trei, în curs de apariție.

 

Traduceri:

 1. Hare, “Avortul si regula de aur” (Abortion and the Golden Rule), în A. Miroiu (ed.), Etica aplicată, Alternative, București, 1995.

Th. Nagel, “Moartea” (Death), în A. Miroiu (ed.), Etica aplicată, Alternative, București, 1995.

K.R. Popper, “Problema minte-trup” (The Mind-Body Problem), în A. Botez (ed.), Filosofia mentalului, Editura Științifică, București, 1996.

 1. Crane, “Cauzalitatea mentală”, în A. Botez (ed.), Filosofia mentalului, Editura Științifică, București, 1996.
 2. Smolar, “De la opoziție la atomizare” (From Opposition to Atomization), în Secolul 20, București, 1997.

Roger Scruton, Kant, Humanitas, București, 1998.

Stephane Lupasco, “Pentru o mutație necesară în logica intelectului” (For a Necessary Mutation in the Logic of the Intellect); “Energetica sociologică” (Sociological Energetics); “Cunoașterea cunoașterii, sau creierul meu ca laborator” (The Knowledge of Knowledge or My Brain as a Laboratory); “Sistemologia și structurologia” (Sistemology and Structurology), în Secolul 20, București, 1998.

P.K. McInerney, Introducere în filosofie (Introduction to Philosophy), Lider, București, 1998, împreună cu M. Popa.

Peter Hall, Orașele de mâine. O istorie intelectuală a urbanismului și designului (Cities of Tomorrow. An Intelectual History of Urbanism and Design in Twentieth Century), ALL, București, 1999.

Simon Blackburn, Dicționar de Filosofie (Oxford Dictionary of Philosophy), Univers Enciclopedic, București, 1999, referent științific pentru traducere.

Nigel Warburton, Filosofia. Noțiuni Fundamentale (Philosophy. The Basics), Punct, București, 2000.

George Berkeley, Principiile cunoașterii omenești (The Principles of Human Knowledge), Humanitas, București, 2004.

Daniel Goleman, Emoțiile distructive. Un dialog știintific cu Dalai Lama (Destructive Emotions. A Scientific Dialogue with Dalai Lama), Curtea Veche, București, 2005.

Frederick Copleston, Istoria filosofiei. Volumul 7: Filosofia germană din secolele XVIII și XIX (A History of Philosophy, Volume 7: 18th and 19th Century German Philosophy), ALL, București, 2008.

Tor Nørretranders, Iluzia utilizatorului. Ce este cu adevărat conștiința (The User Illusion. The Truth about Consciousness), Publica, București, 2009.

ev eşyası depolama
maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort
pendik escort tuzla escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort bostanci escort kadikoy escort atasehir escort umraniye escort anadolu yakasi escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort

adıyaman escort afyon escort aksaray escort balıkesir escort edirne escort düzce escort erzurum escort erzincan escort giresun escort hatay escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kütahya escort mardin escort melikgazi escort osmangazi escort rize escort şanlıurfa escort seyhan escort tekirdağ escort tokat escort van escort yalova escort zonguldak escort bahçeşehir escort bodrum escort didim escort çorlu escort çeşme escort kemer escort bornova escort bodrum escort fethiye escort keçiören escort kuşadası escort marmaris escort pendik escort gebze escort çanakkale escort selçuk escort şahinbey escort muğla escort kıbrıs escort adana escort denizli escort bursa escort aydın escort alanya escort ankara escort antalya escort diyarbakır escort elazığ escort eskişehir escort gaziantep escort izmir escort istanbul escort kayseri escort kocaeli escort konya escort malatya escort mersin escort sakarya escort samsun escort trabzon escort

bakırköy escort avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort şirinevler escort halkalı escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort istanbul escort avcılar escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort porno izle
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

viagra sipariş

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 20 mg

viagra sipariş

viagra

cialis fiyat cialis 100 mg viagra 100 mg fiyat viagra cialis lifta degra sinegra afilta

ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort