Emilian Nicu MIHAILOV

Lect. univ. dr. Emilian Mihailov este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2012 cu o teză despre filosofia morală a lui Kant. Interesele sale de cercetare vizează etica aplicată, filosofia morală analitică, etica lui Kant, psihologia morală şi neuroetica.  Activitatea sa didactică se axează pe disciplinele Teorii etice, Etică aplicată şi Istoria ideilor. Activitatea sa de cercetare se concentrează în prezent pe problematica implicaţiilor psihologiei morale experimentale şi ale neuroştiinţei asupra normativităţii şi eticii aplicate. Este în prezent Director Executiv al CCEA şi, în această calitate, contribuie la dezvoltarea de parteneriate şi proiecte cu universităţi şi centre de cercetare ca Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics şi Institute of Biomedical Ethics din Basel.

E-mail: emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

 

CV Europass

Experiență profesională

01.07.2018 – prezent

Lector universitar (teorii etice, analiză și argumentare în etică, etică și integritate academică)

Facultatea de filosofie, Universitatea din București

01.02.2015 – 01.07.2018

Asistent universitar (teorii etice, etică aplicată, introducere în etică)

Facultatea de filosofie, Universitatea din București

01.10.2013 – prezent

Director executiv

Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de filosofie, Universitatea din București

01.01.2016 – prezent

Cercetător în cadrul proiectului – Statutul epistemic al intuițiilor morale în evaluarea etică a tehnologiilor noi și emergente (finanțat de UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014-4-1846), Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de filosofie, Universitatea din București

01.06.2014 – 30.09.2015

Cercetător postdoctoral – Știința moralității și normativitatea kantiană

Academia Română, Filiala Iași

24.05.2014 – prezent

Coordonator Birou de etică

Departamentul de managent al calității, Universitatea din București

01.10.2012 – 01.05.2014

Manager de proiect

Agrafics Communication (agenție de comunicare și relații publice)

10.08.2008 – 15.01.2010

Secretar general de redacție

Puls Media Network

Educație și formare

01.10.2009-30.09.2012

Studii doctorale în filosofie – calificativ SUMMA CUM LAUDE – teza de doctorat a abordat probleme din filosofia morală a lui Kant.

Facultatea de filosofie, Universitatea din București

01.02.2013 – 30.04.2013

Vizită de cercetare doctorală

Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford

01.10.2008-15.06.2009

Studii masterale în filosofie

Facultatea de filosofie, Universitatea din București

01.10.2004-15.06.2008

Studii de licență în filosofie

Facultatea de filosofie, Universitatea din București

 

Cărți

 • Emilian Mihailov, Arhitectonica Moralității, Editura Paralela 45, 2017;
 • Emilian Mihailov, Tenzin Wangmo, Victoria Federiuc, Bernice Elger (editori), Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, De Gruyter, 2018.

Publicații

 • „Refocussing the nudge debate on organ donation”, in E. Mihailov, T. Wangmo, V.Federiuc, B. Elger (eds.), Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, De Gruyter, 2018.
 • „Cognitive Enhancement and Social Policy: Lessons from Chess”, co-authored with Julian Savulescu, Neuroethics, Volume 11, Issue 2, July 2018. Impact factor 1.311 / H-index 20; Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.
 • „Will cognitive enhancement create post‐persons? The use(lessness) of induction in determining the likelihood of moral status enhancement”, co-authored with Alexandru Dragomir, Bioethics, Volume 32, Issue 5, June 2018. Impact factor 1.66 /Arts & Humanities Citation Index (Clarivate Analytics), Science Citation Index Expanded (Clarivate Analytics)
 • „Complexitatea judecării morale: limitele abordărilor procedurale și tipuri de contexte / The complexity of moral decision making: limits of procedural approaches and types of contexts. Ideo: Romanian Journal of Philosophical and Social Studies, Volume 2, Issue 1, 2017.
 • „Is Deontology a Moral Confabulation?”, Neuroethics, Volume 9, Issue 1, April 2016. Impact factor 1.311 / H-index 20; Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.
 • „Is Deontology a Moral Confabulation?”, Neuroethics publicat online 30 noiembrie 2015 (peer-review). Impact factor 1.311 / H-index 20; Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS, PsycINFO, EMBASE, Google Scholar, CSA, Academic OneFile, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Expanded Academic, Health Reference Center Academic, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest.
 • „The Argument from Self-Defeating Beliefs Against Deontology”, Ethical Perspectives 22 (4): 573-600, 2015 (peer-review). Impact factor 0.378 / H-index 7; Thomson Reuters Web of Science, European Reference Index for the Humanities.
 • „Does the Evolution of Normativity Stem from the Internalization of Dominance Hierarchies?”, Symposion, 2 (4): 463–478, 2015 (peer-review). ERIH PLUS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO Discover, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library), Google Scholar, Index Copernicus International, Philosophy Documentation Center, PhilPapers, ProQuest Summon.
 • „Psihologia morală şi natura judecării morale. O examinare critică a modelului social intuiţionist”, în Bogdan Olaru, Andrei Holman (editori), Contribuţii la psihologia morală: evaluări ale rezultatelor şi noi cercetări empirice, Pro Universitaria, București, 2015 (invitat).
 • „Este Kant un consecinționist?”, în Valentin Mureșan, Mircea Dumitru, Adrian Paul Iliescu, Cosmin Văduva (editori), 60 de ani în Universitate: O carte dedicate Profesorului Mircea Flonta, Editura Universității din București, 2015 (invitat).
 • „Abordarea istorică în filosofia științelor umane, chei psihanalitice de cercetare în evoluția moralității”, în Mircea Flonta, Emanuel Socaciu, Constantin Vică (editori), Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Editura Universitatii din Bucuresti, 2015 (invitat).
 • ”Intuitive methods of moral decision making, a philosophical plea”, în Valentin Muresan, Shunzo Majima (eds.), Applied Ethics: Perspectives from Romania, Center for Applied Ethics and Philosophy, Hokkaido University, 2013 (peer-review).
 • „The Normativity of Kant’s Formula of the Law of Nature”, Romanian Journal of Analytic Philosophy, 7 (2): 57-81, 2013 (peer-review). Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), EBSCOhost Humanities.
 • ”Complexitatea judecării morale: limitele metodelor de decizie și tipuri de contexte”, în Emanuel Socaciu, Constantin Vică (editori), Etica aplicată, de la reflecție morală la norme instituționale, Editura Universității din București, 2014 (invitat).
 • “Codul deontologic al farmaciștilor – între mixtura obligațiilor și managementul eticii”, Farmacist.ro, Vol. VI, No. 2, 2010 (invited).
 • ”John Stuart Mill si problema filosofică a numelor proprii”, Analele Universității din București –Filosofie, 2006 (peer-review).

Finanțări/burse obținute

 • Finanțare obținută din partea Swiss National Foundation pentru proiectul ”Building Bioethics Capacities in Education and Doctoral Training: A Collaborative Network among Moldova, Romania and Switzerland”, 2015-2017.
 • Bursă de cercetare postdoctorală din partea Academiei Române, Filiala Iași, 2014-2015.
 • Finanțare obținută din partea Society of Applied Philosophy pentru a organiza “Oxford – Bucharest Workshop in applied ethics” și “Animal Ethics Workshop with Christine Korsgaard”, 1-3 December, 2014.
 • Bursă doctorală POSDRU 2009-2012.
 • Finanțare obținută din partea Forum Scientiarum, University of Tübingen, Germany, pentru a participa la workshopul international “The Evolution of Morality” cu primatologul Frans de Waal, 2012.
 • Finanțare obținută din partea Forum Scientiarum și Werner Reichardt Centre for Integrative Neuroscience, University of Tübingen, pentru a participa la școala de vară internațională “How do we make decisions? Perspectives from philosophy and science”, 2012.

Apariții media și consultanță

Dezbateri de etică aplicată la Radio România Cultural, cotidianul “Adevărul”, televiziunea online “Adevărul Live”, “Dilema Veche”. Am scris peste 15 articole de publicistică despre probleme de etică aplicată pentru publicul larg.

Selecție:

 • Consultanță etică furnizată Comisiei de sănătate, Parlamentul României, despre problem etice privind medicina asistată medical, 3 noi. 2015.
 • “Dreptul la acoperiș”, Dilema veche, nr. 613, 12-18 noi. 2015.
 • ”De unde vine moralitatea: Dumnezeu, civilizație sau lume naturală?”, Izvoare de Filosofie 30 oct. 2015, Radio România Cultural.
 • ” Is it worth saving human lives at the cost of mistreating animals?”, Practical Ethics Blog, Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, 29 dec. 2014.
 • ”Sunt animalele non-umane personae?”, Dilema veche, nr. 536, 22-28 mai 2014.
 • “Carnea etică”, Argumente și Fapte, 19 noi. 2013.

Interviuri cu filosofi prestigioși

 • Julian Savulescu
 • Christine Korsgaard
 • Roger Crisp
 • Peter Singer
 • Ken Binmore

Conferințe și workshop-uri

Am susținut peste 20 de prelegeri la conferințe și workshop-uri din România, Anglia, Germania, Japonia, Elveția.

Selection:

 • ”Rationalization in practical ethics”, Bucharest-Oxford Workshop in Applied Ethics, 3-4 dec. 2015, Faculty of Philosophy, Bucharest (invitat).
 • ”Is Deontology a Moral Confabulation?”, 9th International Conference on Applied Ethics: Security, Sustainability and Human Flourishing, University of Hokkaido, Japan, 1 noi. 2014 (peer-review).
 • ”The Ethics of Doping in Chess”, Bucharest – Oxford Workshop in Applied Ethics, University of Oxford, UK, 1 dec. 2014 (invitat).
 • ”Response to Christine Korsgaard’s Uehiro Lectures”, Philosophy and animal experimentation: Animal ethics workshop with Christine Korsgaard, University of Oxford, UK, 3 dec. 2014 (invitat).
 • „Ethical decision making – Scientific Challenges”, International Summer School How do we make decisions? Perspectives from Philosophy and Science, Tubingen University, Germany, 24-27 sep. 2012 (peer-review).
 • „Kantian Approaches to Frans de Waal’s moral evolutionism”, International Workshop with primatologist Frans de Waal – The Evolution of Morality, Tubingen University, Germany, 12 -16 jun. 2012 (peer-review).
 • „Opus postumum and practical reason”, Kant’s Opus Postumum Workshop, Facultatea de filosofie, București, 16 Martie 2011 (invitat).

Traduceri

 • Julian Savulescu, Ingmar Persson, “Neadaptați pentru viitor: necesitatea ameliorării morale”, editura ALL; București, 2014 – coordonator de traducere și traducător (Julian Savulescu, Ingmar Persson, “Unfit for the future: the need for moral enhancement”, Oxford University Press).
 • Immanuel Kant, “Întemeierea metafizicii moravurilor”, ediția a doua, editura ALL, Bucharest, 2014 – traducător consultant.