Conf. univ. dr. Radu Dudau

Conf. univ. dr. Radu Dudău este doctor în filosofie al Universităţii Konstanz din 2002, cu o teză despre disputa realism/antirealism în filosofia ştiinţei. Este, de asemenea, doctor în ştiinţe politice al SNSPA Bucureşti din 2013. Conf.univ.dr. Radu Dudău şi-a început cariera universitară la Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi şi s-a alăturat Universităţii din Bucureşti în 2007. Interesele sale de cercetare vizează: filosofia ştiinţei, filosofia morală şi politică, relaţii internaţionale. A publicat cărţi şi articole în reviste de specialitate în domeniul filosofiei analitice, precum şi articole de specialitate din domeniile relaţii internaţionale, politică externă, politică energetică. În perioada 2006 -2010 a fost directorul Departamentului de Cercetare şi Analiză din cadrul Institutului Diplomatic Român (MAE). În prezent este director executiv al Romania Energy Center, un think-tank specializat în politici energetice şi, de asemenea, consilier personal al Ministrului Energiei, responsabil cu elaborarea unei Noi Strategii Energetice.

 

Curriculum Vitae

 

Informaţii personale:

Nume: Radu DUDĂU Data naşterii: 2 martie 1969 Locul naşterii: Vaslui, România
Stare civilă: căsătorit
Naţionalitate: română
Domiciliu: Bucureşti, România
E-mail: radu.dudau  [la] idr.ro;  radu.dudau  [la] gmail.com

Studii:

Iulie 2002 Doctor în Filozofie (Dr. Phil.) al Universităţii din Konstanz, Germania. Calificativ: Magna cum laude 1998 – 2002 Doctorand în filosofie la Universitatea din Konstanz Coordonator ştiinţific: Prof. Wolfgang Spohn Disertaţie: „Disputa realism/antirealism în filosofia ştiinţei“ 1997 – 1998 Studii Aprofundate în Filosofie, Universitatea din Iaşi Disertaţie: „Identitatea culturală: o problemă canonică a culturii române“ (iunie 1998) 1992 – 1996 Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi Licenţiat în filosofie (iunie 1996); Diplomă de merit Lucrare de licenţă: „Filosofie analitică a istoriei. Modele explicative în istoriografie“ 1988 – 1993 Facultatea de Fizică, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi Licenţiat în fizică (iunie 1993) Lucrare de licenţă: „Fibre optice cu index gradual“ .
Experienţă profesională:

Din iun. 2007 Conferenţiar la Facultatea de Filozofie a Universităţii Bucureşti, Catedra de Filozofie Morală şi Politică Cursuri şi seminarii: Teoria Relaţiilor Internaţionale, Cultură Politică şi Filozofie Politică Din nov. 2006 Director pentru Formarea Profesională al Institutului Diplomatic Român – Ministerul Afacerilor Externe Din ian. 2006 Cercetător ştiinţific în cadrul Serviciului de Analiză Strategică al Institutului Diplomatic Român. Domenii de expertiză: Analiza conflictelor internaţionale şi Tehnici de negociere Febr. 2003 – nov. 2006 Lector dr. la Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi. Am ţinut cursuri şi seminarii de Filozofia Limba jului, Filozofia Ştiinţelor Sociale şi Filozofie Politică Febr. 2002 – febr. 2003 Asistent în Departamentul de Filosofie al Universităţii din Konstanz. Am ţinut seminarii de Filosofia Ştiinţei şi Teoria Deciziei Raţionale Mar. – iun. 2000 Colaborator al institutului de cercetare socială “Oxford Research International” din Oxford (Marea Britanie) Nov. 1998 – nov. 2002 Doctorand la forma cu frecvenţă la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Iaşi. Am ţinut seminarii de Epistemologie, Logică Generală şi Filosofia Ştiinţei Oct. 1997 – aug. 1999 Asistent (în cumul) la Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Petre Andrei“. Am predat seminarii de Etică, Introducere în Logică şi Filozofie Politică Oct. 1997– aug. 1999 Editor la Centrul de Studii Româneşti din Iaşi al Fundaţiei Culturale Române (actualul Institut Cultural Român). Am editat şi am contribuit cu articole la publicarea Revistei de Istorie Socială şi a Romanian Cultural Studies Sept. 1993 – iun. 1994 Profesor de fizică la liceul teoretic „M. Kogălniceanu“ din Vaslui

Granturi şi proiecte de cercetare:
Din noiembrie 2006 Conducător al proiectului de cercetare „Analiza structurală a conflictelor internaţionale“ la Institutul Diplomatic Român. Oct. 2005 – iun. 2006 Grant academic la Centrul de Resurse Curiculare (Curriculum Resource Center ), Central European University (Budapesta) pentru elaborarea cursului “Philosophy of Social Science” Sept. 2004 – feb. 2005 Grant de cercetare postdoctorală Fulbright la Universitatea din Pittsburgh (S.U.A.), Departamentul de Filozofie Tema de cercetare: “Individualism and Holism in the Social Sciences” Sept. 2001 – iun. 2002 Membru al grupei de cercetare “Philosophie der Logik” (Filozofia Logicii) condusă de Prof. dr. Wolfgang Spohn, Departamentul de Filozofie, Universitatea Konstanz

Burse internaţionale:

1 – 30 iun. 2006 Visiting Fellow al Institutului Danez de Relaţii Internaţionale, Copenhaga; bursă New Europe College Oct. 2005 – iul. 2006 Fellow al Colegiului „Noua Europă“, Bucureşti Tema de cercetare: „Teoria constructivistă a relaţiilor internaţionale“ 1 – 31 iul 2001 Bursă de studiu în istoria şi filozofia ştiinţei la Institutul „Cercul de la Viena“ (Institut Wiener Kreis), Universitatea din Viena
Sept. 1999 – iun. 2000 Bursă de cercetare doctorală Open Society Institute/Foreign Commonwealth Office–Chevening la Colegiul Balliol, Universitatea Oxford (Marea Britanie) Aug. 1996 – iul. 1997 Bursă postuniversitară D.A.A.D. la Departamentul de Filozofie al Universităţii Konstanz (Germania)

Conferinţe internaţionale

Iun. 2006 Copenhaga, Danish Institute for International Studies Prezentare: “Identities and Interests in International Relations. The Social Constructivist Approach” Mai 2006 Sofia (31 mai – 4 iunie): Reprezentant al Institutului Diplomatic Român la cea de-a doua conferinţă anuală a Balkan Cooperation Network Prezentare în panelul “Toleration vs. Discrimination”, cu titlul “Liberal and Communitarian Approaches to Minority Rights” Mar. 2006 Bucureşti, Colegiul „Noua Europă“ Prezentare: „The Constructivist Approach to International Relations“ Febr. 2005 New York, Graduate Center of the City University Prezentare: “On Reductionism in the Philosophy of Social Science: The Multiple Realizability Argument” Oct. 2004 Pittsburgh, Center for the Philosophy of Science Prezentare: “On Reductionism in Social Science” Iun. 2004 Konstanz, Colocviul Departamentului de Filozofie Prezentare: “Does Conceptual Analysis Deliver A Priori Knowledge?” Mai 2004 Bucureşti, Colegiul Noua Europă, 2nd International Bucharest Colloquium in Analytic Philosophy Prezentare: “Does Conceptual Analysis Deliver A Priori Knowledge?” Apr. 2004 Dubrovnik, Inter-University Center Prezentare: “Conceptual Analysis and Intuitions”
Oct. 2003 Iaşi, Centrul Cultural German Workshop: Filosofie şi ideologie Prezentare: „Ideologie şi construcţie socială“ Iul. 2001 Viena, Institut Wiener Kreis Prezentare: “Dimensions of Social Constructivism” Apr. 1999 Dubrovnik, Inter-University Center Prezentare: “A Defence of the Inference to the Best Explanation” Mai 1998 Hanovra, conferinţa Incommensurability and Related Issues Prezentare: “Semantic Incommensurability in Physical Theories” (secţiunea de Filozofie a Fizicii).

Activităţi academice organizate:

Nov. 2006 Sinaia (19 – 26 nov.): Organizator (sub egida Institutului Diplomatic Român şi al Ministerului Afacerilor Externe) al celei de-a şaisprezecea ediţii a Cursurilor Internaţionale pentru Tineri Diplomaţi „Nicolae Titulescu“ Mai 2005 Konstanz (26 – 30 mai): Preşedinte al secţiunii de ştiinţe sociale a celui de-al VII-lea Colocviu Konstanz– Pittsburgh în Filozofia Ştiinţei Oct. 2003 Iaşi (13 – 14 oct.): Organizator al workshop-ului internaţional „Filosofie şi ideologie“, cu sprijinul Facultăţii de Filosofie şi al Centrului Cultural German din Iaşi. Sept. 2003 – nov. 2006 Conducător al Cercului de Filosofie Analitică la Universitatea din Iaşi.

Membru în colegii de redacţie şi organizaţii profesionale

• Membru în colegiul de redacţie al următoarelor publicaţii academice: Revista de Istorie Socială (1996–1998) Romanian Cultural Studies (1997–1999) Anuarul Universităţii „Petre Andrei“ (1997–2000) Revista Institutului Diplomatic (din ian. 2006) • Membru al Societăţii Române de Filozofie Analitică • Membru al Jowett Philosophical Society (Oxford) • Alumnus New Europe College • Alumnus Fulbright Romania 2005 şi 2006 – membru al juriilor de selecţie pentru acordarea burselor Fulbright • Membru al Chevening Romania Alumni Group • Alumnus D.A.A.D.

Limbi străine

Engleză şi germană – înţeleg, vorbesc şi scriu fluent; Franceză – înţeleg foarte bine, scriu şi vorbesc bine

Publicaţii academice

Cărţi

2003 The Realism/Antirealism Debate in the Philosophy of Science, Berlin: Logos Verlag – Teză de doctorat susţinută la Universitatea Konstanz (Germania); ISBN: 3-8325-0114-2 2005 Comunicare socială şi relaţii publice – Curs pentru învăţământul la distanţă – coautor, împreună cu Constantin Sălăvăstru, Paul Balahur şi Gh. Teodorescu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza“, Iaşi ; ISSN: 1221-9363

Articole şi studii

2007 “Identities and Interests in International Relations”, in Analele Universităţii Bucureşti – Ştiinţe Politice, Anul VI–2004, pp. 25–32; ISSN 1582–2486 2006 „Particularităţile conflictului îngheţat al Transnistriei“, in Revista de Politică Internaţională, No. 4, An. I, pp. 71–88; ISSN: 1842-0516 2006 „Orientul Mijlociu: un potop de conflicte care se întreţin reciproc“– coautor, împreună cu Florin Diaconu – in Revista Institutului Diplomatic Român, No. 1, Sem. I, pp. 9–13; ISSN: în curs 2006 „Intervenţia americană în Irak. Legitimitate, consecinţe, perspective“, in Revista Institutului Diplomatic Român, No. 1, Sem. I, pp. 27–40; ISSN: în curs 2006 “Reductionism and Multiple Realizability in the Social Sciences”, in Hermeneia, No. 6, pp. 68–79; ISSN: 1453-9047 2004 “The Romanian Debate Over the American War on Iraq”, in Southeastern Europe, Vol. 30, Fasc. 30, pp. 13–27; ISSN: 0094-4467 2003 „Dimensiuni ale filosofiei contemporane a ştiinţei“, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi (serie nouă), Tomul L–LI, pp. 246–255; ISSN: 1221-8413
2003 „Despre posibilitatea ontologiei analitice“– Prelegere inaugurală, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi (serie nouă), Tomul L–LI, pp. 185–194; ISSN: 1221-8413 2001 „Limba j, minte şi orice“, prefaţă la ediţia românească a cărţii lui M. Devitt şi K. Sterelny, Limba j şi Realitate, Iaşi: Polirom; ISBN: 973-683-500-6 1999 “Cultural Identity: A Canonical Problem in the Romanian Philosophy”, in Romanian Cultural Studies, No. 1, pp. 11–27; ISSN: 1454-3443 1999 “Editorial Foreword”, in Romanian Cultural Studies, No. 1, pp. 5–10; ISSN: 1454-3443 1998 „La ce se referă genurile naturale?“, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ , Tomul XLIII–XLIV, pp. 121–130; ISSN 1221-8413 1998 „Istorism şi istoricism“, in Revista de Istorie Socială, No. 1, pp. 301–307; ISSN: 1453-5378 1997 „Thomas S. Kuhns Inkommensurabilitätsbegriff. Darstellung und Kritik au der Perspektive evolutionistischer Epistemologie“, in Anuarul Universităţii „Petre Andrei“ , seria „Ştiinţe Socio-Umane“, Iaşi, Vol. VII, pp. 108–116; ISSN: 1454-4814 1997 „Modele ale explicaţiei în istoriografie“, in Revista de Istorie Socială, No. 1, pp. 271–290; ISSN: 1453-5378 1996 „Disoluţie şi regenerare cosmică“, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza“ , Vol. XL, pp. 143–150; ISSN: 0379-7856

Articole sub tipar

“The Constructivist Approach to International Relations Theory”, in New Europe College Yearbook 2005–2006 “Identities and Interests in International Relations. The Social Constructivist Approach”, in Analele Universităţii din Bucureşti, seria „Ştiinţe Politice“, An VI, 2004 “Algorithmic Rivals and Scientific Realism”, in International Studies in the Philosophy of Science “Does Conceptual Analysis Deliver A Priori Knowledge?”, in Proceedings of the 2nd International Bucharest Colloquium in Analytic Philosophy

Traduceri

2001 Din engleză în română: Michael Devitt and Kim Sterelny, Language and Reality. An Introduction to the Philosophy of Language, 1999, Blackwell Publishers Ediţia românească: Limba j şi realitate. O introducere în filosofia limba jului, Iaşi: Polirom, 2001; ISBN: 973-683-500-6

Articole în presa culturală

Am publicat numeroase articole în reviste culturale de prestigiu, precum 22, Timpul, Dialog, Cultura, etc.

görükle escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici