Viorel VIZUREANU

viorel.vizureanu [at] filosofie.unibuc.ro

Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu este doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti din anul 2005, cu o teză la intersecţia dintre istoria logicii şi istoria filosofiei. Pe lângă activitatea de cercetare pe teme de filosofie europeană modernă, cu un interes special pentru sistemul filosofic al lui Descartes, Profesorul Vizureanu a adus contribuţii la istoria logicii româneşti şi, mai recent, la înţelegerea impactului globalizării asupra identităţilor culturale. Este prodecan al Facultăţii din anul 2012.

CURRICULUM VITAE

A. Nume şi prenume: VIZUREANU VIOREL
B. Locul şi data naşterii: Bucureşti, 14 iulie 1969
C. Studii medii şi superioare:
 • Liceul de matematică-fizică „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti, secţia de matematică-fizică (1987)
 • Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (1996)
 • Masterat Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (1997)
 • Diplome d’Etudes Approfondies, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (1999)
 • Doctor în filosofie al Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2005)
D. Activitate profesională:
 • Asistent-cercetător stagiar, Institutul de Filosofie al Academiei Române, secţia „Logică” (1995-1996)
 • Asistent-cercetător, Institutul de Filosofie al Academiei Române, secţia „Logică” (1996-2000)
 • Cercetător ştiinţific, Institutul de Filosofie al Academiei Române, secţia „Logică” (2000-2004)
 • Colaborator extern al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, seminare de „Filosofie contemporană” (1996-1998)
 • Colaborator extern al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (2001-2002). Cursuri şi seminare („Filosofie modernă I”), seminare („Filosofie modernă II”) – nivel licenţă
 • Lector universitar la Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2002-2008). Cursuri şi seminare: “Modernitate şi europenitate” – nivel licenţă şi nivel masterat; seminare “Filosofie modernă”, “Filosofie contemporană” – nivel licenţă
 • Conferenţiar universitar la Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2008-2015). Cursuri şi seminare la Facultatea de Filosofie: „Modernitate şi europenitate”, „Filosofie modernă” – nivel licenţă; „Globalizarea şi problemele dezvoltării”, „Modernism, Antimodernism, Postmodernism”, „Structuri ideatice ale Modernităţii” – nivel masterat; cursuri la Facultatea de Istorie, U.B.: „Sociologia relaţiilor internaţionale”, „Introducere în ştiinţe politice” – nivel licenţă; seminare la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială: „Filosofie” – nivel licenţă.
 • Profesor universitar la Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti (2015-). Cursuri şi seminare la Facultatea de Filosofie: „Modernitate şi europenitate”, „Filosofie modernă” – nivel licenţă; „Globalizarea şi problemele dezvoltării”, „Modernism, Antimodernism, Postmodernism” – nivel masterat; cursuri la Facultatea de Istorie, U.B.: „Sociologia relaţiilor internaţionale”, „Introducere în ştiinţe politice” – nivel licenţă.
E. Alte activităţi şi demnităţi profesionale:
 • Colaborator Radio România Cultural, realizare emisiuni de filosofie (“Mediateca de filosofie”, “Invitatul special”) (1991-1997)
 • Redactor la Revista de filosofie şi Revue roumaine de philosophie, publicaţii ale Academiei Române (1995-2004)
 • Cursul de iniţiere în Internet, Centrul pentru Cercetări Avansate în Învăţare Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală al Academiei Române (noiembrie 1996)
 • Membru fondator al „Societăţii germano-române de filosofie” (2004)
 • Membru fondator al „Asociaţiei Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie” (2005)
 • Fondator (împreună cu Sebastian Grama) al Cenaclului „Teatru, Film & Filosofie” (2005)
 • Co-organizator (împreună cu Sabin Totu şi Mihaela Pop) al Colocviului româno-francez „Systèmes-images-langages”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, iunie 2006
 • Co-organizator (împreună cu Gh. Vlăduţescu şi Sabin Totu) al manifestării ştiinţifice comemorative „C. Rădulescu-Motru în «conştiinţa critică»”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 16 martie 2007
 • Organizator al simpozionului „Actualitatea gândirii filosofice a lui Ion Petrovici”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 23 noiembrie 2007
 • Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie (2007)
 • Secretar ştiinţific al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (2008-2012)
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii din Bucureşti (2007-2012)
 • Organizator al Simpozionului Internaţional „The Fall of Communism: After 20 Years – Philosophical Perspectives”, 4-5 decembrie 2009
 • Membru în echipa de evaluatori naţionali ai dosarelor depuse pentru obţinerea burselor de studii în străinătate (2010)
 • Participant la „Romanian Development Camp”, Bucureşti / Covasna, 24-27 iunie, 2010
 • Prodecan al Facultăţii de filosofie, Universitatea din Bucureşti (2012-) (http://filosofie.unibuc.ro/)
 • Redactor-şef la Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie (2012-) (http://annals.ub-filosofie.ro/ojs/index.php/annals)
 • Membru în comitetul secţiunii „Ştiinţe umaniste”, Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (I.C.U.B.) (2014-)
 • Chair al panelului „Development topics and priorities”, Sunday 15 of June, 12:00-13:00, în cadrul conferinţei internaţionale 3rdARCADIA Annual Conference 2014, The development approach of CEE donors: Priorities, actors and frameworks, Cluj-Napoca, Romania, 15-16th June 2014
 • Membru în comitetul editorial al revistei Evropský filozofický a historický diskurz (European philosophical and historical discourse) (http://ephd.cz/?page_id=17) (2015-)
 • Session chair al secţiunii „Economics; Social and Political Theory”, Thursday 7th of May, 14-16.30, din cadrulInternational Conference „Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, Organized by the Romanian Academy, Iaşi Branch / „Gheorghe Zane” Institute for Economic and Social Research, 7-10 May 2015, Iaşi
 • Membru în comisia de recenzie pentru The International Society for Universal Dialogue ISUD XI World Congress “Values and Ideals: Theory and Praxis”, 11—15 July 2016, Warsaw, Poland (www.worldialogue.org)
 • Membru în Comitetul de redacție al Revistei Române de Filosofie Analitică (2016-) (http://www.srfa.ro/rrfa/index.php)
 • Membru în Comitetul științific al International Conference „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 17th-18th November 2016 (https://sites.google.com/site/vtucrossborder/The-organizers)
F. Granturi/proiecte de cercetare/stagii de cercetare
 • Membru în cadrul proiectului CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea Instituţională în Universitatea de Astăzi” (director grant: conf. univ. dr. Romulus Brâncoveanu), 2005-2007
 • Membru în cadrul Proiectului Agenda Regională – AR 21: „Dezvoltarea capacităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere între România şi Bulgaria”, proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) şi Capacity 2015 (conducător proiect: conf. univ. Constantin Stoenescu), 2004
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Lyon 3 („Jean Moulin”), mai 2005
 • Membru al echipei câştigătoare (premiul I) a concursului de granturi organizat în 2005 de Universitatea Bucureşti, cu proiectul „DECUFIL – Dezvoltarea curriculară în cadrul Catedrei de Istoria filosofiei şi Filosofia culturii în conformitate cu prevederile Programului Bologna” (director grant: acad. Gheorghe Vlăduţescu), SP-C2005-P01
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea Paris XII, mai-iunie 2008
 • Bursier post-doctoral în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul
 • Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/89/1.5/S/56815, aprilie 2012 – martie 2013
 • Stagiu de cercetare la Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, Paris, 30 august – 30 septembrie 2012
 • Stagiu de cercetare la Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 31 octombrie – 1 decembrie 2012
 • Stagiu de cercetare la Roma Tre, Universitá degli Studi, 25 ianuarie – 25 februarie 2013
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universitatea „Sf. Kiril şi Metodiu”, Veliko Târnovo, iunie 2013
 • Expert coordonator grupă de cercetare doctorală şi postdoctorală în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoasterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)”, Academia Română, Filiala Iaşi, mai 2014 – septembrie 2015
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Universidade de Coimbra, Portugalia, mai 2015
 • Grant de mobilităţi Erasmus la Maltepe University, Istanbul, mai 2016
 • Grant de mobilităţi SEMP, Université de Fribourg, Fribourg, mai 2016

G. Conferinţe şi comunicări ştiinţifice în străinătate / în manifestări cu participare internaţională:

 • Hommes et animaux chez Descartes, Seminarul internaţional „L’Action chez Descartes”, New Europe College & Centrul „Fundamentele Modernităţii Europene”, Bucureşti, 15 ian. 2003
 • The Forms of Forgetfulness of Being în Heidegger’s Work, University of Tulsa, Oklahoma, S.U.A., 17 sept. 2003
 • Nietzsche and the Philosophical Significance of Early German Romanticism, University of Tulsa, Oklahoma, S.U.A., 22 sept. 2003
 • La notion de mystique juive dans „Les grands courants de la mystique juive” de G. Scholem, Seminarul internaţional „Evrei, creştini şi musulmani: coabitare şi confruntare de-a lungul secolelor”, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureeşti, 19 mai 2006
 • Le système philosophique à l’aube de la modernité, Colocviul româno-francez „Systèmes-images-langages”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, iunie 2006 –
 • Philosophical aspects of some contemporary religious debates, The International Symposium „The
 • Philosophical Relevance of Contemporary Challenges”, Universitatea „Politehnică” din Bucureşti, 19 Octombrie 2007
 • Orientating in the space: to the left. Some remarks on the meanings of a new Marxist theme, International Symposium „The Fall of Communism: After 20 Years – Philosophical Perspectives”, 4-5 decembrie 2009
 • Tânărul Cioran: clipa ca salvare, Seminarul „Centenarul Emil Cioran”, Universitatea din Sofia, Sofia, 11 mai 2011
 • The Significance of Globalization for Human Beings: The Problem of Space, International Conference „Values of the Human Person: Contemporary Challenges”, Organizers: Faculty of Philosophy, University of Bucharest and Council for Research in Values and Philosophy, Washington, USA,Bucureşti, 3-4 iunie 2011
 • The Discourses on Globalization and Social Justice, Conferinţa internaţională „Global Justice: Norms and Limits”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 11 mai 2012
 • Glocalizarea: dincolo de globalizare?, The 2nd International Conference of The Romanian Sociological Society: Beyond Globalization?, Bucureşti, 31 mai – 3 iunie 2012
 • The Significance of Borders in Contemporary Society. Bulgaria–Romania Cooperation, Conferinţa internaţională Maximization of Comparative Advantages of Border Regions, Veliko Turnovo, Bulgaria, 12 iunie 2012
 • Observaţii critice cu privire la conceptul de glocalizareîn gândirea lui George Ritzer, Conferinţa internaţională Unity and Diversity in Knowledge Society, Iaşi, 27-30 septembrie 2012
 • Ways of Relating to Space: The „Modern” Space, International Conference „Experience & Explanation in Knowledge Society”, Baia Mare, 13-17 martie 2013
 • Democracy through Consumption: Coordinates, Uses, Traps, International Conference „Democracy and Truth”, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 5-6 octombrie 2013
 • About Some Particularities of a Concept: The Glocalization, International Philosophy Conference „Philosophy in After-Postmodern Situation – Applications and Perspectives“, The Faculty of Philosophy, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo and The Institute for the Study of Society and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, Veliko Turnovo, 19-20 May 2014
 • Philosophical Presuppositions of the Concept of Glocalization, Interdisciplinary workshop „Jewish Experience and European Crises: Negotiating Jewish-European Borders in History, Literature and Art”, University of Bergen, 27-28 May 2014
 • Repere structurale ale modernităţii la Octavio Paz, International Colloquium ‘The Tradition of Rupture’, University of Bucharest, Faculty of Philosophy, 28-30 October 2014
 • Foucault as Thinker of Space: From Spatialized Power to the Practice(s) of Space, International Conference “Engaging Foucault”, Belgrade, December 5-7, 2014
 • From Democracy to Consumption… and Back Again?, International Workshop “The Political and the Cultural in Globalization”, University of Bucharest, December 12-13, 2014
 • Rationality as a System in the Cartesian Beginnings of Modern Philosophy (class lecture), Universidade de Coimbra, 16 Aprilie 2015
 • Modern Rationalist Strategies of Including God in Philosophical Theories and their Effects, Spokesman la International Seminar «Philosophy and the Experience of God», Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional de Braga, Faculdade de Filosofia, Braga, 28-30 April 2015 (http://documentos.domingosfaria.net/PhiExpGod.pdf)
 • A Post-Post-Modern Subjectivity? Comments on Some Social and Political Theorizations of Today’s Society, International Conference „Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues”, Organized by the Romanian Academy, Iaşi Branch / „Gheorghe Zane” Institute for Economic and Social Research, 7-10 May 2015, Iaşi (http://proiectidsrc.acadiasi.ro/international-conference/)
 • The Academics and the Problem of (Extreme) Poverty. Objective challenges and subjective possible distortions, Bucharest Colloquium on Political and Moral Philosophy “Global Justice”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 May 2015
 • Dumitru Staniloae’s Recovery of Saint Gregory Palamas’ Thought and its Significance for the Romanian Spiritual Space, International Conference on the Philosophy and Theology of St Gregory Palamas, Special Theme: „Hesychasm in the work of Palamas”, Veroia, Greece, 19-22 June 2015
 • The Modern Philosophical Tradition of Rationalism and Its Multiple Facets, Jubilee International Conference “20th Years of the Faculty of Philosophy in the University of Veliko Turnovo”, 5-6 noiembrie 2015, Veliko Târnovo, Bulgaria (http://www.uni-vt.bg/2/?page=10283&zid=12)
 • Consumption, urban behaviour, mobility in theorizing the contemporary human subject, Maltepe University, Istanbul, 5th May, 2016
 • Anthropological aspects of the political space in the context of globalization, Université de Fribourg, Suisse, 24th May 2016
 • The Social Representation of Space, Université de Fribourg, Suisse, 25th May 2016
 • The Multiple Significations of Anthim Iverianul’s Activity in the Romanian Cultural Space, International Scientific Conference “Anthim Iverianul and European Enlightenment: Texts and Contexts”, Tbilisi, 7th-8th June (https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/A_I_%20PROGRAMA%20_2016.pdf)
 • Senses of Mobility in Contemporary World, International Workshop “Competing Pasts: European Borders and Transnational Minorities in History, Literature and Art”, Berlin, 16th June 2016
 • Politics without Ethics: Growing Up or Degeneration?, International Workshop “The Ethics of Political Life Today”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 27th June 2016 (http://www.uni-vt.bg/pages/11243/uplft/International%20Workshop%20VTU-Bucharest.pdf)
 • Reflections about the place of the social in Orthodoxy,Saint Gregory Palamas International Seminar: “Social perspectives in Saint Gregory Palamas’ Theology and Philosophy”, Neamţ Monastery, 1st-3rd July 2016
 • Lucian Blaga despre spiritul matematic, Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, Ediţia a XVI-a, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22 iulie 2016 (http://www.upm.ro/evenimente/index.html)
 • Sensuri ale antifilosofiei – schița unei tipologii, Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, Ediţia I, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, 21–22 octombrie 2016 (http://www.upm.ro/evenimente/)
 • Analyzing mobility in the contemporary world – A sketch of a hermeneutical general framework,International Conference „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 17th-18th November 2016 (https://sites.google.com/site/vtucrossborder/home/conference-programme)
 • Două modele ale cunoașterii, aristotelician și cartezian. Pornind de la o idee a lui Ortega y Gasset, International Conference 2400 Aristotle, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie 2016 (http://filosofie.unibuc.ro/2016/11/13/international-conference-2400-aristotle-25-26-november-2016/)
 • Is there any limit limit in taking our own life?, Bucharest-Hokkaido International Workshop on Applied Ethics, „Contemporary Issues in Applied Ethics”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 16 decembrie 2016 (http://www.ccea.ro/bucharest-hokkaido-international-workshop-on-applied-ethics-15-16-december-2016/)
H. Conferinţe şi comunicări ştiinţifice pe plan naţional
 • Concepţia lui C. Rădulescu-Motru despre metafizică, Simpozionul „C. Rădulescu-Motru în «posteritatea critică»”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 16 martie 2007
 • Aspecte logice ale concepţiei despre Dumnezeu a lui Raymundus Lullus, Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Univ. „Al.I. Cuza” din Iaşi, Univ. din Bucureşti, Durău, 14-16 iunie 2007
 • Coordonate ale metafizicii la Ion Petrovici, Simpozionul „Actualitatea gândirii filosofice a lui Ion Petrovici”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de filosofie, 23 noiembrie 2007
 • Idei carteziene în scrierile de tinereţe ale lui C. Noica, Simpozionul naţional „Constantin Noica în filosofia românească”, Bucureşti, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 27 martie 2009
 • Schiţă pentru o tipologie a spaţialităţii, Pavilion Unicredit, Bucureşti, 10 noiembrie 2009 (parţial disponibilă la adresa: http://vimeo.com/7724228)
 • Semne ale modernităţii în metafizică la Leibniz şi Berkeley, Colocviul naţional „Cum citim azi, la 300 de ani de la publicare Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra cunoaşterii omeneşti al lui Berkeley – 1710-2010”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 19-20 noiembrie 2010
 • Deschideri ale logicii maioresciene, Simpozionul naţional „Maiorescu şi maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 26 noiembrie 2010
 • Tânărul Cioran şi problema salvării, Simpozionul naţional „Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei”, Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 20 mai 2011
 • Dimensiunea socială a spaţiului în filosofia contemporană, Simpozionul naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”, ediţia a IV-a, Buşteni, 1 octombrie 2011 (conferinţa este postată pe youtube: http://www.youtube.com/watch?v=gqxaW3TGa_M sau la adresa: http://blogs.ub-filosofie.ro/filosofie/2011/11/23/video-conf-dr-viorel-vizureanu-dimensiunea-sociala-a-spatiului-in-filosofia-contemporana/)
 • Omul contemporan şi Dumnezeu – ispitele văzute şi nevăzute ale lumii moderne (conferinţă publică), Mănăstirea Sfânta Familie, Comunitatea Sfântul Ioan, Bucureşti, 20 aprilie 2015
 • Noica despre Descartes: elemente pentru o înţelegere a modernităţii gândirii carteziene, Simpozionul naţional Constantin Noica, ediţia a VII-a: „Treptele realităţii”, Târgu-Mureş, 10-11 iunie 2015 (http://www.upm.ro/evenimente/doc/2015/Program%20simpozion%20Noica%20Targu-Mures%202015.pdf)
 • Politica – o formă a carităţii,Mănăstirea Sfânta Familie, Bucureşti, 21 martie 2016 (https://manastireasfantafamilie.wordpress.com/2016/03/10/politica-o-forma-a-caritatii/)
 • Constantin Noica şi limbajul matematicii, Simpozionul naţional “Constantin Noica”, Ediţia a VIII-a: “Logos, Cuvânt, Rostire”, Academia Duhovnicească de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 20-21 mai 2016 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?25)
 • Filosofia lui Leibniz din perspectiva lui Ortega y Gasset, Tricentenar Leibniz – Simpozion național „Rațiune, adevăr, fericire”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 14-15 octombrie 2016 (http://filosofie.unibuc.ro/2016/10/01/simpozion-ratiune-adevar-si-fericire/)
 • Sensuri ale antifilosofiei – schiţa unei tipologii, Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, Ediţia I, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Târgu-Mureş, 21–22 octombrie 2016
I. Lista lucrărilor publicate:
a. Lucrări ca unic autor:
 • Descartes, Editura Paideia, Bucureşti, 2000, 234 p., ISBN 973-8064-53-8
 • Proiecte filosofice ale Modernităţii (eng. Philosophical Projects of Modernity), vol. I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, 202 p., ISBN 978-973-737-466-0
 • Schiţă pentru o istorie a logicii Renaşterii (eng. Sketch for a History of Renaissance Logic), vol. I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, 222 p., ISBN 978-973-737-481-3
 • Repere clasice ale logicii româneşti (eng. Classic Milestones of the Romanian Logic), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 148 p., ISBN 978-973-27-2372-2
 • Logică şi metodologie în istoria filosofiei (eng. Logic and Methodology in the History of Philosophy), Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 161 p., ISBN 978-606-16-0337-4
 • Bibliografia logicii româneşti. Articole în reviste de specialitate (eng. The Bibliography of the Romanian Logic. Articles from Professional Journals), 142 p., Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-16-0336-7
b. Lucrări colective:
 • Aristotel – program filosofic şi prelungiri doctrinare (eng. Aristotle – Philosophical Programme and Doctrinal Extensions) (împreună cu S. Grama, Cr. Iftode, M. Pop, A. Găitănaru), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, 308 p., ISBN 973-737-129-1
c. Editor:
 • Alexandru Surdu, Filosofia modernă – Orientări fundamentale (eng. Modern Philosophy – Fundamental Orientations), ediţie îngrijită, prefaţă şi antologie de texte de Viorel Vizureanu, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, 350 p., (din care antologia de texte: 166 p., din care 25 p. de traduceri revizuite şi 4 p. de traduceri noi de Viorel Vizureanu) ISBN 973-956-050-8
 • Alexandru Surdu, Filosofie contemporană (eng. Contemporary Philosophy), ediţie îngrijită, prefaţă şi antologie de texte de Viorel Vizureanu, Edit. Paideia, Bucureşti, 2003, 382 p. (din care antologia de texte: 220 p., din care 42 p. de traduceri revizuite de Viorel Vizureanu) ISBN 973-596-183-0
 • Les Actes du Colloque International „Systèmes, Images, Langages”, Bucarest, 14 et 15 juin 2006 (eng. Proceedings of the International Colloquium «Systems, Images, Languages», Bucharest, June 14th and 15th 2006) (împreună cu M. Pop şi S. Totu), Editura Universităţii din Bucureşti, 2008(editură cotată B+), 314 p., ISBN 978-973-737-459-2
 • Re-thinking the Political in Contemporary Society. Globalization, Consumerism, Economic Efficiency, Editura Pro Universitaria (editură cotată B+), București, 2015, București, 2015, 292 p., ISBN 978-606-26-0380-9
  d. Articole şi studii publicate în reviste şi volume colective, capitole în volume colective:
 • „Semnificaţia logicii în istoria filosofiei româneşti” (eng. „The Signification of Logic in the History of Romanian Philosophy”), în Revista de filosofie, nr. 1-2 / 1996 (3 p.) ISSN 0034-8260
 • „Despre unele neajunsuri ale dicţionarelor de filosofie” (eng. „On some Deficiencies of the Dictionaries of Philosophy”), XLIII, în Revista de filosofie, nr. 3-4 / 1996, pp. 335-340 (6 p.) ISSN 0034-8260
 • „Procedeul dihotomic la Platon” (eng. „Dichotomous Method in Plato”), în Revista de filosofie, XLIV, nr. 1-2 / 1997, pp. 43-51 (9 p.) ISSN 0034-8260
 • „Publicistica lui Constantin Noica” (eng. „Constantin Noica’s Journalistic Publications”), în Revista de filosofie, XLIV, nr. 4 / 1997, pp. 449-453 (5 p.) ISSN 0034-8260
 • Introducere (eng. Introduction) la J. M. Barbalet, Cetăţenia (eng. Citizenship), Editura DU Style, Bucureşti, 1998, pp. 5-15 (11 p.) ISBN: 973-9246-43-5
 • Introducere(eng. Introduction) la R. Scase, Clasele sociale (eng. Social Classes), Editura DU Style, Bucureşti, 1998, pp. 5-15 (11 p.) ISBN: 973-9246-64-8
 • „Preintuiţionismul matematic. Schiţă istorică” (eng. „Mathematical Pre-Intuitionism. Historical Sketch”), în Revista de filosofie, XLV, nr. 3 / 1998, pp. 351-364 (14 p.) ISSN 0034-8260 (re-published also as
 • „Preintuiţionismul matematic. Scurtă schiţă istorică”, în Alexandru Surdu: Itinerarii logico-filosofice, Edit. Paideia, 2003)
 • „Între istoria şi filosofia logicii sau opera logică privită ca «operă deschisă»” (eng. Between the History and the Philosophy of Logic or the Logic Work Seen as an «Opened Work»”), în Revista de filosofie, XLV, nr. 4 / 1998, pp. 539-543 (5 p.) ISSN 0034-8260
 • „Orientări fundamentale în logica Renaşterii (I)” (eng. „Fundamental Orientations in Renaissance Logic”, I), în Revista de filosofie, XLVIII, nr. 3-4 / 2001, pp. 357-367 (11 p.) ISSN 0034-8260
 • „Orientări fundamentale în logica Renaşterii (II)” (eng. „Fundamental Orientations in Renaissance Logic”, II), în Revista de filosofie, XLIX, nr. 3-4 / 2002, pp. 337-358 (22 p.) ISSN 0034-8260
 • „Les modalités de l’oubli de l’être chez Heidegger (I)” (eng. „The Ways of the Oblivion of Being in Heidegger”, I), în Revue roumaine de philosophie, Tome 46, n-os 1-2/2002, pp. 67-85 (19 p.)
 • „Les modalités de l’oubli de l’être chez Heidegger (II)” (eng. „The Ways of the Oblivion of Being in Heidegger”, II), în Revue roumaine de philosophie, Tome 47, n-os 1-2/2003, pp. 83-101 (19 p.)
 • „Pentru ce istoria filosofiei?” (eng. „The History of Philosophy: What for?”), în Gheorghe Vlăduţescu (coord.), Pentru ce istoria filosofiei?, Editura Paideia, Bucureşti, 2003, pp. 139-167 (29 p.) ISBN 973-596-156-3
 • „Învăţământul logic la Academiile Domneşti” (eng. „LogicalEducationatRoyal Academies”), în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 10-16 (8 p.) ISBN (10) 973-31-2283-1; ISBN (13) 978-973-31-2283-8 (acelaşi ISBN pentru următoarele cinci studii)
 • „Contribuţii originale de logică tradiţională la Ion Petrovici” (eng. „Original Contributions of Ion Petrovici in Traditional Logic”), în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 142-179 (38 p.)
 • „Logistica şi cursurile de logică ale lui Nae Ionescu” (eng. „The Logisticsand the Courses of LogicofNaeIonescu”), în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 218-246 (29 p.)
 • „Contribuţiile de logică matematică ale lui Grigore C. Moisil” (eng. „The Contributions to Mathematical Logic of Grigore C. Moisil”), în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 280-290 (11 p.)
 • „Contribuţia lui Eugen Mihăilescu în calculul propoziţional bivalent” (eng. „The Contribution ofEugenMihăilescu in theBivalent Propositional Calculus”), în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.),
 • Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 297-301 (5 p.)
  „Logica modală şi filosofia limbajului” (eng. „Modal Logic and the Philosophy of Language”), în Alexandru
 • Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, pp. 661-665 (5 p.)
  „Fundamentele intuiţionismului lui Brouwer” (eng. „The Foundations of Brouwer’s Intuitionism”), în Al. Boboc, N.I. Mariş (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, pp. 365-375 (11 p.)
 • „Dimensiunea logico-metodologică a aristotelismului padovan” (eng. „The Logical-Methodological Dimension of the Paduan Aristotelism”), în S. Grama et alia, Aristotel – program filosofic şi prelungiri doctrinare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 179-214 (46 p.)
 • „Câteva observaţii cu privire la «direcţia Maiorescu» în cultura română, cu referire specială la semnificaţia logicii” (eng. „SomeRemarks on the«Maiorescu’s Direction» in the RomanianCulture, with Special Reference tothe Significance ofLogic”), în Şt.D. Georgescu, D. Popescu (eds.), Omagiu Academicianului Alexandru Surdu, Editura Paideia, Bucureşti, 2008, pp. 265-281 (17 p.), ISBN 978-973-596-417-7
 • „Le système philosophique à l’aube de la Modernité – le cas Descartes” (eng. „The Philosophical System at the Dawn of Modernity” – Descartes’ Case”), în M. Pop, S. Totu, V. Vizureanu (eds.), Les Actes du Colloque International „Systèmes, Images, Langages”, Bucarest, 14 et 15 juin 2006, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 243-256 (14 p.) ISBN 978-973-737-459-2
 • „Deducţia transcendentală a categoriilor în cea de-a doua ediţie a Criticii raţiunii pure (I)” (eng. „The Transcendental Deductionof the CategoriesintheSecond Editionof the Critiqueof Pure Reason”, I), în Revista de filosofie, nr. 3-4/2008, pp. 333-345 (13 p.) ISSN 0034-8260
 • „Deducţia transcendentală a categoriilor în cea de-a doua ediţie a Criticii raţiunii pure (II)” (eng. „The Transcendental Deductionof the CategoriesintheSecond Editionof the Critiqueof Pure Reason”, II), în Revista de filosofie, nr. 5-6/2008, pp. 497-507 (11 p.) ISSN 0034-8260
 • „Semnificaţii pedagogice şi culturale ale logicii maioresciene”, în R. Brâncoveanu (editor), Structura universităţii, structura cunoaşterii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008, pp. 85-101 (17 p.), ISBN 978-973-737-599-5(reeditată în Cercetări filosofico-psihologice, anul VII (2015), nr. 2, pp. 15-31, revistă indexată EBSCO)
 • „Raymundus Lullus: Cunoaşterea lui Dumnezeu prin metoda combinatorică – aspecte logice” (eng.
 • „Raymundus Lullus: Knowing God through Combinatorial Method – Logical Aspects”), în Dialogul dintre teologie şi filosofie, Trinitas, 2008, pp. 303-321 (19 p.) ISBN 978-973-155-049-7
 • „Teme ale dialecticii ramiste în filosofia carteziană” (eng. „Themes of the Ramist Dialectics in Cartesian Philosophy”), în Probleme de logică, vol. XII, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2009, pp. 111-122 (12 p.) ISSN 1454-2366 (publicat şi capitol în Schiţă pentru o istorie a logicii Renaşterii)
 • „Direcţii noi de evoluţie a logicii în Renaştere”, în Probleme de logică, vol. XIII, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, pp. 199-210 (12 p.) ISSN 1454-2366 (poate fi descărcat de la adresa: http://www.institutuldefilosofie.ro/download.php?view.3)
 • „Marxism, postmodernism, spaţiu” (eng. „Marxism, Postmodernism, Space”), în G. Marghescu, V. Cernica (coordonatori), Cultura postmodernă – orizonturi de interpretare, Edit. Printech, Bucureşti, 2010, pp. 44-56 (13 p.) ISBN 978-606-521-615-0
 • „Juan Luis Vives şi ambiguităţile desprinderii de tradiţia logică aristotelică în umanismul renascentist” (eng. „Juan Luis Vives and the Ambiguities of the Detachment from AristotelianlogicalTraditionin the Renaissance Humanism”), în Angela Botez et alia (editori), Metafizică şi hermeneutică. Gheorghe Vlăduţescu, volum omagial, Craiova, Editura Aius, 2010, pp. 133-143 (11 p.), ISBN: 606-562-039-1
 • „Teoria formelor logico-clasice – pledoarie pentru logică” (eng. „The Theory of Logical-Classical Forms – A Plea for Logic”), în Cercetări filosofico-psihologice, Anul II, Nr. 1, ianuarie-iunie 2011, pp. 191-197 (7 p.), ISSN: 2066-7566 (poate fi descărcat de la adresa: http://www.institutuldefilosofie.ro/download.php? view.62)
 • „Despre unele caracteristici ale logicii Renaşterii. Scurte observaţii preliminarii” (eng. „AboutSome Features ofRenaissanceLogic. ShortPreliminary Remarks”), în Probleme de logică, vol. XIV, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, pp. 54-59 (6 p.) ISSN 1454-2366
 • „Tânărul Cioran: clipa ca salvare” (eng. „The Young Cioran: The Moment as Salvation”), Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul LX, Nr. 1, 2011, p. 33-41 (9 p.), ISSN 0068-3175 (poate fi descărcat de la adresa: http://www.filosofie.unibuc.ro/anale)
 • „Вплив А. Шопенгауера на румунську культуруХІХ століття” (eng. „Schopenhauer’s Impact on Romanian Culturein the NineteenthCentury”), în ФІЛОСОФІЯАРТУРА ШОПЕНГАУЕРАТА СУЧАСНІСТЬ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ / ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, ЛЬВІВ, 2012,pp. 160-164 (5 p.) ISBN 978-966-613-945-3
 • „A Critical Analysis of the Foucauldian Heterotopias”, în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul LXI, Nr. 1, 2012, pp. 125-152 (28 p.) ISSN 0068-3175 (poate fi descărcat de la adresa: http://www.filosofie.unibuc.ro/anale)
 • „Some Remarks Concerning the Concept of Glocalization”, în Public Reason 5(1), 2013, pp. 69-86 (18 p.), ISSN 2065-7285; EISSN 2065-8958 (poate fi descărcat de la adresa: http://www.publicreason.ro/cuprins/9)
 • „Prezenţa dimensiunii sociale a spaţiului în filosofia contemporană. Schiţă pentru o istorie tipologică a spaţiului” (eng. „The Presence of the Social Dimension of Space in Contemporary Philosophy. A Sketch of a Typological History of Space”), în Adrian Lemeni, Sorin Mihalache (coord.), Realitatea şi semnificaţia spaţiului. Abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică, Editura Basilica & Editura Universităţii „Al.I. Cuza” – Iaşi & Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014, pp. 277-295 (19 p.)
 • „Un demers viguros în favoarea filosofiei sistematice” (eng. „A Vigurous Approach for Systematic Philosophy”), în Revista de filosofie, vol. LXI, nr. 5/2014, pp. 552-555 (4 p.) ISSN 0034-8260
 • „Schiță sumară, cu digresiuni, pentru o istorie tipologică a spațiului”, în Loredana Cornelia Boșca, Lucia Ovidia Vreja (coord.), Filosofie și Economie: Teme și realitățicontemporane, Editura ASE, București, 2015, pp. 206-215 (10 p.) ISBN 978-606-505-869-9
 • „Some Remarks on the Specificity of the Notion of ‘Jewish Mysticism’ for Gershom Scholem”,Δόξα / Doxa, Issue 1(23):The Borders of Europe, I. I. Mechnikov Odessa National University, „Odessa Humanities tradition”, 2015, pp. 49-64 (16 p.), ISSN 2410-2601 (http://doxa.onu.edu.ua/)
 • „Presenting Foucault’s ‘Theoretical’ Position Concerning Space: General Remarks and Some Different Perspectives”, în Revue roumaine de philosophie, Tome 59, No 1, Janvier-Juin 2015, pp. 131-144 (14 p.), ISSN: 1220-5400, (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?14)
 • „Rationality as a System in the Cartesian Beginnings of Modern Philosophy, Starting from some Heideggerian Ideas”, Balkan Journal of Philosophy, Vol. 7, Issue 1, 2015, pp. 55-64 (10 p.), ISSN 1313-888X, eISSN 2367-5438 (Online) (http://issk-bas.org/balkan-journal-of-philosophy/)
 • „Editor’s Forward”, în V. Vizureanu (ed.), Re-thinking the Political in Contemporary Society. Globalization, Consumerism, Economic Efficiency, Editura Pro Universitaria, București, 2015, pp. 7-13 (7 p.) (http://filosofie.unibuc.ro/re-thinking-the-political/)
 • „The Almost (Hidden) Human Model of Some Social and Political Theorizations of Today’s Society”, în V. Vizureanu (ed.), Re-thinking the Political in Contemporary Society. Globalization, Consumerism, Economic Efficiency, Editura Pro Universitaria, București, 2015, pp. 77-98 (22 p.) (http://filosofie.unibuc.ro/re-thinking-the-political/)
 • „Constante ale filosofiei moderne sau filosofia modernă între spiritul raţiunii şi raţiunea spiritului”Revista de filosofie, Tom LXIII (2016), 2, pp. 201-208 (8 p.), ISSN 0034-8260 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91)
 • „Precizări cu privire la conceptul de glocalizare”, Vasile Macoviciuc, Loredana Cornelia Boşca, Lucia Ovidia Vreja (coord.), Filosofie şi Economie: Etică şi raţionalitate economică,Bucureşti, Editura ASE, 2016, pp. 19-28, ISBN 978-606-34-0074-2.
 • „Paliere de analiză filosofică ale intuiţionismuluilui Brouwer. Concepţia lui Brouwer desprecomunicare şi limbaj”, Studii de Istorie a Filosofiei Universale, Vol. XIV, pp. 145-162 (18 p.), ISSN 1583-8536 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?10).
 • „Concepţia lui Brouwer despre matematică din perspectiva unei analize filosofice a intuiţionismului său”, Revista de filosofie, Tom LXIII (2016), 6, pp. 761-776 (16 p.), ISSN 0034-8260 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91).
 • „Logica, logica matematică și principiile logicii în viziunea lui L.E.J. Brouwer”, Probleme de logică, Vol. XIX, pp. 55-60 (6 p.), ISSN 1454-2366 ISSN 1454-2366 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?11).
 • „Conceptul de subiect creator şi caracteristicile acestuia la L.E.J. Brouwer”, Revista de filosofie, Tom LXIV (2017), 1, ISSN 0034-8260 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91) (în curs de apariție).
e. Varia (bibliografii, interviuri etc.)
 • „Interviu cu George Uscătescu”(eng. „An Interview with George Uscătescu”), Revista de filosofie, XLIII, nr. 1-2 / 1996, pp. 131-144 (14 p.) ISSN 0034-8260
 • „Bibliografia logicii româneşti (I)” (eng. „The Bibliography of the Romanian Logic”, I), Revista de filosofie, XLIV, nr. 3 / 1997, pp. 319-328 (10 p.) ISSN 0034-8260
 • „Bibliografia logicii româneşti (II)” (eng. „The Bibliography of the Romanian Logic”, II), Revista de filosofie, XLIV, nr. 5 / 1997, pp. 595-603 (9 p.) ISSN 0034-8260
 • „Bibliografia logicii româneşti (III)” (eng. „The Bibliography of the Romanian Logic”, III), Revista de filosofie, XLV, nr. 1 / 1998, pp. 113-119 (7 p.) ISSN 0034-8260
 • „Bibliografia logicii româneşti (IV)” (eng. „The Bibliography of the Romanian Logic”, IV), Revista de filosofie, XLV, nr. 3 / 1998, pp. 391-396 (6 p.) ISSN 0034-8260
 • „Bibliografia logicii româneşti (V)” (eng. „The Bibliography of the Romanian Logic”, V), Revista de filosofie, XLVI, nr. 1-2 / 1999, pp. 99-104 (6 p.) ISSN 0034-8260
f. Traduceri:
 • J. M. Barbalet, Cetăţenia (eng. Citizenship) (traducere din engleză, introducere şi note), Editura DU Style, Bucureşti, 1998, ISBN: 973-9246-43-5
g. Recenzii:
 • Recenzii publicate de-a lungul anilor în Revista de filosofie, Balkan Journal of Philosophy etc.
h. Prezenţe în mass media
 • Invitat în ediţia din 16 martie 2013, ora 17.00, a emisiunii radiofonice « Izvoare de filosofie » difuzată în direct la Radio România Cultural (101,3 MHz FM), de la ora 17. Tema emisiunii : « De la local la planetar. Toposul globalizării în gândirea contemporană ». (http://izvoaredefilosofie.radiocultura.ro/)
 • Invitat în ediţia din 15 februarie 2014, ora 17.00, a emisiunii radiofonice « Izvoare de filosofie » difuzată în direct la Radio România Cultural (101,3 MHz FM), de la ora 17. Tema emisiunii : « Geneza spiritului ştiinţific modern. 450 de ani de la naşterea lui Galileo Galilei », I. (http://izvoaredefilosofie.radiocultura.ro/)
 • Invitat în ediţia din 22 februarie 2014, ora 17.00, a emisiunii radiofonice « Izvoare de filosofie » difuzată în direct la Radio România Cultural (101,3 MHz FM), de la ora 17. Tema emisiunii : « Geneza spiritului ştiinţific modern. 450 de ani de la naşterea lui Galileo Galilei », II. (http://izvoaredefilosofie.radiocultura.ro/)
 • Invitat în ediţia din 27 noiembrie 2015, ora 14.00, a emisiunii radiofonice « Izvoare de filosofie » difuzată în direct la Radio România Cultural (101,3 MHz FM), de la ora 14. Tema emisiunii: Regândirea politicului în societatea contemporană : globalizare, consumersim, eficienţă economică. (http://izvoaredefilosofie.radiocultura.ro/)
i. Citări

Ale articolului „Some Remarks Concerning the Concept of Glocalization” (2013):

 • Guido Migliaccio, „Disability Management and ‘Glocalization’ for an Inclusive Society”, în V. Dermol, A. Trunk, G. Ðaković, M. Smrkolj (eds.), Managing Intelectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society: Proceedings of the Make Learn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy, Lublin: ToKnowPress, 2015 (citări: p. 850, 856, 856) (http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-166.pdf)
 • Victor Roudometof, Glocalization: A Critical Introduction (Routledge Studies in Global and Transnational Politics) Reprint Edition, Routledge, London and New York, 2016 (citări: p. 53, 78, 183) (https://www.routledge.com/Glocalization-A-Critical-Introduction/Roudometof/p/book/9780415722438)